دوره و شماره: دوره 12، شماره 4 - شماره پیاپی 49، تیر 1400، صفحه 1070-781 

مقاله پژوهشی

مدل ارزیابی حساسیت رانندگان نسبت به خطرات جاده ای

صفحه 781-794

10.22119/jte.2021.100488

مرتضی اسدامرجی؛ سینا شیخ الاسلامی؛ آرمان صفارزاده


علمی - پژوهشی

مدل انتخاب اشتراکی الگوهای فعالیت‌ روزانه اعضای خانوار در شهرهای بزرگ

صفحه 795-812

10.22119/jte.2021.114583

شهریار افندی زاده زرگری؛ رویا نبی لو؛ نوید کلانتری


ارزیابی رفتار رانندگان در تونل‌های دو طرفه برون شهری

صفحه 1041-1055

10.22119/jte.2021.93097

آرش جهانتابی؛ محمود رضا کی منش؛ سید علی رضویان امرئی