دوره و شماره: دوره 10، شماره 2 - شماره پیاپی 39، زمستان 1397، صفحه 199-398 
1. تخصیص بهینه تعمیرات و نگهداری پلهای استان مازندران در شرایط محدودیت بودجه با استفاده از الگوریتم ژنتیک

صفحه 199-211

محمدجواد طاهری امیری؛ فرشید رضا حقیقی؛ علی رحمانی فیروزجائی؛ میلاد همتیان؛ مائده جواهری بارفروشی


7. پاسخ شبه‌استاتیکی روسازی آسفالتی لایه‌ای با رفتار ویسکوالاستیک به روش المان دیفرانسیل کوادرچر

صفحه 311-334

سینا رامش خواه؛ محمود ملکوتی علون آبادی؛ پرویز ملک زاده؛ سید حامد معراجی