مدل‌سازی عوامل مؤثر بر رفتار تهاجمی رانندگان تاکسی با استفاده از رگرسیون لجستیک-مطالعه موردی کلان‌شهر تهران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آموزشی مهندسی عمران، راه و ترابری،دانشکده عمران،دانشگاه علم وصنعت ایران،تهران،ایران

2 استاد یار دانشگاه شهید باهنر کرمان

3 دانشگاع علم و صنعت

4 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

رفتار تهاجمی رانندگان یکی از مهم‌ترین مسائلی است که در علوم رفتاری و اجتماعی تحقیقات زیادی در زمینه آن انجام شده است. اما در مهندسی حمل‌ونقل خصوصاً در مورد رانندگان تاکسی، در ایران کمتر به این موضوع پرداخته شده است. دلیل اهمیت این موضوع به ارتباط مستقیم آن با تخلفات رانندگان و ایمنی سایر کاربران راه برمی‌گردد. علاوه‌براین، رانندگان تاکسی روزانه ساعات زیادی را در سطح معابر درون‌شهری می‌گذرانند و این موضوع باعث می‌شود تا بیش از سایر کاربران تحت تأثیر عواملی قرار گیرند، که منجر به ایجاد خشم در آن‌ها می‌شود. تحلیل رفتار تهاجمی رانندگان، نیازمند شناسایی عوامل و شرایط مؤثر در وقوع آن‌ها است. تاکنون نحوۀ جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز جهت تعیین عوامل موثر بر رفتار تهاجمی رانندگان، از طریق پرسشنامه‌های معتبری بوده که به این منظور طراحی شده و توسط خود رانندگان تکمیل می‌گردند. اما این روش خود محدودیت‌هایی از جهت صحت و دقت پاسخ‌های داده شده دارد. لذا در این مقاله سعی شده تا با طراحی یک اپلیکیشن در قالب تلفن همراه، اطلاعات مربوط به رفتار تهاجمی رانندگان، توسط مسافری آگاه به مسئله و بدون اطلاع راننده برداشت شود. سپس پیش‌بینی عوامل مؤثر بر رفتار تهاجمی رانندگان تاکسی با استفاده از روش رگرسیون لٌجستیک چندگانه انجام می‎شود. از جمله مهم‌ترین عوامل موثر شناسایی شده بر ایجاد خشم در رانندگان تاکسی می‌توان به بندآمدن ترافیک ناشی از پارک دوبل سایر خودروها، تغییر مسیر یا خط ناگهانی سایر وسایل‌نقلیه، گردش ناگهانی و حرکت با سرعت پایین خودروی جلویی نسبت به جریان ترافیک اشاره کرد.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 27 اسفند 1398
  • تاریخ دریافت: 08 آبان 1398
  • تاریخ بازنگری: 22 اسفند 1398
  • تاریخ پذیرش: 27 اسفند 1398