موضوعات = تصادفات
بررسی ارتباط مشخصات شهرسازی بر تصادفات جرحی عابر پیاده (مطالعه ی موردی: شهر مشهد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1397

10.22119/jte.2018.79655

مریم حسن پور؛ ابوالفضل محمدزاده مقدم


مدل‌سازی فراوانی تصادفات در گذرگاه های همسطح جاده و ریل ایران

دوره 12، شماره 2، دی 1399، صفحه 273-288

10.22119/jte.2020.89831

مرتضی محسنی؛ سیدعلی حسینی؛ مرتضى باقرى


ارزیابی مولفه های موثر بر ارتقای فرهنگ ایمنی ترافیک وکاهش تلفات با موتورسیکلت

دوره 11، شماره 3، فروردین 1399، صفحه 649-663

10.22119/jte.2020.80147

محمد رضا مهماندار؛ محمد آریانا؛ توفیق مبادری؛ احسان خلیلی


تحلیل و ارزیابی تأثیر خشم راننده بر شدت تصادفات

دوره 11، شماره 2، دی 1398، صفحه 331-354

10.22119/jte.2019.63219

محمود رضا کی منش؛ علی نصراله تبار آهنگر؛ الناز ارقند


ایمن سازی تردد دانش آموزان با اجرای اقدامات ترافیکی ( مطالعه موردی: بابل)

دوره 11، شماره 2، دی 1398، صفحه 525-537

10.22119/jte.2019.79653

فرشید رضا حقیقی؛ عباس شیخ فرد؛ محمد آزموده


مدل سازی شبکه مبنای تصادفات جرحی عابر پیاده به کمک شبکه عصبی در محیط GIS (مطالعه ی موردی: شهر مشهد)

دوره 10، شماره 2، دی 1397، صفحه 245-266

غلامرضا شیران؛ مریم حسن پور؛ روزبه شاد؛ ابوالفضل محمدزاده مقدم