موضوعات = برنامه ریزی حمل و نقل
تحلیل تغییرات تقاضا و اثرات آن در طراحی شبکه تغذیه‌کننده چندطریقه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 تیر 1398

محمدمهدی طهوری نیا؛ افشین شریعت مهیمنی


پویا سازی تاکسی های خطی بین ایستگاه مبدا و مقصد (مطالعه موردی: شهر تهران؛ خط تاکسیرانی دانشگاه علوم تحقیقات-میدان صادقیه در بازه زمانی 11:30 الی 15)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1397

10.22119/jte.2018.79657

آرش کامران؛ مسعود طبیبی؛ احسان امینی؛ علی رضا سرکار


توسعه مدل مکان‌یابی- مسیریابی با در نظر گرفتن رضایت مشتری و دریافت و تحویل همزمان

دوره 12، شماره 1، مهر 1399، صفحه 101-114

10.22119/jte.2020.58248

پدرام معماری؛ محمد پرتوی؛ فریبرز جولای؛ رضا توکلی مقدم


تحلیل اثر بهینه سازی تخصیص واگن‌ها بر کاهش هزینه حمل‌و نقل در شبکه متروی تهران

دوره 11، شماره 3، فروردین 1399، صفحه 577-592

10.22119/jte.2020.87704

رقیه نظری؛ علی اکبر عرب مازار؛ رسام مشرفی


یکطرفه کردن مجموعه‌ای از خیابان‌های شبکه حمل و نقل شهری با هدف کاهش ترافیک یک منطقه خاص

دوره 10، شماره 3، فروردین 1398، صفحه 617-636

هادی کریمی؛ نرگس رفیعی فروشانی؛ سید محمد رضا حسینی نسب؛ سید نادر شتاب بوشهری


مکان یابی مراکز امداد موقت و مسیریابی پویای وسایل نقلیه امداد هوایی در شرایط بحران

دوره 9، شماره 4، تیر 1397، صفحه 519-548

محمد آقایی؛ مهدی علینقیان؛ محمد سعید صباغ


تحلیل قابلیت اطمینان زمان سفر خطوط اتوبوس با استفاده از داده‌های سیستم موقعیت‌یاب جهانی

دوره 9، شماره 3، فروردین 1397، صفحه 295-312

مجتبی رجبی بهاء آبادی؛ نوید خادمی؛ روزبه فروزنده؛ افشین شریعت مهیمنی


تأثیر روش های مختلف اطلاع رسانی (تصویری، صوتی و نوشتاری) بر قدرت ادراک و تداعی مسافران

دوره 9، شماره 3، فروردین 1397، صفحه 357-375

نوید خادمی؛ مصطفی بابابیک؛ رامین ساعدی گرمی


بهینه سازی استراتژی‌های مدیریت اختلال در خطوط راه آهن شهری با استفاده از الگوریتم جستجوی همسایگی متغیر

دوره 9، شماره 3، فروردین 1397، صفحه 451-471

عرفان حسن‌نایبی؛ سید حسام الدین ذگردی؛ محمدرضا امین ناصری؛ مسعود یقینی


مدلسازی الگوی زنجیره سفر شهری (نمونه موردی: تورهای سه سفره شهروندان قزوینی)

دوره 7، شماره 4، تیر 1395، صفحه 653-663

امیر رضا ممدوحی؛ سیده معصومه روشنایی


شناسایی سیاست های موثر بر سیستم اشتراک دوچرخه در شهر تهران

دوره 7، شماره 3، فروردین 1395، صفحه 627-662

عطیه عسگری طورزنی؛ میقات حبیبیان


ارائه مدلی برای افزایش تدریجی سرعت سیر در راه آهن مبتنی بر طراحی سناریو، مطالعه موردی مسیر تهران- میانه

دوره 7، شماره 3، فروردین 1395، صفحه 481-498

زهرا علیمرادی؛ عبدالحمید اشراق نیای جهرمی؛ میثم نعیمی؛ ماهان کوچنانی