موضوعات = روسازی
ارزیابی شیارافتادگی و حساسیت رطوبتی بتن آسفالتی گرم حاوی الیاف نایلونی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1397

حسن طاهرخانی؛ سیامک افروزی


ارزیابی کاربر محور وضعیت روسازی با استفاده از برنامه کاربردی تلفن های همراه هوشمند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1398

امیر گلرو


تحلیل و ارزیابی اثر طول تماس سنگدانه ها بر پتانسیل شیارشدگی مخلوطهای آسفالتی گرم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 خرداد 1398

10.22119/jte.2019.88169

محمود رضا کی منش؛ علی نصراله تبار؛ الناز ارقند


استفاده از نتایج آزمایش LWD در ارزیابی مصالح دانه ای روسازی و ارائه مدل های تجربی تعیین مدول سختی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 تیر 1398

10.22119/jte.2019.90944

امیر کاوسی؛ محمدرضا قربانی نیک


بررسی تاثیر مشخصات هندسی و مکانیکی لایه‌ها بر سرعت شکست روکش آسفالتی

دوره 12، شماره 3، فروردین 1400، صفحه 529-541

10.22119/jte.2021.88370

حسن زیاری؛ برات مجردی؛ محمدرضا محمد علیها؛ مجید جبالبارزی


بررسی عملکرد مخلوط آسفالت بازیافتی اصلاح شده با جوانساز و الیاف

دوره 12، شماره 1، مهر 1399، صفحه 85-100

10.22119/jte.2020.88172

حسن زیاری؛ علی منیری؛ حسن دیواندری


بررسی حساسیت رطوبتی و پیر شدگی بلند مدت بتن آسفالتی حاوی لاستیک ضایعاتی

دوره 11، شماره 4، تیر 1399، صفحه 891-912

10.22119/jte.2020.79640

حسن طاهرخانی؛ حسین بیات؛ حمید رضا اکبری


اثر رسوب‌گذاری کلسیم کربنات توسط عامل باکتریایی بر پوشش قیری و عریان‌شدگی مخلوط‌های آسفالتی سرد

دوره 11، شماره 2، دی 1398، صفحه 425-443

10.22119/jte.2019.79646

حامد عطاران دوم؛ ابوالفضل محمدزاده مقدم؛ محسن کرابی؛ سمانه عطاران دوم


تحلیل میزان حساسیت جهتی تبدیل موجک در شناسایی هوشمند بافت خرابی های روسازی آسفالتی

دوره 10، شماره 4، تیر 1398، صفحه 807-832

رضا شهابیان مقدم؛ سیدعلی صحاف؛ ابوالفضل محمدزاده مقدم؛ حمیدرضا پوررضا


ارزیابی عملکرد مخلوط‌های آسفالتی ‌گرم (WMA) با مواد افزودنی‌های گرم آلی و شیمیایی

دوره 10، شماره 4، تیر 1398، صفحه 987-1002

محمود عامری؛ مهدی امیری هرمزکی؛ مصطفی وامق؛ محمدمهدی خبیری


بررسی عوامل تاثیر گذار و ارائه مدل مقاومت بیرون کشش ژئوکامپوزیت بین دو لایه آسفالتی

دوره 10، شماره 3، فروردین 1398، صفحه 425-445

علیرضا نوری؛ فریدون مقدس نژاد؛ علی خدایی


ارائه مدل تعیین روش و اولویت نگهداری روسازی‎های آسفالتی با استفاده از سیستم استنتاج فازی- مطالعه موردی استان فارس

دوره 10، شماره 3، فروردین 1398، صفحه 459-481

نوید ندیمی؛ حمیدرضا شهبازی؛ آرش غیبی؛ امیرحسین زارع میرحسینی


ارزیابی خواص مقاومتی و حساسیت رطوبتی مخلوط کف قیری اصلاح شده با میکرو آهک و سیمان

دوره 10، شماره 3، فروردین 1398، صفحه 657-676

مهرداد میرشکایان بابکی؛ محمود رضا کی منش؛ آیت سلطانی منش؛ غلام رضا توکلی


پاسخ شبه‌استاتیکی روسازی آسفالتی لایه‌ای با رفتار ویسکوالاستیک به روش المان دیفرانسیل کوادرچر

دوره 10، شماره 2، دی 1397، صفحه 311-334

سینا رامش خواه؛ محمود ملکوتی علون آبادی؛ پرویز ملک زاده؛ سید حامد معراجی


بررسی عملکرد الیاف بازیافتی پلی پروپیلن گونی بر پارامترهای مقاومتی خاک ماسه ای بابلسر با درصدهای مختلف سیمان

دوره 10، شماره 2، دی 1397، صفحه 371-384

نیما رنجبر مالی دره؛ عیسی شوش پاشا؛ سید محمد میرحسینی؛ مهدی دهستانی


تأثیرتوأم استایرن بوتادین استایرن و پروپلاست در بهبود عملکرد آسفالت ماستیکی درشت دانه

دوره 10، شماره 2، دی 1397، صفحه 385-399

سپهر ساعدی؛ گلنار صادقیان اصل؛ سید حسین یثربی