ارزیابی مطلوبیت استفاده از سیستم حمل‌ونقل همگانی جاده‌ای به کمک تحلیل اطلاعات و نظرسنجی از بهره‌بردار، رانندگان و کاربران ( 20 پایانه اول کشور به ترتیب اولویت)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات، گروه برنامه ریزی حمل و نقل، تهران، ایران.

چکیده

بررسی و تحلیل نظرات دست اندرکاران و ذینفعان حوزه‌ی حمل‌ونقل جاده‌ای به جهت سیاست‌گذاری در این بخش مهمترین شاخص ارزیابی حمل ونقل جاده‌ای برونشهری است که موارد مهمی نظیر ارزیابی تاخیرات و تاثیر زمان سفر بر مطلوبیت سیستم را نشان می‌دهد. روش مطالعه مقاله طراحی پرسشنامه‌ای است که اگر چه بخشی از آن به ظاهر مبین پرسشنامه مقایسات زوجی است(AHP فازی) اما در لایه‌ی نهانی این پرسشنامه متغیرهای موردنیاز تحلیل تحلیل دوّار گنجانده شده است. پرسشگری‌های صورت گرفته از مسافران با توجه به محدودیت‌های موجود در چهار روز متوالی در پایانه‌های غرب، شرق، جنوب و بیهقی تهران به صورت مستقیم و در سایر بیست پایانه منتخب به کمک نمایندگان محلی بین تاریخ‌های 12/02/1398 تا 15/02/1398 انجام پذیرفته است و نتایج بدست آمده از وزن‌دهی شاخص‌هایی که به منظور ارزیابی و مقایسات زوجی در نظر گرفته شده‌اند عبارتند از؛پویایی سیاست های تشویقی(دسته1-0.27)؛ عملکرد ترافیکی سیستم(دسته2-0.26)؛ پوشش سیستم(دسته1-0.19)؛ یکپارچگی سیستم(دسته1-0.18)؛ ایمنی(دسته2-0.39)، محیط زیست(دسته1-0.15)؛ زمان سفر(دسته2-0.19)؛ خدمات رفاهی(دسته1-0.21)و سیستم‌های هوشمند(دسته2-0.16). بنابراین از نتایج وزن‌دهی می‌توان به این موضوع پی برد که پویایی سیاست‌های تشویقی و نوع سیاست‌گذاری می‌تواند با ضریب بالایی شاخص‌های سطح خرد و کلان را به منظور افزایش سهم حمل‌ونقل عمومی جاده‌ای تحت شعاع خود قرار دهد و همچنین تمرکز راهکارهای پیشنهادی به منظور افزایش سهم حمل‌ونقل عمومی جاده‌ای بر سیاست‌گذاری، بهینه‌سازی زمان سفر، افزایش سطح ایمنی و کیفیت خدمات بوده است.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 24 تیر 1399
  • تاریخ دریافت: 29 دی 1398
  • تاریخ بازنگری: 23 تیر 1399
  • تاریخ پذیرش: 24 تیر 1399