دوره و شماره: دوره 13، شماره 1 - شماره پیاپی 50، مهر 1400، صفحه 1057-1086 

علمی - پژوهشی

برآورد ایمنی نواحی ترافیکی با استفاده از روش EB و مدل‌های کلان

صفحه 1091-1102

10.22119/jte.2019.92671

نعمت سلطانی؛ محمود صفارزاده؛ علی نادران؛ میلاد ابوالحسنی


مقاله پژوهشی

ارائه مدل بومی بازاریابی کم هزینه در صنعت هواپیمایی ایران

صفحه 1299-1331

10.22119/jte.2021.274194.2543

نازنین السادات فاتحی؛ علیرضا روستا؛ داریوش جمشیدی