نمایه نویسندگان

آ

 • آیتی، اسماعیل ارزیابی تأثیرات طرح هندسی و وضعیت ترافیک بر تخلفات عابران پیاده در تقاطع های چراغ دار شهری [(مقالات آماده انتشار)]
 • آیتی، اسماعیل بررسی و مدل سازی تصادفات جرحی و حرکت های نامناسب موتورسیکلت سواران در میدان های شهری [(مقالات آماده انتشار)]
 • آیتی، اسماعیل تحلیل عملکرد، الگوگذاری و تعیین اهداف ایمنی راه با استفاده از تحلیل پوششی داده ها [(مقالات آماده انتشار)]
 • آیتی، اسماعیل ایجاد سیستم پشتیبانی از تصمیم فازی در مدیریت و برنامه ریزی اقدامات ایمن سازی راه [(مقالات آماده انتشار)]
 • آدرسی، مصطفی رفتار شناسی خرابی و تعیین وزن ناشی از بارگذاری ترافیک با استفاده از خاصیت خودتشخیصی در حسگرهای بتنی [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 139-154]
 • آذرنیا، مهدی ارزیابی حساسیت رطوبتی مخلوط آسفالتی حاوی گوگرد پلیمری با بکارگیری قیر لاستیکی [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 689-697]
 • آذرنیا، مهدی یادداشت پژوهشی: ارزیابی حساسیت رطوبتی مخلوط آسفالتی حاوی گوگرد پلیمری با بکارگیری قیر لاستیکی [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 557-567]
 • آریانا، محمد ارزیابی مولفه های موثر بر ارتقای فرهنگ ایمنی ترافیک وکاهش تلفات با موتورسیکلت [(مقالات آماده انتشار)]
 • آریانا، محمد طراحی سیستم خودکار سبقت خودرو با استفاده از کنترل غیرخطی [(مقالات آماده انتشار)]
 • آزموده، محمد ایمن سازی تردد دانش آموزان با اجرای اقدامات ترافیکی ( مطالعه موردی: بابل) [(مقالات آماده انتشار)]
 • آقایی، محمد مکان یابی مراکز امداد موقت و مسیریابی پویای وسایل نقلیه امداد هوایی در شرایط بحران [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 519-548]
 • آقایان، ایمان تحلیل و مدلسازی زمان تأخیر در میدان‌های توربو و مدرن [(مقالات آماده انتشار)]
 • آقامحمدی زنجیرآباد، حسین بهبود سری زمانی سوانح ترافیکی زمانمند با کمک شبکه‌های عصبی مصنوعی، مبتنی بر سیستم اطلاعات مکانی مطالعه موردی آزادراه کرج – قزوین [(مقالات آماده انتشار)]
 • آل‏ شیخ، علی اصغر توسعه یک سامانه اطلاع ‏رسانی و ارزیابی عملکرد اتوبوسرانی شهری با بکارگیری داده ‏های مکانی مردم ‏گستر (VGI) [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 225-236]
 • آلاله، محمد ارائه مدل بهینه تعمیر و نگهداری روسازی با در نظر گرفتن هزینه کاربران برای ایران [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 523-540]
 • آلاله، محمد ارائه مدل بهینه تعمیر و نگهداری روسازی با در نظر گرفتن هزینه کاربران برای ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • آل شیخ، علی اصغر تحلیل حوادث جاده‌ای ناشی از حمل و نقل گازهای سمی‏در شهر حسن آباد واقع در مسیر ترانزیتی تهران – بندر عباس [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 197-212]
 • آل شیخ، علی اصغر ارزیابی حوادث جاده‌ای ناشی از حمل و نقل مواد خطر ناک در مسیر ترانزیتی تهران – بندر عباس [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 197-212]
 • آل شیخ، علی اصغر طراحی سیستمی برای حمل و نقل جاده ای با استفاده از تلفیق اطلاعات مکانی داوطلبانه (VGI) و زیرساخت داده مکانی(SDI) [(مقالات آماده انتشار)]
 • آل شیخ، علی اصغر توسعه یک سامانه اطلاع‌رسانی و ارزیابی عملکرد اتوبوسرانی شهری با به-کارگیری داده‌های مکانی مردم گستر (VGI) [(مقالات آماده انتشار)]
 • آل‌نوری، هومن مکانیابی دوربینهای ورودی محدوده زوج و فرد با رویکرد پوشش بیشینه تخلفات [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 181-196]
 • آل‌نوری فروشانی، هومن مکانیابی دوربین‌های ورودی محدوده زوج و فرد با رویکرد پوشش بیشینه تخلفات [(مقالات آماده انتشار)]
 • آین، وحید بررسی خواص امولسیون های قیری رسی تولید شده در داخل کشور [(مقالات آماده انتشار)]

ا

 • ایار، پویان استفاده از پودر ضایعات زغال سنگ و آهک در مخلو طهای آسفالتی بازیافت شده با قیرامولسیون [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 121-140]
 • ایار، پویان استفاده از پودر ضایعات زغال‌سنگ و آهک در مخلوط‌های آسفالتی بازیافت‌شده با قیرامولسیون [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 121-140]
 • ایازی، محمد جواد ارزیابی آزمایشگاهی حساسیت رطوبتی و پتانسیل شیار شدگی مخلوط های آسفالتی نیمه گرم [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 405-418]
 • ابراهیمی، علی مکانیابی بهینه شمارشگرهای ترافیکی در شبکه برای به روز رسانی ماتریس تقاضای سفر با استفاده از استنباط بیزین (مطالعه موردی: شهر اصفهان) [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 471-451]
 • ابراهیمی، مسعود بررسی تاثیر شرایط جوی و بارندگی بر سرعت جریان آزاد و ظرفیت تردد در آزاد راه‌ها: (مطالعه موردی آزاد راه تهران - قم) [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 485-501]
 • ابراهیمی، مسعود بررسی تاثیر شرایط جوی و بارندگی بر سرعت جریان آزاد و ظرفیت تردد در آزاد راه‌ها (مطالعه موردی آزاد راه تهران-قم) [(مقالات آماده انتشار)]
 • ابراهیمی بشلی، عارف ارزیابی استفاده از مصالح بازیابی شده روسازی‌های آسفالتی در تولید مخلوط های آسفالت گرم به روش بازیافت درجا [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 771-785]
 • ابراهیمی مقدم، امیر پیش بینی عمر خستگی مخلوط‌های آسفالتی با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی [(مقالات آماده انتشار)]
 • ابراهیم نژاد، سعدالله مدل سازی ریاضی چندهدفه برنامه ریزی تشکیل قطار با در نظر گرفتن محدودیت انتخاب مسیر در شبکه ریلی و امکان فروش از دست رفته [(مقالات آماده انتشار)]
 • ابطحی، سید مهدی بررسی مکانیکی اثر کاربرد ذرات لاستیک در قیر [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 479-492]
 • ابطحی، سید مهدی ارائه رویکردی نوین جهت شناسایی و رفع گلوگاههای ظرفیتی در شبکه‌های ریلی (مطالعه موردی: شبکه راه آهن ایران) [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 377-392]
 • ابطحی، سید مهدی اندازه گیری نرخ جذب سفر محدوده مرکزی شهر اصفهان در مقایسه با استاندارد ITE، به منظور حذف کاربری‌های جاذب سفرهای ناسازگار با نقش محدوده [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 541-556]
 • ابطحی، سید مهدی بررسی مکانیکی اثر کاربرد ذرات لاستیک در قیر [(مقالات آماده انتشار)]
 • ابوالحسنی، اصغر واکاوی ارتباط سرمایه گذاری در زیرساختهای حمل و نقل و رشداقتصادی کشور ایران (کاربرد الگوی VAR) [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 239-255]
 • ابوالحسنی، میلاد برآورد ایمنی نواحی ترافیکی با استفاده از روش EB و مدل های کلان [(مقالات آماده انتشار)]
 • ابوطالبی اصفهانی، محسن ارزیابی تاثیر حمل‌ونقل بار درون‌شهری بر شاخص‌های حمل و نقل پایدار (مطالعه موردی: شهر اهواز) [(مقالات آماده انتشار)]
 • ابوطالبی اصفهانی، محسن مدل سازی انتخاب وسیله سفر در واکنش همزمان به سیاستهای قیمت‌گذاری محدوده مرکزی و بهبود حمل‌ونقل همگانی در هدف سفر اجباری و اختیاری (مطالعه موردی شهر اصفهان) [(مقالات آماده انتشار)]
 • اجلالی، بهنام بررسی خواص امولسیون های قیری رسی تولید شده در داخل کشور [(مقالات آماده انتشار)]
 • احدی، حمیدرضا ارزیابی کارآیی و رتبه بندی نواحی راه آهن جمهوری اسلامی ایران، با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 367-372]
 • احدی، حمیدرضا ارائه مدلی برای ارزیابی و اولویت بندی احداث خطوط ریلی جدید با استفاده از روش ترکیبی تحلیل شبکه‌ای و مهندسی ارزش [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 231-242]
 • احدی، حمیدرضا ارزیابی عملکرد زنجیره تامین در صنعت ریلی با استفاده از مدل اسکور ؛ مطالعه موردی شرکت واگن سازی تهران [(مقالات آماده انتشار)]
 • احدی، حمیدرضا بکارگیری روش AHP فازی گروهی در انتخاب بهترین تامین کننده ناوگان ریلی [(مقالات آماده انتشار)]
 • احدی، حمیدرضا "الویت‌بندی روشهای حمل و نقل عمومی در شهر تهران به منظور اصلاح نظام تخصیص بودجه" [(مقالات آماده انتشار)]
 • احدی، حمیدرضا تحلیل دینامیکی پارامترهای موثر در مطلوبیت کریدورهای ترانزیت ریلی بار ؛ مطالعه موردی محور سرخس – بندر عباس [(مقالات آماده انتشار)]
 • احدی، حمید رضا ارزیابی کارایی و رتبه بندی نواحی راه آهن ج.ا.ایران با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها [(مقالات آماده انتشار)]
 • احمدی، الهام بررسی تاثیر شمارشگر های معکوس بر ایمنی و کارائی ترافیک در تقاطعات چراغ دار [(مقالات آماده انتشار)]
 • احمدی، امین رفتار شناسی خرابی و تعیین وزن ناشی از بارگذاری ترافیک با استفاده از خاصیت خودتشخیصی در حسگرهای بتنی [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 139-154]
 • احمدی، حمیدرضا شناسایی حسگر مطلوب برای تشخیص آسیب در پایه های بتنی پلها با استفاده از روشهای تفاضل ماتریسی اصلاح شده و تانسوری [(مقالات آماده انتشار)]
 • احمدی، سعید بررسی تاثیر استفاده از سرباره فولاد و اندودهای سطحی مختلف بر عملکرد مقاومت برشی بین لایه‌ای روسازی مرکب [(مقالات آماده انتشار)]
 • احمدی، محسن رفتار شناسی خرابی و تعیین وزن ناشی از بارگذاری ترافیک با استفاده از خاصیت خودتشخیصی در حسگرهای بتنی [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 139-154]
 • احمدی، مهدی آنالیز زمانی و مکانی تصادفات رانندگی با استفاده از تراکم پنجره ای فازی [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 191-205]
 • احمدی، مهدی آنالیز زمانی و مکانی تصادفات رانندگی با استفاده از تراکم پنجره‌ای فازی [(مقالات آماده انتشار)]
 • احمد پور، عباس زمانبندی دو هدفه حرکت قطارها با در نظر گرفتن محدودیت های عدم دسترسی به خطوط [(مقالات آماده انتشار)]
 • احمدی سیروئیه، الهام بررسی تاثیر شمارشگر های معکوس بر ایمنی و کارآیی ترافیک در تقاطعات چراغ‌دار [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 51-72]
 • ادبی فیروزجاه، حسن استفاده از جبران ساز توان استاتیکی ترکشن AC با در نظر گرفتن انرژی ترمز باززایی قطار [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 37-50]
 • ادبی فیروزجاه، حسن استفاده از جبران‌ساز توان استاتیکی ترکشن AC با در نظر گرفتن انرژی ترمز باززایی قطار [(مقالات آماده انتشار)]
 • ادریسی، علی ارائه مدل بهینه تعمیر و نگهداری روسازی با در نظر گرفتن هزینه کاربران برای ایران [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 523-540]
 • ادریسی، علی ترکیب بهینه ارسال نیروهای امداد زمینی و هوایی در زمان بحران با در نظرگیری قید بودجه [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 481-496]
 • ادریسی، علی ارائه مدل بهینه تعمیر و نگهداری روسازی با در نظر گرفتن هزینه کاربران برای ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • ایران منش، مریم پیش‌بینی کوتاه‌مدت تعداد مسافر خطوط اتوبوس شهر تهران: نمونه موردی خط پل کریمخان- میدان جمهوری [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 497-512]
 • ارجمندپور، جواد بررسی تأثیر انواع پلیمر ترموپلاستیک الاستومر بر حساسیت رطوبتی مخلوط های آسفالتی با استخوان بندی سنگدانه ای [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 413-428]
 • ارجمندپور، جواد بررسی تأثیر انواع پلیمر ترموپلاستیک الاستومر بر حساسیت رطوبتی مخلوطهای آسفالتی با استخوان بندی سنگدانه ای [(مقالات آماده انتشار)]
 • ارقند، الناز تحلیل و ارزیابی تأثیر خشم راننده بر شدت تصادفات [(مقالات آماده انتشار)]
 • ارقند، الناز تحلیل و ارزیابی اثر طول تماس سنگدانه ها بر پتانسیل شیارشدگی مخلوطهای آسفالتی گرم [(مقالات آماده انتشار)]
 • استادی جعفری، مهدی ارزیابی بلندمدت اثر ترکیبی سیاست‌های مدیریت تقاضای حمل‌ونقل با استفاده از مدل پویایی سیستم (مطالعه موردی: کلان شهر مشهد) [(مقالات آماده انتشار)]
 • اسدامرجی، مرتضی مدل تشخیص خطر راننده بر مبنای تحرک و سرعت حرکت عوامل خطر در عرض جاده [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 941-959]
 • اسدامرجی، مرتضی رتبه‌‌بندی ایمنی قطعات جاده‌های برون‌شهری با استفاده از ترکیب شاخص شدت تصادفات و ممیزی ایمنی [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 1-15]
 • اسدی جرتوده، حسین مطالعه عددی و میدانی ارتباط میان سختی استاتیکی و دینامیکی خطوط ریلی بالاستی [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 207-222]
 • اسدی جرتوده، حسین مطالعه عددی و میدانی ارتباط میان سختی استاتیکی و دینامیکی خطوط ریلی بالاستی [(مقالات آماده انتشار)]
 • اسدی لاری، محمد ساویز الگوریتم حل مساله تخصیص کانتینرهای دریایی با توجه به ظرفیت و زمان انتظار [(مقالات آماده انتشار)]
 • اسرافیلی، حنا بسط توابع زمان سفر- حجم برای راههای دوخطه دوطرفه برونشهری ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • اسلامی تبار، فرزانه تاثیر جانمایی ژئوگرید در بهسازی خاک مخلوط ماسه- رس جهت استفاده در لایه های روسازی [دوره 9، ویژه نامه روسازی، 1396، صفحه 43-67]
 • اسلامی خوزانی، امیرحسین ارائه روش توسعه مدل زوال هندسی خطوط ریلی: رگرسیون یا زنجیره مارکف [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 355-369]
 • اسماعیلی، علی طراحی برنامه سفرهای برون شهری شخصی در شبکه های حمل ونقل با الگوریتم وراثتی [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 263-276]
 • اسماعیلی، مرتضی مطالعه عددی و میدانی ارتباط میان سختی استاتیکی و دینامیکی خطوط ریلی بالاستی [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 207-222]
 • اسماعیلی، مرتضی بررسی رفتار ارتعاشی دال خط ریل مدفون به روش عددی [(مقالات آماده انتشار)]
 • اسماعیلی، مرتضی مطالعه عددی و میدانی ارتباط میان سختی استاتیکی و دینامیکی خطوط ریلی بالاستی [(مقالات آماده انتشار)]
 • اسمی زاده، ماجده تخصیص لکوموتیو و زمانبندی قطارهای باری در راه آهن ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • اسمعیلی، رضا ارزیابی آزمایشگاهی روشهای مقابله با پدیده عریان شدگی در مخلوط‌های آسفالتی گرم [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 679-688]
 • اسمعیل اوغلی، مهدی ارائه یک سیستم دستیار راننده مبتنی بر ارتباطات بین خودرویی با استفاده از منطق فازی [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 385-404]
 • اسمعیل اوغلی، مهدی ارائه یک سیستم دستیار راننده مبتنی بر ارتباطات بین خودرویی با استفاده از منطق فازی [(مقالات آماده انتشار)]
 • اشراق نیای جهرمی، عبدالحمید ارائه مدلی برای افزایش تدریجی سرعت سیر در راه آهن مبتنی بر طراحی سناریو، مطالعه موردی مسیر تهران- میانه [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 481-498]
 • اشرفی، خسرو مدل‌سازی انتشار آلاینده‌های ناشی از کارخانه آسفالت ودستگاه سنگ‌شکن پروژه‌های راه‌سازی(مطالعه موردی بانددوم محورسراب- بستان آباد) [(مقالات آماده انتشار)]
 • اشکی، محمدرضا مدلسازی و اجرای کنترل نظارتی با استفاده از شبکه پتری رنگی بر روی یک سیستم سیگنالینگ ریلی [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 103-118]
 • اصغر زاده، سید محمد بررسی عوامل موثر بر چسبندگی بین لایه ی روسازی بتن غلتکی و میان لایه ی ماسه آسفالت جاذب تنش [دوره 9، ویژه نامه روسازی، 1396، صفحه 89-104]
 • اعتباری، فرهاد مسیریابی وسایل نقلیه الکتریکی با در نظر گرفتن وابسته بودن میزان مصرف سوخت به میزان بار [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 255-276]
 • اعتباری، فرهاد مدلسازی مسئله مسیریابی-موجودی سبز با در نظر گرفتن وسائل نقلیه هیبریدی و حل آن توسط الگوریتم جستجوی همسایگی بزرگ [(مقالات آماده انتشار)]
 • اعظمی، عادل حل مسئله زمان‌ بندی و مسیریابی سبز وسایل حمل ‏و نقل با ناوگان ناهمگن شامل لجستیک معکوس به شکل جمع‌ آوری کالاهای بازگشتی با الگوریتم ژنتیک [(مقالات آماده انتشار)]
 • افتخاری، حمید رضا تعیین گونه سفر مبتنی بر پویشگر شبکه وای-فای با استفاده از شبکه فازی-عصبی تطبیقی [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 925-939]
 • افروزی، سیامک ارزیابی شیارافتادگی و حساسیت رطوبتی بتن آسفالتی گرم حاوی الیاف نایلونی [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 567-588]
 • افروزی، سیامک ارزیابی شیارافتادگی و حساسیت رطوبتی بتن آسفالتی گرم حاوی الیاف نایلونی [(مقالات آماده انتشار)]
 • افشاری، ابوالفضل ارزیابی تأثیرات طرح هندسی و وضعیت ترافیک بر تخلفات عابران پیاده در تقاطع های چراغ دار شهری [(مقالات آماده انتشار)]
 • افلاکی، ساسان خصوصیات ویسکوالاستیک و مقاومت در برابر شیارشدگی مخلوط های آسفالتی اصلاح شده با پودرلاستیک و گوگرد با پوشش پلیمری [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 189-207]
 • افندی زاده زرگری، شهریار استفاده از روش بهینه‌سازی و فرا‌ابتکاری به‌منظور کاهش سرفاصله زمانی اتوبوس (نمونه موردی: خطوط اتوبوس‌رانی قزوین) [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 833-849]
 • اقبالی، مهدی اثرات مدل‎سازی کوله‎ها و مفاصل پلاستیک پایه ها در رفتار لرز ه‎ای پل‎های بتنی [(مقالات آماده انتشار)]
 • اکبری، حمید رضا بررسی حساسیت رطوبتی و پیر شدگی بلند مدت بتن آسفالتی حاوی لاستیک ضایعاتی [(مقالات آماده انتشار)]
 • اکبری، علی بررسی تأثیر تمهیدات آرام‌سازی ادراکی ترافیک در کاهش سرعت ورودی شهرها در دنیای واقعی و محیط دستگاه شبیه‌ساز رانندگی [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 429-444]
 • اکبری، علی بررسی آزمایشگاهی تأثیر دما بر مقاومت لغزندگی انواع مخلوطهای آسفالتی [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 703-716]
 • اکبری، علی ارزیابی تأثیر خطکشی در آرام سازی ترافیک با استفاده از دستگاه شبیه ساز رانندگی [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 237-349]
 • اکبری، علی بررسی تاثیر تمهیدات آرام سازی ادراکی ترافیک در کاهش سرعت ورودی شهرها در دنیای واقعی و محیط دستگاه شبیه ساز رانندگی [(مقالات آماده انتشار)]
 • اکبری، علی ارزیابی تاثیر خط کشی در آرام سازی ترافیک با استفاده از دستگاه شبیه ‌ساز رانندگی [(مقالات آماده انتشار)]
 • اکبرزاده، احمد ارزیابی عملکردی استفاده از حرکت دوربرگردان بازشدگی‌های میانی به جای حرکت گردش به چپ مستقیم در تقاطع‌های چراغدار در احجام مختلف حجم ترافیک گردش به چپ [(مقالات آماده انتشار)]
 • اکبرزاده، میثم تحلیل اثر هدف سفر بر تابع حجم - ‌‌تأخیر معابر پیاده [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 473-483]
 • اکبرزاده، میثم توسعه روشی برای اندازه‌گیری عدالت در سامانه‌های حمل‌ونقل همگانی شهری [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 313-326]
 • اکبرزاده، میثم تحلیل رفتار عابران در مواجهه با وسایل نقلیه هنگام عبور از گذرگاه های میان تقاطعی [(مقالات آماده انتشار)]
 • اکبرزاده، میثم تحلیل اثر هدف سفر بر کشش تقاضای حمل‌ونقل همگانی مطالعه موردی شهر اصفهان [(مقالات آماده انتشار)]
 • اکبرزاده، میثم تحلیل اثر هدف سفر بر تابع حجم - ‌‌تأخیر معابر پیاده [(مقالات آماده انتشار)]
 • اکبرزاده، میثم اثر ناهمسویی بر رفتار جریان پیاده‌ها [(مقالات آماده انتشار)]
 • اکبرزاده، محمود ارزیابی عملکردی استفاده از حرکت دوربرگردان بازشدگی‌های میانی به جای حرکت گردش به چپ مستقیم در تقاطع‌های چراغدار در احجام مختلف حجم ترافیک گردش به چپ [(مقالات آماده انتشار)]
 • اکبری نسرکانی، علی اصغر خصوصیات ویسکوالاستیک و مقاومت در برابر شیارشدگی مخلوط های آسفالتی اصلاح شده با پودرلاستیک و گوگرد با پوشش پلیمری [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 189-207]
 • الیاسی، محمد رضا اثر سیمان در کاهش حساسیت مخلوط-های آسفالتی گرم به رطوبت [(مقالات آماده انتشار)]
 • البدوی، امیر پیش‌بینی زمان ورود اتوبوس به ایستگاه با استفاده از داده‌های AVL: مطالعه موردی سیستم اتوبوس‌رانی شهر قزوین [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 531-542]
 • الهی، زهرا تحلیل اثر هدف سفر بر تابع حجم - ‌‌تأخیر معابر پیاده [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 473-483]
 • الهی، زهرا تحلیل اثر هدف سفر بر تابع حجم - ‌‌تأخیر معابر پیاده [(مقالات آماده انتشار)]
 • الهی، زهرا اثر ناهمسویی بر رفتار جریان پیاده‌ها [(مقالات آماده انتشار)]
 • الهی زاده، مهناز ارزیابی تاثیر خرابی روسازی براحتمال وقوع تصادفات به روش درخت تصمیم، (مطالعه موردی: ناهمواری‌های روسازی) [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 579-603]
 • امیری، ابراهیم اثر دوربین‌های کنترل سرعت در کاهش تخلفات سرعت با استفاده از روش بیز و گروه مقایسه (مطالعه موردی محور قزوین-رشت و بم-کرمان) [(مقالات آماده انتشار)]
 • امیری، ایمان ارزیابی عملکرد حساسیت رطوبتی مخلوط‌های آسفالتی حاوی ایوانیک و زایکوترم [دوره 9، ویژه نامه روسازی، 1396، صفحه 27-42]
 • امیری، حبیب ا... بررسی اثر افزودنی پلی پروپیلن بر روی مشخصات خرابی رطوبتی مخلوط‌های آسفالتی [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 567-581]
 • امیری، حبیب الله بررسی اثر افزودنی پلی پروپیلن بر روی مشخصات خرابی رطوبتی مخلوط های آسفالتی [(مقالات آماده انتشار)]
 • امیری هرمزکی، مهدی ارزیابی عملکرد مخلوط‌های آسفالتی ‌گرم (WMA) با مواد افزودنی‌های گرم آلی و شیمیایی [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 987-1002]
 • امینی، احسان پویا سازی تاکسی های خطی بین ایستگاه مبدا و مقصد (مطالعه موردی: شهر تهران؛ خط تاکسیرانی دانشگاه علوم تحقیقات-میدان صادقیه در بازه زمانی 11:30 الی 15) [(مقالات آماده انتشار)]
 • امینی، اژدر مدل‌سازی انتشار آلاینده‌های ناشی از کارخانه آسفالت ودستگاه سنگ‌شکن پروژه‌های راه‌سازی(مطالعه موردی بانددوم محورسراب- بستان آباد) [(مقالات آماده انتشار)]
 • امینی، اژدر ارائه مدل چندمعیاره برای ارزیابی اثرات محیط‌زیست جاده‌های آسفالت (مطالعه موردی: کمربندی شرقی همدان) [(مقالات آماده انتشار)]
 • امینی، بهنام بسط توابع زمان سفر- حجم برای راههای دوخطه دوطرفه برونشهری ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • امینی، وجیهه پیش‌بینی کوتاه‌مدت تعداد مسافر خطوط اتوبوس شهر تهران: نمونه موردی خط پل کریمخان- میدان جمهوری [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 497-512]
 • امینی، وجیهه یک تحلیل از تأثیر سطح عرضه بر میزان استفاده از دوچرخه در سفرهای کار و تحصیل [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 341-354]
 • امین‌زاده گوهرریزی، بابک بهینه‌سازی یکپارچه تخصیص تراکم و کاربری زمین و طراحی شبکه حمل‌ونقل عمومی- موردپژوهی: منطقه 22 تهران [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 181-199]
 • امین‌زاده گوهرریزی، بهرام بهینه‌سازی یکپارچه تخصیص تراکم و کاربری زمین و طراحی شبکه حمل‌ونقل عمومی- موردپژوهی: منطقه 22 تهران [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 181-199]
 • امین طهماسبی، حمزه مدل برنامه‌ریزی خطی عدد صحیح مختلط جدید به‌منظور طراحی زنجیره تأمین یکپارچه چندسطحی [(مقالات آماده انتشار)]
 • امین ناصری، محمدرضا بهینه سازی استراتژی‌های مدیریت اختلال در خطوط راه آهن شهری با استفاده از الگوریتم جستجوی همسایگی متغیر [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 451-471]
 • امین ناصری، محمدرضا مدل برنامه‌ریزی مجدد حرکت قطارهای مسافری در شرایط مسدودی خطوط شبکه ریلی [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 91-123]
 • امین ناصری، محمدرضا مدل برنامه‌ریزی مجدد حرکت قطارهای مسافری در شرایط مسدودی خطوط شبکه ریلی [(مقالات آماده انتشار)]
 • انصاری، مختار ارائه مدل هیسترزیس ترکیبی جدید نیرو-تغییر مکان درتخمین تقاضای جابه-جایی پس‌ماند پل‌های بتنی تک ستونه [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 223-236]
 • اورازانی، سید محمد حسین مسیریابی وسایل نقلیه الکتریکی با در نظر گرفتن وابسته بودن میزان مصرف سوخت به میزان بار [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 255-276]
 • اورعی، منصور تحلیل حوادث جاده‌ای ناشی از حمل و نقل گازهای سمی‏در شهر حسن آباد واقع در مسیر ترانزیتی تهران – بندر عباس [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 197-212]
 • اورعی، منصور ارزیابی حوادث جاده‌ای ناشی از حمل و نقل مواد خطر ناک در مسیر ترانزیتی تهران – بندر عباس [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 197-212]

ب

 • بابایی، عرفان مسأله مسیریابی کمان ظرفیت دار با تقاضای فازی به همراه مطالعه موردی [(مقالات آماده انتشار)]
 • بابایی، محسن ارائه مدل پارامتریک چندهدفه اصلاح‌شده برای اولویت‌بندی اهداف کلی در حمل‌ونقل درون‌شهری [(مقالات آماده انتشار)]
 • بابایی، محسن بررسی عوامل تأثیرگذار بر انتخاب وسیله سفر معلولان - مطالعه موردی: شهر همدان [(مقالات آماده انتشار)]
 • بابابیک، مصطفی نقشه شناختی شبکه حمل‌ونقل و یادگیری پنهان (ناخودآگاه) مسافران [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 497-517]
 • بابابیک، مصطفی تأثیر روش های مختلف اطلاع رسانی (تصویری، صوتی و نوشتاری) بر قدرت ادراک و تداعی مسافران [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 357-375]
 • بابایی تیرکلایی، عرفان مسأله مسیریابی کمان ظرفیتدار با تقاضای فازی به همراه مطالعه موردی [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 277-296]
 • بابایی تیرکلایی، عرفان حل مسأله مسیریابی وسایل نقلیه سبز با در نظر گرفتن وضعیت ترافیک شهری و کاهش سوخت مصرفی در توزیع کالاهای فاسدشدنی [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 163-180]
 • بابازاده، عارف استفاده از مدل مدافع-مهاجم برای تحلیل آسیبپذیری شبکه حمل و نقل همگانی [(مقالات آماده انتشار)]
 • بابا زاده، عباس ارایه یک مدل قیمت‌گذاری محدوده‌ ترافیکی با در نظرگیری محدودیت ظرفیت کمان‏ [(مقالات آماده انتشار)]
 • بابا زاده، عباس استفاده از مدل مدافع-مهاجم برای تحلیل آسیبپذیری شبکه حمل و نقل همگانی [(مقالات آماده انتشار)]
 • باباگلی، رضوان بررسی آزمایشگاهی تأثیر پودر معدنی گیلسونایت بر خصوصیات عملکردی مخلوط آسفالتی با استخوان بندی سنگدانه ای(SMA) [دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 1-12]
 • بیات، حسین بررسی حساسیت رطوبتی و پیر شدگی بلند مدت بتن آسفالتی حاوی لاستیک ضایعاتی [(مقالات آماده انتشار)]
 • بیات، حسین بررسی خصوصیات بتن آسفالتی حاوی آسفالت بازیافتی و روغن موتور ضایعاتی [(مقالات آماده انتشار)]
 • بیات آورزمانی، مهدی مدل‌سازی مکانیک شکست گسترش ترک تراورس بتنی پیش‌تنیده در خطوط سنگین پرسرعت [دوره 9، ویژه نامه روسازی، 1396، صفحه 13-26]
 • بادامی، اردلان استفاده از تکنیک‌های داده‌کاوی در تامین دانش برای یک سیستم تصمیم یار (موردکاوی شرکت اتوبوسرانی تهران) [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 297-310]
 • باغبانی، آسیه مدل‌سازی عوامل مؤثر بر مدت‌زمان پیاده‌روی و انتخاب شیوه پیاده‌روی در تمامی سفرها: مدل‌های مدت‌زمان و لوجیت از داده‌های تورمبنای سفر [(مقالات آماده انتشار)]
 • باغستانی، امیرحسین تحلیل سطوح مختلف انتقال‌پذیری مدل‌های انتخاب وسیله: نمونه موردی سفرهای با هدف خرید [(مقالات آماده انتشار)]
 • باغفلکی، تابان محاسبه هزینه فوت و جرح ناشی از سوانح ترافیکی در ایران با استفاده از تحلیل بیزی به روش تمایل به پرداخت [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 657-669]
 • باغفلکی، تابان محاسبه هزینه فوت و جرح ناشی از سوانح ترافیکی در ایران با استفاده از تحلیل بیزی به روش تمایل به پرداخت [(مقالات آماده انتشار)]
 • باقری، مرتضی ارائه روش توسعه مدل زوال هندسی خطوط ریلی: رگرسیون یا زنجیره مارکف [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 355-369]
 • باقری خلیلی، فاطمه کاهش متغیرهای ورودی در فرآیند مدل‌سازی تصادفات آزادراهها با استفاده از روش تجزیه و تحلیل مولفه‌های اصلی [(مقالات آماده انتشار)]
 • باقریه، علیرضا اثر سیمان در کاهش حساسیت مخلوط-های آسفالتی گرم به رطوبت [(مقالات آماده انتشار)]
 • باقرى، مرتضى مدل‌سازی فراوانی تصادفات در گذرگاه های همسطح ریل و جاده ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • بامداد زیکساری، آرمین تاثیر میزان اطلاع از ضخامت لایه‌ها در تعیین عدد سازه‌ای (SN) روسازی‌های آسفالتی با استفاده از نتایج دستگاه FWD [(مقالات آماده انتشار)]
 • بختیاری، جواد بررسی تأثیرات دما و فیلر آهک هیدراته در مقاومت شیارشدگی مخلوط‌های آسفالتی [(مقالات آماده انتشار)]
 • بختیاری، محمدرضا مدل شاخص ترکیبی ایمنی راه‌های دوخطه برون‌شهری تحت تأثیر وضعیت کاربری‌های اطراف راه [(مقالات آماده انتشار)]
 • بخشی، بهزاد ارزیابی نتایج آزمایشگاهی عمق شیارشدگی در مخلوط آسفالت لاستیکی با نتایج مدل‌سازی المان محدود [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 435-450]
 • بدری، سید امین مدل برنامه‌ریزی خطی عدد صحیح مختلط جدید به‌منظور طراحی زنجیره تأمین یکپارچه چندسطحی [(مقالات آماده انتشار)]
 • برخورداری، محمدعلی ارزیابی احتمالاتی آسیب‌پذیری لرزه‌ای زیرساخت‌های شبکه حمل و نقل با تأکید بر پل‌های عرشه جعبه‌ای بتن آرمه مستقیم و قوسی تحت تحریکات چندگانه [(مقالات آماده انتشار)]
 • برزگر ملا یوسفی، علی ساخت و پرداخت مدل‌های لوجیت دوگانه تغییر مسیر رانندگان در سفرهای دانشگاهی به تفکیک هدف سفر: مطالعۀ موردی شهر تهران [(مقالات آماده انتشار)]
 • بیرژندی، صالحه اولویت بندی پل ها در عملکرد ترافیکی شبکه معابر شهری مطالعه موردی : شبکه معابر شهر اصفهان [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 1-17]
 • برقبانی، پیمان نقش نانورس و نانوآهک هیدراته در حساسیت رطوبتی مخلوط های آسفالتی [(مقالات آماده انتشار)]
 • برگ بید، هنگامه مدلی ترکیبی جهت شناسایی عوامل موثر در مخاطرات حمل و نقل زمینی و اولویت‌بندی نقاط حادثه خیز (مطالعه موردی:محور نیشابور-سبزوار) [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 445-459]
 • برهانی، سید محسن ارائه مدل شبیه ساز جهت محاسبه پارامترهای حرکت قطارها با رعایت جز ییات فنی مسیر و ناوگان، مثال موردی مسیر تهران- مشهد [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 55-72]
 • بروجردیان، امین میرزا استفاده از مدل‌‌های اقتصاد‌‌سنجی فضایی در پیش‌بینی نرخ تصادفات راه [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 383-396]
 • بروجردیان، امین میرزا بکارگیری افزودنی‌های معدنی و بازیافتی بمنظور افزایش مقاومت لغزشی رنگ-های خط‌کشی دوجزئی [دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 75-87]
 • بروجردیان، امین میرزا بررسی تاثیر شرایط جوی و بارندگی بر سرعت جریان آزاد و ظرفیت تردد در آزاد راه‌ها: (مطالعه موردی آزاد راه تهران - قم) [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 485-501]
 • بروجردیان، امین میرزا مدل تشخیص خطر راننده بر مبنای تحرک و سرعت حرکت عوامل خطر در عرض جاده [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 941-959]
 • بروجردیان، امین میرزا استفاده از مدل‌‌ تاخیر فضایی در پیش‌بینی نرخ تصادفات راه [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 383-396]
 • بروجردیان، امین میرزا اثر سنجی مشخصات ظاهری عابران پیاده بر احتمال وقوع تصادف در راه‌های جداشده برون‌شهری [(مقالات آماده انتشار)]
 • بروجردیان، امین میرزا تحلیل و مدلسازی عوامل مؤثر بر استفاده موتورسواران از کلاه ایمنی مطالعه موردی: شهر مشهد [(مقالات آماده انتشار)]
 • بروجردیان، امین میرزا بررسی تاثیر شرایط جوی و بارندگی بر سرعت جریان آزاد و ظرفیت تردد در آزاد راه‌ها (مطالعه موردی آزاد راه تهران-قم) [(مقالات آماده انتشار)]
 • برومندنیا، علی تشخیص کاراکتر فارسی پلاک خودرو، مستقل از چرخش و اندازه با استفاده از ممان‌های متعامد [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 961-985]
 • بزرگی امیری، علی مسیریابی و زمان‌بندی وسایل حمل و نقل برای توزیع کمک‌های امدادی با در نظر گرفتن تحویل جزئی و انبار چندگانه [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 125-138]
 • بزرگی امیری، علی مساله مسیریابی کمک های امدادی بشردوستانه مبتنی برقابلیت اطمینان مسیر واختلال وسیله نقلیه درشرایط عدم قطعیت [(مقالات آماده انتشار)]
 • بزرگی امیری، علی مسیریابی و زمان‌بندی وسایل حمل و نقل برای توزیع کمک‌های امدادی با در نظر گرفتن تحویل جزئی و انبار چندگانه [(مقالات آماده انتشار)]
 • بزرگی امیری، علی ارائه مدل بهینه‌سازی استوار پویا برای مساله مسیریابی-زمانبندی در لجستیک بشردوستانه و حل آن با استفاده از الگوریتم فراابتکاری گروه‌بندی (مطالعه موردی: زلزله تهران) [(مقالات آماده انتشار)]
 • بیگدلی راد، حمید استفاده از روش بهینه‌سازی و فرا‌ابتکاری به‌منظور کاهش سرفاصله زمانی اتوبوس (نمونه موردی: خطوط اتوبوس‌رانی قزوین) [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 833-849]
 • بیگلری، معین بررسی عوامل موثر بر چسبندگی بین لایه ی روسازی بتن غلتکی و میان لایه ی ماسه آسفالت جاذب تنش [دوره 9، ویژه نامه روسازی، 1396، صفحه 89-104]
 • بمانا، کیوان ارزیابی حساسیت رطوبتی در مخلوط های آسفالتی گرم ) )HMA حاوی نانو رس [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 613-626]
 • بمانا، کیوان بررسی اثر افزودنی نانورس‌ بر رفتار خستگی مخلوطهای آسفالتی از طریق تحلیل ضریب آسیب معادل [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 641-652]
 • بمانا، کیوان بررسی حساسیت رطوبتی در مخلوط‌های آسفالتی گرم (HMA) حاوی نانورس [(مقالات آماده انتشار)]
 • بندگانی، میلاد تحلیل اثر هدف سفر بر کشش تقاضای حمل‌ونقل همگانی مطالعه موردی شهر اصفهان [(مقالات آماده انتشار)]
 • بهبهانی، حمید بررسی تأثیر انواع پلیمر ترموپلاستیک الاستومر بر حساسیت رطوبتی مخلوط های آسفالتی با استخوان بندی سنگدانه ای [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 413-428]
 • بهبهانی، حمید ارزیابی آزمایشگاهی حساسیت رطوبتی و پتانسیل شیار شدگی مخلوط های آسفالتی نیمه گرم [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 405-418]
 • بهبهانی، حمید بررسی اثر پلیمر SBR بر رفتار خستگی و شیارشدگی مخلوط های آسفالتی ماستیک درشت دانه [(مقالات آماده انتشار)]
 • بهبهانی، حمید بررسی تأثیر انواع پلیمر ترموپلاستیک الاستومر بر حساسیت رطوبتی مخلوطهای آسفالتی با استخوان بندی سنگدانه ای [(مقالات آماده انتشار)]
 • بهرامی، یوسف تحلیل تاثیر سازمان فضایی شهر بر نظام حمل‌ونقل درون شهری بر اساس محور‌های موردنظر کوین لینچ (مورد: شهر رشت) [(مقالات آماده انتشار)]
 • بهروزی، زینب مدلسازی و بررسی چسبندگی قیر مسلح با الیاف به سنگدانه با استفاده از آزمون خروج (Pull-out) [دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 13-27]
 • بهزاذی، غلامعلی ارزیابی استفاده از مصالح بازیابی شده روسازی‌های آسفالتی در تولید مخلوط های آسفالت گرم به روش بازیافت درجا [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 771-785]
 • بهشتی نیا، محمد علی یکپارچگی مساله مسیریابی وسایل نقلیه با زمانبندی حمل‌ونقل و تولید در زنجیره‌تأمین [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 549-570]
 • بهشتی نیا، محمد علی مدل ریاضی چند هدفه برای مساله تولید-موجودی-مسیریابی دو مرحله‌ای محصولات دارویی [(مقالات آماده انتشار)]
 • بهشتی نیا، محمد علی مدلی ترکیبی جهت شناسایی عوامل موثر در مخاطرات حمل و نقل زمینی و اولویت‌بندی نقاط حادثه خیز (مطالعه موردی:محور نیشابور-سبزوار) [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 445-459]
 • بهشتی نیا، محمد علی الگوریتم ژنتیک دوجنسیتی برای حل مساله زمانبندی تولید و حمل ونقل در سیستم تولید چند مکانی [(مقالات آماده انتشار)]
 • بهنیا، کامبیز ارزیابی اقتصادی فازی سیستم‌های حمل‌و‌نقل همگانی با فرض وجود عدم قطعیت در متغیرهای اقتصادی: مطالعه موردی متروی قم [(مقالات آماده انتشار)]
 • بهنامیان، جواد ارائه الگوریتم ترکیبی برای مسئله مکان‌یابی هاب در شبکه حمل‌ونقل چندوجهی [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 335-355]
 • بهنود، حمیدرضا اثرسنجی احداث خطوط اتوبوس تندرو بر فراوانی تصادف در بزرگراه‌های شهری (مطالعه موردی: بزرگراه رسالت تهران) [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 603-615]
 • بهنود، حمیدرضا مدل شاخص ترکیبی ایمنی راه‌های دوخطه برون‌شهری تحت تأثیر وضعیت کاربری‌های اطراف راه [(مقالات آماده انتشار)]
 • بهنود، حمیدرضا تحلیل عملکرد، الگوگذاری و تعیین اهداف ایمنی راه با استفاده از تحلیل پوششی داده ها [(مقالات آماده انتشار)]
 • بهنود، حمیدرضا ایجاد سیستم پشتیبانی از تصمیم فازی در مدیریت و برنامه ریزی اقدامات ایمن سازی راه [(مقالات آماده انتشار)]

پ

 • پاسبان عیسی لو، وحید مطالعه تطبیقی الگوریتم اجتماع مورچگان و ژنتیک در مسیریابی بهینه (مطالعه موردی: شهر پارس آباد و حومه) [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 389-404]
 • پاسبان عیسی لو، وحید مطالعه تطبیقی الگوریتم اجتماع مورچگان و ژنتیک در مسیریابی بهینه (مطالعه موردی: شهر پارس‌آباد و حومه) [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 389-404]
 • پاکدل صمدی، هوشنگ راهکارهای حفاظت از خطوط راه آهن درمقابل بحران ناشی از هجوم شن‌های روان و ارایه راهکار بهینه جهت مدیریت بحران [(مقالات آماده انتشار)]
 • پاک سرشت، میلاد مدل سازی فازی زمان‏بندی کارکنان هواپیما و حل آن با الگوریتم بهینه سازی ذرات انبوه [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 1-12]
 • پاک سرشت، میلاد مدل سازی فازی زمانبندی خدمه هواپیما و حل آن با الگوریتم بهینه سازی ذرات انبوه [(مقالات آماده انتشار)]
 • پیرایش، محمدعلی تخصیص بهینه خودروهای خدمات اضطراری با در نظرگرفتن تقاضای گروهی [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 31-44]
 • پیرایش، محمدعلی تخصیص بهینه خودروهای خدمات اضطراری با در نظرگرفتن تقاضای گروهی [(مقالات آماده انتشار)]
 • پیرایش نقاب، محمدعلی تحلیل عملکرد، الگوگذاری و تعیین اهداف ایمنی راه با استفاده از تحلیل پوششی داده ها [(مقالات آماده انتشار)]
 • پیرایش نقاب، محمدعلی ایجاد سیستم پشتیبانی از تصمیم فازی در مدیریت و برنامه ریزی اقدامات ایمن سازی راه [(مقالات آماده انتشار)]
 • پرتانی، صادق تعیین الگوی ممیزی زیست محیطی راه‌های کشور [(مقالات آماده انتشار)]
 • پرتوی، محمد توسعه مدل مکان‌یابی- مسیریابی با در نظر گرفتن رضایت مشتری و دریافت و تحویل همزمان [(مقالات آماده انتشار)]
 • پیکارجو، کامبیز بررسی رابطه علیت کوتاه‌مدت و بلندمدت میان حمل و نقل هوایی و رشد اقتصادی (مطالعه موردی: استان‌های ایران) [(مقالات آماده انتشار)]
 • پیله وری، نازنین طراحی و شبیه سازی ترکیبی سیستم پویای حمل‌و‌نقل عمومی برون‌شهری با استفاده از سیستم استنتاج فازی مبتنی بر شبکه عصبی و الگوریتم دیکسترا [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 701-721]
 • پهلوان، حسین ارزیابی احتمالاتی آسیب‌پذیری لرزه‌ای زیرساخت‌های شبکه حمل و نقل با تأکید بر پل‌های عرشه جعبه‌ای بتن آرمه مستقیم و قوسی تحت تحریکات چندگانه [(مقالات آماده انتشار)]
 • پهلوانی، پرهام مدلسازی تعقیب خودرو با استفاده از روش رگرسیون اسپیلاین تطبیقی چندگانه در حوزه بزرگراهی [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 273-290]
 • پهلوانی، پرهام مدلسازی تعقیب خودرو با استفاده از روش رگرسیون اسپیلاین تطبیقی چندگانه در حوزه بزرگراهی [(مقالات آماده انتشار)]
 • پویانی، علی ارائه مدلی برای ارزیابی و اولویت بندی احداث خطوط ریلی جدید با استفاده از روش ترکیبی تحلیل شبکه‌ای و مهندسی ارزش [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 231-242]
 • پور ابراهیم، شراره مدیریت زیست محیطی حمل و نقل شهری اراک به کمک مدل سازی کاهش مصرف سوخت در مسیریابی مناسب به کمک GIS [(مقالات آماده انتشار)]
 • پوریاری، مقصود برآورد ظرفیت راه در زمان وقوع بحران با استفاده از مفهوم گلوگاه ترافیک و شبیه‌سازی [(مقالات آماده انتشار)]
 • پورانیان، زهرا کاهش مصرف انرژی در حمل و نقل ریلی با استفاده از الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات [(مقالات آماده انتشار)]
 • پوررضا، حمیدرضا تشخیص و طبقه بندی خودکار خرابی های روسازی بر پایه آنالیز بافت تصویر در حوزه مکان و تبدیل [دوره 9، ویژه نامه روسازی، 1396، صفحه 121-142]
 • پوررضا، حمیدرضا تحلیل میزان حساسیت جهتی تبدیل موجک در شناسایی هوشمند بافت خرابی های روسازی آسفالتی [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 807-832]
 • پور عرب، محسن مدلسازی تعقیب خودرو با استفاده از روش رگرسیون اسپیلاین تطبیقی چندگانه در حوزه بزرگراهی [(مقالات آماده انتشار)]
 • پورعرب مقدم، محسن مدلسازی تعقیب خودرو با استفاده از روش رگرسیون اسپیلاین تطبیقی چندگانه در حوزه بزرگراهی [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 273-290]
 • پورعلیخانی، مسعود ارزیابی رضایتمندی شهروندان از طراحی و جانمایی ایستگاه های مترو، نمونه مطالعه: ایستگاه دانشگاه علم و صنعت خط 2 مترو تهران [(مقالات آماده انتشار)]

ت

 • تاری، فاطمه قیمت‏ گذاری یال‏های شریانی شبکه‏ های حمل و نقل شهری با استفاده از برنامه‏ ریزی دوسطحی [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 397-412]
 • تاری، فاطمه قیمتگذاری یال های شریانی شبکه های حمل ونقل شهری با استفاده از برنامه ریزی دوسطحی [(مقالات آماده انتشار)]
 • تبریزیان، سیاوش برنامه ریزی چندهدفه مسیر در یک شبکه چند طریقه با مسیرهای جایگزین [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 303-322]
 • تخت فیروز، محمد بررسی اثر پلیمر SBR بر رفتار خستگی و شیارشدگی مخلوط های آسفالتی ماستیک درشت دانه [(مقالات آماده انتشار)]
 • ترابی، تقی تاثیر مولفه های قابلیت نوآوری فناورانه بر حمل و نقل پایدار در ابعاد اقتصادی و اجتماعی [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 171-188]
 • ترابی، رخساره ارائه یک مدل ریاضی دو سطحی برای مساله طراحی شبکه حمل و نقل مواد خطرناک با در نظر گرفتن ملاحظات امدادرسانی [(مقالات آماده انتشار)]
 • تقی پور، محمد رفتار شناسی خرابی و تعیین وزن ناشی از بارگذاری ترافیک با استفاده از خاصیت خودتشخیصی در حسگرهای بتنی [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 139-154]
 • تقی زاده، یاسر مدل سازی رفتار انتخاب وسیله کاربران وسایل نقلیه شخصی در قبال اعمال سیاست های مدیریت تقاضای سفر (مطالعه موردی: شهر یزد) [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 571-595]
 • تقی زاده، سیدعلی ارائه مدل انتخاب وسیله‌نقلیه دسترسی زمینی به فرودگاه، مطالعه موردی: فرودگاه بین‌المللی شهید هاشمی‌نژاد مشهد [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 19-29]
 • تقی زاده، مریم ارزیابی استفاده از مصالح بازیابی شده روسازی‌های آسفالتی در تولید مخلوط های آسفالت گرم به روش بازیافت درجا [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 771-785]
 • تقوی زواره، حسن ارزیابی حساسیت رطوبتی مخلوط آسفالتی حاوی گوگرد پلیمری با بکارگیری قیر لاستیکی [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 689-697]
 • تقوی زواره، حسن یادداشت پژوهشی: ارزیابی حساسیت رطوبتی مخلوط آسفالتی حاوی گوگرد پلیمری با بکارگیری قیر لاستیکی [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 557-567]
 • تمنایی، محمد ارائه رویکردی نوین جهت شناسایی و رفع گلوگاههای ظرفیتی در شبکه‌های ریلی (مطالعه موردی: شبکه راه آهن ایران) [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 377-392]
 • تمنایی، محمد زمانبندی حرکت قطارها با استفاده از الگوریتم شاخه‌وحد و الگوریتم ابتکاری جستجوی پرتو- مطالعه موردی: مسیرهای دوخطه ریلی ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • تمنایی، محمد ارائه مدل زمانبندی حرکت قطارها با درنظر گرفتن محدودیت‌های ویژه مسیرهای تک خطه در شبکه ریلی ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • تیموری، ابراهیم الگوریتم شاخه و کران برای مسئله‌ برون‌بری- مکان‌یابیِ (ایستا و پویای استوار) در لجستیکِ اضطراری [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 31-52]
 • تیموری، محمد توسعه مدل مکان‌یابی دوربین‌های پلاک خوان در جاده‌های ایران جهت پوشش مسیرهای حرکتی مبدأ– مقصد وسایل نقلیه باری [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 97-121]
 • تیموریان، فریده توسعه یک سامانه اطلاع ‏رسانی و ارزیابی عملکرد اتوبوسرانی شهری با بکارگیری داده ‏های مکانی مردم ‏گستر (VGI) [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 225-236]
 • تیموریان، فریده توسعه یک سامانه اطلاع‌رسانی و ارزیابی عملکرد اتوبوسرانی شهری با به-کارگیری داده‌های مکانی مردم گستر (VGI) [(مقالات آماده انتشار)]
 • تندیسه، محسن برنامه ریزی راهبردی حمل و نقل پایدار شهری در کلانشهرهای ایران (مطالعه موردی: شهر مشهد) [(مقالات آماده انتشار)]
 • توانا املشی، امیر پیش‌بینی مدول برجهندگی خاک‌های ریزدانه با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی، ماشین بردار پشتیبان و سیستم استنتاج تطبیقی عصبی-فازی بهینه‌سازی‌شده با الگوریتم ازدحام ذرات [دوره 9، ویژه نامه روسازی، 1396، صفحه 159-181]
 • توکلی، زهرا یک مدل ریاضی برای بهینه سازی زنجیره تامین گاز مایع با درنظر گرفتن نفتکش های میانی [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 53-73]
 • توکلی، غلام رضا ارزیابی خواص مقاومتی و حساسیت رطوبتی مخلوط کف قیری اصلاح شده با میکرو آهک و سیمان [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 657-676]
 • توکلی، محمد مهدی مدلسازی ریاضی دو هدفه برای مکان‌یابی ایستگاه‌های دوچرخه با در نظر گرفتن تعداد سفر – مطالعه موردی [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 483-496]
 • توکلی ‏مقدم، رضا حل مدل مسیریابی وسایل نقلیه چندانباره مبتنی بر کاهش ریسک با استفاده از یک الگوریتم خفاش چندهدفه [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 507-522]
 • توکلی‏ مقدم، رضا حل مدل مسیریابی وسایل نقلیه چندانباره مبتنی بر کاهش ریسک با استفاده از یک الگوریتم خفاش چندهدفه [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 507-522]
 • توکلی کاشانی، علی بررسی اثر سن موتورسوار و عوامل محیطی بر ریسک تصادفات موتورسیکلت‌ براساس مفهوم مواجهه شبه‌القایی [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 213-224]
 • توکلی کاشانی، علی بررسی اثر سن موتورسوار و عوامل محیطی بر ریسک تصادفات موتورسیکلت‌ بر اساس مفهوم مواجهه شبه‌القایی [(مقالات آماده انتشار)]
 • توکلی مقدم، رضا حل مسأله مسیریابی وسائط نقلیه ناهمگن چندقرارگاهی با پنجره زمانی توسط الگوریتم تکامل دیفرانسیلی چند هدفه: مطالعه موردی [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 325-340]
 • توکلی مقدم، رضا بهینه سازی سیستم حمل و نقل عمومی با استفاده از الگوریتم بهینه سازی انبوه ذرات با بردار ارزیابی - مطالعه موردی در سازمان اتوبوس رانی [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 413-429]
 • توکلی مقدم، رضا توسعه مدل ریاضی چندهدفه برای مسأله مسیریابی وسایل نقلیه ناهمگن تحت شرایط بحران [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 169-187]
 • توکلی مقدم، رضا توسعه مدل ریاضی چندهدفه برای مسأله مسیریابی وسایل نقلیه جهت حمل مواد سوختی با در نظر گرفتن پنجره زمانی و عوامل زیست محیطی [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 343-354]
 • توکلی مقدم، رضا مدلسازی ریاضی دو هدفه برای مکان‌یابی ایستگاه‌های دوچرخه با در نظر گرفتن تعداد سفر – مطالعه موردی [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 483-496]
 • توکلی مقدم، رضا ارائه مدل حمل و نقل هزینه ثابت پله‌ای، چند محصولی، دوسطحی و حل آن با الگوریتم شبیه‌سازی تبرید [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 399-413]
 • توکلی مقدم، رضا زمان بندی فرود و پرواز هواپیماها بر روی باندها با در نظر گرفتن محدودیت در تعداد مکان استقرار هواپیما [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 517-528]
 • توکلی مقدم، رضا رویکرد استوار سناریو محور برای مساله مسیریابی وسایط نقلیه تحت شرایط رقابتی با استفاده از الگوریتم تکامل تفاضلی بهبودیافته [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 887-908]
 • توکلی مقدم، رضا توسعه مدل مکان‌یابی- مسیریابی با در نظر گرفتن رضایت مشتری و دریافت و تحویل همزمان [(مقالات آماده انتشار)]
 • توکلی مقدم، رضا مدل سازی ریاضی جدید برای مسئله موجودی - مسیریابی وسائط نقلیه الکتریکی [(مقالات آماده انتشار)]
 • توکلی مقدم، رضا حل مدل دوهدفه جدید برای مسئله مکان یابی– مسیریابی کمان‌محور چند دوره‌ای با پنجره زمانی مبتنی بر کاهش ریسک سرقت کالای ارزشمند (مطالعه موردی خزانه بانک) [(مقالات آماده انتشار)]
 • توکلی مقدم، رضا مسأله مسیریابی وسایل نقلیه باز با در نظر گرفتن رضایت ‌رانندگان: الگوریتم تکاملی چند هدفه بر مبنای تجزیه [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 449-462]
 • توکلی مقدم، رضا مدل سازی ریاضی چندهدفه برنامه ریزی تشکیل قطار با در نظر گرفتن محدودیت انتخاب مسیر در شبکه ریلی و امکان فروش از دست رفته [(مقالات آماده انتشار)]
 • توکلی مقدم، رضا مدل‌سازی ریاضی و حل مساله مکان‌یابی- تخصیص هاب در فرودگاه های ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • توکلی مقدم، رضا توسعه مدل ریاضی مسأله مسیریابی حمل‌ونقل مواد سوختی تحت شرایط فازی - مطالعه موردی [(مقالات آماده انتشار)]
 • توکلی مقدم، رضا مسأله‌ی مسیر‌یابی وسائط نقلیه دوره‌ای با پنجره‌ی زمانی در حالت رقابتی با الگوریتم شبیه‌سازی تبرید بهبودیافته [(مقالات آماده انتشار)]
 • توکلی مقدم، رضا حل مدل مسیریابی وسایل نقلیه چندانباره مبتنی بر کاهش ریسک با استفاده از یک الگوریتم خفاش چندهدفه [(مقالات آماده انتشار)]
 • توکلی مقدم، رضا توسعه مدل ریاضی چندهدفه برای مسأله مسیریابی وسایل نقلیه جهت حمل مواد سوختی با در نظر گرفتن پنجره زمانی و عوامل زیست محیطی [(مقالات آماده انتشار)]
 • توکلی مقدم، رضا حل مساله مسیریابی وسایط نقلیه با در نظر گرفتن رضایت‌مندی مشتریان و کاهش انرژی مصرفی با الگوریتم زنبور عسل [(مقالات آماده انتشار)]
 • توکلی مقدم، رضا زمان‌بندی فرود و پرواز هواپیماها بر روی باندها با در نظر گرفتن محدودیت در تعداد مکان استقرار هواپیما [(مقالات آماده انتشار)]
 • توکلی مقدم، رضا مساله مسیریابی کمک های امدادی بشردوستانه مبتنی برقابلیت اطمینان مسیر واختلال وسیله نقلیه درشرایط عدم قطعیت [(مقالات آماده انتشار)]
 • توکلی مقدم، رضا حل مسأله مسیریابی وسایط نقلیه ناهمگن چندقرارگاهی با پنجره زمانی توسط الگوریتم تکامل دیفرانسیلی چند هدفه : مطالعه موردی [(مقالات آماده انتشار)]
 • توکلی مقدم، رضا الگوریتم حل مساله تخصیص کانتینرهای دریایی با توجه به ظرفیت و زمان انتظار [(مقالات آماده انتشار)]

ج

 • جابری، محمد مدلسازی ریاضی دو هدفه برای مکان‌یابی ایستگاه‌های دوچرخه با در نظر گرفتن تعداد سفر – مطالعه موردی [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 483-496]
 • جباری، الهام یک روش جدید برای حل مسئله حمل و نقل عمومی با استفاده از برنامه‌ریزی خطی و الگوریتم فراابتکاری ترکیبی PS-ACO [(مقالات آماده انتشار)]
 • جبارزاده، آرمین بهینه‌سازی یکپارچه تخصیص تراکم و کاربری زمین و طراحی شبکه حمل‌ونقل عمومی- موردپژوهی: منطقه 22 تهران [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 181-199]
 • جبار زاده، آرمین ارائه یک مدل ریاضی دو سطحی برای مساله طراحی شبکه حمل و نقل مواد خطرناک با در نظر گرفتن ملاحظات امدادرسانی [(مقالات آماده انتشار)]
 • جبالبارزی، مجید بررسی تاثیر مشخصات هندسی و مکانیکی لایه‌ها بر عمر خستگی روکش آسفالتی [(مقالات آماده انتشار)]
 • جعفری، رضا بررسی تأثیر تمهیدات آرام‌سازی ادراکی ترافیک در کاهش سرعت ورودی شهرها در دنیای واقعی و محیط دستگاه شبیه‌ساز رانندگی [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 429-444]
 • جعفری، رضا بررسی تاثیر تمهیدات آرام سازی ادراکی ترافیک در کاهش سرعت ورودی شهرها در دنیای واقعی و محیط دستگاه شبیه ساز رانندگی [(مقالات آماده انتشار)]
 • جعفری، هستی بررسی سطوح تمامیت ایمنی با استفاده از درخت خطای فازی (مطالعه موردی در صنعت ریلی) [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 371-387]
 • جعفری، هستی آنالیز سطوح تمامیت ایمنی با استفاده از درخت خطای فازی (مطالعه ی موردی در صنعت ریلی) [(مقالات آماده انتشار)]
 • جعفری اسکندری، میثم «یک رویکرد دو هدفه برای مکانیابی پیوسته هاب ها تحت هزینه احداث وابسته به مختصات پیوسته شهری» [(مقالات آماده انتشار)]
 • جعفرزاده، آذین تخمین اضافه هزینه‌های عملیاتی شرکت هواپیمایی هما [(مقالات آماده انتشار)]
 • جعفر نژاد، میلاد پیش بینی عملکرد روسازی با تلفیق مدل خانواده و شبکه عصبی (مطالعه موردی: معابر شهر ساری) [دوره 9، ویژه نامه روسازی، 1396، صفحه 1-12]
 • جلالی، سید محمد اسماعیل بهینه سازی طرح اختلاط دوغاب سیمانی بر پایه مطالعات آزمایشگاهی (مطالعه موردی تزریق آب‌بند تونل کرج-تهران) [(مقالات آماده انتشار)]
 • جلالی جیرندهی، مسعود بررسی اثر فشار باد چرخ بر پاسخ های روسازی های مسلح شده با ژئوسنتتیک با تحلیل ویسکوالاستیک به روش المانهای محدود با استفاده از نرم افزار ABAQUS [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 323-342]
 • جلالی جیرندهی، مسعود بررسی اثر فشار باد چرخ بر پاسخ‌های روسازی های مسلح شده با ژئوسنتتیک با تحلیل ویسکوالاستیک به روش المانهای محدود با استفاده از نرم افزار ABAQUS [(مقالات آماده انتشار)]
 • جیلانچی، مسعود اثر سیمان در کاهش حساسیت مخلوط-های آسفالتی گرم به رطوبت [(مقالات آماده انتشار)]
 • جلیلی، مجید تحلیل پیش بینی تقاضای مسافر و بار در صنعت هوایی ایران [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 75-101]
 • جلیلی بال، الهام توسعه مدل ریاضی چندهدفه برای مسأله مسیریابی وسایل نقلیه جهت حمل مواد سوختی با در نظر گرفتن پنجره زمانی و عوامل زیست محیطی [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 343-354]
 • جلیلی بال، الهام توسعه مدل ریاضی چندهدفه برای مسأله مسیریابی وسایل نقلیه جهت حمل مواد سوختی با در نظر گرفتن پنجره زمانی و عوامل زیست محیطی [(مقالات آماده انتشار)]
 • جلیلی قاضی زاده، مرتضی ارزیابی تأثیر فرسودگی آزمایشگاهی بر رفتار خستگی مخلوط‏های آسفالتی حاوی آهک هیدراته [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 493-506]
 • جلیلی قاضی زاده، مرتضی بررسی تأثیر پیرشدگی آزمایشگاهی دراز مدت بر رفتار خستگی مخلوطهای آسفالتی حاوی سرباره های قوس الکتریک و کوره اکسیژنی [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 105-120]
 • جلیلی قاضی زاده، مرتضی ارزیابی تأثیر فرسودگی آزمایشگاهی بر رفتار خستگی مخلوطهای آسفالت حاوی آهک هیدراته [(مقالات آماده انتشار)]
 • جلیلی قاضی زاده، مرتضی بررسی تأثیر پیرشدگی آزمایشگاهی دراز مدت بر رفتار خستگی مخلوط‌های آسفالتی حاوی سرباره‌های قوس الکتریک و کوره اکسیژنی [(مقالات آماده انتشار)]
 • جماعت، سعیده ارزیابی و اولویت بندی موانع پروازی توسعه فرودگاه‌ها با تکنیک TOPSIS در GIS (مطالعه موردی: فرودگاه بیرجند) [(مقالات آماده انتشار)]
 • جمشیدی، سید امین الله ارزیابی تاثیر گیلسونایت بر بهبود خصوصیات مکانیکی مخلوط‏های آسفالتی [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 145-162]
 • جمیلی، امین محاسبه بافرهای زمانی با رویکرد فازی جهت جذب اختلالات در یک سیستم راه آهن درون شهری به همراه یک مطالعه موردی [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 551-562]
 • جمیلی، امین مدل سازی ریاضی چندهدفه برنامه ریزی تشکیل قطار با در نظر گرفتن محدودیت انتخاب مسیر در شبکه ریلی و امکان فروش از دست رفته [(مقالات آماده انتشار)]
 • جمیلی، امین زمانبندی حرکت قطارها با استفاده از الگوریتم شاخه‌وحد و الگوریتم ابتکاری جستجوی پرتو- مطالعه موردی: مسیرهای دوخطه ریلی ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • جمیلی، امین محاسبه بافرهای زمانی با رویکرد فازی جهت جذب اختلالات در یک سیستم راه آهن درون شهری به همراه یک مطالعه موردی [(مقالات آماده انتشار)]
 • جهانتابی، آرش ارزیابی رفتار رانندگان در تونل‌های دو طرفه برون شهری [(مقالات آماده انتشار)]
 • جهاندیده، زهرا بررسی تأثیر پارامترهای رفتاری (متغیرهای پنهان) در تخلفات رخ داده توسط عابرین پیاده در تقاطع چراغ‌دار (نمونه موردی: شهر قزوین) [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 693-709]
 • جهاندیده، زهرا مدل‌سازی شدت خطرپذیری عابران‌پیاده بر اساس رتبه‌بندی شاخص ترکیبی: زمان تا تصادف و سرعت وسیله‌نقلیه نزدیک‌شونده (نمونه موردی: شهر قزوین) [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 277-294]
 • جوادی، زهرا ارایه یک مدل قیمت‌گذاری محدوده‌ ترافیکی با در نظرگیری محدودیت ظرفیت کمان‏ [(مقالات آماده انتشار)]
 • جوادی، مهرداد تشخیص و بازشناسی علائم راهنمایی و رانندگی با استفاده از روش مبتنی بر مکانیزم توجه و روش های طبقه بندی کلاسیک و ماشین بردار پشتیبان [(مقالات آماده انتشار)]
 • جوانشیر، حسن حل مسأله مسیریابی وسائط نقلیه ناهمگن چندقرارگاهی با پنجره زمانی توسط الگوریتم تکامل دیفرانسیلی چند هدفه: مطالعه موردی [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 325-340]
 • جوانشیر، حسن توسعه مدل ریاضی چندهدفه برای مسأله مسیریابی وسایل نقلیه جهت حمل مواد سوختی با در نظر گرفتن پنجره زمانی و عوامل زیست محیطی [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 343-354]
 • جوانشیر، حسن توسعه مدل ریاضی چندهدفه برای مسأله مسیریابی وسایل نقلیه جهت حمل مواد سوختی با در نظر گرفتن پنجره زمانی و عوامل زیست محیطی [(مقالات آماده انتشار)]
 • جوانشیر، حسن حل مسأله مسیریابی وسایط نقلیه ناهمگن چندقرارگاهی با پنجره زمانی توسط الگوریتم تکامل دیفرانسیلی چند هدفه : مطالعه موردی [(مقالات آماده انتشار)]
 • جوانشیر، حسن ارائه مدل مسیریابی وسایل نقلیه امدادی در شبکه‌های کوچک [(مقالات آماده انتشار)]
 • جوانفر، الهام مسئله مکانیابی مسیریابی انبارهای عبوری چند محصولی با در نظرگرفتن وسایل نقلیه ناهمگن ظرفیت دار و قابلیت برداشت و تحویل در چند بار در یک شبکه زنجیره تامین چند سطحی [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 603-627]
 • جوانفر، الهام مسئله مکان‌یابی-مسیریابی انبارهای عبوری چند محصولی با در نظرگرفتن وسایل نقلیه ناهمگن ظرفیت‌دار و قابلیت برداشت و تحویل در چند بار در یک شبکه زنجیره تامین چند سطحی [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 355-369]
 • جواهری بارفروشی، مائده تخصیص بهینه تعمیرات و نگهداری پلهای استان مازندران در شرایط محدودیت بودجه با استفاده از الگوریتم ژنتیک [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 199-211]
 • جوشقانی، علیرضا ارزیابی میزان تاثیر اندازه سنگدانه برخصوصیات مکانیکی و فیزیکی روسازی بتن متخلخل [دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 110-123]
 • جوکار، عباس ارائه یک مدل احتمالی استوار چند هدفه برای مسأله مکان‌یابی- مسیریابی دو سطحی با گذاشت و برداشت همزمان و پنجره های زمانی (به همراه نمونه کاربردی) [دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 53-73]
 • جولای، فریبرز طراحی یک رویکرد ترکیبی مبتنی بر فرایند تحلیل شبکه و دیمتل فازی جهت ارزیابی عملکرد استان‌ها در حوزه‌ی حمل و نقل جاده‌ای ایران [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 513-530]
 • جولای، فریبرز توسعه مدل مکان‌یابی- مسیریابی با در نظر گرفتن رضایت مشتری و دریافت و تحویل همزمان [(مقالات آماده انتشار)]
 • جولای، فریبرز مدل سازی ریاضی جدید برای مسئله موجودی - مسیریابی وسائط نقلیه الکتریکی [(مقالات آماده انتشار)]
 • جولای، فریبرز الگوریتم حل مساله تخصیص کانتینرهای دریایی با توجه به ظرفیت و زمان انتظار [(مقالات آماده انتشار)]

چ

 • چاوشی، امیر سامانه اشتراک دوچرخه تهران: ارائه رویکردی مناسب جهت ایجاد جایگاه های اشتراک دوچرخه هوشمند [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 258-276]
 • چاوشیان نائینی، سید فرهاد ارزیابی عملکرد حساسیت رطوبتی مخلوط‌های آسفالتی حاوی ایوانیک و زایکوترم [دوره 9، ویژه نامه روسازی، 1396، صفحه 27-42]
 • چاوشیان نائینی، سید فرهاد بررسی و مقایسه اثر آمیخته SBRPS و SBS بر خستگی مخلوطهای آسفالتی [دوره 9، ویژه نامه روسازی، 1396، صفحه 105-119]
 • چراغی، اسماعیل مکان یابی هاب چند محصوله در شبکه حمل و نقل کالای ایران با در نظر گرفتن روش های تامین مالی و رویکرد زیست محیطی [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 195-213]
 • چراغی، اسماعیل مکان یابی هاب چند محصوله در شبکه حمل و نقل کالای ایران با در نظر گرفتن روش های تامین مالی و رویکرد زیست محیطی [(مقالات آماده انتشار)]
 • چراغی، سارا ارائه مدل استوار دوهدفه برای طراحی یکپارچه شبکه زنجیره تامین خون تحت شرایط عدم قطعیت تقاضا و امکان ارسال جانبی بین تسهیلات [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 737-770]
 • چهارسوقی، سید کمال الگوریتم شاخه و کران برای مسئله‌ برون‌بری- مکان‌یابیِ (ایستا و پویای استوار) در لجستیکِ اضطراری [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 31-52]
 • چهارسوقی، سید کمال ارائه مدل بهینه‌سازی استوار پویا برای مساله مسیریابی-زمانبندی در لجستیک بشردوستانه و حل آن با استفاده از الگوریتم فراابتکاری گروه‌بندی (مطالعه موردی: زلزله تهران) [(مقالات آماده انتشار)]
 • چهرقان، علیرضا ارزیابی شباهت هندسی داده های مکانی داوطلبانه در شبکه معابر درون شهری [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 357-370]
 • چوپانی، عبدالاحد روشی برای برآورد ترکیب جمعیت شهری با استفاده از برنامه‌ریزی ریاضی به‌منظور برآورد تقاضای سفر [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 419-434]

ح

 • حاج آقایی کشتلی، مصطفی ارائه مدل حمل و نقل هزینه ثابت پله‌ای، چند محصولی، دوسطحی و حل آن با الگوریتم شبیه‌سازی تبرید [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 399-413]
 • حاجی آقائی کشتلی، مصطفی طراحی مدل و ارائه روش حل برای مسأله حمل و نقل هزینه ثابت با در نظر گرفتن محدودیت تخفیف [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 635-655]
 • حاجی حسینلو، منصور ارزیابی تاثیر وسایل نقلیه سنگین بر جریان ترافیک و میزان انتشار آلاینده های ناشی از آن در شبکه های درون شهری با استفاده از شبیه سازی ترافیکی [(مقالات آماده انتشار)]
 • حامدی، حمیدرضا خصوصیات سختی و خستگی مخلوط آسفالتی اصلاح‌شده با ضایعات بطری‌های پلاستیکی (PET) [(مقالات آماده انتشار)]
 • حبیبیان، میقات بررسی اثر متغیرهای حمل‌ونقلی بر تغییر استفاده از شیوه سواری شخصی در سفرهای روزانه [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 13-30]
 • حبیبیان، میقات مدلی برای بررسی اثر سیاست های مدیریتی حمل و نقل بر سفرهای بلند شهری با هدف کار (مطالعه موردی: شهر تهران) [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 627-662]
 • حبیبیان، میقات شناسایی سیاست های موثر بر سیستم اشتراک دوچرخه در شهر تهران [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 627-662]
 • حبیبیان، میقات مدلسازی دلایل استفاده شهروندان از سواری شخصی در سفرهای کاری به محدوده مرکزی کلانشهر تهران [(مقالات آماده انتشار)]
 • حبیبیان، میقات مدلی برای بررسی اثر سیاست های مدیریتی حمل و نقل بر سفرهای بلند شهری با هدف کار (مطالعه موردی: شهر تهران) [(مقالات آماده انتشار)]
 • حبیبیان، میقات بررسی اثر متغیرهای حمل‌ونقلی بر تغییر استفاده از سواری شخصی در سفرهای روزانه [(مقالات آماده انتشار)]
 • حبیبیان، میقات ارزیابی بلندمدت اثر ترکیبی سیاست‌های مدیریت تقاضای حمل‌ونقل با استفاده از مدل پویایی سیستم (مطالعه موردی: کلان شهر مشهد) [(مقالات آماده انتشار)]
 • حجازی، سید مهدی بررسی مکانیکی اثر کاربرد ذرات لاستیک در قیر [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 479-492]
 • حجازی، سید مهدی مدلسازی و بررسی چسبندگی قیر مسلح با الیاف به سنگدانه با استفاده از آزمون خروج (Pull-out) [دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 13-27]
 • حجازی، سید مهدی بررسی مکانیکی اثر کاربرد ذرات لاستیک در قیر [(مقالات آماده انتشار)]
 • حدادی، فرهاد تحلیل و مدلسازی زمان تأخیر در میدان‌های توربو و مدرن [(مقالات آماده انتشار)]
 • حیدری، امیر طراحی و شبیه سازی شبکه تغذیه ترکشن راه آهن شهری همراه با روش عددی برای تسریع حل معادلات و تضمین همگرایی [(مقالات آماده انتشار)]
 • حیدری، جعفر مکان یابی هاب چند محصوله در شبکه حمل و نقل کالای ایران با در نظر گرفتن روش های تامین مالی و رویکرد زیست محیطی [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 195-213]
 • حیدری، جعفر مکان یابی هاب چند محصوله در شبکه حمل و نقل کالای ایران با در نظر گرفتن روش های تامین مالی و رویکرد زیست محیطی [(مقالات آماده انتشار)]
 • حیدری، علی اصغر امدادرسانی زمان‌مند بر اساس جستجوی فراکتال [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 393-411]
 • حیدری، محبوب بررسی اثر افزودنی‏های ضد عریان شدگی و نوع مصالح سنگدانه‏ای بر مقاومت مخلوط‏های آسفالتی در برابر آسیب‏های رطوبتی (مطالعه موردی: استان اردبیل) [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 851-866]
 • حیدرآبادی زاده، نسرین ارزیابی توابع جریمه مختلف در بهینه‌سازی خط پروژه راه با استفاده از الگوریتم‌های بهینه‌سازی ازدحام ذرات شتابدار (APSO) و برخورد اجسام(CBO) [(مقالات آماده انتشار)]
 • حیدری افشار، محمدجواد امکان سنجی استفاده از مصالح بازیافتی بتن های آلوده شده نفتی به عنوان مصالح زیربالاست در خطوط ریلی [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 909-923]
 • حسامی، سعید بررسی تاثیرگذاری ترموپلاستیک پلی یورتان بر عملکرد قیر در دمای متوسط و بالا [(مقالات آماده انتشار)]
 • حسنی، ابوالفضل ارائه مدل رگرسیون خطی جهت پیش بینی درصد مجاز استفاده از خرده آسفالت بازیافتی به عنوان جایگزین سنگدانه در مخلوط بتن غلتکی روسازی [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 671-684]
 • حسنی، ابوالفضل بررسی تأثیر پیرشدگی آزمایشگاهی دراز مدت بر رفتار خستگی مخلوطهای آسفالتی حاوی سرباره های قوس الکتریک و کوره اکسیژنی [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 105-120]
 • حسنی، ابوالفضل تأثیر الیاف فولادی بازیافت شده از لاستیک خودرو بر نسبت‌های اختلاط و طاقت روسازی بتن غلتکی [(مقالات آماده انتشار)]
 • حسنی، ابوالفضل ارائه مدل رگرسیون خطی جهت پیش بینی درصد مجاز استفاده از خرده آسفالت بازیافتی به عنوان جایگزین سنگدانه در مخلوط بتن غلتکی روسازی [(مقالات آماده انتشار)]
 • حسنی، ابوالفضل بررسی تأثیر پیرشدگی آزمایشگاهی دراز مدت بر رفتار خستگی مخلوط‌های آسفالتی حاوی سرباره‌های قوس الکتریک و کوره اکسیژنی [(مقالات آماده انتشار)]
 • حسینی، سیامک مدل‌سازی مدت‌زمان فعالیت خرید با استفاده از مدل‌های مدت: غیرپارامتری- پارمتری، نمونه موردی شهر قزوین [دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 141-154]
 • حسینی، سیدعلی مدل‌سازی فراوانی تصادفات در گذرگاه های همسطح ریل و جاده ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • حسینی، سید علی تحلیل تاثیر سازمان فضایی شهر بر نظام حمل‌ونقل درون شهری بر اساس محور‌های موردنظر کوین لینچ (مورد: شهر رشت) [(مقالات آماده انتشار)]
 • حسینی، سیده زینب بررسی خصوصیات رفتاری بتن غلتکی حاوی مصالح خرده آسفالتی [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 297-31]
 • حسینی، سیده زینب بررسی خصوصیات رفتاری بتن غلتکی حاوی مصالح خرده آسفالتی [(مقالات آماده انتشار)]
 • حسین ‏زاده کاشان، علی به کارگیری الگوریتم شبیه سازی تبرید چند هدفه جهت حل مدل توسعه یافته تعیین اندازه واگن‏های باری در صنعت حمل و نقل ریلی [(مقالات آماده انتشار)]
 • حسین ‏زاده کاشان، علی بکارگیری الگوریتم شبیه سازی تبرید چند هدفه جهت حل مدل توسعه یافته تعیین اندازه واگن‏های باری در صنعت حمل و نقل ریلی [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 501-515]
 • حسن آبادی، حمید کاهش مصرف انرژی در حمل و نقل ریلی با استفاده از الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات [(مقالات آماده انتشار)]
 • حسن پور، سجاد ارزیابی مسیرهای حمل مواد خطرناک مبتنی بر ریسک-مطالعه موردی مسیرهای تهران-مازندرا [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 73-86]
 • حسن پور، مریم مدل سازی شبکه مبنای تصادفات جرحی عابر پیاده به کمک شبکه عصبی در محیط GIS (مطالعه ی موردی: شهر مشهد) [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 245-266]
 • حسن پور، مریم بررسی ارتباط مشخصات شهرسازی بر تصادفات جرحی عابر پیاده (مطالعه ی موردی: شهر مشهد) [(مقالات آماده انتشار)]
 • حسن‌پور، سجاد ارزیابی مسیرهای حمل مواد خطرناک مبتنی بر ریسک: مطالعه موردی مسیرهای تهران- مازندران [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 405-421]
 • حسن‌پور، سجاد ارزیابی مسیرهای حمل مواد خطرناک مبتنی بر ریسک-مطالعه موردی محورهای تهران-مازندران [(مقالات آماده انتشار)]
 • حسینی تهرانی، پریسا تحلیل ارتعاشی پنل‌های کامپوزیتی ترمز آیرودینامیکی قطارهای پر‌سرعت [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 431-449]
 • حسین زاده کاشان، علی توسعه مدل مکان‌یابی دوربین‌های پلاک خوان در جاده‌های ایران جهت پوشش مسیرهای حرکتی مبدأ– مقصد وسایل نقلیه باری [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 97-121]
 • حسین زاده کاشان، علی طراحی مدل مسیریابی وسیله نقلیه ناهمگن با در نظر گرفتن اولویت بندی پنجره‌های زمانی مشتریان [(مقالات آماده انتشار)]
 • حسین زاده کاشان، علی ارائه مدل بهینه‌سازی استوار پویا برای مساله مسیریابی-زمانبندی در لجستیک بشردوستانه و حل آن با استفاده از الگوریتم فراابتکاری گروه‌بندی (مطالعه موردی: زلزله تهران) [(مقالات آماده انتشار)]
 • حسینی مطلق، سید مهدی مسیریابی دوره‌ای استوار وسایل نقلیه در مراقبت بهداشت خانگی بیماران دیالیز صفاقی [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 231-252]
 • حسینی مطلق، سید مهدی ارائه مدل استوار دوهدفه برای طراحی یکپارچه شبکه زنجیره تامین خون تحت شرایط عدم قطعیت تقاضا و امکان ارسال جانبی بین تسهیلات [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 737-770]
 • حسینی مطلق، سید مهدی ارائه یک مدل احتمالی استوار چند هدفه برای مسأله مکان‌یابی- مسیریابی دو سطحی با گذاشت و برداشت همزمان و پنجره های زمانی (به همراه نمونه کاربردی) [دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 53-73]
 • حسینی مطلق، سید مهدی مسیریابی دوره‌ای استوار وسایل نقلیه در مراقبت بهداشت خانگی بیماران دیالیز صفاقی [(مقالات آماده انتشار)]
 • حسنی نیا، معین ارزیابی مقاومت خستگی بتن‏ آسفالتی اصلاح ‏شده با نانو سیلیس [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 261-270]
 • حسنی نیا، معین ارزیابی مقاومت خستگی بتن آسفالتی اصلاح شده با نانو سیلیس [(مقالات آماده انتشار)]
 • حسن نایبی، عرفان زمانبندی حرکت قطارها با هدف بهره‌برداری بهینه از مسیرهای ریلی دوخطه [(مقالات آماده انتشار)]
 • حسن نایبی، عرفان مدل برنامه‌ریزی مجدد حرکت قطارهای مسافری در شرایط مسدودی خطوط شبکه ریلی [(مقالات آماده انتشار)]
 • حسن ‌نایبی، عرفان زمانبندی حرکت قطارها با هدف بهره‌برداری بهینه از مسیرهای ریلی دوخطه [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 237-260]
 • حسن‌نایبی، عرفان بهینه سازی استراتژی‌های مدیریت اختلال در خطوط راه آهن شهری با استفاده از الگوریتم جستجوی همسایگی متغیر [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 451-471]
 • حسن‌نایبی، عرفان مدل برنامه‌ریزی مجدد حرکت قطارهای مسافری در شرایط مسدودی خطوط شبکه ریلی [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 91-123]
 • حسینی نسب، سید محمدرضا انتخاب پروژه‌های سرمایه‌گذاری حمل و نقل با توجه به عدالت فضایی (مطالعه موردی: شبکه حمل و نقل شهر اصفهان) [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 445-462]
 • حسینی نسب، سید محمد رضا یکطرفه کردن مجموعه‌ای از خیابان‌های شبکه حمل و نقل شهری با هدف کاهش ترافیک یک منطقه خاص [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 617-636]
 • حسینی نسب، محمدرضا انتخاب پروژه‌های سرمایه‌گذاری حمل و نقل با توجه به عدالت فضایی ‏(مطالعه موردی: شبکه حمل و نقل شهر اصفهان)‏ [(مقالات آماده انتشار)]
 • حضرتی، امیرعباس توسعه روش پایدارسازی زیرسازی خطوط سنگین راه آهن با استفاده از زهکش های قائم پیش ساخته [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 717-730]
 • حقی، محمدرضا ارزیابی رضایتمندی شهروندان از طراحی و جانمایی ایستگاه های مترو، نمونه مطالعه: ایستگاه دانشگاه علم و صنعت خط 2 مترو تهران [(مقالات آماده انتشار)]
 • حق شناس، حسین مطلوبیت انتخاب راه آهن در رقابت با جاده برای حمل و نقل کانتینر در ایران [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 631-646]
 • حق شناس، حسین اولویت بندی پل ها در عملکرد ترافیکی شبکه معابر شهری مطالعه موردی : شبکه معابر شهر اصفهان [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 1-17]
 • حق شناس، حسین توسعه مدل های برنامه ریزی سفر روزانه شهروندان به روش فعالیت مبنا با تأکید بر رفتار انتخاب وسیله در زمان‌های مختلف روز (مطالعه موردی: شهر اصفهان) [(مقالات آماده انتشار)]
 • حق شناس، حسین ارزیابی تاثیر حمل‌ونقل بار درون‌شهری بر شاخص‌های حمل و نقل پایدار (مطالعه موردی: شهر اهواز) [(مقالات آماده انتشار)]
 • حق شناس، حسین مدل‌سازی همزمان تاثیر عوامل هندسی، توپوگرافی و دسترسی راه در تصادفات راه‌های برون‌شهری با عامل سازی و رگرسیون خطی تعمیم یافته (مطالعه موردی: راه‌های استان کرمان) [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 1-20]
 • حق شناس، حسین مدل سازی انتخاب وسیله سفر در واکنش همزمان به سیاستهای قیمت‌گذاری محدوده مرکزی و بهبود حمل‌ونقل همگانی در هدف سفر اجباری و اختیاری (مطالعه موردی شهر اصفهان) [(مقالات آماده انتشار)]
 • حقیقی، فرشیدرضا بررسی تأثیر تمهیدات آرام‌سازی ادراکی ترافیک در کاهش سرعت ورودی شهرها در دنیای واقعی و محیط دستگاه شبیه‌ساز رانندگی [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 429-444]
 • حقیقی، فرشیدرضا انتخاب استراتژی تعمیر و نگهداری بهینه پلها بر مبنای الگوریتم تصمیم‌گیری چند معیاره و مدل برنامه‌ریزی ریاضی (مطالعه موردی: پلهای استان مازندران) [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 463-478]
 • حقیقی، فرشیدرضا ارزیابی تأثیر خطکشی در آرام سازی ترافیک با استفاده از دستگاه شبیه ساز رانندگی [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 237-349]
 • حقیقی، فرشیدرضا بررسی تاثیر تمهیدات آرام سازی ادراکی ترافیک در کاهش سرعت ورودی شهرها در دنیای واقعی و محیط دستگاه شبیه ساز رانندگی [(مقالات آماده انتشار)]
 • حقیقی، فرشید رضا مدلسازی ریسک و ایمنی عبور دانش آموزان در مدارس حاشیه راه [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 605-614]
 • حقیقی، فرشید رضا مدل ارزیابی شدت تصادفات در میدان‌ها (مطالعه موردی شهر تهران) [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 435-448]
 • حقیقی، فرشید رضا مدل سازی رفتاری رانندگان به هنگام مواجهه با عابرین پیاده با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 675-692]
 • حقیقی، فرشید رضا تخصیص بهینه تعمیرات و نگهداری پلهای استان مازندران در شرایط محدودیت بودجه با استفاده از الگوریتم ژنتیک [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 199-211]
 • حقیقی، فرشید رضا ایمن سازی تردد دانش آموزان با اجرای اقدامات ترافیکی ( مطالعه موردی: بابل) [(مقالات آماده انتشار)]
 • حقیقی، فرشید رضا انتخاب استراتژی تعمیر و نگهداری بهینه پل‌ها بر مبنای الگوریتم تصمیم‌گیری چند معیاره و مدل برنامه‌ریزی ریاضی (مطالعه موردی: پل‌های استان مازندران) [(مقالات آماده انتشار)]
 • حقیقی، فرشید رضا ارزیابی تاثیر خط کشی در آرام سازی ترافیک با استفاده از دستگاه شبیه ‌ساز رانندگی [(مقالات آماده انتشار)]
 • حقیقی، فرشید رضا مدل ارزیابی شدت تصادفات در میدان‌ها (مطالعه موردی شهر تهران) [(مقالات آماده انتشار)]
 • حمیدی، حجت الله سامانه اشتراک دوچرخه تهران: ارائه رویکردی مناسب جهت ایجاد جایگاه های اشتراک دوچرخه هوشمند [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 258-276]
 • حمیدی، حجت الله بررسی معماری و چالش های رایانش ابری خودرویی [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 543-566]
 • حمیدی، حجت الله ارائه یک ساختار هوشمند برای مدیریت ترافیک در شرایط اضطرار [(مقالات آماده انتشار)]
 • حمیدی، حجت ‌اله ارائه یک ساختار هوشمند برای مدیریت ترافیک در شرایط اضطرار [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 215-230]

خ

 • خادمی، نوید نقشه شناختی شبکه حمل‌ونقل و یادگیری پنهان (ناخودآگاه) مسافران [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 497-517]
 • خادمی، نوید تحلیل قابلیت اطمینان زمان سفر خطوط اتوبوس با استفاده از داده‌های سیستم موقعیت‌یاب جهانی [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 295-312]
 • خادمی، نوید تأثیر روش های مختلف اطلاع رسانی (تصویری، صوتی و نوشتاری) بر قدرت ادراک و تداعی مسافران [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 357-375]
 • خادمی، نوید استفاده از مدل مدافع-مهاجم برای تحلیل آسیبپذیری شبکه حمل و نقل همگانی [(مقالات آماده انتشار)]
 • خادمی، نوید ارزیابی اقتصادی فازی سیستم‌های حمل‌و‌نقل همگانی با فرض وجود عدم قطعیت در متغیرهای اقتصادی: مطالعه موردی متروی قم [(مقالات آماده انتشار)]
 • خاکساری، علی امکان‌سنجی و اجرای طرح خیابان کامل در ایران برای دستیابی به توسعه پایدار محله محور (نمونه موردی: خیابان ایران زمین، محله شهرک قدس، منطقه دو شهرداری تهران) [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 271-287]
 • خاکساری، علی امکان‌سنجی و اجرای طرح خیابان کامل در ایران برای دستیابی به توسعه پایدار محله محور (نمونه موردی: خیابان ایران زمین، محله شهرک قدس، منطقه دو شهرداری تهران) [(مقالات آماده انتشار)]
 • خالقی، حسین بررسی تاثیر فشار باد لاستیک و وزن محور بر روی پاسخ روسازی ترک خورده با استفاده از روش اجزاء محدود [دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 175-194]
 • خانزاد، ایران ارائه یک روش ابتکاری برای طراحی خطوط شبکه حمل ونقل همگانی با استفاده از الگوریتم تولید مسیر [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 643-654]
 • خانزاد، ایران ارائه یک روش ابتکاری برای طراحی خطوط شبکه‌ حمل‌ونقل همگانی با استفاده از الگوریتم تولید مسیر [(مقالات آماده انتشار)]
 • خانی سانیج، حامد ارزیابی آزمایشگاهی روشهای مقابله با پدیده عریان شدگی در مخلوط‌های آسفالتی گرم [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 679-688]
 • خاوندی، علی رضا بررسی خواص امولسیون های قیری رسی تولید شده در داخل کشور [(مقالات آماده انتشار)]
 • خاوندی، علیرضا بررسی اثر تراکم راه‌های دسترسی بر تصادفات در راه‌های دو خطه برون‌شهری (مطالعه موردی محور اهر-تبریز) [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 619-630]
 • خاوندی، علیرضا بررسی اثر افزودنی‏های ضد عریان شدگی و نوع مصالح سنگدانه‏ای بر مقاومت مخلوط‏های آسفالتی در برابر آسیب‏های رطوبتی (مطالعه موردی: استان اردبیل) [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 851-866]
 • خاوندی، علیرضا تعیین عمر خستگی مخلوط‌های آسفالتی در کرنش‌های کم با استفاده از آزمایش تیر خمشی با فرکانس بارگذاری 25 هرتز [(مقالات آماده انتشار)]
 • خاوندی، علیرضا بررسی اثر مشخصات مخلوط بتن آسفالتی بر شیارافتادگی با استفاده از آزمایش خزش استاتیکی [(مقالات آماده انتشار)]
 • خبیری، محمدمهدی بررسی آزمایشگاهی و تحلیل آماری اثر آلاینده‌ها بر مقاومت لغزندگی روسازی آسفالتی [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 589-602]
 • خبیری، محمدمهدی ارزیابی عملکرد مخلوط‌های آسفالتی ‌گرم (WMA) با مواد افزودنی‌های گرم آلی و شیمیایی [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 987-1002]
 • خبیری، محمدمهدی بررسی تاثیر افزودنی نیمه‌گرم بر عملکرد روسازی انعطاف‌پذیر بر روی بسترهای مختلف بر پایه نتایج مدلسازی عددی [(مقالات آماده انتشار)]
 • خبیری، محمدمهدی بررسی آزمایشگاهی و تحلیل آماری اثر آلاینده‌ها بر مقاومت لغزندگی روسازی آسفالتی [(مقالات آماده انتشار)]
 • خبیری، محمد مهدی ارزیابی تاثیر خرابی روسازی براحتمال وقوع تصادفات به روش درخت تصمیم، (مطالعه موردی: ناهمواری‌های روسازی) [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 579-603]
 • خبیری، محمد مهدی ارزیابی آزمایشگاهی روشهای مقابله با پدیده عریان شدگی در مخلوط‌های آسفالتی گرم [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 679-688]
 • خبره، الهه بررسی شیار شدگی و ترکهای بالا به پایین در روسازی های ترکیبی ساخته شده با بتن غلتکی با استفاده از روش المان محدود [دوره 9، ویژه نامه روسازی، 1396، صفحه 69-88]
 • خدایی، علی بررسی عوامل تاثیر گذار و ارائه مدل مقاومت بیرون کشش ژئوکامپوزیت بین دو لایه آسفالتی [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 425-445]
 • خدابخشی، مسعود اثرات مدل‎سازی کوله‎ها و مفاصل پلاستیک پایه ها در رفتار لرز ه‎ای پل‎های بتنی [(مقالات آماده انتشار)]
 • خیرالدین، علی طراحی بهینه عرشه پلهای بتنی پیش ‏تنیده جعبه‏ای بر اساس آیین‏ نامه بارگذاری پل ایران با استفاده از الگوریتم ژنتیک [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 355-369]
 • خیرالدین، علی بهینه سازی عرشه پلهای بتنی پیش تنیده قوطی شکل بر اساس آیین نامه بارگذاری پل ها با استفاده از الگوریتم ژنتیک [(مقالات آماده انتشار)]
 • خیرخواه، امیرسامان مدلسازی عدم تقارن اطلاعات در مساله حمله به شبکه حمل و نقل مواد خطرناک [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 17-36]
 • خیرخواه، امیرسامان «یک رویکرد دو هدفه برای مکانیابی پیوسته هاب ها تحت هزینه احداث وابسته به مختصات پیوسته شهری» [(مقالات آماده انتشار)]
 • خیرخواه، امیرسامان مدلسازی عدم تقارن اطلاعات در مساله حمله به شبکه حمل و نقل مواد خطرناک [(مقالات آماده انتشار)]
 • خسروی خلیران، ابوالفضل ارائه مدل انتخاب وسیله‌نقلیه دسترسی زمینی به فرودگاه، مطالعه موردی: فرودگاه بین‌المللی شهید هاشمی‌نژاد مشهد [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 19-29]
 • خشخاشی مقدم، شکرانه قیمت‏ گذاری یال‏های شریانی شبکه‏ های حمل و نقل شهری با استفاده از برنامه‏ ریزی دوسطحی [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 397-412]
 • خشخاشی مقدم، شکرانه قیمتگذاری یال های شریانی شبکه های حمل ونقل شهری با استفاده از برنامه ریزی دوسطحی [(مقالات آماده انتشار)]
 • خشکرودیان، مجید بکارگیری روش AHP فازی گروهی در انتخاب بهترین تامین کننده ناوگان ریلی [(مقالات آماده انتشار)]
 • خطیبی، علی بررسی معماری و چالش های رایانش ابری خودرویی [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 543-566]
 • خطیبی، فاطمه مطالعه عددی و میدانی ارتباط میان سختی استاتیکی و دینامیکی خطوط ریلی بالاستی [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 207-222]
 • خطیبی، فاطمه مطالعه عددی و میدانی ارتباط میان سختی استاتیکی و دینامیکی خطوط ریلی بالاستی [(مقالات آماده انتشار)]
 • خلیلی، احسان ارزیابی مولفه های موثر بر ارتقای فرهنگ ایمنی ترافیک وکاهش تلفات با موتورسیکلت [(مقالات آماده انتشار)]
 • خلیلی، احسان طراحی سیستم خودکار سبقت خودرو با استفاده از کنترل غیرخطی [(مقالات آماده انتشار)]
 • خمر، غلامعلی مطالعه تطبیقی الگوریتم اجتماع مورچگان و ژنتیک در مسیریابی بهینه (مطالعه موردی: شهر پارس آباد و حومه) [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 389-404]
 • خمر، غلامعلی مطالعه تطبیقی الگوریتم اجتماع مورچگان و ژنتیک در مسیریابی بهینه (مطالعه موردی: شهر پارس‌آباد و حومه) [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 389-404]
 • خواسته، سید حسین ارائه روشی برای افزایش عبوردهی شبکه خیابان‌ها مبتنی بر نظریه جریان بیشینه در گراف‌ها [(مقالات آماده انتشار)]
 • خورسی، ملیحه ارائه مدل بهینه‌سازی استوار پویا برای مساله مسیریابی-زمانبندی در لجستیک بشردوستانه و حل آن با استفاده از الگوریتم فراابتکاری گروه‌بندی (مطالعه موردی: زلزله تهران) [(مقالات آماده انتشار)]

د

 • دانش، اکبر خصوصیات ویسکوالاستیک و مقاومت در برابر شیارشدگی مخلوط های آسفالتی اصلاح شده با پودرلاستیک و گوگرد با پوشش پلیمری [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 189-207]
 • دانشجو، فرهاد ارائه مدل هیسترزیس ترکیبی جدید نیرو-تغییر مکان درتخمین تقاضای جابه-جایی پس‌ماند پل‌های بتنی تک ستونه [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 223-236]
 • دانشجو، فرهاد شناسایی حسگر مطلوب برای تشخیص آسیب در پایه های بتنی پلها با استفاده از روشهای تفاضل ماتریسی اصلاح شده و تانسوری [(مقالات آماده انتشار)]
 • داودی، رویا تخصیص بهینه خودروهای خدمات اضطراری با در نظرگرفتن تقاضای گروهی [(مقالات آماده انتشار)]
 • داوودی، رویا تخصیص بهینه خودروهای خدمات اضطراری با در نظرگرفتن تقاضای گروهی [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 31-44]
 • دیباج، سید محمود روشی برای طرح اختلاط و بهینه‌سازی مخلوط های آسفالت بازیافتی امولسیونی [(مقالات آماده انتشار)]
 • دیباج، سمیرا مدلی برای بررسی اثر سیاست های مدیریتی حمل و نقل بر سفرهای بلند شهری با هدف کار (مطالعه موردی: شهر تهران) [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 627-662]
 • دیباج، سمیرا مدلی برای بررسی اثر سیاست های مدیریتی حمل و نقل بر سفرهای بلند شهری با هدف کار (مطالعه موردی: شهر تهران) [(مقالات آماده انتشار)]
 • دبیری، روزبه تاثیر جانمایی ژئوگرید در بهسازی خاک مخلوط ماسه- رس جهت استفاده در لایه های روسازی [دوره 9، ویژه نامه روسازی، 1396، صفحه 43-67]
 • دشتیان، زهرا مدلسازی مسئله مسیریابی-موجودی سبز با در نظر گرفتن وسائل نقلیه هیبریدی و حل آن توسط الگوریتم جستجوی همسایگی بزرگ [(مقالات آماده انتشار)]
 • دقیق نژاد، بی بی هانیه استفاده از الگوریتم‌های داده‌کاوی برای تحلیل سودمندی دوربین‌های راهنمایی و رانندگی [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 117-135]
 • دلیری، محمدرضا دلیری تشخیص و بازشناسی علائم راهنمایی و رانندگی با استفاده از روش مبتنی بر مکانیزم توجه و روش های طبقه بندی کلاسیک و ماشین بردار پشتیبان [(مقالات آماده انتشار)]
 • دلنواز، محمد بررسی اثرات حجم تردد انواع ناوگان جریان ترافیک روی کیفیت هوای شهری (مطالعه موردی: شهر تهران) [(مقالات آماده انتشار)]
 • دهستانی، مهدی بررسی عملکرد الیاف بازیافتی پلی پروپیلن گونی بر پارامترهای مقاومتی خاک ماسه ای بابلسر با درصدهای مختلف سیمان [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 371-384]
 • دهشیری، محمدعلی تحلیل رفتار عابران در مواجهه با وسایل نقلیه هنگام عبور از گذرگاه های میان تقاطعی [(مقالات آماده انتشار)]
 • دهقان، زهره ارزیابی رفتار خستگی مخلوط آسفالت گرم حاوی الیاف پلی اتیلن بازیافتی به روش خمش چهار نقطه‌ای [دوره 9، ویژه نامه روسازی، 1396، صفحه 143-158]
 • دهقانی، احمد بررسی اثر افزودنی‏های ضد عریان شدگی و نوع مصالح سنگدانه‏ای بر مقاومت مخلوط‏های آسفالتی در برابر آسیب‏های رطوبتی (مطالعه موردی: استان اردبیل) [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 851-866]
 • دهقانیان، فرزاد تخصیص بهینه خودروهای خدمات اضطراری با در نظرگرفتن تقاضای گروهی [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 31-44]
 • دهقانیان، فرزاد ارائه یک مدل یکپارچه و روش حل برای زمان‌بندی تولید و مسیریابی وسائل نقلیه در یک زنجیره‌تأمین دوسطحی با هدف کاهش مصرف سوخت [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 119-145]
 • دهقانیان، فرزاد تخصیص بهینه خودروهای خدمات اضطراری با در نظرگرفتن تقاضای گروهی [(مقالات آماده انتشار)]
 • دیواندری، حسن ارزیابی تاثیر گیلسونایت بر بهبود خصوصیات مکانیکی مخلوط‏های آسفالتی [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 145-162]
 • دیواندری، حسن بررسی خصوصیات عملکردی مخلوط آسفالت بازیافتی اصلاح شده با جوانساز و الیاف [(مقالات آماده انتشار)]
 • دولتعلی زاده، مریم ارزیابی ضرایب بار هم ارز محوری بر اساس معیار خستگی لایه آسفالتی با استفاده از روش انرژی تلف‌شده و مقایسه با ضرایب پیشنهادی در آیین‌نامه روسازی آسفالتی راه‌های ایران [(مقالات آماده انتشار)]

ذ

 • ذات اکرم، مرتضی بررسی آزمایشگاهی و تحلیل آماری اثر آلاینده‌ها بر مقاومت لغزندگی روسازی آسفالتی [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 589-602]
 • ذات اکرم، مرتضی بررسی آزمایشگاهی و تحلیل آماری اثر آلاینده‌ها بر مقاومت لغزندگی روسازی آسفالتی [(مقالات آماده انتشار)]
 • ذاکری، جبارعلی بررسی تأثیر سختی تکیه گا ههای ارتجاعی بر فرکانسهای طبیعی و مودهای ارتعاشی تیرهای دو دهانه تحت ارتعاش آزاد [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 45-54]
 • ذاکری، جبارعلی مطالعه عددی و میدانی ارتباط میان سختی استاتیکی و دینامیکی خطوط ریلی بالاستی [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 207-222]
 • ذاکری، جبارعلی بررسی رفتار ارتعاشی دال خط ریل مدفون به روش عددی [(مقالات آماده انتشار)]
 • ذاکری، جبارعلی تحلیل قابلیت اطمینان دال خط رهدا تحت اثر بارهای عبوری [(مقالات آماده انتشار)]
 • ذاکری، جبار علی بررسی تاثیر صفحات مهاری قائم زیر تراورس بتنی در تغییر مقاومت جانبی خط بالاستی [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 155-167]
 • ذاکری، جبار علی بررسی تاثیر سختی تکیه‌گاه‌های ارتجاعی بر فرکانس‌های طبیعی و مودهای ارتعاشی تیرهای دو دهانه تحت ارتعاش آزاد [(مقالات آماده انتشار)]
 • ذاکری سردرودی، جبارعلی مطالعه عددی و میدانی ارتباط میان سختی استاتیکی و دینامیکی خطوط ریلی بالاستی [(مقالات آماده انتشار)]
 • ذاکری سرد رودی، جبار علی "الویت‌بندی روشهای حمل و نقل عمومی در شهر تهران به منظور اصلاح نظام تخصیص بودجه" [(مقالات آماده انتشار)]
 • ذبیحی طاری، مجید تحلیل رفتار مسافران ایرانی در انتخاب شرکتهای هوایی در سفرهای بین المللی (مطالعه موردی: پروازهای جنوب شرق آسیا) [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 615-627]
 • ذگردی، سیدحسام الدین یکپارچگی زمانبندی تولید و توزیع در زنجیره تأمین فرآورده‌های لبنی با استفاده از الگوریتم بهبودیافته بهینه‌سازی انبوه ذرات [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 545-565]
 • ذگردی، سیدحسام الدین مدل برنامه‌ریزی مجدد حرکت قطارهای مسافری در شرایط مسدودی خطوط شبکه ریلی [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 91-123]
 • ذگردی، سیدحسام الدین مدل برنامه‌ریزی مجدد حرکت قطارهای مسافری در شرایط مسدودی خطوط شبکه ریلی [(مقالات آماده انتشار)]
 • ذگردی، سید حسام الدین بهینه سازی استراتژی‌های مدیریت اختلال در خطوط راه آهن شهری با استفاده از الگوریتم جستجوی همسایگی متغیر [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 451-471]
 • ذگردی، سید حسام الدین یکپارچگی زمانبندی تولید و توزیع در زنجیره تامین فراورده های لبنی با استفاده از الگوریتم بهبودیافته بهینه سازی انبوه ذرات [(مقالات آماده انتشار)]
 • ذوالفقاری، اکرم مسیریابی هوشمند اکیپ های امدادی با استفاده از الگوریتم تئوری بازی ها نمونه موردی:شهر سمنان [(مقالات آماده انتشار)]

ر

 • رادفر، رضا تاثیر مولفه های قابلیت نوآوری فناورانه بر حمل و نقل پایدار در ابعاد اقتصادی و اجتماعی [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 171-188]
 • رادفر، رضا طراحی و شبیه سازی ترکیبی سیستم پویای حمل‌و‌نقل عمومی برون‌شهری با استفاده از سیستم استنتاج فازی مبتنی بر شبکه عصبی و الگوریتم دیکسترا [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 701-721]
 • رازقی، حمید رضا اثرات مدل‎سازی کوله‎ها و مفاصل پلاستیک پایه ها در رفتار لرز ه‎ای پل‎های بتنی [(مقالات آماده انتشار)]
 • رامش خواه، سینا پاسخ شبه‌استاتیکی روسازی آسفالتی لایه‌ای با رفتار ویسکوالاستیک به روش المان دیفرانسیل کوادرچر [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 311-334]
 • ربیعیان، رحیم بررسی اثر سن موتورسوار و عوامل محیطی بر ریسک تصادفات موتورسیکلت‌ براساس مفهوم مواجهه شبه‌القایی [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 213-224]
 • ربیعیان، رحیم بررسی اثر سن موتورسوار و عوامل محیطی بر ریسک تصادفات موتورسیکلت‌ بر اساس مفهوم مواجهه شبه‌القایی [(مقالات آماده انتشار)]
 • رجبی، محمد علی توسعه یک سیستم دانش‌مبنای مکانمند جهت پیش‌بینی تصادفات در مسیرهای برون‌شهری [(مقالات آماده انتشار)]
 • رجبی بهاء آبادی، مجتبی تحلیل قابلیت اطمینان زمان سفر خطوط اتوبوس با استفاده از داده‌های سیستم موقعیت‌یاب جهانی [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 295-312]
 • رحیمی، یاسر مکان یابی هاب چند محصوله در شبکه حمل و نقل کالای ایران با در نظر گرفتن روش های تامین مالی و رویکرد زیست محیطی [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 195-213]
 • رحیمی، یاسر مکان یابی هاب چند محصوله در شبکه حمل و نقل کالای ایران با در نظر گرفتن روش های تامین مالی و رویکرد زیست محیطی [(مقالات آماده انتشار)]
 • رحیمی، امیرمسعود ارزیابی عملکردی استفاده از حرکت دوربرگردان بازشدگی‌های میانی به جای حرکت گردش به چپ مستقیم در تقاطع‌های چراغدار در احجام مختلف حجم ترافیک گردش به چپ [(مقالات آماده انتشار)]
 • رحیمی، امیر مسعود بررسی اثرات هماهنگ‌ سازی زمانبندی تقاطع‌های چراغدار به روش عرض باند ‌عبوری (مطالعه موردی: شهر قزوین) [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 213-231]
 • رحیمی، امیر مسعود شناسایی و ارزیابی پارامترهای مؤثر بر رفتار استفاده کنندگان راه در مواجهه با علائم ترافیکی و تحلیل آن در محیط‌های درون‌شهری [(مقالات آماده انتشار)]
 • رحیمی، امیر مسعود توسعه الگوریتم غذایابی کندوی زنبور عسل برای حل مسئله مسیریابی خودرو [(مقالات آماده انتشار)]
 • رحیمی، شیرین اولویت بندی پل ها در عملکرد ترافیکی شبکه معابر شهری مطالعه موردی : شبکه معابر شهر اصفهان [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 1-17]
 • رحیم اف، کامران ارزیابی تأثیر فرسودگی آزمایشگاهی بر رفتار خستگی مخلوط‏های آسفالتی حاوی آهک هیدراته [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 493-506]
 • رحیم اف، کامران ارزیابی تأثیر فرسودگی آزمایشگاهی بر رفتار خستگی مخلوطهای آسفالت حاوی آهک هیدراته [(مقالات آماده انتشار)]
 • رحمانی، سعید مدل‌سازی عوامل مؤثر بر مدت‌زمان پیاده‌روی و انتخاب شیوه پیاده‌روی در تمامی سفرها: مدل‌های مدت‌زمان و لوجیت از داده‌های تورمبنای سفر [(مقالات آماده انتشار)]
 • رحمانی، مهرداد بهینه‌سازی یکپارچه تخصیص تراکم و کاربری زمین و طراحی شبکه حمل‌ونقل عمومی- موردپژوهی: منطقه 22 تهران [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 181-199]
 • رحمانی فیروزجائی، علی تخصیص بهینه تعمیرات و نگهداری پلهای استان مازندران در شرایط محدودیت بودجه با استفاده از الگوریتم ژنتیک [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 199-211]
 • رحمتی، یلدا مدلی برای بررسی اثر سیاست های مدیریتی حمل و نقل بر سفرهای بلند شهری با هدف کار (مطالعه موردی: شهر تهران) [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 627-662]
 • رحمتی، یلدا مدلی برای بررسی اثر سیاست های مدیریتی حمل و نقل بر سفرهای بلند شهری با هدف کار (مطالعه موردی: شهر تهران) [(مقالات آماده انتشار)]
 • رحمتی، مریم طراحی و شبیه سازی ترکیبی سیستم پویای حمل‌و‌نقل عمومی برون‌شهری با استفاده از سیستم استنتاج فازی مبتنی بر شبکه عصبی و الگوریتم دیکسترا [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 701-721]
 • رحیم رهنما، محمد ارزیابی قابلیت دسترسی فضایی سامانه اتوبوس های تندرو(مطالعه موردی: کلانشهر مشهد) [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 731-742]
 • رحیم زاده، مجید بررسی میدانی عملیات بهسازی به روش بازیافت‌سرد درجا با قیرامولسیون (مراحل مطالعات، اجرا و عملکرد) [(مقالات آماده انتشار)]
 • ریخته گران، ریحانه مدل‌سازی همزمان تاثیر عوامل هندسی، توپوگرافی و دسترسی راه در تصادفات راه‌های برون‌شهری با عامل سازی و رگرسیون خطی تعمیم یافته (مطالعه موردی: راه‌های استان کرمان) [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 1-20]
 • رزمی، جعفر مکان یابی هاب چند محصوله در شبکه حمل و نقل کالای ایران با در نظر گرفتن روش های تامین مالی و رویکرد زیست محیطی [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 195-213]
 • رزمی، جعفر طراحی یک رویکرد ترکیبی مبتنی بر فرایند تحلیل شبکه و دیمتل فازی جهت ارزیابی عملکرد استان‌ها در حوزه‌ی حمل و نقل جاده‌ای ایران [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 513-530]
 • رزمی، جعفر مکان یابی هاب چند محصوله در شبکه حمل و نقل کالای ایران با در نظر گرفتن روش های تامین مالی و رویکرد زیست محیطی [(مقالات آماده انتشار)]
 • رزمی، جعفر الگوریتم حل مساله تخصیص کانتینرهای دریایی با توجه به ظرفیت و زمان انتظار [(مقالات آماده انتشار)]
 • رستگار، سعید بهینه‌سازی یکپارچه تخصیص تراکم و کاربری زمین و طراحی شبکه حمل‌ونقل عمومی- موردپژوهی: منطقه 22 تهران [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 181-199]
 • رسولی، امیر ارزیابی تأثیر فرسودگی آزمایشگاهی بر رفتار خستگی مخلوط‏های آسفالتی حاوی آهک هیدراته [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 493-506]
 • رسولی، امیر ارزیابی تأثیر فرسودگی آزمایشگاهی بر رفتار خستگی مخلوطهای آسفالت حاوی آهک هیدراته [(مقالات آماده انتشار)]
 • رشیدی کمیجانی، علیرضا یک مدل ریاضی برای بهینه سازی زنجیره تامین گاز مایع با درنظر گرفتن نفتکش های میانی [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 53-73]
 • رصافی، امیرعباس بررسی الگوی رفتار عابرین پیاده در گذرهای ویژه پیاده به وسیله مدل اتوماتای سلولی [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 253-271]
 • رصافی، امیرعباس مدل‌سازی شدت خطرپذیری عابران‌پیاده بر اساس رتبه‌بندی شاخص ترکیبی: زمان تا تصادف و سرعت وسیله‌نقلیه نزدیک‌شونده (نمونه موردی: شهر قزوین) [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 277-294]
 • رصافی، امیرعباس مدلسازی رفتار تردید رانندگان در انتخاب عبور یا توقف پس از زمان زرد درتقاطع‌های چراغدار با استفاده از مدل لوجیت ترکیبی (مطالعه موردی شهر قزوین) [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 221-238]
 • رصافی، امیرعباس بررسی الگوی رفتار عابرین پیاده در گذرهای ویژه پیاده به وسیله مدل اتوماتای سلولی [(مقالات آماده انتشار)]
 • رصافی، امیرعباس بررسی الگوهای فعالیت-سفر روزانه دانشجویان ساکن در خوابگاه (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)) [(مقالات آماده انتشار)]
 • رضایی، ستاره طراحی مدل مسیریابی وسیله نقلیه ناهمگن با در نظر گرفتن اولویت بندی پنجره‌های زمانی مشتریان [(مقالات آماده انتشار)]
 • رضایی، فریدون مدل‌سازی مکانیک شکست گسترش ترک تراورس بتنی پیش‌تنیده در خطوط سنگین پرسرعت [دوره 9، ویژه نامه روسازی، 1396، صفحه 13-26]
 • رضایی، محمدرضا برنامه ریزی راهبردی حمل و نقل پایدار شهری در کلانشهرهای ایران (مطالعه موردی: شهر مشهد) [(مقالات آماده انتشار)]
 • رضازاده، بهناز مدل برنامه‌ریزی خطی عدد صحیح مختلط جدید به‌منظور طراحی زنجیره تأمین یکپارچه چندسطحی [(مقالات آماده انتشار)]
 • رضایی نیک، ابراهیم ارزیابی کیفیت خدمات حمل و نقل عمومی و انتخاب اقدامات بهبود با استفاده از رویکرد تلفیقی داده‌کاوی و توسعه عملکرد کیفیت (مطالعه موردی: اتوبوسرانی مشهد) [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 647-672]
 • رضائی، سجاد مدل‌سازی عددی کاربرد میراگر مایع تنظیم شده در برج های فرودگاهی با در نظر گرفتن اندرکنش بین سازه و میراگر [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 243-256]
 • رضائیان، جواد الگوریتم فراابتکاری کلونی مورچگان برای مساله مسیریابی اتوبوس مدرسه [دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 89-109]
 • رضائیان، جواد مسئله مکانیابی مسیریابی انبارهای عبوری چند محصولی با در نظرگرفتن وسایل نقلیه ناهمگن ظرفیت دار و قابلیت برداشت و تحویل در چند بار در یک شبکه زنجیره تامین چند سطحی [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 603-627]
 • رضائیان، جواد مسئله مکان‌یابی-مسیریابی انبارهای عبوری چند محصولی با در نظرگرفتن وسایل نقلیه ناهمگن ظرفیت‌دار و قابلیت برداشت و تحویل در چند بار در یک شبکه زنجیره تامین چند سطحی [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 355-369]
 • رضائیان، سید امید بررسی اثر تراکم راه‌های دسترسی بر تصادفات در راه‌های دو خطه برون‌شهری (مطالعه موردی محور اهر-تبریز) [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 619-630]
 • رضوانی، محمدعلی شبیه سازی عددی جریان هوای اطراف قطار مسافربری پارسی تحت اثر بادهای عرضی [(مقالات آماده انتشار)]
 • رضویان، الهام سادات تحلیل و مدلسازی زمان تأخیر در میدان‌های توربو و مدرن [(مقالات آماده انتشار)]
 • رضویان امرئی، سید علی ارزیابی رفتار رانندگان در تونل‌های دو طرفه برون شهری [(مقالات آماده انتشار)]
 • رفیعی فروشانی، نرگس یکطرفه کردن مجموعه‌ای از خیابان‌های شبکه حمل و نقل شهری با هدف کاهش ترافیک یک منطقه خاص [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 617-636]
 • رمضانی خوانساری، احسان توسعه الگوریتم غذایابی کندوی زنبور عسل برای حل مسئله مسیریابی خودرو [(مقالات آماده انتشار)]
 • رمضان زاده، احمد بهینه سازی طرح اختلاط دوغاب سیمانی بر پایه مطالعات آزمایشگاهی (مطالعه موردی تزریق آب‌بند تونل کرج-تهران) [(مقالات آماده انتشار)]
 • رنجبر مالی دره، نیما بررسی عملکرد الیاف بازیافتی پلی پروپیلن گونی بر پارامترهای مقاومتی خاک ماسه ای بابلسر با درصدهای مختلف سیمان [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 371-384]
 • رهگذر، محمد علی اولویت بندی پل ها در عملکرد ترافیکی شبکه معابر شهری مطالعه موردی : شبکه معابر شهر اصفهان [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 1-17]
 • رهنما، محمد رحیم ارزیابی قابلیت دسترسی فضایی سامانه اتوبوس های تندرو (مطالعه موردی: کلانشهر مشهد) [(مقالات آماده انتشار)]
 • روح الامینی، حامد ارزیابی حساسیت رطوبتی در مخلوط های آسفالتی گرم ) )HMA حاوی نانو رس [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 613-626]
 • روح الامینی، حامد بررسی اثر افزودنی نانورس‌ بر رفتار خستگی مخلوطهای آسفالتی از طریق تحلیل ضریب آسیب معادل [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 641-652]
 • روح الامینی، حامد بررسی حساسیت رطوبتی در مخلوط‌های آسفالتی گرم (HMA) حاوی نانورس [(مقالات آماده انتشار)]
 • روشنایی، سیده معصومه مدلسازی الگوی زنجیره سفر شهری (نمونه موردی: تورهای سه سفره شهروندان قزوینی) [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 653-663]
 • روشنخواه، شیدا ارائه مدل مسیریابی وسایل نقلیه امدادی در شبکه‌های کوچک [(مقالات آماده انتشار)]

ز

 • زیاری، حسن ارزیابی مقاومت خستگی بتن‏ آسفالتی اصلاح ‏شده با نانو سیلیس [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 261-270]
 • زیاری، حسن بررسی تأثیر انواع پلیمر ترموپلاستیک الاستومر بر حساسیت رطوبتی مخلوط های آسفالتی با استخوان بندی سنگدانه ای [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 413-428]
 • زیاری، حسن بررسی خصوصیات عملکردی مخلوط آسفالت بازیافتی اصلاح شده با جوانساز و الیاف [(مقالات آماده انتشار)]
 • زیاری، حسن بررسی تاثیر مشخصات هندسی و مکانیکی لایه‌ها بر عمر خستگی روکش آسفالتی [(مقالات آماده انتشار)]
 • زیاری، حسن ارائه مدل پیش بینی عمر خستگی آسفالت متخلخل پلیمری با رویکرد پدیده شناختی تجربی [(مقالات آماده انتشار)]
 • زیاری، حسن بررسی خواص ویسکو‌الاستیک قیر اصلاح شده با نانو لوله‌ی کربنی [(مقالات آماده انتشار)]
 • زیاری، حسن بررسی تأثیر انواع پلیمر ترموپلاستیک الاستومر بر حساسیت رطوبتی مخلوطهای آسفالتی با استخوان بندی سنگدانه ای [(مقالات آماده انتشار)]
 • زیاری، حسن ارزیابی مقاومت خستگی بتن آسفالتی اصلاح شده با نانو سیلیس [(مقالات آماده انتشار)]
 • زارع، شکرالله پیش بینی نشست سطح زمین تحت تأثیر تونلسازی مکانیزه در محدوده ایستگاه های شماره 11 و 12 خط یک متروی تبریز به روش های تجربی، تحلیلی و عددی [(مقالات آماده انتشار)]
 • زارع میرحسینی، امیرحسین ارائه مدل تعیین روش و اولویت نگهداری روسازی‎های آسفالتی با استفاده از سیستم استنتاج فازی- مطالعه موردی استان فارس [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 459-481]
 • زارع میرحسینی، امیرحسین ارائۀ مدل تصمیم‌گیری جهت تعیین سیستم مناسب برای ارتقای ایمنی راه‌های برون‌شهری با استفاده از سیستم استنتاج فازی [(مقالات آماده انتشار)]
 • زاهد، فاطمه تعیین الگوی ممیزی زیست محیطی راه‌های کشور [(مقالات آماده انتشار)]
 • زاهدی اناکی، امیرحسین «یک رویکرد دو هدفه برای مکانیابی پیوسته هاب ها تحت هزینه احداث وابسته به مختصات پیوسته شهری» [(مقالات آماده انتشار)]
 • زرین مهر، امیرعلی ارائه یک روش ابتکاری برای طراحی خطوط شبکه حمل ونقل همگانی با استفاده از الگوریتم تولید مسیر [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 643-654]
 • زرین مهر، امیرعلی ارائه یک روش ابتکاری برای طراحی خطوط شبکه‌ حمل‌ونقل همگانی با استفاده از الگوریتم تولید مسیر [(مقالات آماده انتشار)]
 • زمانی، ساسان اثرسنجی احداث خطوط اتوبوس تندرو بر فراوانی تصادف در بزرگراه‌های شهری (مطالعه موردی: بزرگراه رسالت تهران) [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 603-615]
 • زنجیرانی فراهانی، حسین بررسی خواص ویسکو‌الاستیک قیر اصلاح شده با نانو لوله‌ی کربنی [(مقالات آماده انتشار)]
 • زندیه، فاطمه مسئله مسیریابی وسایل نقلیه مبتنی بر نظریه بازی با هدف کاهش ریسک حمل کالای ارزشمند [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 71-98]
 • زنده پی، محمد حسین ارائه روشی برای افزایش عبوردهی شبکه خیابان‌ها مبتنی بر نظریه جریان بیشینه در گراف‌ها [(مقالات آماده انتشار)]
 • زنگویی، علی ارائه مدل تصادفات رمپ فرودگاه و راهکارهای کاهش آن (مطالعه موردی: فرودگاه مهرآباد تهران) [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 563-580]
 • زنگویی، علی ارائه ی مدل تصادفات رمپ فرودگاه و راهکارهای کاهش آن (مطالعه موردی: فرودگاه مهرآباد تهران) [(مقالات آماده انتشار)]
 • زهرائی، سید مهدی مدل‌سازی عددی کاربرد میراگر مایع تنظیم شده در برج های فرودگاهی با در نظر گرفتن اندرکنش بین سازه و میراگر [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 243-256]

س

 • ساجدی نژاد، آرمان زمانبندی حرکت قطارها با هدف بهره‌برداری بهینه از مسیرهای ریلی دوخطه [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 237-260]
 • ساجدی نژاد، آرمان زمانبندی حرکت قطارها با هدف بهره‌برداری بهینه از مسیرهای ریلی دوخطه [(مقالات آماده انتشار)]
 • ساحل گزین، محمدرضا بهینه‌سازی زمان‌بندی حرکت و توقف قطارهای مترو با استفاده از الگوریتم NSGA-II برای کاهش زمان سفر و افزایش کارایی اقتصادی و زیست‌محیطی سیستم [دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 29-51]
 • ساریخانی خرمی، سعیده مسأله مکان یابی مقاوم سازی بیمارستان ها با منابع محدود در شرایط بحران و ازکارافتادگی تسهیلات [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 199-219]
 • سازگار، حیدر بررسی خصوصیات مکانیکی بتن غلتکی روسازی حاوی سنگدانه های بتن بازیافتی [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 787-806]
 • ساعدی، سپهر تأثیرتوأم استایرن بوتادین استایرن و پروپلاست در بهبود عملکرد آسفالت ماستیکی درشت دانه [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 385-399]
 • ساعدی گرمی، رامین نقشه شناختی شبکه حمل‌ونقل و یادگیری پنهان (ناخودآگاه) مسافران [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 497-517]
 • ساعدی گرمی، رامین تأثیر روش های مختلف اطلاع رسانی (تصویری، صوتی و نوشتاری) بر قدرت ادراک و تداعی مسافران [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 357-375]
 • ساقیان، زهرا ارزیابی کارآیی و رتبه بندی نواحی راه آهن جمهوری اسلامی ایران، با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 367-372]
 • ساقیان، زهرا ارزیابی کارایی و رتبه بندی نواحی راه آهن ج.ا.ایران با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها [(مقالات آماده انتشار)]
 • سیاهی، علی بکارگیری افزودنی‌های معدنی و بازیافتی بمنظور افزایش مقاومت لغزشی رنگ-های خط‌کشی دوجزئی [دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 75-87]
 • سجادی، سید مجتبی طراحی مدل مسیریابی وسیله نقلیه ناهمگن با در نظر گرفتن اولویت بندی پنجره‌های زمانی مشتریان [(مقالات آماده انتشار)]
 • سیدابریشمی، سیداحسان ارائه یک روش ابتکاری برای طراحی خطوط شبکه حمل ونقل همگانی با استفاده از الگوریتم تولید مسیر [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 643-654]
 • سیدابریشمی، سیداحسان پیش‌بینی کوتاه‌مدت تعداد مسافر خطوط اتوبوس شهر تهران: نمونه موردی خط پل کریمخان- میدان جمهوری [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 497-512]
 • سیدابریشمی، سیداحسان کاربرد آزمون های آماری در تشخیص خطای انتشار در فرا تحلیل اثرات ایمنی نمونه موردی: فرا تحلیل اثرات طرح های آرام سازی ترافیک شهری [(مقالات آماده انتشار)]
 • سیدابریشمی، سیداحسان ارائه مدل مسیریابی وسایل نقلیه امدادی در شبکه‌های کوچک [(مقالات آماده انتشار)]
 • سیدابریشمی، سید احسان تحلیل و مدلسازی عوامل مؤثر بر استفاده موتورسواران از کلاه ایمنی، مطالعه موردی: شهر مشهد [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 289-302]
 • سیدابریشمی، سید احسان ارزیابی مسیرهای حمل مواد خطرناک مبتنی بر ریسک-مطالعه موردی مسیرهای تهران-مازندرا [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 73-86]
 • سیدابریشمی، سید احسان مدل‌سازی مدت‌زمان فعالیت خرید با استفاده از مدل‌های مدت: غیرپارامتری- پارمتری، نمونه موردی شهر قزوین [دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 141-154]
 • سیدابریشمی، سید احسان زمانبندی حرکت قطارها با استفاده از الگوریتم شاخه‌وحد و الگوریتم ابتکاری جستجوی پرتو- مطالعه موردی: مسیرهای دوخطه ریلی ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • سیدابریشمی، سید احسان تعیین عوارض بهینه مالکیت و عوارض استفاده از خودرو با رویکرد کمینه کردن هزینه‌های بیرونی: مطالعه موردی شهر تهران [(مقالات آماده انتشار)]
 • سیدابریشمی، سید احسان ارزیابی مسیرهای حمل مواد خطرناک مبتنی بر ریسک-مطالعه موردی محورهای تهران-مازندران [(مقالات آماده انتشار)]
 • سیدابریشمی، سید‌احسان ارزیابی مسیرهای حمل مواد خطرناک مبتنی بر ریسک: مطالعه موردی مسیرهای تهران- مازندران [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 405-421]
 • سید ابریشمی، سید احسان تحلیل رفتار مسافران ایرانی در انتخاب شرکتهای هوایی در سفرهای بین المللی (مطالعه موردی: پروازهای جنوب شرق آسیا) [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 615-627]
 • سید ابریشمی، سید احسان تعیین ارزش زمانی استفاده کنندگان در جهت بکارگیری سیاست قیمت گذاری تراکم با استفاده از پرسشنامه های SP (مورد کاوی: محدوده زوج و فرد شهر تهران) [(مقالات آماده انتشار)]
 • سید ابریشمی، سید احسان تحلیل و مدلسازی عوامل مؤثر بر استفاده موتورسواران از کلاه ایمنی مطالعه موردی: شهر مشهد [(مقالات آماده انتشار)]
 • سید ابریشمی، سید احسان ارائه یک روش ابتکاری برای طراحی خطوط شبکه‌ حمل‌ونقل همگانی با استفاده از الگوریتم تولید مسیر [(مقالات آماده انتشار)]
 • سدادی، فاطیما یکپارچگی مساله مسیریابی وسایل نقلیه با زمانبندی حمل‌ونقل و تولید در زنجیره‌تأمین [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 549-570]
 • سیداصفهانی، میر مهدی حل مسأله مسیریابی وسایل نقلیه سبز با در نظر گرفتن وضعیت ترافیک شهری و کاهش سوخت مصرفی در توزیع کالاهای فاسدشدنی [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 163-180]
 • سیدحسینی، سیدمحمد حل مدل دوهدفه جدید برای مسئله مکان یابی– مسیریابی کمان‌محور چند دوره‌ای با پنجره زمانی مبتنی بر کاهش ریسک سرقت کالای ارزشمند (مطالعه موردی خزانه بانک) [(مقالات آماده انتشار)]
 • سرآبادانی، علی اصغر محاسبات حالت گذرای جریان اتصال کوتاه به روش تبدیل لاپلاس در شبکه ی راه آهن برقی AC با سیستم تغذیه ی اتوترانسفورماتور [(مقالات آماده انتشار)]
 • سراجی، محمدحسن خصوصیات ویسکوالاستیک و مقاومت در برابر شیارشدگی مخلوط های آسفالتی اصلاح شده با پودرلاستیک و گوگرد با پوشش پلیمری [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 189-207]
 • سرکار، علی رضا پویا سازی تاکسی های خطی بین ایستگاه مبدا و مقصد (مطالعه موردی: شهر تهران؛ خط تاکسیرانی دانشگاه علوم تحقیقات-میدان صادقیه در بازه زمانی 11:30 الی 15) [(مقالات آماده انتشار)]
 • سروری، عماد توسعه مدل‌های منعطف کلان گر پیش‌بینی فراوانی تصادفات با در نظرگیری وابستگی‌های فضایی و اثرات مشاهده نشده ناهمسان‌ساز: مطالعه موردی شهر مشهد [(مقالات آماده انتشار)]
 • سروش، میثم بررسی تاثیر دما و سرعت بار متحرک بر پاسخ روسازی انعطاف‌پذیر با رفتار ویسکوالاستیک با استفاده از مدل 3 بعدی اجزای محدود [(مقالات آماده انتشار)]
 • سعادت، اکبر مدل اساسی پیشبینی رفتار خرابی مدار خط در علائم الکتریکی راه آهن [(مقالات آماده انتشار)]
 • سعادتجو، سید امیر مدلسازی سوانح برخورد قطار با وسیله نقلیه در محل گذرگاه‌های ریلی [(مقالات آماده انتشار)]
 • سعیدی، شهرام یک روش جدید برای حل مسئله حمل و نقل عمومی با استفاده از برنامه‌ریزی خطی و الگوریتم فراابتکاری ترکیبی PS-ACO [(مقالات آماده انتشار)]
 • سعیدی مهرآباد، محمد استفاده از تکنیک‌های داده‌کاوی در تامین دانش برای یک سیستم تصمیم یار (موردکاوی شرکت اتوبوسرانی تهران) [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 297-310]
 • سعیدی مهرآباد، محمد حل مسئله زمان‌ بندی و مسیریابی سبز وسایل حمل ‏و نقل با ناوگان ناهمگن شامل لجستیک معکوس به شکل جمع‌ آوری کالاهای بازگشتی با الگوریتم ژنتیک [(مقالات آماده انتشار)]
 • سقایی، عباس شناسایی عوامل موثر و بررسی تصادف‌های ترافیکی با استفاده از رویکردهای داده‌کاوی (مطالعه موردی آزادراه تهران-قم) [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 867-885]
 • سلامی، حامد مقایسه تثبیت کننده های آهک٬ سیمان و CBR PLUS برای تثبیت خاک رس [(مقالات آماده انتشار)]
 • سلامت بخش، علیرضا مسأله مسیریابی وسایل نقلیه باز با در نظر گرفتن رضایت ‌رانندگان: الگوریتم تکاملی چند هدفه بر مبنای تجزیه [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 449-462]
 • سلامت بخش، علیرضا مسأله‌ی مسیر‌یابی وسائط نقلیه دوره‌ای با پنجره‌ی زمانی در حالت رقابتی با الگوریتم شبیه‌سازی تبرید بهبودیافته [(مقالات آماده انتشار)]
 • سلامت بخش ورجوی، علیرضا رویکرد استوار سناریو محور برای مساله مسیریابی وسایط نقلیه تحت شرایط رقابتی با استفاده از الگوریتم تکامل تفاضلی بهبودیافته [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 887-908]
 • سلطانی، نعمت برآورد ایمنی نواحی ترافیکی با استفاده از روش EB و مدل های کلان [(مقالات آماده انتشار)]
 • سلطانی محمدی، مسعود ارائه مدل هیسترزیس ترکیبی جدید نیرو-تغییر مکان درتخمین تقاضای جابه-جایی پس‌ماند پل‌های بتنی تک ستونه [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 223-236]
 • سلطانی منش، آیت ارزیابی خواص مقاومتی و حساسیت رطوبتی مخلوط کف قیری اصلاح شده با میکرو آهک و سیمان [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 657-676]
 • سلم آبادی، نرجس مدل ریاضی چند هدفه برای مساله تولید-موجودی-مسیریابی دو مرحله‌ای محصولات دارویی [(مقالات آماده انتشار)]
 • سلمانی، سعید طراحی شبکه هوشمند معابر شهری با استفاده از داده‌های OSM جهت امدادرسانی در مواقع وقوع بحران در محیط GIS (مطالعه موردی: ایستگاه آبرسان مترو تبریز) [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 233-243]
 • سلیمانی، زهیر تحلیل ارتعاشی پنل‌های کامپوزیتی ترمز آیرودینامیکی قطارهای پر‌سرعت [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 431-449]
 • سلیمیان، محمد مدل‌سازی انتشار آلاینده‌های ناشی از کارخانه آسفالت ودستگاه سنگ‌شکن پروژه‌های راه‌سازی(مطالعه موردی بانددوم محورسراب- بستان آباد) [(مقالات آماده انتشار)]
 • سلیمانی سدهی، مجتبی طراحی شبکه حمل ‏و نقل داخلی گندم کشور با رویکرد مکانیابی قطب (هاب) و درنظر گرفتن مدهای حمل‌ونقل جاده‌ای و ریلی [دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 125-140]
 • سلمانی مجاوری، حمیدرضا تاثیر مولفه های قابلیت نوآوری فناورانه بر حمل و نقل پایدار در ابعاد اقتصادی و اجتماعی [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 171-188]
 • سمنارشاد، محمدسینا ارائه مدل نگهداری و بهسازی شبکه راه‌های اصلی با به کارگیری تحلیل هزینه چرخه عمر -مطالعه موردی استان خراسان جنوبی [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 209-230]
 • سوری، حمید محاسبه هزینه فوت و جرح ناشی از سوانح ترافیکی در ایران با استفاده از تحلیل بیزی به روش تمایل به پرداخت [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 657-669]
 • سوری، حمید محاسبه هزینه فوت و جرح ناشی از سوانح ترافیکی در ایران با استفاده از تحلیل بیزی به روش تمایل به پرداخت [(مقالات آماده انتشار)]

ش

 • شایانفر، محسنعلی ارزیابی احتمالاتی آسیب‌پذیری لرزه‌ای زیرساخت‌های شبکه حمل و نقل با تأکید بر پل‌های عرشه جعبه‌ای بتن آرمه مستقیم و قوسی تحت تحریکات چندگانه [(مقالات آماده انتشار)]
 • شاد، روزبه مدل سازی شبکه مبنای تصادفات جرحی عابر پیاده به کمک شبکه عصبی در محیط GIS (مطالعه ی موردی: شهر مشهد) [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 245-266]
 • شاد، روزبه ارزیابی و اولویت بندی موانع پروازی توسعه فرودگاه‌ها با تکنیک TOPSIS در GIS (مطالعه موردی: فرودگاه بیرجند) [(مقالات آماده انتشار)]
 • شادمان بجاربنه، مجید ارائه مدل پیش بینی عمر خستگی آسفالت متخلخل پلیمری با رویکرد پدیده شناختی تجربی [(مقالات آماده انتشار)]
 • شایسته فر، امیر بررسی خصوصیات مکانیکی ترکیبات مختلف از آسفالت و بتن بازیافتی تثبیت شده با سیمان ومسلح شده با الیاف فولادی [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 311-324]
 • شایسته فر، امیر بررسی خصوصیات مکانیکی ترکیبات مختلف از آسفالت و بتن بازیافتی تثبیت شده با سیمان ومسلح شده با الیاف فولادی [(مقالات آماده انتشار)]
 • شاکر، حمید استفاده از روش بهینه‌سازی و فرا‌ابتکاری به‌منظور کاهش سرفاصله زمانی اتوبوس (نمونه موردی: خطوط اتوبوس‌رانی قزوین) [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 833-849]
 • شاکری، مریم طراحی سیستمی برای حمل و نقل جاده ای با استفاده از تلفیق اطلاعات مکانی داوطلبانه (VGI) و زیرساخت داده مکانی(SDI) [(مقالات آماده انتشار)]
 • شاه بابایی، محمد بررسی تاثیر سختی تکیه‌گاه‌های ارتجاعی بر فرکانس‌های طبیعی و مودهای ارتعاشی تیرهای دو دهانه تحت ارتعاش آزاد [(مقالات آماده انتشار)]
 • شاه بابائی، محمد بررسی تأثیر سختی تکیه گا ههای ارتجاعی بر فرکانسهای طبیعی و مودهای ارتعاشی تیرهای دو دهانه تحت ارتعاش آزاد [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 45-54]
 • شاه حیدری، نسرین انتخاب پروژه های خیابانی جهت تعریض در شبکه شهری [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 73-90]
 • شاه حیدری، نسرین انتخاب پروژه های خیابانی جهت تعریض در شبکه شهری [(مقالات آماده انتشار)]
 • شاهنگیان، ریحانه سادات بررسی اثر عادت به رانندگی بر تغییر وسیله در پاسخ به سیاستهای مدیریتی حمل و نقل [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 151-170]
 • شاهنگیان، ریحانه سادات بررسی اثر کیفیت خدمت و ارزش درک شده بر رضایتمندی مسافران مترو و نقش ناهمگونی جنسیتی، با استفاده از مدل‏سازی معادلات ساختاری [(مقالات آماده انتشار)]
 • شبگرد، محمدرضا بررسی تأثیرمقدار منگنز بر روی خواص مکانیکی و متالورژیکی فلز جوش در فرآیند جوشکاری ترمیتی ریلهای St49 [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 303-310]
 • شبگرد، محمدرضا بررسی تأثیرمقدار منگنز بر روی خواص مکانیکی و متالورژیکی فلز جوش در فرآیند جوشکاری ترمیتی ریلهای St49 [(مقالات آماده انتشار)]
 • شتاب بوشهری، سید نادر انتخاب پروژه‌های سرمایه‌گذاری حمل و نقل با توجه به عدالت فضایی (مطالعه موردی: شبکه حمل و نقل شهر اصفهان) [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 445-462]
 • شتاب بوشهری، سید نادر انتخاب پروژه های خیابانی جهت تعریض در شبکه شهری [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 73-90]
 • شتاب بوشهری، سید نادر مکانیابی بهینه شمارشگرهای ترافیکی در شبکه برای به روز رسانی ماتریس تقاضای سفر با استفاده از استنباط بیزین (مطالعه موردی: شهر اصفهان) [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 471-451]
 • شتاب بوشهری، سید نادر یکطرفه کردن مجموعه‌ای از خیابان‌های شبکه حمل و نقل شهری با هدف کاهش ترافیک یک منطقه خاص [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 617-636]
 • شتاب بوشهری، سید نادر انتخاب پروژه‌های سرمایه‌گذاری حمل و نقل با توجه به عدالت فضایی ‏(مطالعه موردی: شبکه حمل و نقل شهر اصفهان)‏ [(مقالات آماده انتشار)]
 • شتاب بوشهری، سید نادر انتخاب پروژه های خیابانی جهت تعریض در شبکه شهری [(مقالات آماده انتشار)]
 • شجاعی، محمد حسین ارزیابی آزمایشگاهی حساسیت رطوبتی و پتانسیل شیار شدگی مخلوط های آسفالتی نیمه گرم [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 405-418]
 • شیخ ‏محمدی، مجید بکارگیری الگوریتم شبیه سازی تبرید چند هدفه جهت حل مدل توسعه یافته تعیین اندازه واگن‏های باری در صنعت حمل و نقل ریلی [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 501-515]
 • شیخ الاسلامی، سینا اثر سنجی مشخصات ظاهری عابران پیاده بر احتمال وقوع تصادف در راه‌های جداشده برون‌شهری [(مقالات آماده انتشار)]
 • شیخ الاسلامی، عبدالرضا ارائه مدل تصادفات رمپ فرودگاه و راهکارهای کاهش آن (مطالعه موردی: فرودگاه مهرآباد تهران) [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 563-580]
 • شیخ الاسلامی، عبدالرضا ارائه مدل شبیه ساز جهت محاسبه پارامترهای حرکت قطارها با رعایت جز ییات فنی مسیر و ناوگان، مثال موردی مسیر تهران- مشهد [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 55-72]
 • شیخ الاسلامی، عبدالرضا مدلسازی سوانح برخورد قطار با وسیله نقلیه در محل گذرگاه‌های ریلی [(مقالات آماده انتشار)]
 • شیخ الاسلامی، عبدالرضا کاهش متغیرهای ورودی در فرآیند مدل‌سازی تصادفات آزادراهها با استفاده از روش تجزیه و تحلیل مولفه‌های اصلی [(مقالات آماده انتشار)]
 • شیخ الاسلامی، عبدالرضا ارائه ی مدل تصادفات رمپ فرودگاه و راهکارهای کاهش آن (مطالعه موردی: فرودگاه مهرآباد تهران) [(مقالات آماده انتشار)]
 • شیخ الاسلامی، عبدالرضا ارائه مدل شبیه‌ساز جهت محاسبه پارامترهای حرکت قطارها با رعایت جزییات فنی مسیر و ناوگان، مثال موردی مسیر تهران- مشهد [(مقالات آماده انتشار)]
 • شیخ فرد، عباس مدل سازی رفتاری رانندگان به هنگام مواجهه با عابرین پیاده با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 675-692]
 • شیخ فرد، عباس ایمن سازی تردد دانش آموزان با اجرای اقدامات ترافیکی ( مطالعه موردی: بابل) [(مقالات آماده انتشار)]
 • شیخ محمدی، مجید به کارگیری الگوریتم شبیه سازی تبرید چند هدفه جهت حل مدل توسعه یافته تعیین اندازه واگن‏های باری در صنعت حمل و نقل ریلی [(مقالات آماده انتشار)]
 • شیخ محمدی، مجید توسعه مدل مکان‌یابی دوربین‌های پلاک خوان در جاده‌های ایران جهت پوشش مسیرهای حرکتی مبدأ– مقصد وسایل نقلیه باری [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 97-121]
 • شیرازی، بابک مدل سازی فازی زمان‏بندی کارکنان هواپیما و حل آن با الگوریتم بهینه سازی ذرات انبوه [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 1-12]
 • شیرازی، بابک مدل سازی فازی زمانبندی خدمه هواپیما و حل آن با الگوریتم بهینه سازی ذرات انبوه [(مقالات آماده انتشار)]
 • شرافتی پور، سعید تعیین ارزش زمانی استفاده کنندگان در جهت بکارگیری سیاست قیمت گذاری تراکم با استفاده از پرسشنامه های SP (مورد کاوی: محدوده زوج و فرد شهر تهران) [(مقالات آماده انتشار)]
 • شرافتی‌پور، سعید مکانیابی دوربینهای ورودی محدوده زوج و فرد با رویکرد پوشش بیشینه تخلفات [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 181-196]
 • شرافتی‌پور، سعید مکانیابی دوربین‌های ورودی محدوده زوج و فرد با رویکرد پوشش بیشینه تخلفات [(مقالات آماده انتشار)]
 • شراقتی پور، سعید مدل قیمت‌گذاری تراکم برای معابر پرتراکم شهری (مطالعه موردی: پل طبقاتی صدر) [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 353-365]
 • شیران، غلامرضا مدل سازی شبکه مبنای تصادفات جرحی عابر پیاده به کمک شبکه عصبی در محیط GIS (مطالعه ی موردی: شهر مشهد) [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 245-266]
 • شیری پور، صابر مساله مکان‌یابی-تخصیص در مسیریابی احتمالی برای برنامه ریزی بهینه مدارس و سیستم حمل ونقل شهری [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 21-43]
 • شریعت مهیمنی، افشین تحلیل قابلیت اطمینان زمان سفر خطوط اتوبوس با استفاده از داده‌های سیستم موقعیت‌یاب جهانی [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 295-312]
 • شریعت مهیمنی، افشین مدل‌سازی عوامل مؤثر بر مدت‌زمان پیاده‌روی و انتخاب شیوه پیاده‌روی در تمامی سفرها: مدل‌های مدت‌زمان و لوجیت از داده‌های تورمبنای سفر [(مقالات آماده انتشار)]
 • شریعت مهیمنی، افشین تحلیل تغییرات تقاضا و اثرات آن در طراحی شبکه تغذیه‌کننده چندطریقه‌ای [(مقالات آماده انتشار)]
 • شریفی، وحید بررسی استفاده ازموادتثبیت کننده نانوپلیمر CBR PLUSبرای ساخت لایه های روسازی راه [(مقالات آماده انتشار)]
 • شریفیان، امیر حسین ارزیابی عملکرد زنجیره تامین در صنعت ریلی با استفاده از مدل اسکور ؛ مطالعه موردی شرکت واگن سازی تهران [(مقالات آماده انتشار)]
 • شیرگیر، بهروز بررسی آزمایشگاهی تأثیر افزودنی نانوسیلیس بر مقاومت سایشی بتن نفوذپذیر در روسازی [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 291-302]
 • شیرگیر، بهروز بررسی اثرات حجم تردد انواع ناوگان جریان ترافیک روی کیفیت هوای شهری (مطالعه موردی: شهر تهران) [(مقالات آماده انتشار)]
 • شیرگیر، بهروز بررسی آزمایشگاهی تأثیر افزودنی نانوسیلیس بر مقاومت سایشی بتن نفوذپذیر در روسازی [(مقالات آماده انتشار)]
 • شیرگیر، وحید بررسی آزمایشگاهی تأثیر افزودنی نانوسیلیس بر مقاومت سایشی بتن نفوذپذیر در روسازی [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 291-302]
 • شیرگیر، وحید بررسی آزمایشگاهی تأثیر افزودنی نانوسیلیس بر مقاومت سایشی بتن نفوذپذیر در روسازی [(مقالات آماده انتشار)]
 • شیرینی، بهرام ارزیابی نتایج آزمایشگاهی عمق شیارشدگی در مخلوط آسفالت لاستیکی با نتایج مدل‌سازی المان محدود [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 435-450]
 • شیشه بری، داود مسأله مکان یابی مقاوم سازی بیمارستان ها با منابع محدود در شرایط بحران و ازکارافتادگی تسهیلات [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 199-219]
 • شعبانی، شاهین توسعه یک سیستم دانش‌مبنای مکانمند جهت پیش‌بینی تصادفات در مسیرهای برون‌شهری [(مقالات آماده انتشار)]
 • شفابخش، غلامعلی ارزیابی تاثیر حرکت گروهی عابران در سرویس‌دهی پیاده‌رو‌های شهری [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 433-423]
 • شفابخش، غلامعلی ارائه مدل انتخاب وسیله‌نقلیه دسترسی زمینی به فرودگاه، مطالعه موردی: فرودگاه بین‌المللی شهید هاشمی‌نژاد مشهد [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 19-29]
 • شفابخش، غلامعلی بررسی تاثیر استفاده از سرباره فولاد و اندودهای سطحی مختلف بر عملکرد مقاومت برشی بین لایه‌ای روسازی مرکب [(مقالات آماده انتشار)]
 • شفابخش، غلامعلی ارزیابی خصوصیات مکانیکی و دوامی روسازی بتن ژئوپلیمری حاوی خاکستربادی و دوده سیلیسی [(مقالات آماده انتشار)]
 • شفابخش، غلامعلی ارزیابی تاثیر حرکت گروهی عابران در سرویس‌دهی پیاده‌رو‌های شهری [(مقالات آماده انتشار)]
 • شفیع پور بروجنی، محمود ارائه رویکردی نوین جهت شناسایی و رفع گلوگاههای ظرفیتی در شبکه‌های ریلی (مطالعه موردی: شبکه راه آهن ایران) [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 377-392]
 • شکیبایی، مسعود ارائه مدل شبیه ساز جهت محاسبه پارامترهای حرکت قطارها با رعایت جز ییات فنی مسیر و ناوگان، مثال موردی مسیر تهران- مشهد [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 55-72]
 • شکری، وحید بکارگیری الگوریتم های تطبیق نقشه به‌منظور استخراج اطلاعات ترافیکی از خطوط سیر حاصل از GPS با نرخ نمونه‌برداری پایین [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 529-544]
 • شکری، وحید بکارگیری الگوریتمهای تطبیق نقشه به‌منظور استخراج اطلاعات ترافیکی از خطوط سیر حاصل از GPS با نرخ نمونه‌برداری پایین [(مقالات آماده انتشار)]
 • شکرگذار، مهدی تحلیل رفتار عابران در مواجهه با وسایل نقلیه هنگام عبور از گذرگاه های میان تقاطعی [(مقالات آماده انتشار)]
 • شکوفی، کیوان مسئله مکانیابی مسیریابی انبارهای عبوری چند محصولی با در نظرگرفتن وسایل نقلیه ناهمگن ظرفیت دار و قابلیت برداشت و تحویل در چند بار در یک شبکه زنجیره تامین چند سطحی [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 603-627]
 • شکوفی، کیوان مسئله مکان‌یابی-مسیریابی انبارهای عبوری چند محصولی با در نظرگرفتن وسایل نقلیه ناهمگن ظرفیت‌دار و قابلیت برداشت و تحویل در چند بار در یک شبکه زنجیره تامین چند سطحی [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 355-369]
 • شماعی زاده، محمد ارائه یک روش ابتکاری جهت برنامه ریزی ماشین‌آلات نگهداری و تعمیر راه آهن [(مقالات آماده انتشار)]
 • شهابی، سلمان مدل سازی رفتار انتخاب وسیله کاربران وسایل نقلیه شخصی در قبال اعمال سیاست های مدیریت تقاضای سفر (مطالعه موردی: شهر یزد) [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 571-595]
 • شهابیان مقدم، رضا تشخیص و طبقه بندی خودکار خرابی های روسازی بر پایه آنالیز بافت تصویر در حوزه مکان و تبدیل [دوره 9، ویژه نامه روسازی، 1396، صفحه 121-142]
 • شهابیان مقدم، رضا تحلیل میزان حساسیت جهتی تبدیل موجک در شناسایی هوشمند بافت خرابی های روسازی آسفالتی [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 807-832]
 • شهبازی، حمیدرضا ارائه مدل تعیین روش و اولویت نگهداری روسازی‎های آسفالتی با استفاده از سیستم استنتاج فازی- مطالعه موردی استان فارس [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 459-481]
 • شهبازی، شروین مدل ارزیابی شدت تصادفات در میدان‌ها (مطالعه موردی شهر تهران) [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 435-448]
 • شهبازی، شروین مدل ارزیابی شدت تصادفات در میدان‌ها (مطالعه موردی شهر تهران) [(مقالات آماده انتشار)]
 • شورمیج، ابراهیم ارزیابی مدل بلز در پیش‌بینی دمای عمق لایه آسفالتی در شرایط دمای گرم [(مقالات آماده انتشار)]
 • شورورزی، حسین بهینه سازی سیستم حمل و نقل ادارات با خوشه بندی به روش k میانگین و ترکیب الگوریتم saving و جستجوی ممنوع [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 665-678]
 • شوش پاشا، عیسی بررسی عملکرد الیاف بازیافتی پلی پروپیلن گونی بر پارامترهای مقاومتی خاک ماسه ای بابلسر با درصدهای مختلف سیمان [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 371-384]

ص

 • صابریان، جواد ارائه طبقه بندی از انواع گراف دوگان و بکارگیری آنها در بهبود آنالیزهای مسیریابی [(مقالات آماده انتشار)]
 • صابریان، جواد استفاده از دوگان گراف و تبدیل موجک در ارزیابی و برنامه ریزی سیستم‌های حمل‌ونقل [(مقالات آماده انتشار)]
 • صاحبی، سینا ارائه مدل پیش بینی شدت تصادفات عابران پیاده در راه های برون شهری [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 581-592]
 • صاحبی، سینا ارائه مدل پیش بینی شدت تصادفات عابران پیاده در راه های برون شهری [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 581-592]
 • صاحبی، سینا پیش‌بینی تصادفات عابران پیاده در راه‌های برون‌شهری با استفاده از مدل لوجیت ترتیبی [(مقالات آماده انتشار)]
 • صیاد، امین مدل‌سازی عوامل مؤثر بر مدت‌زمان پیاده‌روی و انتخاب شیوه پیاده‌روی در تمامی سفرها: مدل‌های مدت‌زمان و لوجیت از داده‌های تورمبنای سفر [(مقالات آماده انتشار)]
 • صادقی، جواد توسعه روش پایدارسازی زیرسازی خطوط سنگین راه آهن با استفاده از زهکش های قائم پیش ساخته [(مقالات آماده انتشار)]
 • صادقی، علی اصغر بررسی و مدل سازی تصادفات جرحی و حرکت های نامناسب موتورسیکلت سواران در میدان های شهری [(مقالات آماده انتشار)]
 • صادقیان اصل، گلنار تأثیرتوأم استایرن بوتادین استایرن و پروپلاست در بهبود عملکرد آسفالت ماستیکی درشت دانه [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 385-399]
 • صادقی مقدم، سمیرا طراحی مدل و ارائه روش حل برای مسأله حمل و نقل هزینه ثابت با در نظر گرفتن محدودیت تخفیف [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 635-655]
 • صادقی نیارکی، ابوالقاسم تحلیل حوادث جاده‌ای ناشی از حمل و نقل گازهای سمی‏در شهر حسن آباد واقع در مسیر ترانزیتی تهران – بندر عباس [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 197-212]
 • صادقی نیارکی، ابوالقاسم توسعه یک سامانه اطلاع ‏رسانی و ارزیابی عملکرد اتوبوسرانی شهری با بکارگیری داده ‏های مکانی مردم ‏گستر (VGI) [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 225-236]
 • صادقی نیارکی، ابوالقاسم ارزیابی حوادث جاده‌ای ناشی از حمل و نقل مواد خطر ناک در مسیر ترانزیتی تهران – بندر عباس [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 197-212]
 • صادقی نیارکی، ابوالقاسم طراحی سیستمی برای حمل و نقل جاده ای با استفاده از تلفیق اطلاعات مکانی داوطلبانه (VGI) و زیرساخت داده مکانی(SDI) [(مقالات آماده انتشار)]
 • صادقی نیارکی، ابوالقاسم توسعه یک سامانه اطلاع‌رسانی و ارزیابی عملکرد اتوبوسرانی شهری با به-کارگیری داده‌های مکانی مردم گستر (VGI) [(مقالات آماده انتشار)]
 • صادقی ولنی، کوثر مدل سازی ریاضی جدید برای مسئله موجودی - مسیریابی وسائط نقلیه الکتریکی [(مقالات آماده انتشار)]
 • صالحی، مهدی توسعه مدل‌های منعطف کلان گر پیش‌بینی فراوانی تصادفات با در نظرگیری وابستگی‌های فضایی و اثرات مشاهده نشده ناهمسان‌ساز: مطالعه موردی شهر مشهد [(مقالات آماده انتشار)]
 • صالحیان، فرهاد طراحی یک رویکرد ترکیبی مبتنی بر فرایند تحلیل شبکه و دیمتل فازی جهت ارزیابی عملکرد استان‌ها در حوزه‌ی حمل و نقل جاده‌ای ایران [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 513-530]
 • صالحیان، فرهاد حل مساله مسیریابی وسایط نقلیه با در نظر گرفتن رضایت‌مندی مشتریان و کاهش انرژی مصرفی با الگوریتم زنبور عسل [(مقالات آماده انتشار)]
 • صائمی، سعید زمان بندی فرود و پرواز هواپیماها بر روی باندها با در نظر گرفتن محدودیت در تعداد مکان استقرار هواپیما [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 517-528]
 • صائمی، سعید زمان‌بندی فرود و پرواز هواپیماها بر روی باندها با در نظر گرفتن محدودیت در تعداد مکان استقرار هواپیما [(مقالات آماده انتشار)]
 • صباغ، محمدسعید مسأله مسیریابی کمان ظرفیتدار با تقاضای فازی به همراه مطالعه موردی [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 277-296]
 • صباغ، محمد سعید مکان یابی مراکز امداد موقت و مسیریابی پویای وسایل نقلیه امداد هوایی در شرایط بحران [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 519-548]
 • صباغ، محمد سعید مسأله مسیریابی کمان ظرفیت دار با تقاضای فازی به همراه مطالعه موردی [(مقالات آماده انتشار)]
 • صباغی آبکوه، شیرین ارزیابی قابلیت دسترسی فضایی سامانه اتوبوس های تندرو(مطالعه موردی: کلانشهر مشهد) [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 731-742]
 • صباغی آبکوه، شیرین ارزیابی قابلیت دسترسی فضایی سامانه اتوبوس های تندرو (مطالعه موردی: کلانشهر مشهد) [(مقالات آماده انتشار)]
 • صبوحی، فاطمه ارائه مدل حمل و نقل هزینه ثابت پله‌ای، چند محصولی، دوسطحی و حل آن با الگوریتم شبیه‌سازی تبرید [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 399-413]
 • صبوحی، فاطمه مسیریابی و زمان‌بندی وسایل حمل و نقل برای توزیع کمک‌های امدادی با در نظر گرفتن تحویل جزئی و انبار چندگانه [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 125-138]
 • صبوحی، فاطمه مسیریابی و زمان‌بندی وسایل حمل و نقل برای توزیع کمک‌های امدادی با در نظر گرفتن تحویل جزئی و انبار چندگانه [(مقالات آماده انتشار)]
 • صحاف، سیدعلی تشخیص و طبقه بندی خودکار خرابی های روسازی بر پایه آنالیز بافت تصویر در حوزه مکان و تبدیل [دوره 9، ویژه نامه روسازی، 1396، صفحه 121-142]
 • صحاف، سیدعلی تحلیل میزان حساسیت جهتی تبدیل موجک در شناسایی هوشمند بافت خرابی های روسازی آسفالتی [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 807-832]
 • صداقت نیا، سعید ارزیابی رضایتمندی شهروندان از طراحی و جانمایی ایستگاه های مترو، نمونه مطالعه: ایستگاه دانشگاه علم و صنعت خط 2 مترو تهران [(مقالات آماده انتشار)]
 • صعصعی، امیرحسین امکان سنجی استفاده از مصالح بازیافتی بتن های آلوده شده نفتی به عنوان مصالح زیربالاست در خطوط ریلی [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 909-923]
 • صفاری، بابک انتخاب حالت سفر و عوامل موثر بر آن با استفاده از مدل لاجیت چند جمله‌ای در شهر اصفهان [(مقالات آماده انتشار)]
 • صفارزاده، سروشا واکاوی ارتباط سرمایه گذاری در زیرساختهای حمل و نقل و رشداقتصادی کشور ایران (کاربرد الگوی VAR) [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 239-255]
 • صفارزاده، محمود مکانیابی دوربینهای ورودی محدوده زوج و فرد با رویکرد پوشش بیشینه تخلفات [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 181-196]
 • صفارزاده، محمود امکان‌سنجی و اجرای طرح خیابان کامل در ایران برای دستیابی به توسعه پایدار محله محور (نمونه موردی: خیابان ایران زمین، محله شهرک قدس، منطقه دو شهرداری تهران) [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 271-287]
 • صفارزاده، محمود روش پیش بینی هزینه های متوفیات تصادفات ترافیکی در ایران [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 627-640]
 • صفارزاده، محمود ارزیابی مسیرهای حمل مواد خطرناک مبتنی بر ریسک-مطالعه موردی مسیرهای تهران-مازندرا [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 73-86]
 • صفارزاده، محمود تحلیل رفتار مسافران ایرانی در انتخاب شرکتهای هوایی در سفرهای بین المللی (مطالعه موردی: پروازهای جنوب شرق آسیا) [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 615-627]
 • صفارزاده، محمود ارزیابی مسیرهای حمل مواد خطرناک مبتنی بر ریسک: مطالعه موردی مسیرهای تهران- مازندران [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 405-421]
 • صفارزاده، محمود ارائه مدل نگهداری و بهسازی شبکه راه‌های اصلی با به کارگیری تحلیل هزینه چرخه عمر -مطالعه موردی استان خراسان جنوبی [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 209-230]
 • صفارزاده، محمود مدل تشخیص خطر راننده بر مبنای تحرک و سرعت حرکت عوامل خطر در عرض جاده [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 941-959]
 • صفارزاده، محمود استفاده از مدل‌‌ تاخیر فضایی در پیش‌بینی نرخ تصادفات راه [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 383-396]
 • صفارزاده، محمود اثر دوربین‌های کنترل سرعت در کاهش تخلفات سرعت با استفاده از روش بیز و گروه مقایسه (مطالعه موردی محور قزوین-رشت و بم-کرمان) [(مقالات آماده انتشار)]
 • صفارزاده، محمود زمانبندی حرکت قطارها با استفاده از الگوریتم شاخه‌وحد و الگوریتم ابتکاری جستجوی پرتو- مطالعه موردی: مسیرهای دوخطه ریلی ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • صفارزاده، محمود ارائه مدل زمانبندی حرکت قطارها با درنظر گرفتن محدودیت‌های ویژه مسیرهای تک خطه در شبکه ریلی ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • صفارزاده، محمود تعیین ارزش زمانی استفاده کنندگان در جهت بکارگیری سیاست قیمت گذاری تراکم با استفاده از پرسشنامه های SP (مورد کاوی: محدوده زوج و فرد شهر تهران) [(مقالات آماده انتشار)]
 • صفارزاده، محمود تعیین عوارض بهینه مالکیت و عوارض استفاده از خودرو با رویکرد کمینه کردن هزینه‌های بیرونی: مطالعه موردی شهر تهران [(مقالات آماده انتشار)]
 • صفارزاده، محمود ساخت و پرداخت مدل‌های لوجیت دوگانه تغییر مسیر رانندگان در سفرهای دانشگاهی به تفکیک هدف سفر: مطالعۀ موردی شهر تهران [(مقالات آماده انتشار)]
 • صفارزاده، محمود ارزیابی مسیرهای حمل مواد خطرناک مبتنی بر ریسک-مطالعه موردی محورهای تهران-مازندران [(مقالات آماده انتشار)]
 • صفارزاده، محمود امکان‌سنجی و اجرای طرح خیابان کامل در ایران برای دستیابی به توسعه پایدار محله محور (نمونه موردی: خیابان ایران زمین، محله شهرک قدس، منطقه دو شهرداری تهران) [(مقالات آماده انتشار)]
 • صفارزاده، محمود روش پیش بینی هزینه های متوفیات تصادفات ترافیکی در ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • صفارزاده، محمود مکانیابی دوربین‌های ورودی محدوده زوج و فرد با رویکرد پوشش بیشینه تخلفات [(مقالات آماده انتشار)]
 • صفارزاده، محمود برآورد ایمنی نواحی ترافیکی با استفاده از روش EB و مدل های کلان [(مقالات آماده انتشار)]
 • صفار زاده، محمود استفاده از مدل‌‌های اقتصاد‌‌سنجی فضایی در پیش‌بینی نرخ تصادفات راه [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 383-396]
 • صفرخانی، شیرین طراحی و شبیه سازی شبکه تغذیه ترکشن راه آهن شهری همراه با روش عددی برای تسریع حل معادلات و تضمین همگرایی [(مقالات آماده انتشار)]
 • صفرقلی، امیرحسین ارائه الگوریتم ترکیبی برای مسئله مکان‌یابی هاب در شبکه حمل‌ونقل چندوجهی [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 335-355]
 • صفرنیا کپته، تقی ارائه مدل رگرسیون خطی جهت پیش بینی درصد مجاز استفاده از خرده آسفالت بازیافتی به عنوان جایگزین سنگدانه در مخلوط بتن غلتکی روسازی [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 671-684]
 • صفرنیای کپته، تقی تأثیر الیاف فولادی بازیافت شده از لاستیک خودرو بر نسبت‌های اختلاط و طاقت روسازی بتن غلتکی [(مقالات آماده انتشار)]
 • صفرنیای کپته، تقی ارائه مدل رگرسیون خطی جهت پیش بینی درصد مجاز استفاده از خرده آسفالت بازیافتی به عنوان جایگزین سنگدانه در مخلوط بتن غلتکی روسازی [(مقالات آماده انتشار)]
 • صمدزاد، مهدی ارزیابی اقتصادی فازی سیستم‌های حمل‌و‌نقل همگانی با فرض وجود عدم قطعیت در متغیرهای اقتصادی: مطالعه موردی متروی قم [(مقالات آماده انتشار)]
 • صنایعی، رضا بهبود سری زمانی سوانح ترافیکی زمانمند با کمک شبکه‌های عصبی مصنوعی، مبتنی بر سیستم اطلاعات مکانی مطالعه موردی آزادراه کرج – قزوین [(مقالات آماده انتشار)]
 • صندیدزاده، محمدعلی بررسی سطوح تمامیت ایمنی با استفاده از درخت خطای فازی (مطالعه موردی در صنعت ریلی) [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 371-387]
 • صندیدزاده، محمدعلی طراحی باند امپدانس برای مدارهای راه فرکانس صوتی در خطوط ریلی [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 583-601]
 • صندیدزاده، محمدعلی سیستم تشخیص و ایزولاسیون عیب مدار راه TI21-M با استفاده از شبکه های پتری [(مقالات آماده انتشار)]
 • صندیدزاده، محمدعلی طراحی و شبیه سازی شبکه تغذیه ترکشن راه آهن شهری همراه با روش عددی برای تسریع حل معادلات و تضمین همگرایی [(مقالات آماده انتشار)]
 • صندیدزاده، محمدعلی محاسبات حالت گذرای جریان اتصال کوتاه به روش تبدیل لاپلاس در شبکه ی راه آهن برقی AC با سیستم تغذیه ی اتوترانسفورماتور [(مقالات آماده انتشار)]
 • صندیدزاده، محمدعلی آنالیز سطوح تمامیت ایمنی با استفاده از درخت خطای فازی (مطالعه ی موردی در صنعت ریلی) [(مقالات آماده انتشار)]
 • صندیدزاده، محمد علی طراحی شبیه‌ساز سیستم اینترلاکینگ راه‌آهن بر اساس دینامیک رویداد محور در نرمافزار MATLAB [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 315-338]
 • صندیدزاده، محمد علی کاهش مصرف انرژی در حمل و نقل ریلی با استفاده از الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات [(مقالات آماده انتشار)]
 • صورتی جابلو، محمد رضا بررسی اثر کیفیت خدمت و ارزش درک شده بر رضایتمندی مسافران مترو و نقش ناهمگونی جنسیتی، با استفاده از مدل‏سازی معادلات ساختاری [(مقالات آماده انتشار)]
 • صولتی فر، نادر کالیبراسیون مدل‌های رگرسیونی مبتنی بر اصول ویسکوالاستیک برای پیش‌بینی مدول دینامیکی لایه‌های آسفالتی در حال بهره‌برداری [(مقالات آماده انتشار)]

ض

 • ضیاتبار احمدی، سید حسین تحلیل دینامیکی پارامترهای موثر در مطلوبیت کریدورهای ترانزیت ریلی بار ؛ مطالعه موردی محور سرخس – بندر عباس [(مقالات آماده انتشار)]
 • ضرابی، محسن بررسی میدانی عملیات بهسازی به روش بازیافت‌سرد درجا با قیرامولسیون (مراحل مطالعات، اجرا و عملکرد) [(مقالات آماده انتشار)]

ط

 • طالعی، محمد بهینه سازی سیستم حمل و نقل ادارات با خوشه بندی به روش k میانگین و ترکیب الگوریتم saving و جستجوی ممنوع [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 665-678]
 • طاهری، سعید بررسی اثرات هماهنگ‌ سازی زمانبندی تقاطع‌های چراغدار به روش عرض باند ‌عبوری (مطالعه موردی: شهر قزوین) [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 213-231]
 • طاهری امیری، محمدجواد انتخاب استراتژی تعمیر و نگهداری بهینه پلها بر مبنای الگوریتم تصمیم‌گیری چند معیاره و مدل برنامه‌ریزی ریاضی (مطالعه موردی: پلهای استان مازندران) [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 463-478]
 • طاهری امیری، محمدجواد تخصیص بهینه تعمیرات و نگهداری پلهای استان مازندران در شرایط محدودیت بودجه با استفاده از الگوریتم ژنتیک [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 199-211]
 • طاهری امیری، محمد جواد انتخاب استراتژی تعمیر و نگهداری بهینه پل‌ها بر مبنای الگوریتم تصمیم‌گیری چند معیاره و مدل برنامه‌ریزی ریاضی (مطالعه موردی: پل‌های استان مازندران) [(مقالات آماده انتشار)]
 • طاهرخانی، حسن بررسی خصوصیات مکانیکی ترکیبات مختلف از آسفالت و بتن بازیافتی تثبیت شده با سیمان ومسلح شده با الیاف فولادی [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 311-324]
 • طاهرخانی، حسن بررسی آزمایشگاهی اثر استفاده از الیاف کربن و نایلون بر عملکرد بتن آسفالتی [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 593-612]
 • طاهرخانی، حسن بررسی آزمایشگاهی اثر استفاده از الیاف کربن و نایلون بر عملکرد بتن آسفالتی [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 87-103]
 • طاهرخانی، حسن بررسی تاثیر فشار باد لاستیک و وزن محور بر روی پاسخ روسازی ترک خورده با استفاده از روش اجزاء محدود [دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 175-194]
 • طاهرخانی، حسن بررسی اثر فشار باد چرخ بر پاسخ های روسازی های مسلح شده با ژئوسنتتیک با تحلیل ویسکوالاستیک به روش المانهای محدود با استفاده از نرم افزار ABAQUS [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 323-342]
 • طاهرخانی، حسن ارزیابی شیارافتادگی و حساسیت رطوبتی بتن آسفالتی گرم حاوی الیاف نایلونی [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 567-588]
 • طاهرخانی، حسن بررسی شیار شدگی و ترکهای بالا به پایین در روسازی های ترکیبی ساخته شده با بتن غلتکی با استفاده از روش المان محدود [دوره 9، ویژه نامه روسازی، 1396، صفحه 69-88]
 • طاهرخانی، حسن بررسی خصوصیات مکانیکی بتن غلتکی روسازی حاوی سنگدانه های بتن بازیافتی [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 787-806]
 • طاهرخانی، حسن ارزیابی شیارافتادگی و حساسیت رطوبتی بتن آسفالتی گرم حاوی الیاف نایلونی [(مقالات آماده انتشار)]
 • طاهرخانی، حسن بررسی حساسیت رطوبتی و پیر شدگی بلند مدت بتن آسفالتی حاوی لاستیک ضایعاتی [(مقالات آماده انتشار)]
 • طاهرخانی، حسن بررسی خصوصیات بتن آسفالتی حاوی آسفالت بازیافتی و روغن موتور ضایعاتی [(مقالات آماده انتشار)]
 • طاهرخانی، حسن بررسی استفاده ازموادتثبیت کننده نانوپلیمر CBR PLUSبرای ساخت لایه های روسازی راه [(مقالات آماده انتشار)]
 • طاهرخانی، حسن پیش بینی عمر خستگی مخلوط‌های آسفالتی با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی [(مقالات آماده انتشار)]
 • طاهرخانی، حسن مقایسه تثبیت کننده های آهک٬ سیمان و CBR PLUS برای تثبیت خاک رس [(مقالات آماده انتشار)]
 • طاهرخانی، حسن مقایسه تثبیت کننده های آهک٬ سیمان و CBR PLUS برای تثبیت خاک رس [(مقالات آماده انتشار)]
 • طاهرخانی، حسن بررسی خصوصیات مکانیکی ترکیبات مختلف از آسفالت و بتن بازیافتی تثبیت شده با سیمان ومسلح شده با الیاف فولادی [(مقالات آماده انتشار)]
 • طاهرخانی، حسن بررسی آزمایشگاهی اثر استفاده از الیاف کربن و نایلون بر عملکرد بتن اسفالتی [(مقالات آماده انتشار)]
 • طاهرخانی، حسن بررسی اثر فشار باد چرخ بر پاسخ‌های روسازی های مسلح شده با ژئوسنتتیک با تحلیل ویسکوالاستیک به روش المانهای محدود با استفاده از نرم افزار ABAQUS [(مقالات آماده انتشار)]
 • طائریان، امین بررسی مکانیکی اثر کاربرد ذرات لاستیک در قیر [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 479-492]
 • طائریان، امین بررسی مکانیکی اثر کاربرد ذرات لاستیک در قیر [(مقالات آماده انتشار)]
 • طیبی، نگین سادات تحلیل قابلیت اطمینان دال خط رهدا تحت اثر بارهای عبوری [(مقالات آماده انتشار)]
 • طبیبی، مسعود پویا سازی تاکسی های خطی بین ایستگاه مبدا و مقصد (مطالعه موردی: شهر تهران؛ خط تاکسیرانی دانشگاه علوم تحقیقات-میدان صادقیه در بازه زمانی 11:30 الی 15) [(مقالات آماده انتشار)]
 • طلوعی اشلقی، عباس طراحی و شبیه سازی ترکیبی سیستم پویای حمل‌و‌نقل عمومی برون‌شهری با استفاده از سیستم استنتاج فازی مبتنی بر شبکه عصبی و الگوریتم دیکسترا [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 701-721]
 • طهوری نیا، محمدمهدی تحلیل تغییرات تقاضا و اثرات آن در طراحی شبکه تغذیه‌کننده چندطریقه‌ای [(مقالات آماده انتشار)]

ع

 • عابدکوهی، سلدا تشخیص و بازشناسی علائم راهنمایی و رانندگی با استفاده از روش مبتنی بر مکانیزم توجه و روش های طبقه بندی کلاسیک و ماشین بردار پشتیبان [(مقالات آماده انتشار)]
 • عامری، محمود ارزیابی مقاومت خستگی بتن‏ آسفالتی اصلاح ‏شده با نانو سیلیس [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 261-270]
 • عامری، محمود ارزیابی حساسیت رطوبتی در مخلوط های آسفالتی گرم ) )HMA حاوی نانو رس [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 613-626]
 • عامری، محمود بررسی اثر افزودنی نانورس‌ بر رفتار خستگی مخلوطهای آسفالتی از طریق تحلیل ضریب آسیب معادل [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 641-652]
 • عامری، محمود ارزیابی عملکرد حساسیت رطوبتی مخلوط‌های آسفالتی حاوی ایوانیک و زایکوترم [دوره 9، ویژه نامه روسازی، 1396، صفحه 27-42]
 • عامری، محمود بررسی و مقایسه اثر آمیخته SBRPS و SBS بر خستگی مخلوطهای آسفالتی [دوره 9، ویژه نامه روسازی، 1396، صفحه 105-119]
 • عامری، محمود ارزیابی عملکرد مخلوط‌های آسفالتی ‌گرم (WMA) با مواد افزودنی‌های گرم آلی و شیمیایی [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 987-1002]
 • عامری، محمود تعیین عمر خستگی مخلوط‌های آسفالتی در کرنش‌های کم با استفاده از آزمایش تیر خمشی با فرکانس بارگذاری 25 هرتز [(مقالات آماده انتشار)]
 • عامری، محمود ارزیابی مقاومت خستگی بتن آسفالتی اصلاح شده با نانو سیلیس [(مقالات آماده انتشار)]
 • عامری، محمود بررسی حساسیت رطوبتی در مخلوط‌های آسفالتی گرم (HMA) حاوی نانورس [(مقالات آماده انتشار)]
 • عبادی رجلی، جعفر تحلیل ارتعاشات واگن و بررسی تأثیر ناهمواری های خط بر راحتی سفر [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 251-261]
 • عبادی رجلی، جغفر تحلیل ارتعاشات واگن و تاثیر ناهمواریهای خط بر راحتی سفر [(مقالات آماده انتشار)]
 • عباسی، سید حمید رویکردی نو در بررسی پیش بینی پذیری ترافیک شهری مبتنی بر تئوری آشوب و پیش بینی جریان ترافیک شهر مشهد مبتنی بر سیستم فازی- عصبی تطبیقی چندگانه [(مقالات آماده انتشار)]
 • عباسی، مجید مدلسازی و تحلیل شبکه ریلی قطارهای عادی و سریع السیرمبتنی بر شبکه پتری [(مقالات آماده انتشار)]
 • عباس‌قربانی، مجتبی ارزیابی مدل بلز در پیش‌بینی دمای عمق لایه آسفالتی در شرایط دمای گرم [(مقالات آماده انتشار)]
 • عباسپور، رحیم علی بکارگیری الگوریتم های تطبیق نقشه به‌منظور استخراج اطلاعات ترافیکی از خطوط سیر حاصل از GPS با نرخ نمونه‌برداری پایین [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 529-544]
 • عباسپور، رحیم علی بکارگیری الگوریتمهای تطبیق نقشه به‌منظور استخراج اطلاعات ترافیکی از خطوط سیر حاصل از GPS با نرخ نمونه‌برداری پایین [(مقالات آماده انتشار)]
 • عباس‌تبار، سجاد ارزیابی اقتصادی فازی سیستم‌های حمل‌و‌نقل همگانی با فرض وجود عدم قطعیت در متغیرهای اقتصادی: مطالعه موردی متروی قم [(مقالات آماده انتشار)]
 • عباس شجاعی، امیر توسعه مدل مکان‌یابی دوربین‌های پلاک خوان در جاده‌های ایران جهت پوشش مسیرهای حرکتی مبدأ– مقصد وسایل نقلیه باری [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 97-121]
 • عباسی ضامنجانی، حامد بررسی تاثیر صفحات مهاری قائم زیر تراورس بتنی در تغییر مقاومت جانبی خط بالاستی [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 155-167]
 • عباس قربانی، مجتبی کالیبراسیون مدل‌های رگرسیونی مبتنی بر اصول ویسکوالاستیک برای پیش‌بینی مدول دینامیکی لایه‌های آسفالتی در حال بهره‌برداری [(مقالات آماده انتشار)]
 • عباس قربانی، مجتبی تاثیر میزان اطلاع از ضخامت لایه‌ها در تعیین عدد سازه‌ای (SN) روسازی‌های آسفالتی با استفاده از نتایج دستگاه FWD [(مقالات آماده انتشار)]
 • عباسلو، اسدالله ارزیابی احتمالاتی آسیب‌پذیری لرزه‌ای زیرساخت‌های شبکه حمل و نقل با تأکید بر پل‌های عرشه جعبه‌ای بتن آرمه مستقیم و قوسی تحت تحریکات چندگانه [(مقالات آماده انتشار)]
 • عباسلو، حکیمه ارزیابی عددی تأثیر اساس مسلح شده با ژئوسل بر افزایش عمر خستگی و شیارشدگی روسازی‌های آسفالتی با روش المان محدود غیرخطی [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 45-72]
 • عبدالرزاقی، علیرضا مدلسازی رفتار تردید رانندگان در انتخاب عبور یا توقف پس از زمان زرد درتقاطع‌های چراغدار با استفاده از مدل لوجیت ترکیبی (مطالعه موردی شهر قزوین) [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 221-238]
 • عبدالهی، رقیه مدل‌سازی همزمان تاثیر عوامل هندسی، توپوگرافی و دسترسی راه در تصادفات راه‌های برون‌شهری با عامل سازی و رگرسیون خطی تعمیم یافته (مطالعه موردی: راه‌های استان کرمان) [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 1-20]
 • عبداله زاده، غلامرضا انتخاب استراتژی تعمیر و نگهداری بهینه پلها بر مبنای الگوریتم تصمیم‌گیری چند معیاره و مدل برنامه‌ریزی ریاضی (مطالعه موردی: پلهای استان مازندران) [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 463-478]
 • عبداله زاده، غلامرضا انتخاب استراتژی تعمیر و نگهداری بهینه پل‌ها بر مبنای الگوریتم تصمیم‌گیری چند معیاره و مدل برنامه‌ریزی ریاضی (مطالعه موردی: پل‌های استان مازندران) [(مقالات آماده انتشار)]
 • عبدی کردانی، علی بررسی تأثیر هزینه پارکینگ حاشیه‌ای بر انتخاب یا عدم انتخاب شیوه سواری شخصی (مطالعه موردی: شهر قزوین) [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 343-356]
 • عربانی، مهیار ارزیابی نتایج آزمایشگاهی عمق شیارشدگی در مخلوط آسفالت لاستیکی با نتایج مدل‌سازی المان محدود [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 435-450]
 • عرب مازار، علی اکبر تحلیل اثر بهینه سازی تخصیص واگن ها بر کاهش هزینه حمل ونقل در شبکه متروی تهران [(مقالات آماده انتشار)]
 • عرب نائینی، ماشاالله طراحی بهینه عرشه پلهای بتنی پیش ‏تنیده جعبه‏ای بر اساس آیین‏ نامه بارگذاری پل ایران با استفاده از الگوریتم ژنتیک [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 355-369]
 • عرب نائینی، ماشاالله بهینه سازی عرشه پلهای بتنی پیش تنیده قوطی شکل بر اساس آیین نامه بارگذاری پل ها با استفاده از الگوریتم ژنتیک [(مقالات آماده انتشار)]
 • عزیزی، امین بررسی تاثیرگذاری ترموپلاستیک پلی یورتان بر عملکرد قیر در دمای متوسط و بالا [(مقالات آماده انتشار)]
 • عزیزی، زینب بهینه سازی سیستم حمل و نقل عمومی با استفاده از الگوریتم بهینه سازی انبوه ذرات با بردار ارزیابی - مطالعه موردی در سازمان اتوبوس رانی [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 413-429]
 • عزیزی، علی طراحی برنامه سفرهای برون شهری شخصی در شبکه های حمل ونقل با الگوریتم وراثتی [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 263-276]
 • عیسی بخش، مونا مسیریابی دوره‌ای استوار وسایل نقلیه در مراقبت بهداشت خانگی بیماران دیالیز صفاقی [(مقالات آماده انتشار)]
 • عیسی‌بخش، مونا مسیریابی دوره‌ای استوار وسایل نقلیه در مراقبت بهداشت خانگی بیماران دیالیز صفاقی [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 231-252]
 • عسکری، سجاد تعیین نقش ادراک ایمنی و راحتی در استفاده از گذرگاه‏ های عابر پیاده [(مقالات آماده انتشار)]
 • عسکری، معین ترکیب بهینه ارسال نیروهای امداد زمینی و هوایی در زمان بحران با در نظرگیری قید بودجه [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 481-496]
 • عسکری مقدم، عباس بررسی رابطه علیت کوتاه‌مدت و بلندمدت میان حمل و نقل هوایی و رشد اقتصادی (مطالعه موردی: استان‌های ایران) [(مقالات آماده انتشار)]
 • عسگری طورزنی، عطیه شناسایی سیاست های موثر بر سیستم اشتراک دوچرخه در شهر تهران [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 627-662]
 • عشقی، کورش برنامه ریزی چندهدفه مسیر در یک شبکه چند طریقه با مسیرهای جایگزین [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 303-322]
 • عطایی، امید ارزیابی میزان تاثیر اندازه سنگدانه برخصوصیات مکانیکی و فیزیکی روسازی بتن متخلخل [دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 110-123]
 • عطاران دوم، حامد اثر رسوب‌گذاری کلسیم کربنات توسط عامل باکتریایی بر پوشش قیری و عریان‌شدگی مخلوط های آسفالتی سرد [(مقالات آماده انتشار)]
 • عطاران دوم، سمانه اثر رسوب‌گذاری کلسیم کربنات توسط عامل باکتریایی بر پوشش قیری و عریان‌شدگی مخلوط های آسفالتی سرد [(مقالات آماده انتشار)]
 • عطائی، اسفندیار بهینه سازی سیستم حمل و نقل عمومی با استفاده از الگوریتم بهینه سازی انبوه ذرات با بردار ارزیابی - مطالعه موردی در سازمان اتوبوس رانی [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 413-429]
 • عفتی، میثم توسعه یک سیستم دانش‌مبنای مکانمند جهت پیش‌بینی تصادفات در مسیرهای برون‌شهری [(مقالات آماده انتشار)]
 • علیخانی کوشکک، رضا مدل سازی ریاضی چندهدفه برنامه ریزی تشکیل قطار با در نظر گرفتن محدودیت انتخاب مسیر در شبکه ریلی و امکان فروش از دست رفته [(مقالات آماده انتشار)]
 • علیزاده گودرزی، هادی بررسی آزمایشگاهی تأثیر افزودنی نانوسیلیس بر مقاومت سایشی بتن نفوذپذیر در روسازی [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 291-302]
 • علی عباسپور، رحیم امدادرسانی زمان‌مند بر اساس جستجوی فراکتال [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 393-411]
 • علی عباس پور، رحیم ارزیابی شباهت هندسی داده های مکانی داوطلبانه در شبکه معابر درون شهری [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 357-370]
 • علیمحمدی، عباس آنالیز زمانی و مکانی تصادفات رانندگی با استفاده از تراکم پنجره ای فازی [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 191-205]
 • علیمحمدی، عباس بهینه‌سازی زمان‌بندی حرکت و توقف قطارهای مترو با استفاده از الگوریتم NSGA-II برای کاهش زمان سفر و افزایش کارایی اقتصادی و زیست‌محیطی سیستم [دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 29-51]
 • علیمحمدی، عباس طراحی سیستمی برای حمل و نقل جاده ای با استفاده از تلفیق اطلاعات مکانی داوطلبانه (VGI) و زیرساخت داده مکانی(SDI) [(مقالات آماده انتشار)]
 • علیمحمدی، عباس توسعه یک سامانه اطلاع‌رسانی و ارزیابی عملکرد اتوبوسرانی شهری با به-کارگیری داده‌های مکانی مردم گستر (VGI) [(مقالات آماده انتشار)]
 • علیمحمدی، عباس آنالیز زمانی و مکانی تصادفات رانندگی با استفاده از تراکم پنجره‌ای فازی [(مقالات آماده انتشار)]
 • علیمحمدی سراب، عباس توسعه یک سامانه اطلاع ‏رسانی و ارزیابی عملکرد اتوبوسرانی شهری با بکارگیری داده ‏های مکانی مردم ‏گستر (VGI) [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 225-236]
 • علیمرادی، زهرا ارائه مدلی برای افزایش تدریجی سرعت سیر در راه آهن مبتنی بر طراحی سناریو، مطالعه موردی مسیر تهران- میانه [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 481-498]
 • علینقیان، مهدی مسأله مسیریابی کمان ظرفیتدار با تقاضای فازی به همراه مطالعه موردی [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 277-296]
 • علینقیان، مهدی کاهش مصرف سوخت در مسیریابی وسائط نقلیه با درنظرگرفتن ترافیک شهری، مطالعه موردی: یک شرکت توزیع در اصفهان [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 499-522]
 • علینقیان، مهدی مکان یابی مراکز امداد موقت و مسیریابی پویای وسایل نقلیه امداد هوایی در شرایط بحران [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 519-548]
 • علینقیان، مهدی رویکرد استوار سناریو محور برای مساله مسیریابی وسایط نقلیه تحت شرایط رقابتی با استفاده از الگوریتم تکامل تفاضلی بهبودیافته [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 887-908]
 • علینقیان، مهدی مسأله‌ی مسیر‌یابی وسائط نقلیه دوره‌ای با پنجره‌ی زمانی در حالت رقابتی با الگوریتم شبیه‌سازی تبرید بهبودیافته [(مقالات آماده انتشار)]
 • علینقیان، مهدی کاهش مصرف سوخت در مسیریابی وسائط نقلیه با درنظرگرفتن ترافیک شهری، مطالعه موردی: یک شرکت توزیع در اصفهان [(مقالات آماده انتشار)]
 • علینقیان، مهدی مسأله مسیریابی کمان ظرفیت دار با تقاضای فازی به همراه مطالعه موردی [(مقالات آماده انتشار)]
 • عمرانی، حامد بررسی تأثیر پارامترهای رفتاری (متغیرهای پنهان) در تخلفات رخ داده توسط عابرین پیاده در تقاطع چراغ‌دار (نمونه موردی: شهر قزوین) [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 693-709]
 • عینی، الهه محاسبه هزینه فوت و جرح ناشی از سوانح ترافیکی در ایران با استفاده از تحلیل بیزی به روش تمایل به پرداخت [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 657-669]
 • عینی، الهه محاسبه هزینه فوت و جرح ناشی از سوانح ترافیکی در ایران با استفاده از تحلیل بیزی به روش تمایل به پرداخت [(مقالات آماده انتشار)]
 • عیوضی باقری، هادی بررسی تأثیرمقدار منگنز بر روی خواص مکانیکی و متالورژیکی فلز جوش در فرآیند جوشکاری ترمیتی ریلهای St49 [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 303-310]
 • عیوضی باقری، هادی بررسی تأثیرمقدار منگنز بر روی خواص مکانیکی و متالورژیکی فلز جوش در فرآیند جوشکاری ترمیتی ریلهای St49 [(مقالات آماده انتشار)]

غ

 • غیاثوند محمدخانی، هانیه مدل‌سازی ریاضی و حل مساله مکان‌یابی- تخصیص هاب در فرودگاه های ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • غیبی، آرش ارائه مدل تعیین روش و اولویت نگهداری روسازی‎های آسفالتی با استفاده از سیستم استنتاج فازی- مطالعه موردی استان فارس [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 459-481]
 • غیبی، آرش ارائۀ مدل تصمیم‌گیری جهت تعیین سیستم مناسب برای ارتقای ایمنی راه‌های برون‌شهری با استفاده از سیستم استنتاج فازی [(مقالات آماده انتشار)]
 • غریب، زهرا مساله مسیریابی کمک های امدادی بشردوستانه مبتنی برقابلیت اطمینان مسیر واختلال وسیله نقلیه درشرایط عدم قطعیت [(مقالات آماده انتشار)]
 • غضنفری، محسن تحلیل ارتعاشی پنل‌های کامپوزیتی ترمز آیرودینامیکی قطارهای پر‌سرعت [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 431-449]
 • غفرانی، فائزه تخصیص لکوموتیو و زمانبندی قطارهای باری در راه آهن ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • غلامی، محسن تشخیص کاراکتر فارسی پلاک خودرو، مستقل از چرخش و اندازه با استفاده از ممان‌های متعامد [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 961-985]
 • غلام نژاد، محمد مدلسازی ریسک و ایمنی عبور دانش آموزان در مدارس حاشیه راه [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 605-614]
 • غنی زاده، علیرضا تحلیل شبه استاتیک روسازی‌های انعطاف‌پذیر بر اساس منحنی‌های مرجع مدول برجهندگی بتن آسفالتی [دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 174-155]
 • غنی زاده، علیرضا پیش‌بینی مدول برجهندگی خاک‌های ریزدانه با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی، ماشین بردار پشتیبان و سیستم استنتاج تطبیقی عصبی-فازی بهینه‌سازی‌شده با الگوریتم ازدحام ذرات [دوره 9، ویژه نامه روسازی، 1396، صفحه 159-181]
 • غنی زاده، علیرضا ارزیابی توابع جریمه مختلف در بهینه‌سازی خط پروژه راه با استفاده از الگوریتم‌های بهینه‌سازی ازدحام ذرات شتابدار (APSO) و برخورد اجسام(CBO) [(مقالات آماده انتشار)]
 • غنی زاده، علیرضا ارزیابی عددی تأثیر اساس مسلح شده با ژئوسل بر افزایش عمر خستگی و شیارشدگی روسازی‌های آسفالتی با روش المان محدود غیرخطی [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 45-72]
 • غنی زاده، علیرضا ارزیابی ضرایب بار هم ارز محوری بر اساس معیار خستگی لایه آسفالتی با استفاده از روش انرژی تلف‌شده و مقایسه با ضرایب پیشنهادی در آیین‌نامه روسازی آسفالتی راه‌های ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • غنی زاده، علی‌رضا تأثیر پارامترهای پالس بارگذاری بر مدول برجهندگی مخلوط‌های آسفالتی با استفاده از نظریه ویسکوالاستیک [(مقالات آماده انتشار)]

ف

 • فاضل، سید سعید مدیریت هوشمند انرژی در سیستم حمل و نقل برقی [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 137-150]
 • فاضلی، عبدالرضا بررسی تاثیر دما و سرعت بار متحرک بر پاسخ روسازی انعطاف‌پذیر با رفتار ویسکوالاستیک با استفاده از مدل 3 بعدی اجزای محدود [(مقالات آماده انتشار)]
 • فامیلی، سینا ساخت و پرداخت مدل‌های لوجیت دوگانه تغییر مسیر رانندگان در سفرهای دانشگاهی به تفکیک هدف سفر: مطالعۀ موردی شهر تهران [(مقالات آماده انتشار)]
 • فتحی، سیده بتول ارائه یک مدل یکپارچه و روش حل برای زمان‌بندی تولید و مسیریابی وسائل نقلیه در یک زنجیره‌تأمین دوسطحی با هدف کاهش مصرف سوخت [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 119-145]
 • فخری، منصور ارائه مدل بهینه تعمیر و نگهداری روسازی با در نظر گرفتن هزینه کاربران برای ایران [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 523-540]
 • فخری، منصور تأثیر پارامترهای پالس بارگذاری بر مدول برجهندگی مخلوط‌های آسفالتی با استفاده از نظریه ویسکوالاستیک [(مقالات آماده انتشار)]
 • فخری، منصور ارزیابی ضرایب بار هم ارز محوری بر اساس معیار خستگی لایه آسفالتی با استفاده از روش انرژی تلف‌شده و مقایسه با ضرایب پیشنهادی در آیین‌نامه روسازی آسفالتی راه‌های ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • فخری، منصور ارائه مدل بهینه تعمیر و نگهداری روسازی با در نظر گرفتن هزینه کاربران برای ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • فخری، منصور تخمین ناهمواری روسازی بر اساس خرابی‌های سطحی با استفاده از شبکه عصبی (مطالعه موردی: محور‌های شریانی ایران) [(مقالات آماده انتشار)]
 • فرح بخش، فریبا توسعه مدل ریاضی چندهدفه برای مسأله مسیریابی وسایل نقلیه ناهمگن تحت شرایط بحران [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 169-187]
 • فرخی، فرهنگ بررسی خصوصیات مکانیکی ترکیبات مختلف از آسفالت و بتن بازیافتی تثبیت شده با سیمان ومسلح شده با الیاف فولادی [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 311-324]
 • فرخی، فرهنگ بررسی خصوصیات مکانیکی ترکیبات مختلف از آسفالت و بتن بازیافتی تثبیت شده با سیمان ومسلح شده با الیاف فولادی [(مقالات آماده انتشار)]
 • فریدزاد، مهدی اثر دوربین‌های کنترل سرعت در کاهش تخلفات سرعت با استفاده از روش بیز و گروه مقایسه (مطالعه موردی محور قزوین-رشت و بم-کرمان) [(مقالات آماده انتشار)]
 • فردوسی، طیبه مدل تشخیص خطر راننده بر مبنای تحرک و سرعت حرکت عوامل خطر در عرض جاده [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 941-959]
 • فرشاد، سیامک استفاده از جبران ساز توان استاتیکی ترکشن AC با در نظر گرفتن انرژی ترمز باززایی قطار [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 37-50]
 • فرشاد، سیامک محاسبات حالت گذرای جریان اتصال کوتاه به روش تبدیل لاپلاس در شبکه ی راه آهن برقی AC با سیستم تغذیه ی اتوترانسفورماتور [(مقالات آماده انتشار)]
 • فرشاد، سیامک استفاده از جبران‌ساز توان استاتیکی ترکشن AC با در نظر گرفتن انرژی ترمز باززایی قطار [(مقالات آماده انتشار)]
 • فرصت، مسعود رفتار شناسی خرابی و تعیین وزن ناشی از بارگذاری ترافیک با استفاده از خاصیت خودتشخیصی در حسگرهای بتنی [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 139-154]
 • فرنام، سید محمد مدل‌سازی مکانیک شکست گسترش ترک تراورس بتنی پیش‌تنیده در خطوط سنگین پرسرعت [دوره 9، ویژه نامه روسازی، 1396، صفحه 13-26]
 • فیروزی، محمد علی تدوین و اولویت‌بندی راهبردهای توسعه اتوبوس‌رانی در کلان‌شهر اهواز [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 267-295]
 • فروزنده، روزبه تحلیل قابلیت اطمینان زمان سفر خطوط اتوبوس با استفاده از داده‌های سیستم موقعیت‌یاب جهانی [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 295-312]
 • فیض، داود یکپارچگی مساله مسیریابی وسایل نقلیه با زمانبندی حمل‌ونقل و تولید در زنجیره‌تأمین [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 549-570]
 • فیض اللهی، پریسا الگوریتم ژنتیک دوجنسیتی برای حل مساله زمانبندی تولید و حمل ونقل در سیستم تولید چند مکانی [(مقالات آماده انتشار)]
 • فیضی زاده، بختیار طراحی شبکه هوشمند معابر شهری با استفاده از داده‌های OSM جهت امدادرسانی در مواقع وقوع بحران در محیط GIS (مطالعه موردی: ایستگاه آبرسان مترو تبریز) [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 233-243]
 • فلاح تفتی، مهدی مدل سازی رفتار انتخاب وسیله کاربران وسایل نقلیه شخصی در قبال اعمال سیاست های مدیریت تقاضای سفر (مطالعه موردی: شهر یزد) [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 571-595]
 • فلاح تفتی، مهدی بررسی تاثیر شمارشگر های معکوس بر ایمنی و کارآیی ترافیک در تقاطعات چراغ‌دار [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 51-72]
 • فلاح تفتی، مهدی توسعه مدلهای پیش بینی ظرفیت بزرگراه های چهارخطه بین شهری ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • فلاح تفتی، مهدی بررسی تاثیر شمارشگر های معکوس بر ایمنی و کارائی ترافیک در تقاطعات چراغ دار [(مقالات آماده انتشار)]
 • فلاح زواره، محسن تحلیل و مدلسازی عوامل مؤثر بر استفاده موتورسواران از کلاه ایمنی، مطالعه موردی: شهر مشهد [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 289-302]
 • فلاح زواره، محسن روش پیش بینی هزینه های متوفیات تصادفات ترافیکی در ایران [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 627-640]
 • فلاح زواره، محسن یک مدل تصمیم والدین برای شیوه سفر تحصیلی کودکان دبستانی [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 167-178]
 • فلاح زواره، محسن نقش متغیرهای شکل شهر و ادراک والدین در ترجیح آنها به استفاده کودکان از شیوه‌های حمل‌و‌نقل فعال به مدرسه [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 677-703]
 • فلاح زواره، محسن تحلیلی بر جهت‌گیری سیاست‌ها در توسعه زیرساخت‌های حمل‌ و نقل پایدار: بکارگیری مدل‌سازی معادلات ساختاری (SEM) [(مقالات آماده انتشار)]
 • فلاح زواره، محسن روش پیش بینی هزینه های متوفیات تصادفات ترافیکی در ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • فلاح زواره، محسن تحلیل و مدلسازی عوامل مؤثر بر استفاده موتورسواران از کلاه ایمنی مطالعه موردی: شهر مشهد [(مقالات آماده انتشار)]
 • فلاح زواره، محسن مدل‌سازی انتخاب شیوه سفرهای تحصیلی کودکان دبستانی براساس نظر والدین (مطالعه موردی شهر رشت) [(مقالات آماده انتشار)]

ق

 • قادری، عبدالسلام مسأله مکان یابی پایانه‌های انتقال و مسیریابی مواد خطرناک توسط حمل ونقل دووجهی ریل و جاده با درنظرگیری توازن ریسک در شبکه [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 597-618]
 • قادری، فرهاد ارزیابی عددی تأثیر اساس مسلح شده با ژئوسل بر افزایش عمر خستگی و شیارشدگی روسازی‌های آسفالتی با روش المان محدود غیرخطی [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 45-72]
 • قاسم زاده تهرانی، حسین پیش بینی عملکرد روسازی با تلفیق مدل خانواده و شبکه عصبی (مطالعه موردی: معابر شهر ساری) [دوره 9، ویژه نامه روسازی، 1396، صفحه 1-12]
 • قاسم زاده خشکرودی، علی استفاده از مدل‌‌های اقتصاد‌‌سنجی فضایی در پیش‌بینی نرخ تصادفات راه [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 383-396]
 • قاسم زاده خشکرودی، علی استفاده از مدل‌‌ تاخیر فضایی در پیش‌بینی نرخ تصادفات راه [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 383-396]
 • قاسمی صاحبی، منان "الویت‌بندی روشهای حمل و نقل عمومی در شهر تهران به منظور اصلاح نظام تخصیص بودجه" [(مقالات آماده انتشار)]
 • قاسمی صالح آبادی، الهه تحلیل و ارزیابی تأثیر خشم راننده بر شدت تصادفات [(مقالات آماده انتشار)]
 • قاسمی مقدم، امیر حذف فلزات سنگین از رواناب سطحی با استفاده از سنگدانه های لایه های روسازی نفوذپذیر [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 629-640]
 • قائمی، سید علی ارزیابی تاثیر وسایل نقلیه سنگین بر جریان ترافیک و میزان انتشار آلاینده های ناشی از آن در شبکه های درون شهری با استفاده از شبیه سازی ترافیکی [(مقالات آماده انتشار)]
 • قدرتی امیری، غلامرضا اثرات مدل‎سازی کوله‎ها و مفاصل پلاستیک پایه ها در رفتار لرز ه‎ای پل‎های بتنی [(مقالات آماده انتشار)]
 • قدوسی، آرمان توسعه مدلهای پیش بینی ظرفیت بزرگراه های چهارخطه بین شهری ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • قربانی نیک، محمدرضا استفاده از نتایج آزمایش LWD در ارزیابی مصالح دانه ای روسازی و ارائه مدل های تجربی تعیین مدول سختی [(مقالات آماده انتشار)]
 • قربانی نیک، محمدرضا تخمین ناهمواری روسازی بر اساس خرابی‌های سطحی با استفاده از شبکه عصبی (مطالعه موردی: محور‌های شریانی ایران) [(مقالات آماده انتشار)]
 • قربانی واقعی، بهمن مدلسازی و اجرای کنترل نظارتی با استفاده از شبکه پتری رنگی بر روی یک سیستم سیگنالینگ ریلی [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 103-118]
 • قربانی واقعی، بهمن پیاده‌سازی کنترل نظارتی یک ایستگاه راه آهن به منظور تامین و تایید ایمنی و عدم برخورد قطارها [(مقالات آماده انتشار)]
 • قربانی واقعی، بهمن سیستم تشخیص و ایزولاسیون عیب مدار راه TI21-M با استفاده از شبکه های پتری [(مقالات آماده انتشار)]
 • قربانی واقعی، بهمن مدلسازی و تحلیل شبکه ریلی قطارهای عادی و سریع السیرمبتنی بر شبکه پتری [(مقالات آماده انتشار)]
 • قرشی نژاد، سید محمدرضا محاسبه بافرهای زمانی با رویکرد فازی جهت جذب اختلالات در یک سیستم راه آهن درون شهری به همراه یک مطالعه موردی [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 551-562]
 • قرشی نژاد، محمدرضا محاسبه بافرهای زمانی با رویکرد فازی جهت جذب اختلالات در یک سیستم راه آهن درون شهری به همراه یک مطالعه موردی [(مقالات آماده انتشار)]
 • قصیری، کیوان بررسی سطوح تمامیت ایمنی با استفاده از درخت خطای فازی (مطالعه موردی در صنعت ریلی) [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 371-387]
 • قصیری، کیوان آنالیز سطوح تمامیت ایمنی با استفاده از درخت خطای فازی (مطالعه ی موردی در صنعت ریلی) [(مقالات آماده انتشار)]
 • قضاوتی، وحیدرضا توسعه مدل ریاضی چندهدفه برای مسأله مسیریابی وسایل نقلیه ناهمگن تحت شرایط بحران [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 169-187]
 • قطره سامانی، محمدرضا مسیریابی دوره‌ای استوار وسایل نقلیه در مراقبت بهداشت خانگی بیماران دیالیز صفاقی [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 231-252]
 • قطره سامانی، محمدرضا ارائه مدل استوار دوهدفه برای طراحی یکپارچه شبکه زنجیره تامین خون تحت شرایط عدم قطعیت تقاضا و امکان ارسال جانبی بین تسهیلات [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 737-770]
 • قطره سامانی، محمدرضا ارائه یک مدل احتمالی استوار چند هدفه برای مسأله مکان‌یابی- مسیریابی دو سطحی با گذاشت و برداشت همزمان و پنجره های زمانی (به همراه نمونه کاربردی) [دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 53-73]
 • قطره سامانی، محمدرضا مسیریابی دوره‌ای استوار وسایل نقلیه در مراقبت بهداشت خانگی بیماران دیالیز صفاقی [(مقالات آماده انتشار)]
 • قلعه نویی، محمود اندازه گیری نرخ جذب سفر محدوده مرکزی شهر اصفهان در مقایسه با استاندارد ITE، به منظور حذف کاربری‌های جاذب سفرهای ناسازگار با نقش محدوده [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 541-556]
 • قنادپور، سید فرید محاسبه بافرهای زمانی با رویکرد فازی جهت جذب اختلالات در یک سیستم راه آهن درون شهری به همراه یک مطالعه موردی [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 551-562]
 • قنادپور، سید فرید تخمین تابع مطلوبیت انتخاب پروژه‌ پایدار با استفاده از یک رویکرد ترکیبی SBSC، ANP و UTASTAR (مطالعه موردی: شرکت سایپا) [(مقالات آماده انتشار)]
 • قنادپور، سید فرید مسئله مسیریابی وسایل نقلیه مبتنی بر نظریه بازی با هدف کاهش ریسک حمل کالای ارزشمند [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 71-98]
 • قنادپور، سید فرید محاسبه بافرهای زمانی با رویکرد فازی جهت جذب اختلالات در یک سیستم راه آهن درون شهری به همراه یک مطالعه موردی [(مقالات آماده انتشار)]
 • قنبری، وجیهه الگوریتم فراابتکاری کلونی مورچگان برای مساله مسیریابی اتوبوس مدرسه [دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 89-109]
 • قوی بازو، امیر بررسی سطوح تمامیت ایمنی با استفاده از درخت خطای فازی (مطالعه موردی در صنعت ریلی) [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 371-387]
 • قوی بازو، امیر آنالیز سطوح تمامیت ایمنی با استفاده از درخت خطای فازی (مطالعه ی موردی در صنعت ریلی) [(مقالات آماده انتشار)]
 • قوچانیان، مهدی تحلیل و مدلسازی عوامل مؤثر بر استفاده موتورسواران از کلاه ایمنی مطالعه موردی: شهر مشهد [(مقالات آماده انتشار)]
 • قوچانیان حقوردی، مهدی تحلیل و مدلسازی عوامل مؤثر بر استفاده موتورسواران از کلاه ایمنی، مطالعه موردی: شهر مشهد [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 289-302]
 • قوسی، روزبه استفاده از تکنیک‌های داده‌کاوی در تامین دانش برای یک سیستم تصمیم یار (موردکاوی شرکت اتوبوسرانی تهران) [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 297-310]

ک

 • کاشی پزان، محمدرضا بررسی اثرات حجم تردد انواع ناوگان جریان ترافیک روی کیفیت هوای شهری (مطالعه موردی: شهر تهران) [(مقالات آماده انتشار)]
 • کاظمی، آرزو انتخاب پروژه‌های سرمایه‌گذاری حمل و نقل با توجه به عدالت فضایی (مطالعه موردی: شبکه حمل و نقل شهر اصفهان) [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 445-462]
 • کاظمی، آرزو انتخاب پروژه‌های سرمایه‌گذاری حمل و نقل با توجه به عدالت فضایی ‏(مطالعه موردی: شبکه حمل و نقل شهر اصفهان)‏ [(مقالات آماده انتشار)]
 • کاظمی، آرین بررسی تأثیر هزینه پارکینگ حاشیه‌ای بر انتخاب یا عدم انتخاب شیوه سواری شخصی (مطالعه موردی: شهر قزوین) [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 343-356]
 • کاظمی، مجتبی روش پیش بینی هزینه های متوفیات تصادفات ترافیکی در ایران [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 627-640]
 • کاظمی، مجتبی شناسایی و ارزیابی پارامترهای مؤثر بر رفتار استفاده کنندگان راه در مواجهه با علائم ترافیکی و تحلیل آن در محیط‌های درون‌شهری [(مقالات آماده انتشار)]
 • کاظمی، مجتبی روش پیش بینی هزینه های متوفیات تصادفات ترافیکی در ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • کاظمی ثانی، بابک بررسی آزمایشگاهی اثر استفاده از الیاف کربن و نایلون بر عملکرد بتن اسفالتی [(مقالات آماده انتشار)]
 • کاظمی ثانی فریمانی، بابک بررسی آزمایشگاهی اثر استفاده از الیاف کربن و نایلون بر عملکرد بتن آسفالتی [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 593-612]
 • کاظمی ثانی فریمانی، بابک بررسی آزمایشگاهی اثر استفاده از الیاف کربن و نایلون بر عملکرد بتن آسفالتی [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 87-103]
 • کامیاب، صالحه بررسی تاثیر محل مرکز ناحیه بر نتایج تخصیص ترافیک، مطالعه موردی شهر مشهد [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 641-652]
 • کامیاب، صالحه یک روش پیشنهادی برای انتخاب گره اتصال برای بهبود نتایج تخصیص ترافیک، مطالعه موردی شهر مشهد [(مقالات آماده انتشار)]
 • کامیاب، صالحه بررسی تاثیر محل مرکز‌ناحیه بر نتایج تخصیص ترافیک، مطالعه موردی شهر مشهد [(مقالات آماده انتشار)]
 • کامران، آرش پویا سازی تاکسی های خطی بین ایستگاه مبدا و مقصد (مطالعه موردی: شهر تهران؛ خط تاکسیرانی دانشگاه علوم تحقیقات-میدان صادقیه در بازه زمانی 11:30 الی 15) [(مقالات آماده انتشار)]
 • کیانیان، علیرضا ارزیابی کیفیت خدمات حمل و نقل عمومی و انتخاب اقدامات بهبود با استفاده از رویکرد تلفیقی داده‌کاوی و توسعه عملکرد کیفیت (مطالعه موردی: اتوبوسرانی مشهد) [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 647-672]
 • کیانفر، فریدون زمانبندی حرکت قطارها با هدف بهره‌برداری بهینه از مسیرهای ریلی دوخطه [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 237-260]
 • کیانفر، فریدون زمانبندی حرکت قطارها با هدف بهره‌برداری بهینه از مسیرهای ریلی دوخطه [(مقالات آماده انتشار)]
 • کاوسی، امیر بکارگیری افزودنی‌های معدنی و بازیافتی بمنظور افزایش مقاومت لغزشی رنگ-های خط‌کشی دوجزئی [دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 75-87]
 • کاوسی، امیر بررسی عوامل موثر بر چسبندگی بین لایه ی روسازی بتن غلتکی و میان لایه ی ماسه آسفالت جاذب تنش [دوره 9، ویژه نامه روسازی، 1396، صفحه 89-104]
 • کاوسی، امیر استفاده از نتایج آزمایش LWD در ارزیابی مصالح دانه ای روسازی و ارائه مدل های تجربی تعیین مدول سختی [(مقالات آماده انتشار)]
 • کاوسی، امیر بررسی تأثیرات دما و فیلر آهک هیدراته در مقاومت شیارشدگی مخلوط‌های آسفالتی [(مقالات آماده انتشار)]
 • کاوسی، امیر تاثیر میزان اطلاع از ضخامت لایه‌ها در تعیین عدد سازه‌ای (SN) روسازی‌های آسفالتی با استفاده از نتایج دستگاه FWD [(مقالات آماده انتشار)]
 • کاوسی، امیر ارزیابی مدل بلز در پیش‌بینی دمای عمق لایه آسفالتی در شرایط دمای گرم [(مقالات آماده انتشار)]
 • کاوسی، امیر بررسی تأثیر پیرشدگی آزمایشگاهی دراز مدت بر رفتار خستگی مخلوط‌های آسفالتی حاوی سرباره‌های قوس الکتریک و کوره اکسیژنی [(مقالات آماده انتشار)]
 • کاووسی، امیر ارزیابی تأثیر فرسودگی آزمایشگاهی بر رفتار خستگی مخلوط‏های آسفالتی حاوی آهک هیدراته [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 493-506]
 • کاووسی، امیر حذف فلزات سنگین از رواناب سطحی با استفاده از سنگدانه های لایه های روسازی نفوذپذیر [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 629-640]
 • کاووسی، امیر بررسی تأثیر پیرشدگی آزمایشگاهی دراز مدت بر رفتار خستگی مخلوطهای آسفالتی حاوی سرباره های قوس الکتریک و کوره اکسیژنی [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 105-120]
 • کاووسی، امیر ارزیابی حساسیت رطوبتی مخلوط آسفالتی حاوی گوگرد پلیمری با بکارگیری قیر لاستیکی [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 689-697]
 • کاووسی، امیر یادداشت پژوهشی: ارزیابی حساسیت رطوبتی مخلوط آسفالتی حاوی گوگرد پلیمری با بکارگیری قیر لاستیکی [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 557-567]
 • کاووسی، امیر ارائه مدل نگهداری و بهسازی شبکه راه‌های اصلی با به کارگیری تحلیل هزینه چرخه عمر -مطالعه موردی استان خراسان جنوبی [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 209-230]
 • کاووسی، امیر روشی برای طرح اختلاط و بهینه‌سازی مخلوط های آسفالت بازیافتی امولسیونی [(مقالات آماده انتشار)]
 • کاووسی، امیر ارزیابی تأثیر فرسودگی آزمایشگاهی بر رفتار خستگی مخلوطهای آسفالت حاوی آهک هیدراته [(مقالات آماده انتشار)]
 • کاووسی، امیر نقش نانورس و نانوآهک هیدراته در حساسیت رطوبتی مخلوط های آسفالتی [(مقالات آماده انتشار)]
 • کرابی، محسن اثر رسوب‌گذاری کلسیم کربنات توسط عامل باکتریایی بر پوشش قیری و عریان‌شدگی مخلوط های آسفالتی سرد [(مقالات آماده انتشار)]
 • کربلایی اکرمی، سید محمد جواد بررسی و مدل سازی تصادفات جرحی و حرکت های نامناسب موتورسیکلت سواران در میدان های شهری [(مقالات آماده انتشار)]
 • کردبچه، حمید تخمین اضافه هزینه‌های عملیاتی شرکت هواپیمایی هما [(مقالات آماده انتشار)]
 • کرکه آبادی، زینب مسیریابی هوشمند اکیپ های امدادی با استفاده از الگوریتم تئوری بازی ها نمونه موردی:شهر سمنان [(مقالات آماده انتشار)]
 • کرکه آبادی، مسعود ارائه مدل شبیه‌ساز جهت محاسبه پارامترهای حرکت قطارها با رعایت جزییات فنی مسیر و ناوگان، مثال موردی مسیر تهران- مشهد [(مقالات آماده انتشار)]
 • کرمی، جلال بهبود سری زمانی سوانح ترافیکی زمانمند با کمک شبکه‌های عصبی مصنوعی، مبتنی بر سیستم اطلاعات مکانی مطالعه موردی آزادراه کرج – قزوین [(مقالات آماده انتشار)]
 • کرمی، شاهو مدل‌سازی انتشار آلاینده‌های ناشی از کارخانه آسفالت ودستگاه سنگ‌شکن پروژه‌های راه‌سازی(مطالعه موردی بانددوم محورسراب- بستان آباد) [(مقالات آماده انتشار)]
 • کرمی، شاهو ارائه مدل چندمعیاره برای ارزیابی اثرات محیط‌زیست جاده‌های آسفالت (مطالعه موردی: کمربندی شرقی همدان) [(مقالات آماده انتشار)]
 • کریمی، ارسطو کاربرد آزمون های آماری در تشخیص خطای انتشار در فرا تحلیل اثرات ایمنی نمونه موردی: فرا تحلیل اثرات طرح های آرام سازی ترافیک شهری [(مقالات آماده انتشار)]
 • کریمی، بهروز طراحی شبکه حمل ‏و نقل داخلی گندم کشور با رویکرد مکانیابی قطب (هاب) و درنظر گرفتن مدهای حمل‌ونقل جاده‌ای و ریلی [دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 125-140]
 • کریمی، سیدمسعود تخمین ناهمواری روسازی بر اساس خرابی‌های سطحی با استفاده از شبکه عصبی (مطالعه موردی: محور‌های شریانی ایران) [(مقالات آماده انتشار)]
 • کریمی، محمد بازیابی بهنگام جدول زمان بندی یک شبکه مترو با استفاده از کنترل کننده پیش بین و در حضور قیود واقعی [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 141-166]
 • کریمی، محمد بازیابی به هنگام جدول زمان‌بندی یک شبکه مترو با استفاده از کنترل کننده‌ی پیش‌بین و در حضور قیود واقعی [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 141-166]
 • کریمی، هادی مکانیابی بهینه شمارشگرهای ترافیکی در شبکه برای به روز رسانی ماتریس تقاضای سفر با استفاده از استنباط بیزین (مطالعه موردی: شهر اصفهان) [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 471-451]
 • کریمی، هادی یکطرفه کردن مجموعه‌ای از خیابان‌های شبکه حمل و نقل شهری با هدف کاهش ترافیک یک منطقه خاص [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 617-636]
 • کرمانشاه، محمد بررسی اثر متغیرهای حمل‌ونقلی بر تغییر استفاده از شیوه سواری شخصی در سفرهای روزانه [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 13-30]
 • کرمانشاه، محمد مدلسازی دلایل استفاده شهروندان از سواری شخصی در سفرهای کاری به محدوده مرکزی کلانشهر تهران [(مقالات آماده انتشار)]
 • کرمانشاه، محمد بررسی اثر متغیرهای حمل‌ونقلی بر تغییر استفاده از سواری شخصی در سفرهای روزانه [(مقالات آماده انتشار)]
 • کریمی پور، فرید طراحی برنامه سفرهای برون شهری شخصی در شبکه های حمل ونقل با الگوریتم وراثتی [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 263-276]
 • کریمی گوغری، محمد ارائه مدل رگرسیون خطی جهت پیش بینی درصد مجاز استفاده از خرده آسفالت بازیافتی به عنوان جایگزین سنگدانه در مخلوط بتن غلتکی روسازی [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 671-684]
 • کریمی گوغری، محمد تأثیر الیاف فولادی بازیافت شده از لاستیک خودرو بر نسبت‌های اختلاط و طاقت روسازی بتن غلتکی [(مقالات آماده انتشار)]
 • کریمی گوغری، محمد ارائه مدل رگرسیون خطی جهت پیش بینی درصد مجاز استفاده از خرده آسفالت بازیافتی به عنوان جایگزین سنگدانه در مخلوط بتن غلتکی روسازی [(مقالات آماده انتشار)]
 • کریم نیا، حامد پیش بینی نشست سطح زمین تحت تأثیر تونلسازی مکانیزه در محدوده ایستگاه های شماره 11 و 12 خط یک متروی تبریز به روش های تجربی، تحلیلی و عددی [(مقالات آماده انتشار)]
 • کشاورز، حمید رضا طراحی شبیه‌ساز سیستم اینترلاکینگ راه‌آهن بر اساس دینامیک رویداد محور در نرمافزار MATLAB [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 315-338]
 • کلانتری، هاشم مدل برنامه‌ریزی مجدد حرکت قطارهای مسافری در شرایط مسدودی خطوط شبکه ریلی [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 91-123]
 • کلانتری، هاشم مدل برنامه‌ریزی مجدد حرکت قطارهای مسافری در شرایط مسدودی خطوط شبکه ریلی [(مقالات آماده انتشار)]
 • کی منش، محمود رضا ارزیابی خواص مقاومتی و حساسیت رطوبتی مخلوط کف قیری اصلاح شده با میکرو آهک و سیمان [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 657-676]
 • کی منش، محمود رضا تحلیل و ارزیابی تأثیر خشم راننده بر شدت تصادفات [(مقالات آماده انتشار)]
 • کی منش، محمود رضا تحلیل و ارزیابی اثر طول تماس سنگدانه ها بر پتانسیل شیارشدگی مخلوطهای آسفالتی گرم [(مقالات آماده انتشار)]
 • کی منش، محمود رضا ارزیابی رفتار رانندگان در تونل‌های دو طرفه برون شهری [(مقالات آماده انتشار)]
 • کهفی، عاطفه حل مدل مسیریابی وسایل نقلیه چندانباره مبتنی بر کاهش ریسک با استفاده از یک الگوریتم خفاش چندهدفه [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 507-522]
 • کهفی، عاطفه حل مدل مسیریابی وسایل نقلیه چندانباره مبتنی بر کاهش ریسک با استفاده از یک الگوریتم خفاش چندهدفه [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 507-522]
 • کهفی، عاطفه حل مدل دوهدفه جدید برای مسئله مکان یابی– مسیریابی کمان‌محور چند دوره‌ای با پنجره زمانی مبتنی بر کاهش ریسک سرقت کالای ارزشمند (مطالعه موردی خزانه بانک) [(مقالات آماده انتشار)]
 • کهفی، عاطفه حل مدل مسیریابی وسایل نقلیه چندانباره مبتنی بر کاهش ریسک با استفاده از یک الگوریتم خفاش چندهدفه [(مقالات آماده انتشار)]
 • کوچکی، سمانه ارائه مدل شبیه ساز جهت محاسبه پارامترهای حرکت قطارها با رعایت جز ییات فنی مسیر و ناوگان، مثال موردی مسیر تهران- مشهد [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 55-72]
 • کوچکی، سمانه کوچکی ارائه مدل شبیه‌ساز جهت محاسبه پارامترهای حرکت قطارها با رعایت جزییات فنی مسیر و ناوگان، مثال موردی مسیر تهران- مشهد [(مقالات آماده انتشار)]
 • کوچنانی، ماهان ارائه مدلی برای افزایش تدریجی سرعت سیر در راه آهن مبتنی بر طراحی سناریو، مطالعه موردی مسیر تهران- میانه [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 481-498]
 • کوشا، بهروز بررسی مکانیکی اثر کاربرد ذرات لاستیک در قیر [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 479-492]
 • کوشا، بهروز بررسی مکانیکی اثر کاربرد ذرات لاستیک در قیر [(مقالات آماده انتشار)]

گ

 • گلی، احمد بررسی خواص ویسکو‌الاستیک قیر اصلاح شده با نانو لوله‌ی کربنی [(مقالات آماده انتشار)]
 • گلابچی، محمد رضا انتخاب روش مناسب مشارکت خصوصی- دولتی به منظور تأمین مالی پروژه‏های آزادراه ایران با رویکرد AHP [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 523-537]
 • گلابچی، محمد رضا انتخاب روش مناسب مشارکت خصوصی- دولتی به منظور تامین مالی پروژه های آزادراه ایران با رویکرد AHP [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 523-537]
 • گلچین، بابک بررسی اثر افزودنی پلی پروپیلن بر روی مشخصات خرابی رطوبتی مخلوط‌های آسفالتی [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 567-581]
 • گلچین، بابک بررسی اثر افزودنی پلی پروپیلن بر روی مشخصات خرابی رطوبتی مخلوط های آسفالتی [(مقالات آماده انتشار)]
 • گلرو، امیر ارزیابی کاربر محور وضعیت روسازی با استفاده از برنامه کاربردی تلفن های همراه هوشمند [(مقالات آماده انتشار)]
 • گل رو، امیر ارزیابی میزان تاثیر اندازه سنگدانه برخصوصیات مکانیکی و فیزیکی روسازی بتن متخلخل [دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 110-123]
 • گل رو، امیر ارائه روش توسعه مدل زوال هندسی خطوط ریلی: رگرسیون یا زنجیره مارکف [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 355-369]
 • گنجعلی، مجتبی محاسبه هزینه فوت و جرح ناشی از سوانح ترافیکی در ایران با استفاده از تحلیل بیزی به روش تمایل به پرداخت [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 657-669]
 • گنجعلی، مجتبی محاسبه هزینه فوت و جرح ناشی از سوانح ترافیکی در ایران با استفاده از تحلیل بیزی به روش تمایل به پرداخت [(مقالات آماده انتشار)]
 • گودرزی، مجید تدوین و اولویت‌بندی راهبردهای توسعه اتوبوس‌رانی در کلان‌شهر اهواز [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 267-295]
 • گیوه‌چی، سعید ارائه مدل چندمعیاره برای ارزیابی اثرات محیط‌زیست جاده‌های آسفالت (مطالعه موردی: کمربندی شرقی همدان) [(مقالات آماده انتشار)]

م

 • ماهپور، علیرضا ارائه مدل پیش بینی شدت تصادفات عابران پیاده در راه های برون شهری [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 581-592]
 • ماهپور، علیرضا ارائه مدل پیش بینی شدت تصادفات عابران پیاده در راه های برون شهری [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 581-592]
 • ماهپور، علیرضا مدل قیمت‌گذاری تراکم برای معابر پرتراکم شهری (مطالعه موردی: پل طبقاتی صدر) [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 353-365]
 • ماهپور، علیرضا برآورد ظرفیت راه در زمان وقوع بحران با استفاده از مفهوم گلوگاه ترافیک و شبیه‌سازی [(مقالات آماده انتشار)]
 • ماهپور، علیرضا پیش‌بینی تصادفات عابران پیاده در راه‌های برون‌شهری با استفاده از مدل لوجیت ترتیبی [(مقالات آماده انتشار)]
 • مبادری، توفیق ارزیابی مولفه های موثر بر ارتقای فرهنگ ایمنی ترافیک وکاهش تلفات با موتورسیکلت [(مقالات آماده انتشار)]
 • مبادری، توفیق طراحی سیستم خودکار سبقت خودرو با استفاده از کنترل غیرخطی [(مقالات آماده انتشار)]
 • متقی، سمیرا واکاوی ارتباط سرمایه گذاری در زیرساختهای حمل و نقل و رشداقتصادی کشور ایران (کاربرد الگوی VAR) [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 239-255]
 • مجردی، برات بررسی تاثیر مشخصات هندسی و مکانیکی لایه‌ها بر عمر خستگی روکش آسفالتی [(مقالات آماده انتشار)]
 • محبی، مسعود شبیه سازی عددی جریان هوای اطراف قطار مسافربری پارسی تحت اثر بادهای عرضی [(مقالات آماده انتشار)]
 • محدث دیلمی، علی پیش‌بینی کوتاه‌مدت تعداد مسافر خطوط اتوبوس شهر تهران: نمونه موردی خط پل کریمخان- میدان جمهوری [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 497-512]
 • محسنی، مرتضی مدل‌سازی فراوانی تصادفات در گذرگاه های همسطح ریل و جاده ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • محمدی، بهنام نقش متغیرهای شکل شهر و ادراک والدین در ترجیح آنها به استفاده کودکان از شیوه‌های حمل‌و‌نقل فعال به مدرسه [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 677-703]
 • محمدی، مهدی ارزیابی تاثیر حرکت گروهی عابران در سرویس‌دهی پیاده‌رو‌های شهری [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 433-423]
 • محمدی، مهدی ارزیابی تاثیر حرکت گروهی عابران در سرویس‌دهی پیاده‌رو‌های شهری [(مقالات آماده انتشار)]
 • محمدی جانکی، ابوالفضل ارزیابی خصوصیات مکانیکی و دوامی روسازی بتن ژئوپلیمری حاوی خاکستربادی و دوده سیلیسی [(مقالات آماده انتشار)]
 • محمد حسینی، مژده ارزیابی تاثیر حمل‌ونقل بار درون‌شهری بر شاخص‌های حمل و نقل پایدار (مطالعه موردی: شهر اهواز) [(مقالات آماده انتشار)]
 • محمدزاده، سعید تحلیل قابلیت اطمینان دال خط رهدا تحت اثر بارهای عبوری [(مقالات آماده انتشار)]
 • محمدزاده مقدم، ابوالفضل مدل سازی شبکه مبنای تصادفات جرحی عابر پیاده به کمک شبکه عصبی در محیط GIS (مطالعه ی موردی: شهر مشهد) [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 245-266]
 • محمدزاده مقدم، ابوالفضل تشخیص و طبقه بندی خودکار خرابی های روسازی بر پایه آنالیز بافت تصویر در حوزه مکان و تبدیل [دوره 9، ویژه نامه روسازی، 1396، صفحه 121-142]
 • محمدزاده مقدم، ابوالفضل تحلیل میزان حساسیت جهتی تبدیل موجک در شناسایی هوشمند بافت خرابی های روسازی آسفالتی [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 807-832]
 • محمدزاده مقدم، ابوالفضل اثر رسوب‌گذاری کلسیم کربنات توسط عامل باکتریایی بر پوشش قیری و عریان‌شدگی مخلوط های آسفالتی سرد [(مقالات آماده انتشار)]
 • محمدزاده مقدم، ابوالفضل توسعه مدل‌های منعطف کلان گر پیش‌بینی فراوانی تصادفات با در نظرگیری وابستگی‌های فضایی و اثرات مشاهده نشده ناهمسان‌ساز: مطالعه موردی شهر مشهد [(مقالات آماده انتشار)]
 • محمدزاده مقدم، ابوالفضل بررسی ارتباط مشخصات شهرسازی بر تصادفات جرحی عابر پیاده (مطالعه ی موردی: شهر مشهد) [(مقالات آماده انتشار)]
 • محمد علیها، محمدرضا بررسی تاثیر مشخصات هندسی و مکانیکی لایه‌ها بر عمر خستگی روکش آسفالتی [(مقالات آماده انتشار)]
 • محمدی کزج، پویا ارائه روشی برای افزایش عبوردهی شبکه خیابان‌ها مبتنی بر نظریه جریان بیشینه در گراف‌ها [(مقالات آماده انتشار)]
 • محمودآبادی، عباس توسعه مدل ریاضی مسأله مسیریابی حمل‌ونقل مواد سوختی تحت شرایط فازی - مطالعه موردی [(مقالات آماده انتشار)]
 • محمودآبادی، عباس کاهش متغیرهای ورودی در فرآیند مدل‌سازی تصادفات آزادراهها با استفاده از روش تجزیه و تحلیل مولفه‌های اصلی [(مقالات آماده انتشار)]
 • محمودجانلو، مهدی طراحی مدل و ارائه روش حل برای مسأله حمل و نقل هزینه ثابت با در نظر گرفتن محدودیت تخفیف [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 635-655]
 • محمود سلطانی، فرزاد توسعه مدل ریاضی مسأله مسیریابی حمل‌ونقل مواد سوختی تحت شرایط فازی - مطالعه موردی [(مقالات آماده انتشار)]
 • محمودی‌نیا، مرضیه طراحی شبکه حمل ‏و نقل داخلی گندم کشور با رویکرد مکانیابی قطب (هاب) و درنظر گرفتن مدهای حمل‌ونقل جاده‌ای و ریلی [دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 125-140]
 • مختارانی، نادر حذف فلزات سنگین از رواناب سطحی با استفاده از سنگدانه های لایه های روسازی نفوذپذیر [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 629-640]
 • مختارانی، نادر تعیین الگوی ممیزی زیست محیطی راه‌های کشور [(مقالات آماده انتشار)]
 • مدرس، امیر استفاده از پودر ضایعات زغال سنگ و آهک در مخلو طهای آسفالتی بازیافت شده با قیرامولسیون [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 121-140]
 • مدرس، امیر بررسی خصوصیات رفتاری بتن غلتکی حاوی مصالح خرده آسفالتی [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 297-31]
 • مدرس، امیر ارزیابی رفتار خستگی مخلوط آسفالت گرم حاوی الیاف پلی اتیلن بازیافتی به روش خمش چهار نقطه‌ای [دوره 9، ویژه نامه روسازی، 1396، صفحه 143-158]
 • مدرس، امیر استفاده از پودر ضایعات زغال‌سنگ و آهک در مخلوط‌های آسفالتی بازیافت‌شده با قیرامولسیون [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 121-140]
 • مدرس، امیر بررسی میدانی عملیات بهسازی به روش بازیافت‌سرد درجا با قیرامولسیون (مراحل مطالعات، اجرا و عملکرد) [(مقالات آماده انتشار)]
 • مدرس، امیر خصوصیات سختی و خستگی مخلوط آسفالتی اصلاح‌شده با ضایعات بطری‌های پلاستیکی (PET) [(مقالات آماده انتشار)]
 • مدرس، امیر بررسی خصوصیات رفتاری بتن غلتکی حاوی مصالح خرده آسفالتی [(مقالات آماده انتشار)]
 • میرابی، محمد مدل‌سازی ریاضی و حل مساله مکان‌یابی- تخصیص هاب در فرودگاه های ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • میرابی مقدم، محمدحسن بررسی آزمایشگاهی و تحلیل آماری اثر آلاینده‌ها بر مقاومت لغزندگی روسازی آسفالتی [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 589-602]
 • میرابی مقدم، محمدحسن بررسی آزمایشگاهی و تحلیل آماری اثر آلاینده‌ها بر مقاومت لغزندگی روسازی آسفالتی [(مقالات آماده انتشار)]
 • میرابی مقدم، محمد حسن بررسی آزمایشگاهی تأثیر دما بر مقاومت لغزندگی انواع مخلوطهای آسفالتی [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 703-716]
 • میرابی مقدم، محمد حسن بررسی آزمایشگاهی تاثیر دما بر مقاومت لغزندگی انواع مخلوط های آسفالتی [(مقالات آماده انتشار)]
 • مرادی، منیره انتخاب حالت سفر و عوامل موثر بر آن با استفاده از مدل لاجیت چند جمله‌ای در شهر اصفهان [(مقالات آماده انتشار)]
 • مرادلو، امیرجواد بررسی اثر فشار باد چرخ بر پاسخ های روسازی های مسلح شده با ژئوسنتتیک با تحلیل ویسکوالاستیک به روش المانهای محدود با استفاده از نرم افزار ABAQUS [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 323-342]
 • مرادلو، امیرجواد بررسی اثر فشار باد چرخ بر پاسخ‌های روسازی های مسلح شده با ژئوسنتتیک با تحلیل ویسکوالاستیک به روش المانهای محدود با استفاده از نرم افزار ABAQUS [(مقالات آماده انتشار)]
 • مرادی منش، رامین تخمین تابع مطلوبیت انتخاب پروژه‌ پایدار با استفاده از یک رویکرد ترکیبی SBSC، ANP و UTASTAR (مطالعه موردی: شرکت سایپا) [(مقالات آماده انتشار)]
 • میرباقری، ابراهیم تخصیص لکوموتیو و زمانبندی قطارهای باری در راه آهن ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • میربها، بابک ارائه مدل پیش بینی شدت تصادفات عابران پیاده در راه های برون شهری [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 581-592]
 • میربها، بابک ارائه مدل پیش بینی شدت تصادفات عابران پیاده در راه های برون شهری [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 581-592]
 • میربها، بابک بررسی تأثیر پارامترهای رفتاری (متغیرهای پنهان) در تخلفات رخ داده توسط عابرین پیاده در تقاطع چراغ‌دار (نمونه موردی: شهر قزوین) [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 693-709]
 • میر بها، بابک مدل شاخص ترکیبی ایمنی راه‌های دوخطه برون‌شهری تحت تأثیر وضعیت کاربری‌های اطراف راه [(مقالات آماده انتشار)]
 • میربهاء، بابک مدل‌سازی شدت خطرپذیری عابران‌پیاده بر اساس رتبه‌بندی شاخص ترکیبی: زمان تا تصادف و سرعت وسیله‌نقلیه نزدیک‌شونده (نمونه موردی: شهر قزوین) [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 277-294]
 • میربهاء، بابک بررسی تأثیر هزینه پارکینگ حاشیه‌ای بر انتخاب یا عدم انتخاب شیوه سواری شخصی (مطالعه موردی: شهر قزوین) [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 343-356]
 • میربهاء، بابک مدلسازی رفتار تردید رانندگان در انتخاب عبور یا توقف پس از زمان زرد درتقاطع‌های چراغدار با استفاده از مدل لوجیت ترکیبی (مطالعه موردی شهر قزوین) [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 221-238]
 • میربهاء، بابک مدل قیمت‌گذاری تراکم برای معابر پرتراکم شهری (مطالعه موردی: پل طبقاتی صدر) [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 353-365]
 • میربهاء، بابک تعیین ارزش زمانی استفاده کنندگان در جهت بکارگیری سیاست قیمت گذاری تراکم با استفاده از پرسشنامه های SP (مورد کاوی: محدوده زوج و فرد شهر تهران) [(مقالات آماده انتشار)]
 • میربهاء، بابک پیش‌بینی تصادفات عابران پیاده در راه‌های برون‌شهری با استفاده از مدل لوجیت ترتیبی [(مقالات آماده انتشار)]
 • مرتضوی، سیدامیرحسین توسعه روشی برای اندازه‌گیری عدالت در سامانه‌های حمل‌ونقل همگانی شهری [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 313-326]
 • میرحسینی، سید محمد بررسی عملکرد الیاف بازیافتی پلی پروپیلن گونی بر پارامترهای مقاومتی خاک ماسه ای بابلسر با درصدهای مختلف سیمان [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 371-384]
 • میرزا بروجردیان، امین تحلیل و مدلسازی عوامل مؤثر بر استفاده موتورسواران از کلاه ایمنی، مطالعه موردی: شهر مشهد [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 289-302]
 • میرزاحسین، حمید بررسی الگوهای فعالیت-سفر روزانه دانشجویان ساکن در خوابگاه (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)) [(مقالات آماده انتشار)]
 • میرزائی نصیرآباد، حسین پیش بینی نشست سطح زمین تحت تأثیر تونلسازی مکانیزه در محدوده ایستگاه های شماره 11 و 12 خط یک متروی تبریز به روش های تجربی، تحلیلی و عددی [(مقالات آماده انتشار)]
 • میرشکایان بابکی، مهرداد ارزیابی خواص مقاومتی و حساسیت رطوبتی مخلوط کف قیری اصلاح شده با میکرو آهک و سیمان [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 657-676]
 • مرفع دلک آبادی، سید حسن امکان سنجی استفاده از مصالح بازیافتی بتن های آلوده شده نفتی به عنوان مصالح زیربالاست در خطوط ریلی [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 909-923]
 • میرقوامی، مهسا سادات ارائه یک روش ابتکاری جهت برنامه ریزی ماشین‌آلات نگهداری و تعمیر راه آهن [(مقالات آماده انتشار)]
 • میرمحمد صادقی، جواد توسعه روش پایدارسازی زیرسازی خطوط سنگین راه آهن با استفاده از زهکش های قائم پیش ساخته [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 717-730]
 • مرندی، فاطمه یکپارچگی زمانبندی تولید و توزیع در زنجیره تأمین فرآورده‌های لبنی با استفاده از الگوریتم بهبودیافته بهینه‌سازی انبوه ذرات [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 545-565]
 • مرندی، فاطمه یکپارچگی زمانبندی تولید و توزیع در زنجیره تامین فراورده های لبنی با استفاده از الگوریتم بهبودیافته بهینه سازی انبوه ذرات [(مقالات آماده انتشار)]
 • مزرعه فراهانی، مینا الگوریتم شاخه و کران برای مسئله‌ برون‌بری- مکان‌یابیِ (ایستا و پویای استوار) در لجستیکِ اضطراری [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 31-52]
 • مژگان، نگاره مطالعه تطبیقی الگوریتم اجتماع مورچگان و ژنتیک در مسیریابی بهینه (مطالعه موردی: شهر پارس آباد و حومه) [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 389-404]
 • مژگان، نگاره مطالعه تطبیقی الگوریتم اجتماع مورچگان و ژنتیک در مسیریابی بهینه (مطالعه موردی: شهر پارس‌آباد و حومه) [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 389-404]
 • مسی بیدگلی، معصومه مدلسازی عدم تقارن اطلاعات در مساله حمله به شبکه حمل و نقل مواد خطرناک [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 17-36]
 • مسی بیدگلی، معصومه مدلسازی عدم تقارن اطلاعات در مساله حمله به شبکه حمل و نقل مواد خطرناک [(مقالات آماده انتشار)]
 • مسیحی، الیپس مدلسازی و حل مسئله تعیین تعداد واگن های باری با در نظر گرفتن اهداف چندگانه و ناوگان ریلی ناهمگون توسط الگوریتم های فراابتکاری [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 685-702]
 • مسیحی، الیپس مدلسازی و حل مسئله تعیین تعداد واگن‏های باری با در نظر گرفتن اهداف چندگانه و ناوگان ریلی ناهمگون توسط الگوریتم‏های فراابتکاری [(مقالات آماده انتشار)]
 • مسعودی، شقایق حل مسأله مسیریابی وسائط نقلیه ناهمگن چندقرارگاهی با پنجره زمانی توسط الگوریتم تکامل دیفرانسیلی چند هدفه: مطالعه موردی [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 325-340]
 • مسعودی، شقایق حل مسأله مسیریابی وسایط نقلیه ناهمگن چندقرارگاهی با پنجره زمانی توسط الگوریتم تکامل دیفرانسیلی چند هدفه : مطالعه موردی [(مقالات آماده انتشار)]
 • مسعودی، محمدمصطفی برآورد ظرفیت راه در زمان وقوع بحران با استفاده از مفهوم گلوگاه ترافیک و شبیه‌سازی [(مقالات آماده انتشار)]
 • مسلم، بهزاد شناسایی عوامل موثر و بررسی تصادف‌های ترافیکی با استفاده از رویکردهای داده‌کاوی (مطالعه موردی آزادراه تهران-قم) [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 867-885]
 • مسلمی پور، شیلا بررسی رفتار ارتعاشی دال خط ریل مدفون به روش عددی [(مقالات آماده انتشار)]
 • مشایخی، هدی استفاده از الگوریتم‌های داده‌کاوی برای تحلیل سودمندی دوربین‌های راهنمایی و رانندگی [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 117-135]
 • مشیری، مونا بررسی سهم بازار حمل و نقل ریلی فرآورده های نفتی [(مقالات آماده انتشار)]
 • مشرفی، رسام تحلیل اثر بهینه سازی تخصیص واگن ها بر کاهش هزینه حمل ونقل در شبکه متروی تهران [(مقالات آماده انتشار)]
 • مشکانی، سید مهدی مکانیابی دوربینهای ورودی محدوده زوج و فرد با رویکرد پوشش بیشینه تخلفات [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 181-196]
 • مشکانی، سید مهدی تعیین عوارض بهینه مالکیت و عوارض استفاده از خودرو با رویکرد کمینه کردن هزینه‌های بیرونی: مطالعه موردی شهر تهران [(مقالات آماده انتشار)]
 • مشکانی، سید مهدی مکانیابی دوربین‌های ورودی محدوده زوج و فرد با رویکرد پوشش بیشینه تخلفات [(مقالات آماده انتشار)]
 • مشهدی عباس، سید احسان بکارگیری روش AHP فازی گروهی در انتخاب بهترین تامین کننده ناوگان ریلی [(مقالات آماده انتشار)]
 • مظاهری، آرش ارزیابی عملکردی استفاده از حرکت دوربرگردان بازشدگی‌های میانی به جای حرکت گردش به چپ مستقیم در تقاطع‌های چراغدار در احجام مختلف حجم ترافیک گردش به چپ [(مقالات آماده انتشار)]
 • مظاهری، اکرم تحلیل رفتار مسافران ایرانی در انتخاب شرکتهای هوایی در سفرهای بین المللی (مطالعه موردی: پروازهای جنوب شرق آسیا) [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 615-627]
 • معاونی، بیژن بازیابی بهنگام جدول زمان بندی یک شبکه مترو با استفاده از کنترل کننده پیش بین و در حضور قیود واقعی [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 141-166]
 • معاونی، بیژن بازیابی به هنگام جدول زمان‌بندی یک شبکه مترو با استفاده از کنترل کننده‌ی پیش‌بین و در حضور قیود واقعی [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 141-166]
 • معاونی، بیژن طراحی شبیه‌ساز سیستم اینترلاکینگ راه‌آهن بر اساس دینامیک رویداد محور در نرمافزار MATLAB [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 315-338]
 • معراجی، سید حامد پاسخ شبه‌استاتیکی روسازی آسفالتی لایه‌ای با رفتار ویسکوالاستیک به روش المان دیفرانسیل کوادرچر [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 311-334]
 • معصومی، مهرداد مدلسازی و بررسی چسبندگی قیر مسلح با الیاف به سنگدانه با استفاده از آزمون خروج (Pull-out) [دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 13-27]
 • معصومی، هوشمند نقش متغیرهای شکل شهر و ادراک والدین در ترجیح آنها به استفاده کودکان از شیوه‌های حمل‌و‌نقل فعال به مدرسه [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 677-703]
 • معقولی، مهدیه مسأله مکان یابی پایانه‌های انتقال و مسیریابی مواد خطرناک توسط حمل ونقل دووجهی ریل و جاده با درنظرگیری توازن ریسک در شبکه [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 597-618]
 • معماری، پدرام توسعه مدل مکان‌یابی- مسیریابی با در نظر گرفتن رضایت مشتری و دریافت و تحویل همزمان [(مقالات آماده انتشار)]
 • معمارنژاد، عباس بررسی رابطه علیت کوتاه‌مدت و بلندمدت میان حمل و نقل هوایی و رشد اقتصادی (مطالعه موردی: استان‌های ایران) [(مقالات آماده انتشار)]
 • مفاخری، زهرا مدلسازی و حل مسئله تعیین تعداد واگن های باری با در نظر گرفتن اهداف چندگانه و ناوگان ریلی ناهمگون توسط الگوریتم های فراابتکاری [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 685-702]
 • مفاخری، زهرا بکارگیری الگوریتم شبیه سازی تبرید چند هدفه جهت حل مدل توسعه یافته تعیین اندازه واگن‏های باری در صنعت حمل و نقل ریلی [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 501-515]
 • مفاخری، زهرا به کارگیری الگوریتم شبیه سازی تبرید چند هدفه جهت حل مدل توسعه یافته تعیین اندازه واگن‏های باری در صنعت حمل و نقل ریلی [(مقالات آماده انتشار)]
 • مفاخری، زهرا مدلسازی و حل مسئله تعیین تعداد واگن‏های باری با در نظر گرفتن اهداف چندگانه و ناوگان ریلی ناهمگون توسط الگوریتم‏های فراابتکاری [(مقالات آماده انتشار)]
 • مقدس‌نژاد، فریدون ارزیابی مدل بلز در پیش‌بینی دمای عمق لایه آسفالتی در شرایط دمای گرم [(مقالات آماده انتشار)]
 • مقدس نژاد، فریدون بررسی عوامل تاثیر گذار و ارائه مدل مقاومت بیرون کشش ژئوکامپوزیت بین دو لایه آسفالتی [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 425-445]
 • مقدس نژاد، فریدون تاثیر میزان اطلاع از ضخامت لایه‌ها در تعیین عدد سازه‌ای (SN) روسازی‌های آسفالتی با استفاده از نتایج دستگاه FWD [(مقالات آماده انتشار)]
 • ملاطفی، حبیب الله تحلیل ارتعاشات واگن و بررسی تأثیر ناهمواری های خط بر راحتی سفر [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 251-261]
 • ملاطفی، حبیب الله تحلیل ارتعاشات واگن و تاثیر ناهمواریهای خط بر راحتی سفر [(مقالات آماده انتشار)]
 • ملانوری، حسنی ارائه مدل حمل و نقل هزینه ثابت پله‌ای، چند محصولی، دوسطحی و حل آن با الگوریتم شبیه‌سازی تبرید [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 399-413]
 • ملک، محمد رضا ارائه طبقه بندی از انواع گراف دوگان و بکارگیری آنها در بهبود آنالیزهای مسیریابی [(مقالات آماده انتشار)]
 • ملک، محمد رضا استفاده از دوگان گراف و تبدیل موجک در ارزیابی و برنامه ریزی سیستم‌های حمل‌ونقل [(مقالات آماده انتشار)]
 • ملک آبادی، محمد بررسی تأثیرمقدار منگنز بر روی خواص مکانیکی و متالورژیکی فلز جوش در فرآیند جوشکاری ترمیتی ریلهای St49 [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 303-310]
 • ملک ابادی، محمد بررسی تأثیرمقدار منگنز بر روی خواص مکانیکی و متالورژیکی فلز جوش در فرآیند جوشکاری ترمیتی ریلهای St49 [(مقالات آماده انتشار)]
 • ملک زاده، پرویز پاسخ شبه‌استاتیکی روسازی آسفالتی لایه‌ای با رفتار ویسکوالاستیک به روش المان دیفرانسیل کوادرچر [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 311-334]
 • ملکی مقدم، پانته آ زمان بندی فرود و پرواز هواپیماها بر روی باندها با در نظر گرفتن محدودیت در تعداد مکان استقرار هواپیما [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 517-528]
 • ملکی مقدم، پانته آ زمان‌بندی فرود و پرواز هواپیماها بر روی باندها با در نظر گرفتن محدودیت در تعداد مکان استقرار هواپیما [(مقالات آماده انتشار)]
 • ملکوتی علون آبادی، محمود پاسخ شبه‌استاتیکی روسازی آسفالتی لایه‌ای با رفتار ویسکوالاستیک به روش المان دیفرانسیل کوادرچر [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 311-334]
 • ملکوتی علون آبادی، محمود بررسی تاثیر دما و سرعت بار متحرک بر پاسخ روسازی انعطاف‌پذیر با رفتار ویسکوالاستیک با استفاده از مدل 3 بعدی اجزای محدود [(مقالات آماده انتشار)]
 • ممدوحی، امیررضا بررسی تاثیر محل مرکز ناحیه بر نتایج تخصیص ترافیک، مطالعه موردی شهر مشهد [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 641-652]
 • ممدوحی، امیررضا یک مدل تصمیم والدین برای شیوه سفر تحصیلی کودکان دبستانی [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 167-178]
 • ممدوحی، امیررضا تحلیل نگرش والدین نسبت به ایمنی در سفرهای دانشآموزان به مدرسه با تاکید بر پیادهروی [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 339-352]
 • ممدوحی، امیررضا ارائه یک روش ابتکاری برای طراحی خطوط شبکه حمل ونقل همگانی با استفاده از الگوریتم تولید مسیر [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 643-654]
 • ممدوحی، امیررضا ارائه یک روش ابتکاری برای طراحی خطوط شبکه‌ حمل‌ونقل همگانی با استفاده از الگوریتم تولید مسیر [(مقالات آماده انتشار)]
 • ممدوحی، امیر رضا مدلسازی الگوی زنجیره سفر شهری (نمونه موردی: تورهای سه سفره شهروندان قزوینی) [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 653-663]
 • ممدوحی، امیر رضا مدل‌سازی مدت‌زمان فعالیت خرید با استفاده از مدل‌های مدت: غیرپارامتری- پارمتری، نمونه موردی شهر قزوین [دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 141-154]
 • ممدوحی، امیر رضا یک تحلیل از تأثیر سطح عرضه بر میزان استفاده از دوچرخه در سفرهای کار و تحصیل [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 341-354]
 • ممدوحی، امیر رضا روشی برای برآورد ترکیب جمعیت شهری با استفاده از برنامه‌ریزی ریاضی به‌منظور برآورد تقاضای سفر [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 419-434]
 • ممدوحی، امیر رضا ارایه یک مدل قیمت‌گذاری محدوده‌ ترافیکی با در نظرگیری محدودیت ظرفیت کمان‏ [(مقالات آماده انتشار)]
 • ممدوحی، امیر رضا یک روش پیشنهادی برای انتخاب گره اتصال برای بهبود نتایج تخصیص ترافیک، مطالعه موردی شهر مشهد [(مقالات آماده انتشار)]
 • ممدوحی، امیر رضا برآورد ظرفیت راه در زمان وقوع بحران با استفاده از مفهوم گلوگاه ترافیک و شبیه‌سازی [(مقالات آماده انتشار)]
 • ممدوحی، امیر رضا تحلیل سطوح مختلف انتقال‌پذیری مدل‌های انتخاب وسیله: نمونه موردی سفرهای با هدف خرید [(مقالات آماده انتشار)]
 • ممدوحی، امیر رضا بررسی تاثیر محل مرکز‌ناحیه بر نتایج تخصیص ترافیک، مطالعه موردی شهر مشهد [(مقالات آماده انتشار)]
 • ممدوحی، امیر رضا مدل‌سازی انتخاب شیوه سفرهای تحصیلی کودکان دبستانی براساس نظر والدین (مطالعه موردی شهر رشت) [(مقالات آماده انتشار)]
 • ممدوحی، امیر رضا تحلیل نگرش والدین نسبت به ایمنی در سفرهای دانش‌آموزان به مدرسه با تاکید بر پیاده‌روی [(مقالات آماده انتشار)]
 • منیری، علی بررسی خصوصیات عملکردی مخلوط آسفالت بازیافتی اصلاح شده با جوانساز و الیاف [(مقالات آماده انتشار)]
 • منیری، علی بررسی اثر پلیمر SBR بر رفتار خستگی و شیارشدگی مخلوط های آسفالتی ماستیک درشت دانه [(مقالات آماده انتشار)]
 • منشی زاده، منیره طراحی باند امپدانس برای مدارهای راه فرکانس صوتی در خطوط ریلی [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 583-601]
 • منصوری، سعید بررسی اثر مشخصات مخلوط بتن آسفالتی بر شیارافتادگی با استفاده از آزمایش خزش استاتیکی [(مقالات آماده انتشار)]
 • منطقی، منوچهر تحلیل پیش بینی تقاضای مسافر و بار در صنعت هوایی ایران [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 75-101]
 • مهاجری، فاطمه بررسی الگوی رفتار عابرین پیاده در گذرهای ویژه پیاده به وسیله مدل اتوماتای سلولی [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 253-271]
 • مهاجری، فاطمه بررسی الگوی رفتار عابرین پیاده در گذرهای ویژه پیاده به وسیله مدل اتوماتای سلولی [(مقالات آماده انتشار)]
 • مهدی زاده، میلاد یک مدل تصمیم والدین برای شیوه سفر تحصیلی کودکان دبستانی [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 167-178]
 • مهدی زاده، میلاد تحلیل نگرش والدین نسبت به ایمنی در سفرهای دانشآموزان به مدرسه با تاکید بر پیادهروی [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 339-352]
 • مهدی زاده، میلاد مدل‌سازی عوامل مؤثر بر مدت‌زمان پیاده‌روی و انتخاب شیوه پیاده‌روی در تمامی سفرها: مدل‌های مدت‌زمان و لوجیت از داده‌های تورمبنای سفر [(مقالات آماده انتشار)]
 • مهدی زاده، میلاد تحلیلی بر جهت‌گیری سیاست‌ها در توسعه زیرساخت‌های حمل‌ و نقل پایدار: بکارگیری مدل‌سازی معادلات ساختاری (SEM) [(مقالات آماده انتشار)]
 • مهدی زاده، میلاد تحلیل نگرش والدین نسبت به ایمنی در سفرهای دانش‌آموزان به مدرسه با تاکید بر پیاده‌روی [(مقالات آماده انتشار)]
 • مهدی‌زاده، میلاد مدل‌سازی انتخاب شیوه سفرهای تحصیلی کودکان دبستانی براساس نظر والدین (مطالعه موردی شهر رشت) [(مقالات آماده انتشار)]
 • مهدوی، ایرج مدل سازی فازی زمان‏بندی کارکنان هواپیما و حل آن با الگوریتم بهینه سازی ذرات انبوه [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 1-12]
 • مهدوی، ایرج الگوریتم فراابتکاری کلونی مورچگان برای مساله مسیریابی اتوبوس مدرسه [دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 89-109]
 • مهدوی، ایرج مسئله مکانیابی مسیریابی انبارهای عبوری چند محصولی با در نظرگرفتن وسایل نقلیه ناهمگن ظرفیت دار و قابلیت برداشت و تحویل در چند بار در یک شبکه زنجیره تامین چند سطحی [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 603-627]
 • مهدوی، ایرج مسئله مکان‌یابی-مسیریابی انبارهای عبوری چند محصولی با در نظرگرفتن وسایل نقلیه ناهمگن ظرفیت‌دار و قابلیت برداشت و تحویل در چند بار در یک شبکه زنجیره تامین چند سطحی [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 355-369]
 • مهدوی، ایرج حل مسأله مسیریابی وسایل نقلیه سبز با در نظر گرفتن وضعیت ترافیک شهری و کاهش سوخت مصرفی در توزیع کالاهای فاسدشدنی [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 163-180]
 • مهدوی، ایرج مدل سازی فازی زمانبندی خدمه هواپیما و حل آن با الگوریتم بهینه سازی ذرات انبوه [(مقالات آماده انتشار)]
 • مهدوی نژاد، حسین بهینه سازی طرح اختلاط دوغاب سیمانی بر پایه مطالعات آزمایشگاهی (مطالعه موردی تزریق آب‌بند تونل کرج-تهران) [(مقالات آماده انتشار)]
 • مهری، سید سینا مطلوبیت انتخاب راه آهن در رقابت با جاده برای حمل و نقل کانتینر در ایران [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 631-646]
 • مهردادی، ناصر ارائه مدل چندمعیاره برای ارزیابی اثرات محیط‌زیست جاده‌های آسفالت (مطالعه موردی: کمربندی شرقی همدان) [(مقالات آماده انتشار)]
 • مهماندار، محمد رضا ارزیابی مولفه های موثر بر ارتقای فرهنگ ایمنی ترافیک وکاهش تلفات با موتورسیکلت [(مقالات آماده انتشار)]
 • مهماندار، محمد رضا طراحی سیستم خودکار سبقت خودرو با استفاده از کنترل غیرخطی [(مقالات آماده انتشار)]
 • موحدی، مهران کاهش مصرف انرژی در حمل و نقل ریلی با استفاده از الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات [(مقالات آماده انتشار)]
 • موحدی سبحانی، فرزاد شناسایی عوامل موثر و بررسی تصادف‌های ترافیکی با استفاده از رویکردهای داده‌کاوی (مطالعه موردی آزادراه تهران-قم) [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 867-885]
 • موسوی گزافرودی، سید محمد استفاده از جبران ساز توان استاتیکی ترکشن AC با در نظر گرفتن انرژی ترمز باززایی قطار [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 37-50]
 • موسوی گزافرودی، سید محمد استفاده از جبران‌ساز توان استاتیکی ترکشن AC با در نظر گرفتن انرژی ترمز باززایی قطار [(مقالات آماده انتشار)]
 • موقری، هادی روش پیش بینی هزینه های متوفیات تصادفات ترافیکی در ایران [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 627-640]
 • موقری، هادی روش پیش بینی هزینه های متوفیات تصادفات ترافیکی در ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • مومنی، محمودرضا مدل‌سازی انتشار آلاینده‌های ناشی از کارخانه آسفالت ودستگاه سنگ‌شکن پروژه‌های راه‌سازی(مطالعه موردی بانددوم محورسراب- بستان آباد) [(مقالات آماده انتشار)]

ن

 • نادران، علی اثرسنجی احداث خطوط اتوبوس تندرو بر فراوانی تصادف در بزرگراه‌های شهری (مطالعه موردی: بزرگراه رسالت تهران) [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 603-615]
 • نادران، علی برآورد ایمنی نواحی ترافیکی با استفاده از روش EB و مدل های کلان [(مقالات آماده انتشار)]
 • نادرپور، حسین طراحی بهینه عرشه پلهای بتنی پیش ‏تنیده جعبه‏ای بر اساس آیین‏ نامه بارگذاری پل ایران با استفاده از الگوریتم ژنتیک [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 355-369]
 • نادرپور، حسین بهینه سازی عرشه پلهای بتنی پیش تنیده قوطی شکل بر اساس آیین نامه بارگذاری پل ها با استفاده از الگوریتم ژنتیک [(مقالات آماده انتشار)]
 • نادری پور، منصوره کاهش مصرف سوخت در مسیریابی وسائط نقلیه با درنظرگرفتن ترافیک شهری، مطالعه موردی: یک شرکت توزیع در اصفهان [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 499-522]
 • نادری پور، منصوره کاهش مصرف سوخت در مسیریابی وسائط نقلیه با درنظرگرفتن ترافیک شهری، مطالعه موردی: یک شرکت توزیع در اصفهان [(مقالات آماده انتشار)]
 • ناصری، الناز امکان‌سنجی و اجرای طرح خیابان کامل در ایران برای دستیابی به توسعه پایدار محله محور (نمونه موردی: خیابان ایران زمین، محله شهرک قدس، منطقه دو شهرداری تهران) [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 271-287]
 • ناصری، الناز امکان‌سنجی و اجرای طرح خیابان کامل در ایران برای دستیابی به توسعه پایدار محله محور (نمونه موردی: خیابان ایران زمین، محله شهرک قدس، منطقه دو شهرداری تهران) [(مقالات آماده انتشار)]
 • ناصر علوی، سید صابر ارائه مدل صف برای ارزیابی تأثیر تغییر ظرفیت بر تأخیر وسایل‌نقلیه [(مقالات آماده انتشار)]
 • نجفی، اسماعیل رویکرد استوار سناریو محور برای مساله مسیریابی وسایط نقلیه تحت شرایط رقابتی با استفاده از الگوریتم تکامل تفاضلی بهبودیافته [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 887-908]
 • نجفی، اسماعیل مساله مسیریابی کمک های امدادی بشردوستانه مبتنی برقابلیت اطمینان مسیر واختلال وسیله نقلیه درشرایط عدم قطعیت [(مقالات آماده انتشار)]
 • نجفی، فاطمه بررسی تاثیر دما و سرعت بار متحرک بر پاسخ روسازی انعطاف‌پذیر با رفتار ویسکوالاستیک با استفاده از مدل 3 بعدی اجزای محدود [(مقالات آماده انتشار)]
 • نجفی لاریجانی، سپهر مدیریت هوشمند انرژی در سیستم حمل و نقل برقی [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 137-150]
 • نخعی، محسن ارائه مدل صف برای ارزیابی تأثیر تغییر ظرفیت بر تأخیر وسایل‌نقلیه [(مقالات آماده انتشار)]
 • نخعی کمال آبادی، عیسی قیمت‏ گذاری یال‏های شریانی شبکه‏ های حمل و نقل شهری با استفاده از برنامه‏ ریزی دوسطحی [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 397-412]
 • نخعی کمال آبادی، عیسی الگوریتم شاخه و کران برای مسئله‌ برون‌بری- مکان‌یابیِ (ایستا و پویای استوار) در لجستیکِ اضطراری [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 31-52]
 • نخعی کمال ابادی، عیسی قیمتگذاری یال های شریانی شبکه های حمل ونقل شهری با استفاده از برنامه ریزی دوسطحی [(مقالات آماده انتشار)]
 • نخعی نژاد، مهدی شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر استفاده بهینه از ظرفیت ناوگان ریلی [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 327-342]
 • ندیمی، نوید ارائه مدل تعیین روش و اولویت نگهداری روسازی‎های آسفالتی با استفاده از سیستم استنتاج فازی- مطالعه موردی استان فارس [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 459-481]
 • ندیمی، نوید ارائه مدل صف برای ارزیابی تأثیر تغییر ظرفیت بر تأخیر وسایل‌نقلیه [(مقالات آماده انتشار)]
 • ندیمی، نوید ارائۀ مدل تصمیم‌گیری جهت تعیین سیستم مناسب برای ارتقای ایمنی راه‌های برون‌شهری با استفاده از سیستم استنتاج فازی [(مقالات آماده انتشار)]
 • نصراله تبار، علی تحلیل و ارزیابی اثر طول تماس سنگدانه ها بر پتانسیل شیارشدگی مخلوطهای آسفالتی گرم [(مقالات آماده انتشار)]
 • نصراله تبار آهنگر، علی تحلیل و ارزیابی تأثیر خشم راننده بر شدت تصادفات [(مقالات آماده انتشار)]
 • نظری، اکبر الگوریتم ژنتیک دوجنسیتی برای حل مساله زمانبندی تولید و حمل ونقل در سیستم تولید چند مکانی [(مقالات آماده انتشار)]
 • نظری، رقیه تحلیل اثر بهینه سازی تخصیص واگن ها بر کاهش هزینه حمل ونقل در شبکه متروی تهران [(مقالات آماده انتشار)]
 • نعیمی، احید بهینه سازی سیستم حمل و نقل ادارات با خوشه بندی به روش k میانگین و ترکیب الگوریتم saving و جستجوی ممنوع [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 665-678]
 • نعیمی، میثم ارائه مدلی برای افزایش تدریجی سرعت سیر در راه آهن مبتنی بر طراحی سناریو، مطالعه موردی مسیر تهران- میانه [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 481-498]
 • نیکو، نریمان ارائه مدل شبیه ساز جهت محاسبه پارامترهای حرکت قطارها با رعایت جز ییات فنی مسیر و ناوگان، مثال موردی مسیر تهران- مشهد [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 55-72]
 • نیکو، نریمان ارائه مدل شبیه‌ساز جهت محاسبه پارامترهای حرکت قطارها با رعایت جزییات فنی مسیر و ناوگان، مثال موردی مسیر تهران- مشهد [(مقالات آماده انتشار)]
 • نهاوندی، نسیم رتبه‌‌بندی ایمنی قطعات جاده‌های برون‌شهری با استفاده از ترکیب شاخص شدت تصادفات و ممیزی ایمنی [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 1-15]
 • نویدی، حمیدرضا مدلسازی عدم تقارن اطلاعات در مساله حمله به شبکه حمل و نقل مواد خطرناک [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 17-36]
 • نویدی، حمیدرضا مدلسازی عدم تقارن اطلاعات در مساله حمله به شبکه حمل و نقل مواد خطرناک [(مقالات آماده انتشار)]
 • نوذری، حامد زمان بندی فرود و پرواز هواپیماها بر روی باندها با در نظر گرفتن محدودیت در تعداد مکان استقرار هواپیما [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 517-528]
 • نوذری، حامد زمان‌بندی فرود و پرواز هواپیماها بر روی باندها با در نظر گرفتن محدودیت در تعداد مکان استقرار هواپیما [(مقالات آماده انتشار)]
 • نوری، الهه سیستم تشخیص و ایزولاسیون عیب مدار راه TI21-M با استفاده از شبکه های پتری [(مقالات آماده انتشار)]
 • نوری، علیرضا بررسی عوامل تاثیر گذار و ارائه مدل مقاومت بیرون کشش ژئوکامپوزیت بین دو لایه آسفالتی [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 425-445]
 • نوری، میلاد مدل سازی انتخاب وسیله سفر در واکنش همزمان به سیاستهای قیمت‌گذاری محدوده مرکزی و بهبود حمل‌ونقل همگانی در هدف سفر اجباری و اختیاری (مطالعه موردی شهر اصفهان) [(مقالات آماده انتشار)]
 • نوری، مهرداد تحلیل قابلیت اطمینان دال خط رهدا تحت اثر بارهای عبوری [(مقالات آماده انتشار)]
 • نوراله، زهرا استفاده از الگوریتم‌های داده‌کاوی برای تحلیل سودمندی دوربین‌های راهنمایی و رانندگی [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 117-135]
 • نورالهی، حانیه بررسی تاثیرات احداث سیستم ریلی درون شهری بر کیفیت محیط شهری؛ مطالعه موردی خط یک قطارشهری مشهد [(مقالات آماده انتشار)]
 • نوریان، فرید بررسی خصوصیات بتن آسفالتی حاوی آسفالت بازیافتی و روغن موتور ضایعاتی [(مقالات آماده انتشار)]
 • نورزایی، عصمت الله انتخاب روش مناسب مشارکت خصوصی- دولتی به منظور تأمین مالی پروژه‏های آزادراه ایران با رویکرد AHP [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 523-537]
 • نورزایی، عصمت الله انتخاب روش مناسب مشارکت خصوصی- دولتی به منظور تامین مالی پروژه های آزادراه ایران با رویکرد AHP [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 523-537]
 • نوروزی، حمید انتخاب استراتژی تعمیر و نگهداری بهینه پلها بر مبنای الگوریتم تصمیم‌گیری چند معیاره و مدل برنامه‌ریزی ریاضی (مطالعه موردی: پلهای استان مازندران) [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 463-478]
 • نوروزی، حمید انتخاب استراتژی تعمیر و نگهداری بهینه پل‌ها بر مبنای الگوریتم تصمیم‌گیری چند معیاره و مدل برنامه‌ریزی ریاضی (مطالعه موردی: پل‌های استان مازندران) [(مقالات آماده انتشار)]
 • نوروزی، نرگس مسأله مسیریابی وسایل نقلیه باز با در نظر گرفتن رضایت ‌رانندگان: الگوریتم تکاملی چند هدفه بر مبنای تجزیه [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 449-462]
 • نوروزی، نرگس حل مساله مسیریابی وسایط نقلیه با در نظر گرفتن رضایت‌مندی مشتریان و کاهش انرژی مصرفی با الگوریتم زنبور عسل [(مقالات آماده انتشار)]
 • نوروزعلیایی، محمدحسین ارائه مدل پیش بینی شدت تصادفات عابران پیاده در راه های برون شهری [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 581-592]
 • نوروزعلیایی، محمدحسین ارائه مدل پیش بینی شدت تصادفات عابران پیاده در راه های برون شهری [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 581-592]
 • نوروز علیایی، حسین پیش‌بینی تصادفات عابران پیاده در راه‌های برون‌شهری با استفاده از مدل لوجیت ترتیبی [(مقالات آماده انتشار)]
 • نوروزعلیائی، محمدحسین برآورد ظرفیت راه در زمان وقوع بحران با استفاده از مفهوم گلوگاه ترافیک و شبیه‌سازی [(مقالات آماده انتشار)]

و

 • وامق، مصطفی ارزیابی حساسیت رطوبتی در مخلوط های آسفالتی گرم ) )HMA حاوی نانو رس [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 613-626]
 • وامق، مصطفی بررسی اثر افزودنی نانورس‌ بر رفتار خستگی مخلوطهای آسفالتی از طریق تحلیل ضریب آسیب معادل [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 641-652]
 • وامق، مصطفی ارزیابی عملکرد حساسیت رطوبتی مخلوط‌های آسفالتی حاوی ایوانیک و زایکوترم [دوره 9، ویژه نامه روسازی، 1396، صفحه 27-42]
 • وامق، مصطفی ارزیابی عملکرد مخلوط‌های آسفالتی ‌گرم (WMA) با مواد افزودنی‌های گرم آلی و شیمیایی [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 987-1002]
 • وامق، مصطفی بررسی حساسیت رطوبتی در مخلوط‌های آسفالتی گرم (HMA) حاوی نانورس [(مقالات آماده انتشار)]
 • وطن میدانشاهی، هادی بررسی تاثیر افزودنی نیمه‌گرم بر عملکرد روسازی انعطاف‌پذیر بر روی بسترهای مختلف بر پایه نتایج مدلسازی عددی [(مقالات آماده انتشار)]
 • وفائی نژاد، علیرضا بهبود سری زمانی سوانح ترافیکی زمانمند با کمک شبکه‌های عصبی مصنوعی، مبتنی بر سیستم اطلاعات مکانی مطالعه موردی آزادراه کرج – قزوین [(مقالات آماده انتشار)]
 • ولیزاده، خلیل طراحی شبکه هوشمند معابر شهری با استفاده از داده‌های OSM جهت امدادرسانی در مواقع وقوع بحران در محیط GIS (مطالعه موردی: ایستگاه آبرسان مترو تبریز) [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 233-243]

ه

 • هادیان، شقایق حل مسأله مسیریابی وسایل نقلیه سبز با در نظر گرفتن وضعیت ترافیک شهری و کاهش سوخت مصرفی در توزیع کالاهای فاسدشدنی [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 163-180]
 • هادی پور، مهرداد مدیریت زیست محیطی حمل و نقل شهری اراک به کمک مدل سازی کاهش مصرف سوخت در مسیریابی مناسب به کمک GIS [(مقالات آماده انتشار)]
 • هادی پور، مهرداد رهیافت زیست محیطی در پهنه بندی و توسعه حمل ونقل غیر موتوری به کمک GIS ، مطالعه موردی: شهر اراک [(مقالات آماده انتشار)]
 • هاشمی، حسین پیش‌بینی زمان ورود اتوبوس به ایستگاه با استفاده از داده‌های AVL: مطالعه موردی سیستم اتوبوس‌رانی شهر قزوین [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 531-542]
 • هاشمی، سید علی بررسی استفاده ازموادتثبیت کننده نانوپلیمر CBR PLUSبرای ساخت لایه های روسازی راه [(مقالات آماده انتشار)]
 • هاشمی، فروغ اندازه گیری نرخ جذب سفر محدوده مرکزی شهر اصفهان در مقایسه با استاندارد ITE، به منظور حذف کاربری‌های جاذب سفرهای ناسازگار با نقش محدوده [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 541-556]
 • هاشمی الحسینی، سید امیر علا زمانبندی دو هدفه حرکت قطارها با در نظر گرفتن محدودیت های عدم دسترسی به خطوط [(مقالات آماده انتشار)]
 • هاشمی نژاد، آراز توسعه روش پایدارسازی زیرسازی خطوط سنگین راه آهن با استفاده از زهکش های قائم پیش ساخته [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 717-730]
 • هدایتی، علی بررسی عوامل تأثیرگذار بر انتخاب وسیله سفر معلولان - مطالعه موردی: شهر همدان [(مقالات آماده انتشار)]
 • هداوند، فرزانه توسعه مدل های برنامه ریزی سفر روزانه شهروندان به روش فعالیت مبنا با تأکید بر رفتار انتخاب وسیله در زمان‌های مختلف روز (مطالعه موردی: شهر اصفهان) [(مقالات آماده انتشار)]
 • هژبر کیانی، کامبیز بررسی رابطه علیت کوتاه‌مدت و بلندمدت میان حمل و نقل هوایی و رشد اقتصادی (مطالعه موردی: استان‌های ایران) [(مقالات آماده انتشار)]
 • همتیان، میلاد تخصیص بهینه تعمیرات و نگهداری پلهای استان مازندران در شرایط محدودیت بودجه با استفاده از الگوریتم ژنتیک [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 199-211]
 • همراه، مجید ارائه طبقه بندی از انواع گراف دوگان و بکارگیری آنها در بهبود آنالیزهای مسیریابی [(مقالات آماده انتشار)]
 • همراه، مجید استفاده از دوگان گراف و تبدیل موجک در ارزیابی و برنامه ریزی سیستم‌های حمل‌ونقل [(مقالات آماده انتشار)]
 • هویدی، حسن ارائه مدل چندمعیاره برای ارزیابی اثرات محیط‌زیست جاده‌های آسفالت (مطالعه موردی: کمربندی شرقی همدان) [(مقالات آماده انتشار)]

ی

 • یثربی، سید حسین تأثیرتوأم استایرن بوتادین استایرن و پروپلاست در بهبود عملکرد آسفالت ماستیکی درشت دانه [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 385-399]
 • یحیائی، محسن ارائه یک مدل ریاضی دو سطحی برای مساله طراحی شبکه حمل و نقل مواد خطرناک با در نظر گرفتن ملاحظات امدادرسانی [(مقالات آماده انتشار)]
 • یعقوبی، سعید ارائه یک مدل احتمالی استوار چند هدفه برای مسأله مکان‌یابی- مسیریابی دو سطحی با گذاشت و برداشت همزمان و پنجره های زمانی (به همراه نمونه کاربردی) [دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 53-73]
 • یعقوبی، محمدمهدی بررسی الگوهای فعالیت-سفر روزانه دانشجویان ساکن در خوابگاه (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)) [(مقالات آماده انتشار)]
 • یعقوبی، مهدی رویکردی نو در بررسی پیش بینی پذیری ترافیک شهری مبتنی بر تئوری آشوب و پیش بینی جریان ترافیک شهر مشهد مبتنی بر سیستم فازی- عصبی تطبیقی چندگانه [(مقالات آماده انتشار)]
 • یقینی، مسعود بهینه سازی استراتژی‌های مدیریت اختلال در خطوط راه آهن شهری با استفاده از الگوریتم جستجوی همسایگی متغیر [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 451-471]
 • یقینی، مسعود مدل برنامه‌ریزی مجدد حرکت قطارهای مسافری در شرایط مسدودی خطوط شبکه ریلی [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 91-123]
 • یقینی، مسعود مدلسازی سوانح برخورد قطار با وسیله نقلیه در محل گذرگاه‌های ریلی [(مقالات آماده انتشار)]
 • یقینی، مسعود تخصیص لکوموتیو و زمانبندی قطارهای باری در راه آهن ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • یقینی، مسعود ارائه مدل زمانبندی حرکت قطارها با درنظر گرفتن محدودیت‌های ویژه مسیرهای تک خطه در شبکه ریلی ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • یقینی، مسعود زمانبندی دو هدفه حرکت قطارها با در نظر گرفتن محدودیت های عدم دسترسی به خطوط [(مقالات آماده انتشار)]
 • یقینی، مسعود مدل برنامه‌ریزی مجدد حرکت قطارهای مسافری در شرایط مسدودی خطوط شبکه ریلی [(مقالات آماده انتشار)]
 • یقینی، مسعود ارائه یک روش ابتکاری جهت برنامه ریزی ماشین‌آلات نگهداری و تعمیر راه آهن [(مقالات آماده انتشار)]
 • یگانه، رقیه شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر استفاده بهینه از ظرفیت ناوگان ریلی [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 327-342]
 • یوسفی، حامد بررسی تأثیر تمهیدات آرام‌سازی ادراکی ترافیک در کاهش سرعت ورودی شهرها در دنیای واقعی و محیط دستگاه شبیه‌ساز رانندگی [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 429-444]
 • یوسفی، حامد بررسی تاثیر تمهیدات آرام سازی ادراکی ترافیک در کاهش سرعت ورودی شهرها در دنیای واقعی و محیط دستگاه شبیه ساز رانندگی [(مقالات آماده انتشار)]
 • یوسفی، صالح ارائه یک سیستم دستیار راننده مبتنی بر ارتباطات بین خودرویی با استفاده از منطق فازی [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 385-404]
 • یوسفی، صالح ارائه یک سیستم دستیار راننده مبتنی بر ارتباطات بین خودرویی با استفاده از منطق فازی [(مقالات آماده انتشار)]
 • یوسفی، علی اکبر بررسی تاثیرگذاری ترموپلاستیک پلی یورتان بر عملکرد قیر در دمای متوسط و بالا [(مقالات آماده انتشار)]
 • یوسفی کبریا، داریوش ارزیابی استفاده از مصالح بازیابی شده روسازی‌های آسفالتی در تولید مخلوط های آسفالت گرم به روش بازیافت درجا [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 771-785]