اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1535
تعداد پذیرش 495
تعداد عدم پذیرش 713

مقالات منتشر شده (از سال 1390)
تعداد دوره‌ها 12
تعداد شماره‌ها 46
تعداد مقالات 563
تعداد مشاهده مقاله 469970
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 1006867
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 8 روز
متوسط زمان پذیرش 255 روز
درصد پذیرش 32 %