برآورد میزان انرژی اتلافی ناشی از ترمزگیری خودروها در مقابل تقاطعات چراغدار شهر تهران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه برق، دانشکده برق کامپیوتر، دانشگاه حکیم سبزواری

2 هیئت علمی/دانشگاه حکیم سبزواری

چکیده

امروزه گسترش شهرها و استفاده از خودروها بحران‌هایی از جمله افزایش مصرف سوخت، آلودگی هوا و ترافیک شهری را بدنبال داشته است. همواره مقدار قابل توجهی از انرژی خودروها، در اثر ترمزگیری‌های پی در پی در شهرهای پر ترافیک به هدر می‌رود. از این رو بازیابی و استفاده مجدد از انرژی ترمزی باعث کاهش مصرف سوخت و کاهش آلودگی هوا می‌گردد. در این مقاله یک برآورد حداقلی از مقدار متوسط انرژی و توان تلف شده خودروها در شهر تهران دراثر ترمزگیری‌ مقابل چراغ‌های راهنمایی مطابق با آمار سال 1393 انجام شده و سپس مقدار انرژی بازیافت روزانه آن محاسبه شده است. مقایسه انرژی قابل بازیابی ناشی از این ترمزگیری‌ها با انرژی روزانه تولیدی نیروگاه پرند و برق مصرفی منازل نشان می‌دهد تنها از همین نوع ترمزگیری می‌توان معادل 3 درصد انرژی تولیدی نیروگاه پرند که معادل برق مصرفی 96000 منزل مسکونی است، صرفه‌جویی کرد. نتایج حاصل از محاسبات انجام گرفته می‌تواند بطور قابل توجهی، طراحی و ساخت سیستم‌های ترمز احیاء کننده انرژی را وسوسه انگیز و توجیه‌پذیر نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعاتمقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 16 شهریور 1399
  • تاریخ دریافت: 31 خرداد 1399
  • تاریخ بازنگری: 12 شهریور 1399
  • تاریخ پذیرش: 16 شهریور 1399