اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1555
تعداد پذیرش 511
تعداد عدم پذیرش 715

مقالات منتشر شده (از سال 1390)
تعداد دوره‌ها 12
تعداد شماره‌ها 47
تعداد مقالات 581
تعداد مشاهده مقاله 492589
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 1024903
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 8 روز
متوسط زمان پذیرش 250 روز
درصد پذیرش 33 %