دوره و شماره: دوره 12، شماره 1 - شماره پیاپی 46، مهر 1399، صفحه 1-182 

علمی - پژوهشی

6. توسعه مدل مکان‌یابی- مسیریابی با در نظر گرفتن رضایت مشتری و دریافت و تحویل همزمان

صفحه 101-114

10.22119/jte.2020.58248

پدرام معماری؛ محمد پرتوی؛ فریبرز جولای؛ رضا توکلی مقدم