ارائۀ مدل تصمیم‌گیری جهت تعیین سیستم مناسب برای ارتقای ایمنی راه‌های برون‌شهری با استفاده از سیستم استنتاج فازی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران

2 دانشجو کارشناسی ارشد، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران

3 دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران

چکیده

ایمنی ترافیک یکی از چالش­هایی است که در زمینه حمل­ونقل مطرح می­شود. عامل انسانی در بسیاری از گزارش­ها به عنوان عامل اثرگذار در رخداد تصادفات جاده­ای معرفی می­گردد. روش­های متنوعی جهت کنترل رفتار رانندگان و جلوگیری از انجام تخلفات وجود دارد. در یک دسته­بندی کلی می­توان این روش­ها را در دو دستۀ سنتی و نوین تقسیم­بندی نمود. در حال حاضر بحث استفاده از سیستم­های هوشمند به­شدت مطرح بوده و در بسیاری از موارد تصمیم­گیری در ارتباط با بکارگیری این سیستم­ها در راه­های مختلف تنها براساس قضاوت کلی صورت می­پذیرد. در حالیکه این سیستم­ها دارای مزایا و معایب متنوعی بوده و هر یک ممکن است در شرایط مشخصی دارای اولویت بکارگیری باشند. در این مقاله در نظر است تا 4 گزینه شامل : عدم نیاز به کنترل راه، کنترل راه با حضور پلیس، استفاده از دوربین­های ثابت جهت ثبت تخلفات و استفاده از سیستم‎های هوشمند ایمنی در راه با یکدیگر مقایسه شود. این گزینه­ها دارای تفاوت­های قابل توجهی به جهت محدودیت کاربرد، هزینه بکارگیری و تعمیر و نگهداری، میزان دقت و تناسب با مشخصات راه مورد نظر هستند. در اینجا با سیستم استناج فازی یک مدل تصمیم­گیری جهت انتخاب گزینۀ مناسب براساس 7 معیار توسعه داده خواهد شد. مدل پیشنهادی برای یک مطالعه موردی در استان کرمان جهت تعیین گزینه مناسب در 5 محور به کار گرفته خواهد شد. براساس نتایج تحقیق می‎توان گفت که استفاده از مدل پیشنهادی می­تواند در استفاده اصولی از انواع روش­های کنترلی جهت ارتقای ایمنی راه­ها با لحاظ کردن معیارهای مختلف فنی و اقتصادی موثر باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting a Model for Deciding About the Proper System for Safety Promotion of Rural Roads by Fuzzy Inference System

نویسندگان [English]

  • Navid Nadimi 1
  • Amirhossein Zare Mirhosseini 2
  • Arash Gheibi 3
1 Assistant Professor, Faculty of Engineering, Shahid Bahonar University, Kerman, Iran
2 Assistant Professor, Faculty of Engineering, Shahid Bahonar University, Kerman, Iran
3 Faculty of Engineering, Shahid Bahonar University, Kerman, Iran
چکیده [English]

Traffic safety is one of the main challenging issues in transportation engineering. Hhuman factor in most reports has also been announced as an effective factor in accidents. Various methods have been proposed for controlling and warning drivers in order to prevent violations. The methods can be classified into traditional and modern categories. Nowadays applying intelligent transportation systems are so popular, but deciding about their application is done often based on personal judgments. However, these systems have various benefits and disadvantages and each one must be applied in the proper case. In this paper we want to compare 4 scenarios containing 1- No control 2- Controlling by police 3- Applying cameras and 4- Intelligent transportation systems in the road. These scenarios are different in application, cost of application, precision and proportionality to the road classification. Here, a model for decision making based on 7 criteria and by Fuzzy Inference System would be developed. Then the proposed model would be tested for a case study in Kerman County for 5 rural roads. Results indicate that the proposed model can be a helpful method in order to decide about selecting the proper scenario to control the rural roads based on technical and economic criteria.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intelligent Transportation System
  • Fuzzy
  • Kerman
  • safety
-Carnis, L. and  Etienne, B. (2013) “An assessment of the safety effects of the French speed camera program”, Accident Analysis & Prevention, No. 51, pp. 301-309.
-Cheeks, J. (2014) “Speed limit and safety nexus studies for automated speed enforcement for the district of Columbia”, Washington, District Department of Transportation.
-Chen, G., Wilson, J., Meckle, W. and Cooper, P. (2000) “Evaluation of photo radar program in British Columbia”, Accident Analysis & Prevention, Vol. 32, No. 4, pp. 517-526.
-De Pauw, E., Daniels, S., Brijs, T., Hermans, E. and Wets, G. (2014) “An evaluation of the traffic safety effect of fixed speed cameras”, Safety science, No.62, pp. 168-174.
-ECMT. (2006) “Speed management”, Organization for Economic Cooperation and Development”, France, OECD Publishing.
-Ellen, D. P., Stijn, D., Laurent, F. and Inge,  M.  (2018) “Safety effects of dynamic speed limits on motorways”, Accident Analysis and Prevention, No.114, pp. 83–89.
-Elvik, R. (1997) “Effects on accidents of automatic speed enforcement in Norway”, Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, Vol. 1595,  pp. 14-19.
-Gains, A. (2003) “A cost recovery system for speed and red-light cameras - two year pilot evaluation. Department for Transport”, London, Road Safety Division.
-Global Traffic Technologies (2010) “Traffic Signal Priority Control for emergency vehicle Preemption”, Savannah, Global Traffic Technologies.
-Goldenbeld, C. and Schagen, I.V. (2005) “The effects of speed enforcement with mobile radar on speed and accidents: An evaluation study on rural roads in the Dutch province Friesland”, Accident Analysis & Prevention, Vol. 37, No. 6, pp. 1135-1144.
-Guin, A. (2006) “Benefits analysis for the Georgia department of Transportation Navigator Program: Final Report”, Atlanta, URS Corporation.
-Hatcher, G. (2014) “Intelligent transportation systems benefits, costs, and lessons”, Washington, U.S. Department of Transportation.
-ITS Handbook of Japan   (2001)  Japan Ministry of Construction.
-ITS Joint Program Office of U.S Department of Transportation (2017) “Intelligent transportation systems benefits, costs, and lessons learned”, Noblis, U.S. Department of Transportation.
-Jacek, O., Tomasz, M. and Marcin, Z. (2017) “Impact of intelligent transport systems services on the level of safety and improvement of traffic conditions”, International Conference on Transport Systems Telematics, Springer, Cham, April 2017.
-Jones, A. P., Sauerzapf, V. and Haynes, R. (2008) “The effects of mobile speed camera introduction on road traffic crashes and casualties in a rural county of England”, Journal of Safety Research, Vol.39, No.1, pp.101-110.
-Kansas and Missouri Departments of Transportation (2012) “Ramp metering 2010 Evaluation Report”, Missouri, Kansas DOT, Missouri DOT.
-Kansas and Missouri Departments of Transportation (2012) “Ramp metering 2011 Evaluation Report”, Missouri, Kansas DOT, Missouri DOT.
-Klodzinski, J. (2007) “Evaluation of impacts from deployment of an open road tolling concept for a mainline toll plaza”, Paper Presented at the 86th Annual Meeting of the Transportation Research Board, Orlando, USA.
-Kulmala, R. (1996) "Traffic safety and transport telematics", Paper at Conference  Road Safety in Europe, Birmingham, UK, 9-11 September 1996.
-Kwon, E., Brannan, D., Shouman, K., Isackson, C. and Arseneau, B. (2007) “Development and field evaluation of variable advisory speed limit system for work zones”, Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, No.2015,  pp. 12-18.
-Leggett, L. (1997) “Using Police Enforcement to Prevent Road Crashes: the Randomized Scheduled Management System”, Crime Prevention Studies, New York, CIN Press.
-Lu, X. Y. and Shladover, S. (2014) “Review of variable speed limits and advisories: Theory, algorithms, and practice”, Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, No. 2423, pp. 15-23.
-Lynch, M., White, M. and Napier, R. (2011) “Investigation into the use of point-to-point speed cameras”, NZ Transport Agency, No. 465.
-Newstead, S. V., Cameron, M. H. and Leggett, L. M. W. (2001) “The crash reduction effectiveness of a network-wide traffic police deployment system”, Accident Analysis & Prevention, Vol. 33, No. 3, pp. 393-406.
-Organization for Economic Co-operation and Development (2003) “Road safety: Impact of new technologies”, Paris, OECD publications.
-Texas Departments of Transportation (2017) “Travel time messaging on dynamic message signs”, Houston, Texas DOT.
-U.S. Department of Transportation (2000) “Intelligent transportation premier”, Washington, ITE (Institute Of Transportation Engineers).
-Wegman, F. C. M. and Goldenbeld, C. (2006) “Speed management: enforcement and new technologies”, SWOV Institute for Road Safety, Vol. 2006, No. 5.
-Zadeh, L. A. (1965) “Fuzzy sets”, Inf. Control., No. 8, pp. 338–353
-اسماعیلی، علیرضا، کرمی، احمد و پیلارام، مهدی(1395)" بررسی تأثیر استفاده از دوربینهای نظارتی تصویری در ثبت تخلفات رانندگی بر رفتار ترافیکی رانندگان(مطالعه موردی: شهرستان گرگان)"، فصلنامه علمی تخصصی دانش انتظامی گلستان؛ سال پنجم، شماره 27، ص 9-36
-اکبری غیبی، رضا و میربهاء، بابک (1394)" بررسی تأثیرگذاری دوربینهای کنترل سرعت در تصادفات آزادراه تبریز – قزوین"، فصلنامه علمی - ترویجی راهور، سال دوازدهم، شماره 31، ص 97-108.
-توکلی کاشانی، علی و انواری، محمدباقر. (1393) "عوامل مؤثر بر انتخاب سرعت رانندگان مرد"، مطالعات پژوهشی راهور؛ سال اول، شماره 10، ص 78-59.
-خسروی، هادی، صفارزاده، محمود و ابریشمی، سید احسان (1391) "روشی برای ارزیابی کارایی دوربین های کنترل سرعت در محورهای برون شهری (مطالعه موردی: محورهای استان سمنان)"، دوازدهمین کنفرانس مهندسی حمل ونقل و ترافیک ایران، تهران، سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، ص 13-1.
-سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای. دفتر  فن آوری و اطلاعات (1396) "سالنامه آماری حمل و نقل جاده ای درسال 1396"، تهران، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای.
-معاونت نظارت راهبردی امور نظام فنی (1391) "آیین‌نامه طرح هندسی را ه‌های ایران"، تهران، سازمان مدیریت برنامه و بودجه.
-  حقیقی، فرشید رضا، یوسفی ، حامد، جعفری، رضا و  اکبری، علی (1396) "بررسی تاثیر تمهیدات آرام سازی ادراکی ترافیک در کاهش سرعت ورودی شهرها در دنیای واقعی و محیط دستگاه شبیه ساز رانندگی" فصلنامه علمی-پژوهشی مهندسی حمل و نقل، سال ششم، شماره 3، ص 444-429.