دوره و شماره: دوره 13، شماره 1 - شماره پیاپی 50، مهر 1400، صفحه 1057-1086 

مقاله پژوهشی

1. مدل‌سازی ریاضی جدید برای مسئله موجودی - مسیریابی وسائط نقلیه الکتریکی

صفحه 1071-1090

10.22119/jte.2021.63216

کوثر صادقی ولنی؛ رضا توکلی مقدم؛ فریبرز جولای


علمی - پژوهشی

2. برآورد ایمنی نواحی ترافیکی با استفاده از روش EB و مدل‌های کلان

صفحه 1091-1102

10.22119/jte.2019.92671

نعمت سلطانی؛ محمود صفارزاده؛ علی نادران؛ میلاد ابوالحسنی


مقاله پژوهشی

14. ارائه مدل بومی بازاریابی کم هزینه در صنعت هواپیمایی ایران

صفحه 1299-1331

10.22119/jte.2021.274194.2543

نازنین السادات فاتحی؛ علیرضا روستا؛ داریوش جمشیدی