دوره و شماره: دوره 13، شماره 2 - شماره پیاپی 51، دی 1400، صفحه 1347-1381 
اصلاح خصوصیات دمای میانی و پایین قیر با پلیمر پلی بوتادین رابر

صفحه 1383-1395

10.22119/jte.2020.103617

محمد وریا خورده بینان؛ محمود رضا کی منش؛ شمس نوبخت دودران


توسعه یک مدل مسیریابی برای مدیریت مناسب ناوگان جمع‌آوری پسماند جامد شهری مبتنی بر Web-based GIS

صفحه 1415-1435

10.22119/jte.2020.106629

کیوان باقری؛ نجمه نیسانی سامانی؛ محمدرضا جلوخانی نیارکی؛ آرا تومانیان؛ لیلا حاجی بابایی