بررسی و مطالعه برد آزمایشگاهی کنترل‌کننده ماشین سوزنAC سه فاز

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علم وصنعت

2 دانشیار گروه کنترل و علائم، دانشکده مهندسی راه آهن ، دانشگاه علم وصنعت ایران

3 گروه کنترل و علائم، دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم وصنعت ایران

چکیده

برد کنترل کننده ماشین سوزن به عنوان بخشی از سیستم کنترل تجهیزات کنار خط بوده که عملکرد صحیح و ایمن آن نقش بسزایی در ایمنی حرکت قطارها و جابجایی آن­ها بین خطوط ریلی و امنیت جان مسافران دارد. این برد می تواند دو ماشین سوزن را به صورت همزمان کنترل کند و وضعیت آن ها را به سیستم اینترلاکینگ مرکزی ارسال کند. طراحی  این برد­ها با عملیات میدانی  با حفظ انطباق  در خطوط مترو تهران از جمله خطوط 1،2،7که تجهیزات  از سازنده خارجی تامین شده اند صورت پذیرفته است. برد طراحی و شبیه سازی شده برای کنترل  ماشین سوزنAC  سه فاز و هفت سیمه است. محل قرار گیری این برد در کابینتهای کنترل کننده های اجزای کنار خط می باشد  تا بتواند ضمن جمع آوری داده های ماشین سوزن نسبت به ارسال وضعیت به اینترلاکینگ و دریافت فرمان از آن برای تغییر جهت سوزن اقدام نماید. در این مقاله به ساختار اجزای کنترل کننده کنار خط بکار رفته در متروی تهران که برد طراحی شده در آن قرار می گیرد پرداخته شده است.  برای سنجش عملکرد، مدار طراحی شده در حالت های مختلف مورد شبیه سازی قرار گرفته  و نتایج مورد انتظار حاصل  شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation and study of laboratory controller board of three phase AC Point machine

نویسندگان [English]

  • Sajad Farsi 1
  • Mohammad Ali Sandidzadeh 2
  • Farzad Soleymani 3
1 Iran university Of Science And Technology (IUST)
2 Associate Professor, Control & Signalling, School of Railway Engineering, Iran University of Science & Technology (IUST)
3 Department of Control & Signalling, School of Railway Engineering, Iran University of Science & Technology
چکیده [English]

The point machine controller board is part of a wayside control system whose safe and secure operation plays a significant role in the safety of the movement of trains and their displacement between rail lines and the safety of passengers' lives. The board can control two Point machines simultaneously and send their status to the central interlocking system. The design of these boards has been carried out by presence in the field in accordance to adaptation with Tehran metro lines 1, 2 and 7.  This designed and simulated board is used for 3 phase AC point machine with seven wires driving and detection technique. The location of this board is inside of object controllers in order to gather the data status of point machine and sending to Interlocking system and receiving the commands to switch the situation of point machine. In this paper the structure of object controller incorporated in Tehran metro which accommodates the designed board has been analyzed. Also, for measuring the performance, the designed circuit has been simulated in different modes to produce expected results.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Safety in Signaling
  • laboratory controller board
  • AC Point machine
  • Object controller system
- موسوی­کیا، هدایت­اله و رکنی، غلامحسین (1392)" آشنایی با سیستم­های علائم الکتریکی"، تهران، مرکز تحقیقات و آموزش راه آهن.
 
- فارسی، سجاد(1397)" شبیه سازی برد کنترل کننده ماشین سوزن"، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما: محمد علی صندیدزاده، تهران: دانشکده راه آهن، گروه راه آهن برقی، دانشگاه علم وصنعت ایران.
 
- میرآبادی، احمد و زارعی، خدیجه (1389)" تشخیص و شناسایی خطا در سیستم سوزن با روش الگوریتم فازی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما: احمد میرآبادی، تهران: دانشکده راه آهن، گروه راه آهن برقی، دانشگاه علم وصنعت ایران.
 
 
- Bomboardier Signaling Internal Document(2016)."Maintenance manual for object controller system 950".
 
- Cheng, Y. J., & Zhao, H. B. (2015) "Fault detection and diagnosis for railway switching points using fuzzy neural network", Proceedings of the 2015 10th IEEE Conference on Industrial Electronics and Applications, pp. 876–881.
 
- Bombardier Signaling Internal Document (2001)."General Application Information for OCS 950 Object Controller System".
 
-  Lee, J., Choi, H., Park, D., Chung, Y., Kim, H.Y. & Yoon, S. (2016) "Fault detection and diagnosis of railway point machines by sound analysis" Sensors (Switzerland), Vol.16, No.4, PP.12(4). https://doi.org/10.3390/s16040549
 
- Mezitis, M., Karevs, V., & Freimane, J. (2016). "Object Controller of Electric Drive of Point Machine with Expanded Set of Diagnostic Tools". Procedia Computer Science, 104(December 2016), pp393–399. https://doi.org/10.1016/j.procs.2017.01.151
 
- Bombardier Signaling Internal Document (1999)." Object Controller System".
 
- Yoon, S., Sa, J., Chung, Y., Park, D., & Kim, H. (2016). "Fault diagnosis of railway point machines using dynamic time warping". Electronics Letters, , pp818–819. https://doi.org/10.1049/el.2016.0206