تأثیر بافت‌درشت روسازی درکنترل لغزندگی و کاهش تصادفات جاد‌ه ای

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

چکیده

اصطکاک و شرایط رویه روسازی از معمول‌ترین شاخصهای مسائل ایمنی است، به نحوی که در صورت نداشتن ضریب اصطکاک کافی، بروز تصادفات ناشی از لغزندگی تقریبا اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. بافت‌‌درشت به عنوان بخشی از مجموعه روسازی به بهبود وضعیت اصطکاک سطح کمک می‌کند. در این تحقیق برای دستیابی به متوسط عمق بافت‌درشت روسازی جهت بالابردن سطح تماس لاستیک با روسازی در شرایط مرطوب‌بودن جاده و همچنین زهکشی بهتر سطح روسازی جهت افزایش ایمنی راههای کشور، دانه‌بندی مناسبی از آیین‌نامه روسازی راههای ایران (دانه‌بندی پیوسته و باز) انتخاب شده است. با این دانه‌بندیها و 6 نوع درصد‌ مختلف قیر 70-60 و مصالح آهکی کوهی شکسته، نمونه‌‌هایی با روش مارشال ساخته شد تا درصد قیر بهینه به‌دست آید. سپس با 7 نوع درصد‌های مختلف قیر، نمونه‌‌های ژیراتوری ساخته شد. در نهایت برروی کل این نمونه‌‌ها، به روش پخش ماسه بر طبق استاندارد ASTM E965-96، اثر بافت‌درشت را بین دانه‌بندیهای مختلف بررسی و مناسب‌ترین دانه‌بندی از نظر مقاومت در برابر لغزندگی در افزایش ایمنی راهها انتخاب شده است.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Macrotexture on Pavement Skidding Resistance and Reduction of Road Accident

چکیده [English]

Skid resistance and road conditions are the common indices of road safety, therefore providing adequate skidding resistance will reduce the incidence of road accidents. The surface macrotexture has a large effect on the characteristics of road surface skidding, which is the focus of this research. During the study, the mean texture depth of the road surface was measured, in order to determine the conditions that ensure the maximum contact area between the vehicle tyres and road surface during wet conditions. The Pavement Guideline No. 234 was consulted for the test procedure and road surface composition, which used open and dense graded crushed lime aggregates with varying percentages of bitumen applied to the mix design. The samples were then tested to assess their stability using the Marshall and Gyratory Tests. The results showed that with the application and evaluation of the sand patch method, where the effect of the macrotexture on skidding resistance was analyzed with various gradations, there was an improved higher skidding resistance and a subsequent projected reduction of accidents with an increased safety.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Road Safety
  • Pavement
  • skid resistance
  • macrotexture
  • sand patch