درباره نشریه

به منظور گسترش، پیشرد و ارتقای علمی حمل و نقل کشور و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه های مهندسی و مدیریت زیرساختهای حمل و نقل از قبیل زیر بخشهای جاده ای، هوایی ، ریلی ، دریایی، لوله ای و ترکیبی، و انتشار آخرین یافته های علمی و پژوهشی ، فصلنامه مهندسی حمل و نقل از سال 1388 شروع به فعالیت نموده است. مهم ترین موضوعهای این مجله عبارتند از:

- زیر ساختهای حمل و نقل ( پل، تونل، راه، بندر، فرودگاه، پایانه های حمل و نقل و...)

- مهندسی ترافیک و طراحی هندسی راه

- برنامه ریزی حمل و نقل و مدیریت تقاضا و عرضه حمل و نقل

- ایمنی حمل و نقل

- سیستم های هوشمند حمل و نقل

- ماشین آلات و تجهیزات تعمیر و نگهداری زیرساختهای حمل و نقل

سایر موضوع های مرتبط با حمل و نقل