دوره و شماره: دوره 10، شماره 3 - شماره پیاپی 40، بهار 1398، صفحه 425-719 

علمی - پژوهشی

10. طراحی باند امپدانس برای مدارهای راه فرکانس صوتی در خطوط ریلی

صفحه 583-601

منیره منشی زاده؛ محمدعلی صندیدزاده


علمی - پژوهشی

12. یکطرفه کردن مجموعه‌ای از خیابان‌های شبکه حمل و نقل شهری با هدف کاهش ترافیک یک منطقه خاص

صفحه 617-636

هادی کریمی؛ نرگس رفیعی فروشانی؛ سید محمد رضا حسینی نسب؛ سید نادر شتاب بوشهری


14. ارزیابی خواص مقاومتی و حساسیت رطوبتی مخلوط کف قیری اصلاح شده با میکرو آهک و سیمان

صفحه 657-676

مهرداد میرشکایان بابکی؛ محمود رضا کی منش؛ آیت سلطانی منش؛ غلام رضا توکلی