کلیدواژه‌ها = ایمنی
تعداد مقالات: 13
1. ارزیابی رفتار رانندگان در تونل‌های دو طرفه برون شهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1398

آرش جهانتابی؛ محمود رضا کی منش؛ سید علی رضویان امرئی


2. مدل‌سازی فراوانی تصادفات در گذرگاه های همسطح جاده و ریل ایران

دوره 12، شماره 2، زمستان 1399، صفحه 273-288

10.22119/jte.2020.89831

مرتضی محسنی؛ سیدعلی حسینی؛ مرتضى باقرى


4. تحلیل و ارزیابی تأثیر خشم راننده بر شدت تصادفات

دوره 11، شماره 2، زمستان 1398، صفحه 331-354

10.22119/jte.2019.63219

محمود رضا کی منش؛ علی نصراله تبار آهنگر؛ الناز ارقند


5. ایمن سازی تردد دانش آموزان با اجرای اقدامات ترافیکی ( مطالعه موردی: بابل)

دوره 11، شماره 2، زمستان 1398، صفحه 525-537

10.22119/jte.2019.79653

فرشید رضا حقیقی؛ عباس شیخ فرد؛ محمد آزموده


8. مدلسازی ریسک و ایمنی عبور دانش آموزان در مدارس حاشیه راه

دوره 7، شماره 4، تابستان 1395، صفحه 605-614

فرشید رضا حقیقی؛ محمد غلام نژاد


10. تحلیل و مدلسازی عوامل مؤثر بر استفاده موتورسواران از کلاه ایمنی، مطالعه موردی: شهر مشهد

دوره 6، شماره 2، زمستان 1393، صفحه 289-302

سید احسان سیدابریشمی؛ مهدی قوچانیان حقوردی؛ امین میرزا بروجردیان؛ محسن فلاح زواره