تعداد مقالات: 578
21. مکانیابی دوربینهای ورودی محدوده زوج و فرد با رویکرد پوشش بیشینه تخلفات

دوره 6، شماره 2، زمستان 1393، صفحه 181-196

هومن آل‌نوری؛ سید مهدی مشکانی؛ محمود صفارزاده؛ سعید شرافتی‌پور


22. استفاده از مدل‌‌های اقتصاد‌‌سنجی فضایی در پیش‌بینی نرخ تصادفات راه

دوره 6، شماره 3، بهار 1394، صفحه 383-396

امین میرزا بروجردیان؛ محمود صفار زاده؛ علی قاسم زاده خشکرودی


23. محاسبه بافرهای زمانی با رویکرد فازی جهت جذب اختلالات در یک سیستم راه آهن درون شهری به همراه یک مطالعه موردی

دوره 6، شماره 4، تابستان 1394، صفحه 551-562

امین جمیلی؛ سید فرید قنادپور؛ سید محمدرضا قرشی نژاد


24. مدل سازی فازی زمان‏بندی کارکنان هواپیما و حل آن با الگوریتم بهینه سازی ذرات انبوه

دوره 7، شماره 1، پاییز 1394، صفحه 1-12

میلاد پاک سرشت؛ ایرج مهدوی؛ بابک شیرازی


25. آنالیز زمانی و مکانی تصادفات رانندگی با استفاده از تراکم پنجره ای فازی

دوره 7، شماره 2، زمستان 1394، صفحه 191-205

مهدی احمدی؛ عباس علیمحمدی