پویا سازی تاکسی های خطی بین ایستگاه مبدا و مقصد (مطالعه موردی: شهر تهران؛ خط تاکسیرانی دانشگاه علوم تحقیقات-میدان صادقیه در بازه زمانی 11:30 الی 15)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه راه و حمل و نقل، دانشکده فنی، دانشگاه علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

3 دانشگاه صنعتی امیرکبیر

4 استادیار دانشگاه علوم و تحقیقات

چکیده

سهم 22 درصدی جابجایی مسافران توسط تاکسی‌ها در شهر تهران، گویای اهمیت زیاد این طریقه حملونقل نسبت به سایر وسایل حملونقل عمومی شهری می باشد. با وجود تفاوت الگوی جابجایی مسافران تاکسی در ایران نسبت به سایر کشورها، اقدام موثری جهت برنامه‌ریزی بهتر این طریقه حملونقل و افزایش کارآمدی آن برای شهروندان انجام نشده‌است. از جمله کاربری های تاکسی می توان به عملکرد خطی تاکسی ها اشاره کرد. نتیجه این وضعیت در حال حاضر در شهرهای ایران اتلاف زیاد زمان مسافران تا لحظه تکمیل ظرقیت در ساعات غیر اوج و به دنبال آن کم شدن سطح مطلوبیت تاکسی برای مسافران می شود. در ساعات اوج نیز بطور مشابه درگیر شدن تاکسیها در جریان متراکم ترافیک در این ساعات، سبب ایجاد زمان طولانی انتظار مسافران برای دستیابی به تاکسی خطی می شود. نتیجه تحقیق حاضر نشان می دهد در صورت اعمال زمانبندی منظم برای حرکت تاکسیها و تغییر شیوه کار تاکسی های خطی از حالت demand response به time scheduled می توان ضمن افزایش مطلوبیت این کاربری برای تقاضا، درآمد تاکسیرانان فعال در خط را نیز افزایش داد. بطور نمونه، پیاده سازی این روش در خط تاکسی ایستگاه صادقیه-دانشگاه علوم‌وتحقیقات می تواند منجر به افزایش درآمد هر تاکسیران فعال در خط تا 21 درصد (با حفظ تعداد تاکسی های موجود) شود. این در حالی است که علیرغم پیشنهاد کاهش حدوداً 50 درصدی تعداد تاکسی ها در این خط، زمان انتظار مسافران، بطور متوسط در ایستگاه دانشگاه (تنها) 14 ثانیه افزایش و در ایستگاه صادقیه 26 ثانیه کاهش می یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعاتمقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1397
  • تاریخ دریافت: 21 خرداد 1397
  • تاریخ بازنگری: 07 آذر 1397
  • تاریخ پذیرش: 10 آذر 1397