داوران

نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان
mostafa mozafari
رضا ابراهیم پور سیستمهای هوشمند حمل و نقل دانشگاه شهید رجایی
محسن ابوطالبی اصفهانی راه سازی، مهندسی عمران - راهسازی استادیار دانشکده عمران و حمل و نقل دانشگاه اصفهان
بیتا آیتی محیط زیست و حمل و نقل دانشگاه تربیت مدرس
علی محمد آجرلو راه سازی، مهندسی سازه دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده مهندسی عمران،آب و محیط زیست
حمیدرضا احدی مهندسی حمل و نقل ریلی عضو هیات علمی ، دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم وصنعت ایران
علی ادریسی برنامه ریزی حمل و نقل استادیار- دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
عادل آذر استاد دانشگاه تربیت مدرس تهران
بهروز ارباب شیرانی مهندسی صنایع استادیار، دانشکده مهندسی صنایع- دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدجواد ارشادی مهندسی صنایع هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
احسان ایزدپناه مهندسی مکانیک مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه خلیج فارس، ایران
بختیار استادی مهندسی صنایع دانشگاه تربیت مدرس،
مرتضی اسدامرجی ایمنی، مهندسی عمران دکتری راه و ترابری دانشگاه تربیت مدرس تهران
محمدحسن اسماعیلی مهندسی حمل و نقل ریلی دانشگاه علم و صنعت
مرتضی اسماعیلی مهندسی حمل و نقل ریلی
سید محمد اصغر زاده مهندسی عمران - راهسازی دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
اکبر اصغری زمانی سیستم اطلاعات مکانی، معماری و شهرسازی دانشگاه زنجان
علیرضا آفری مهندسی نقشه برداری دانشگاه نوشیروانی بابل
محبوبه افضلی ریاضی و علوم کامپیوتر دانشکده برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی قم، قم، ایران
رضا افقی اقتصاد عضو هییت علمی دانشکده اکو- دانشگاه علامه طباطبایی
ساسان افلاکی برنامه ریزی حمل و نقل، راه سازی دانشکده فنی، دانشگاه تهران
ایمان آقایان مهندسی ترافیک دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه صنعتی شاهرود
جواد اکبردوست مهندسی مکانیک دانشگاه خوارزمی، دانشکده مکانیک
میثم اکبرزاده برنامه ریزی حمل و نقل عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان
محمد رضا الیاسی مهندسی ترافیک استادیار گروه عمران دانشگاه ملایر
علی اصغر آل شیخ مهندسی نقشه برداری
سید مهدی امامی میبدی مدیر عامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد
محمد جواد امیری محیط زیست و حمل و نقل دانشگاه تهران
محمدرضا امین ناصری برنامه ریزی حمل و نقل دانشگاه تربیت مدرس
هومن اندامی سیستمهای هوشمند حمل و نقل عضو هیئت علمی
جلال ایوبی نژاد راه سازی دانشگاه پیام نور
محسن بابایی مهندسی حمل و نقل دانشگاه بوعلی سینا همدان، دانشکده فنی، دپارتمان عمران
عباس بابا زاده برنامه ریزی حمل و نقل، مهندسی حمل و نقل دانشکده مهندسی عمران، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران
اکبر باغوند محیط زیست و حمل و نقل
امین میرزا بروجردیان ایمنی حمل و نقل، برنامه ریزی حمل و نقل دانشگاه تربیت مدرس
علی بزرگی امیری مهندسی صنایع هیات علمی دانشکده مهندسی صنایع، پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران
مهدی بشیری مهندسی صنایع دانشگاه شاهد
محمد رضا بمانیان معماری و شهرسازی
محسن بهره دار برنامه ریزی حمل و نقل
محمد علی بهشتی نیا مهندسی صنایع عضو هیات علمی دانشگاه سمنان
علی بهلولی ریاضی و علوم کامپیوتر دانشگاه اصفهان
حمیدرضا بهنود ایمنی حمل و نقل استادیار، گروه عمران، دانشگاه بین المللی امام خمینی
محمد مهدی پایدار سیستمهای هوشمند حمل و نقل مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
محمدعلی پیرایش برنامه ریزی حمل و نقل هیئت علمی/ دانشگاه فردوس مشهد
علی پیردوانی مهندسی حمل و نقل دانشگاه هاسلت بلژیک
عبدالحسین پری زنگنه محیط زیست و حمل و نقل استاد دانشگاه زنجان
فریدالدین پیرویان مهندسی حمل و نقل بخش مهندسی عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
میرسامان پیشوایی مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت
مسعود پلاسی راه سازی، طرح هندسی راه دانشیار دانشکده مهندسی عمران- دانشگاه تهران
پرهام پهلوانی سیستم اطلاعات مکانی استاد دانشگاه تهران
محمد رضا پورجعفر معماری و شهرسازی استاد دانشگاه تربیت مدرس
محمد جعفر تارخ ریاضی و علوم کامپیوتر دانشگاه خواجه نصیر
سعید تاریوردیلوی اصل زیرساختهای حمل و نقل دانشگاه ارومیه
کتایون تقی زاده معماری و شهرسازی عضو هیت علمی دانشگاه تهران گروه مدیریت پروژه وساخت
محمد رضا تقی زاده مهندسی صنایع - مسیریابی دانشکده مدیریت، گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه تهران
محمد تمنایی برنامه ریزی حمل و نقل دانشکده مهندسی حمل و نقل دانشگاه صنعتی اصفهان
جواد تن زاده برنامه ریزی حمل و نقل، راه سازی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد تهران شمال مشاور قائم مقام وزیر راه و شهرسازی استان تهران
علی توکلی کاشانی ایمنی حمل و نقل استادیار- دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده عمران
رضا توکلی مقدم برنامه ریزی حمل و نقل استاد دانشکده مهندسی صنایع، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران
آرا تومانیان سیستم اطلاعات مکانی گروه مهندسی نقشه برداری پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران
بهروز ثقفی راه سازی مدرس/ دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، مشاور عالی/ پژوهشکده حمل و نقل طراحان پارسه
میلاد جاسمی مهندسی صنایع هیات علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
یونس جبارزاده مدیریت دانشگاه تهران
آرمین جبار زاده برنامه ریزی حمل و نقل دانشگاه علم و صنعت ایران - دانشکده مهندسی صنابع
مرتضی جلیلی قاضی زاده زیرساختهای حمل و نقل عضو هیئت علمی دانشگاه قوچان
امین جمیلی مهندسی حمل و نقل ریلی عضو هیئت علمی - دانشگاه تهران
بابک جوادی مهندسی صنایع استادیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه تهران پردیس فارابی
بابک جوانی مهندسی ترافیک دانشگاه تهران
حسن جوانشیر مهندسی حمل و نقل، مهندسی صنایع عضو هیئت علمی دانشکده تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
فریبرز جولای عضو هیات علمی دانشکده مهندسی صنایع – دانشگاه تهران
عبدالاحد چوپانی برنامه ریزی حمل و نقل دانشگاه شاهرود
مسعود حاجی علیلو زیرساختهای حمل و نقل مدیر گروه خاک و پی دانشگاه تبریز
عبدالرحمن حائری مهندسی صنایع Iran University of Science and Technology Iran
میقات حبیبیان برنامه ریزی حمل و نقل
سید مهدی حجازی راه سازی دانشگاه صنعتی اصفهان
جعفر حیدری مهندسی صنایع دانشکده مهندسی صنایع، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران
جلیل حیدری مهندسی صنایع گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
رحیم حیدری سیستمهای هوشمند حمل و نقل عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز
علی اکبر حیدری معماری و شهرسازی دانشگاه یاسوج - دانشکده فنی - مهندسی
مهدی حیدری مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران
علی اکبر حسنی مهندسی سازه، مهندسی صنایع عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شاهرود
سید مهدی حسینی مطلق برنامه ریزی حمل و نقل، مهندسی صنایع دانشیار دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران
رفیع حسنی مقدم اقتصاد استادیار گروه اقتصاد / دانشگاه دامغان
علی حسینی نوه احمدابادیان مهندسی نقشه برداری هیئت علمی دانشگاه خواجه نصیر
حسین حق شناس برنامه ریزی حمل و نقل عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان/دانشکده حمل و نقل
فرشید رضا حقیقی برنامه ریزی حمل و نقل، مهندسی ترافیک استاد یار دانشکده عمران گروه مهندسی راه و ترابری دانشگاه صنعتی بابل
حجت الله حمیدی مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی
محمد رضا حمیدی سیستمهای هوشمند حمل و نقل عضو هیئت علمی
نوید خادمی برنامه ریزی حمل و نقل دانشکده عمران، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران
ملودی خادم ثامنی مهندسی صنایع - مسیریابی دانشگاه راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران
مرتضی خاکزار بفروئی مهندسی صنایع استادیار پژوهشکده توسعه تکنولوژی
سیدجلال خالقی مدیریت عضوهیت علمی دانشگاه لاهیجان
حامد خانی سانیج راه سازی عضو هیات علمی دانشگاه یزد
علیرضا خاوندی راه سازی دانشگاه زنجان استادیار، دانشکده مهندسی عمران
محمدمهدی خبیری راه سازی، زیرساختهای حمل و نقل دانشگاه یزد-دانشکده فنی ومهندسی -گروه مهندسی عمران
احمد خدادادی هیات علمی دانشکده فنی مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
شهرام خیر اندیش مهندسی حمل و نقل هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت
سامان خیرخواه عضو هیات علمی دانشکده مهندسی صنایع- دانشگاه بوعلی سینای همدان
بهنام داودی مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز- گروه مهندسی مکانیک
شهرام درخشان مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت - دانشکده مهندسی مکانیک
حسین دشتستانی نژاد برنامه ریزی حمل و نقل فارغ التحصیل دکترا دانشگاه صنعتی شریف
فرزاد دهقانیان مدیریت گروه مهندسی صنایع، دانشگاه فردوسی مشهد
سید مهدی یدی همدانی برنامه ریزی حمل و نقل دانشگاه بین المللی امام خمینی ( ره)
امیرحسین دوایی مرکزی مهندسی مکانیک استاد- دانشکده مهندسی مکانیک- دانشگاه علم و صنعت
حسن دیواندری راه سازی، مهندسی عمران - راهسازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر استادیار (پایه 10)
حسن دیواندری مهندسی حمل و نقل دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر
جبار علی ذاکری زیرساختهای حمل و نقل، مهندسی حمل و نقل ریلی مدیر گروه
مجید ذبیحی طاری حمل و نقل هوایی، مهندسی حمل و نقل استادیار، دانشگاه آزاد- واحد تهران شرق فارغ التحصیل دانشگاه تربیت مدرس
علی ذوالقدر مهندسی سازه داشجوی پسا دکتری دانشگاه علم و صنعت
امیر مسعود رحیمی برنامه ریزی حمل و نقل دانشگاه زنجان
کامران رحیم اف برنامه ریزی حمل و نقل استاد دانشگاه پیام نور تهران
تیمور رحمانی اقتصاد حمل و نقل دانشگاه تهران-هیات علمی
اشکان رحیمی کیان سیستمهای هوشمند حمل و نقل دانشیار گرایش کنترل، گروه مهندسی برق، دانشکده برق و کامپیوتر، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
امیرعباس رصافی برنامه ریزی حمل و نقل، محیط زیست و حمل و نقل عضو هیئت علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
علی رضایی اقتصاد حمل و نقل، برنامه ریزی حمل و نقل Concordia
محمدرضا رضایی برنامه ریزی حمل و نقل دانشگاه یزد
سعید رضاخواه سیستمهای هوشمند حمل و نقل دانشگاه امیرکبیر
ابراهیم رضایی نیک مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی سجاد
جواد رضائیان مسیریابی، مهندسی صنایع دانشگاه علوم و فنون مازندران
محمدعلی رضوانی مهندسی حمل و نقل ریلی عضو هیات علمی، دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران
امین رمضانی سیستمهای هوشمند حمل و نقل استادیار گرایش کنترل، گروه مهندسی برق، دانشکده برق و کامپیوتر، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
محسن زاهدی برنامه ریزی حمل و نقل، مهندسی ترافیک استادیار/دانشگاه رازی
مهدی یزدان پناه برنامه ریزی حمل و نقل فارغ التحصیل دکتری مهندسی راه و ترابری
سید مهدی زهرایی زیرساختهای حمل و نقل استاد دانشکده عمران دانشگاه تهران
بهرام زهزاد محیط زیست و حمل و نقل هیات علمی بازنشسته دانشگاه شهید بهشتی
محمد مهدی سپهری برنامه ریزی حمل و نقل دانشگاه تربیت مدرس
سیداحسان سیدابریشمی برنامه ریزی حمل و نقل
محمد سید حسینی برنامه ریزی حمل و نقل
آرام سروشیان مهندسی حمل و نقل استادیار پژوهشکده مهندسی سازه - گروه شریانهای حیاتی
فرانک سیف الدینی معماری و شهرسازی استاد گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه هران- دانشکده جغرافیا
Tolue سیلاوی سیستم اطلاعات مکانی ریس آزمایشگاه GIS دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
مهدی سلیمانی ماشین آلات و تجهیزات تعمیر و نگهداری زیرساختهای حمل و نقل عضو هیات علمی
محمدصادق سنگری مهندسی صنایع Faculty of Fouman, College of Engineering, University of Tehran, Iran.
ریحانه سادات شاهنگیان برنامه ریزی حمل و نقل موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
سید نادر شتاب بوشهری برنامه ریزی حمل و نقل، زیرساختهای حمل و نقل مدرس در دانشکده صنایع و مرکز برنامه ریزی سیستم های دانشگاه صنعتی اصفهان
محمد شیخ زاده راه سازی دانشکده مهندسی نساجی، 8415683111، دانشگاه صنعتی اصفهان
عباس شیری راه آهن برقی، ماشین آلات و تجهیزات تعمیر و نگهداری زیرساختهای حمل و نقل عضو هیئت علمی دانشکده برق دانشگاه شهید رحایی تهران
سیدغلامرضا شیرازیان مهندسی حمل و نقل دانشگاه صنعتی امیرکبیر - دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
غلامرضا شیران برنامه ریزی حمل و نقل، محیط زیست و حمل و نقل عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان
علی اکبر شیرزادی جاوید مهندسی سازه هیئت علمی دانشگاه علم وصنعت
بهروز شیرگیر مهندسی حمل و نقل استاد دانشگاه خوارزمی
حمید شیرمحمدی مهندسی ترافیک عضو هیئت علمی/دانشگاه ارومیه
داود شیشه بری برنامه ریزی حمل و نقل هیئت علمی/ دانشگاه یزد
غلامعلی شفابخش دانشکده عمران، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
امیر شکیبا منش معماری و شهرسازی عضو هیئت علمی گروه شهرسازی دانشگاه هنر تهران
فرهاد شهبازی مهندسی حمل و نقل دانشگاه صنعتی اصفهان
مجید شهروی مهندسی حمل و نقل ریلی دانشگاه علم و صنعت
روح اله شهنازی اقتصاد حمل و نقل دانشگاه شیراز
سینا صاحبی ایمنی حمل و نقل دانشگاه صنعتی شریف
هادی صاحبی مهندسی صنایع استاد یار دانشگاه علم و صنعت ایران – دانشکده مهندسی صنایع
علیرضا صاحب قرانی معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان/ گروه معماری و شهرسازی
علی اصغر صادقی برنامه ریزی حمل و نقل هیئت علمی/دانشگاه حکیم سبزواری
ابوالقاسم صادقی نیارکی سیستم اطلاعات مکانی استادیار سیستم اطلاعات مکانی خواجه نصیر
سیدعلی صحاف روسازی، مهندسی ترافیک گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.
بابک صفاری دانشگاه اصفهان. رشته اقتصاد شهری
محمود صفارزاده برنامه ریزی حمل و نقل
مهدی صمدزاد مهندسی حمل و نقل عضو هیت علمی/ دانشگاه تهران
محمدعلی صندیدزاده مهندسی حمل و نقل ریلی دانشیار گروه کنترل و علائم، دانشکده مهندسی راه آهن ، دانشگاه علم وصنعت ایران
نادر صولتی فر راه سازی، مهندسی عمران - راهسازی دانشگاه ارومیه
روح ا... طالبی توتی مهندسی مکانیک دانشکده مهندسی مکانیک-دانشگاه علم و صنعت
حسن طاهرخانی راه سازی استادیار دانشگاه زنجان
مسعود طبیبی سیستمهای هوشمند حمل و نقل عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
لطفعلی عاقلی اقتصاد حمل و نقل تربیت مدرس
لطفعلی عاقلی کهنه شهری اقتصاد عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس
تقی عبادی محیط زیست و حمل و نقل گروه محیط زیست دانشکده مهندسی عمران دانشگاه امیرکبیر
علی عبدی مهندسی حمل و نقل ریلی مدرس/دانشگاه
محمد رضا عدل پرور زیرساختهای حمل و نقل دانشگاه قم
مهیار عربانی راه سازی دانشگاه گیلان
نادر عربشاهی مهندسی حمل و نقل مدیر عامل شرکت طرح اندیشان
مرتضی عزتی اقتصاد حمل و نقل عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
مسلم عزیزی بندرآبادی ایمنی حمل و نقل، مهندسی حمل و نقل دانشگاه علم و صنعت
امیرمنصور عسکری فاتح زیرساختهای حمل و نقل گروه مهندسی عمران دانشگاه شمال
شروان عطایی مهندسی حمل و نقل ریلی
سعید یعقوبی مهندسی صنایع Iran University of Science and Technology Iran
حمید یعقوبی سرای مهندسی حمل و نقل ریلی مدیر پایگاه مگ لو ایران
مهدی علینقیان دانشگاه صنعتی اصفهان
محمد رضا علوی مقدم دانشگاه امیر کبیر
یونس غلامی معماری و شهرسازی استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه کاشان
محمدرضا غلامیان مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران - دانشکده مهندسی صنایع
علیرضا غنی زاده روسازی، زیرساختهای حمل و نقل دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی سیرجان، سیرجان، ایران
سید سعید فاضل زیرساختهای حمل و نقل عضو هیات علمی
سید محمد تقی فاطمی قمی مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده مهندسی صنایع
پرویز فتاحی مهندسی صنایع دانشگاه بوعلی سینا همدان
منوچهر فرج زاده اصل سیستم اطلاعات مکانی دانشگاه تربیت مدرس گروه سنجش از راه دور 091221723124
امیراسماعیل فروهید برنامه ریزی حمل و نقل دانشگاه آزاد پرند. دانشگده مهندسی عمران
مهدی فلاح تفتی مهندسی ترافیک، مهندسی حمل و نقل دانشیار دانشکده عمران دانشگاه یزد
محسن فلاح زواره مهندسی ترافیک، مهندسی عمران دانشگاه خوارزمی - دانشکده مهندسی عمران
محمد صابر فلاح نژاد برنامه ریزی حمل و نقل هیئت علمی/ دانشگاه یزد
عبدالسلام قادری مهندسی صنایع - مسیریابی دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه کردستان
علیرضا قاری قرآن زیرساختهای حمل و نقل دانشگاه اصفهان/استادیار
مرتضی قارونی نیک زیرساختهای حمل و نقل، مهندسی حمل و نقل ریلی دانشکده مهندسی راه آهن-دانشگاه علم و صنعت ایران
حسین قاسم‌زاده تهرانی راه سازی صنعتی شاهرود
سید ضیاءالدین قاضی زاده قرد مهندسی صنایع عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین
صفر قائد رحمتی ایمنی حمل و نقل دانشگاه تربیت مدرس
علی رضا قراگوزلو سیستم اطلاعات مکانی ریاست مرکز تحقیقات نقشه برداری سازمان نقشه برداری کشور مشاور رئیس سازمان نقشه برداری کشور
بهمن قربانی واقعی استادیار دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران
مهدی قطعی ریاضی و علوم کامپیوتر، سیستمهای هوشمند حمل و نقل دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مسعود یقینی مهندسی حمل و نقل ریلی دانشگاه علم و صنعت ایران
سید فرید قنادپور دانشگاه علم و صنعت
ابوالفضل قنبری سیستمهای هوشمند حمل و نقل عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز
حسین قهرمانی مهندسی حمل و نقل ریلی
مهرداد کارگری سیستمهای هوشمند حمل و نقل دانشگاه تربیت مدرس
محمد حسین کاظمی سیستمهای هوشمند حمل و نقل استادیاردانشگاه
علی کاوند مهندسی عمران دانشگاه تهران
عباس کبریتچی راه سازی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
همایون کتیبه زیرساختهای حمل و نقل هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیر کبیر
محمدامین کربلا زیرساختهای حمل و نقل مدرس تمام وقت مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق خوزستان
جلال کرمی سیستم اطلاعات مکانی، مهندسی نقشه برداری عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، گروه سنجش از دور و GIS
دکتر محمد کریمی مهندسی نقشه برداری عضو هیئت علمی دانشگاه خواجه نصیر
سعید کریمی محیط زیست و حمل و نقل استادیار/دانشگاه تهران
شهاب الدین کرمانشاهی برنامه ریزی حمل و نقل استادیار دانشکده شهرسازی دانشگاه تهران
فرید کریمی پور سیستم اطلاعات مکانی دانشگاه تهران
سعید کریمی نسب
حمیدرضا کوشا مهندسی صنایع هیئت علمی/دانشگاه فردوسی مشهد
احمد گلی راه سازی دانشگاه اصفهان
محمود گلابچی مهندسی سازه عضو هیت علمی وسرپرست گروه مدیریت پروژه وساخت دانشگاه تهران
امیر گلرو برنامه ریزی حمل و نقل
منوچهر لطیفی نمین زیرساختهای حمل و نقل دانشیار دانکدة مهندسی عمران، دانشگاه تهران
غلامرضا لظیفی معماری و شهرسازی استادیار گروه برنامه ریزی شهری و منطقه ای دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی
علیرضا ماهپور مهندسی حمل و نقل دانشگاه شهید بهشتی
براتعلی مجردی سنجش از راه دور، مهندسی نقشه برداری استادیار - دانشکده عمران- دانشگاه علم و صنعت
رسول محرمی مهندسی مکانیک دانشگاه زنجان
سعاد محفوظ پور اقتصاد دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. مرکز تحقیقات ارتقا ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها
پرستو محمدی اقتصاد حمل و نقل
سعید محمدزاده عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
ابوالفضل محمدزاده مقدم برنامه ریزی حمل و نقل دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده مهندسی - گروه عمران
امین محمودی مهندسی سازه هیات علمس دانشگاه خلیج فارس
عباس محمود آبادی مهندسی صنایع، مهندسی صنایع - مسیریابی دانشگاه مهراستان
هادی مختاری برنامه ریزی حمل و نقل هیئت علمی/ دانشگاه کاشان
نادر مختارانی محیط زیست و حمل و نقل دانشگاه تربیت مدرس
امیر مدرس راه سازی دانشیار گروه راه و ترابری داشنگاه صنعتی نوشیروانی بابل
`احمد میرآبادی مهندسی حمل و نقل ریلی
محمد حسن میرابی مقدم راه سازی عضو هیئت علمی
بابک میربهاء مهندسی ترافیک، مهندسی حمل و نقل پژوهشکده حمل و نقل طراحان پارسه
حمید میرزاحسین مهندسی حمل و نقل استادیار دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین (ره)
راهب میرزانمدی زیرساختهای حمل و نقل، مهندسی حمل و نقل دانشگاه صنعتی چالمرز سوئد
سید محمد میرعبدالعظیمی ایمنی حمل و نقل، روسازی استادیار، گروه مهندسی عمران (راه و ترابری)، دانشکده فنی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
سید حمید میرمحمدی مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی اصفهان
سید مجدالدین میر محمد حسینی مهندسی سازه هیات علمی/ دانشکده عمران دانشگاه صنعتی امیر کبیر
سید مرتضی مرندی روسازی دانشگاه شهید باهنر کرمان- دانشکده مهندسی عمران
غلامرضا مروجی مهندسی صنایع معاون هماهنگی شرکت کنترل ترافیک
امیر حسین مزینی اقتصاد معاون پژوهشی پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس
ابوالفضل مشکینی معماری و شهرسازی عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
سید محمود مصباح نمینی ایمنی دانشگاه صنعتی امیرکبیر - دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
علی مصلی نژاد ریاضی و علوم کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی
بیژن معاونی سیستمهای هوشمند حمل و نقل، مهندسی حمل و نقل ریلی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
هوشمند معصومی زیرساختهای حمل و نقل، معماری و شهرسازی استادیار دانشگاه برلین گرایش: برنامه ریزی شهری و حمل و نقل
حبیب ا... ملاطفی مهندسی حمل و نقل ریلی عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
محمد رضا ملک سیستم اطلاعات مکانی هیئت علمی دانشگاه خواجه نصیر
محمود ملکوتی علون آبادی مهندسی حمل و نقل دانشگاه خلیج فارس. دانشکده مهندسی عمران
امیر رضا ممدوحی برنامه ریزی حمل و نقل گروه برنامه‌ریزی حمل و نقل، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس
حسن مینا مهندسی صنایع مدرس دانشگاه آزاد
محمد منتظری مدیریت معاون پشتیبانی مترو مسیر هماهنگی UITT
سعید منجم برنامه ریزی حمل و نقل دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
ایرج مهدوی مهندسی صنایع استاد دانشگاه علوم و فنون مازندران
محسن مهرآرا اقتصاد حمل و نقل
نادر مهرگان اقتصاد، اقتصاد حمل و نقل دانشگاه بوعلی سینا
رضا مؤیدفر اقتصاد حمل و نقل، برنامه ریزی حمل و نقل استادیار، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه اراک
سید محمد موسوی گزافرودی استادیار دانشکده مهندسی راه اهن دانشگاه علم و صنعت ایران
سید کمال الدین موسوی مشهدی سیستمهای هوشمند حمل و نقل دانشگاه علم و صنعت ایران
حسن مومیوند زیرساختهای حمل و نقل دانشگاه ارومیه
علی نادران ایمنی حمل و نقل مرکز تحقیقات ایمنی کاربردی دانشگاه علم و صنعت ایران
علی نادی زاده مسیریابی دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه اردکان
سید صابر ناصر علوی ایمنی حمل و نقل، برنامه ریزی حمل و نقل هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
غلامرضا نبی‌بیدهندی محیط زیست و حمل و نقل استاد/ دانشگاه تهران
عیسی نخعی کمال ابادی برنامه ریزی حمل و نقل مدرس
نوید ندیمی ایمنی حمل و نقل، مهندسی ترافیک استاد یار دانشگاه شهید باهنر کرمان
نجمه نیسانی سامانی سیستم اطلاعات مکانی استادیار دانشگاه تهران
محمد نصیری ریاضی و علوم کامپیوتر، سیستمهای هوشمند حمل و نقل دانشگاه بوعلی سینا - دانشکده مهندسی کامپیوتر شبکه های بیسیم
محمد مهدی نصیری مهندسی حمل و نقل عضو هیئت علمی - دانشگاه تهران
علی نصراله تبار آهنگر راه سازی مرکز تحقیات قیر و آسفالت
سلمان نظری شیرکوهی مهندسی صنایع گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی فومن، دانشگاه تهران
علی نعیمی صدیق مهندسی صنایع دانشگاه سمنان
شمس نوبخت دودران ایمنی حمل و نقل، راه سازی گروه راه و ترابری، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.
فرشاد نوریان معماری و شهرسازی دانشگاه تهران - گروه معماری و شهرسازی
سید مرتضی هاتفی مهندسی صنایع بخش مهندسی صنایع دانشگاه شهرکرد
حسن هویدی محیط زیست و حمل و نقل استادیار/ دانشگاه تهران
جواد واثقی امیری زیرساختهای حمل و نقل دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
حسین وارسته محیط زیست و حمل و نقل دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران
علی رضا وفایی نژاد سیستم اطلاعات مکانی، مهندسی نقشه برداری پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور، دانشگاه شهید بهشتی
داود یونسیان مهندسی حمل و نقل ریلی