داوران سال 1401

نام نام خانوادگی رتبه علمی کشور شهر وابستگی سازمانی لینک پابلونز (Publons)
عادل آذر استاد ایران تهران دانشگاه تربیت مدرس Publons
عبدالله آراسته استادیار ایران بابل دانشگاه نوشیروانی بابل Publons
ایمان آقایان دانشیار ایران شاهرود دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شاهرود Publons
سعدالله ابراهیم نژاد دانشیار ایران تهران گروه عمران، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج Publons
علی ابوطالب پور سایر ایران اصفهان PhD in Human and Community Development, West Virginia University MSc in Transportation Planning and Engineering, IUST  
محسن ابوطالبی اصفهانی دانشیار ایران اصفهان دانشکده عمران و حمل و نقل، دانشگاه اصفهان  
حمیدرضا احدی استادیار ایران تهران دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم وصنعت ایران  
کیوان احزن استادیار ایران شهر قدس گروه عمران، دانشگاه آزاد اسلامی،  واحد شهر قدس Publons
علی ادریسی استادیار ایران تهران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی Publons
بهروز ارباب شیرانی دانشیار ایران اصفهان دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی اصفهان  
مرتضی اسدامرجی استادیار ایران تهران گروه ژئوتکنیک و حمل و نقل، دانشکده عمران، آب و محیط زیست، دانشگاه شهید بهشتی تهران  
محمدحسن اسماعیلی سایر ایران تهران دانشگاه علم و صنعت  
میثم اکبرزاده استادیار ایران اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان  
سعید امامی استادیار ایران بابل گروه مهندسی صنایع، دانشگاه نوشیروانی بابل Publons
سعیده امیری‌فر سایر ایران تهران دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران  
پویان ایار استادیار ایران تهران گروه راه و ترابری، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران Publons
احسان ایازی مربی ایران تهران دانشگاه علم و صنعت ایران  
رضوان باباگلی استادیار ایران مازندران دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و فناوری مازندران Publons
محسن بابایی استادیار ایران همدان دانشکده مهندسی، دپارتمان عمران، دانشگاه بوعلی سینا همدان  
امیرحسین باغستانی استادیار ایران تهران دانشگاه شهید بهشتی Publons
حمیدرضا بهنود استادیار ایران قزوین گروه عمران، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)  
علیرضا پورابراهیمی استادیار ایران کرج گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج Publons
محمد رضا تقی زاده دانشیار ایران تهران دانشکده مدیریت، گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه تهران  
علی توکلی کاشانی استادیار ایران تهران دانشکده عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران Publons
آرمین جراحی استادیار ایران مشهد دانشگاه خیام  
مرتضی جلیلی قاضی زاده استادیار ایران قوچان دانشگاه قوچان  
رضا جوادیان استادیار ایران تهران گروه ترافیک، دانشگاه علوم انتظامی  
عبدالاحد چوپانی استادیار ایران شاهرود دانشگاه  صنعتی شاهرود Publons
شهاب حسنی نسب استادیار ایران کرمانشاه  دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران راه و ترابری، دانشگاه رازی  
فرشید رضا حقیقی دانشیار ایران بابل دانشکده عمران، گروه مهندسی راه و ترابری، دانشگاه صنعتی بابل Publons
محمدمهدی خبیری دانشیار ایران یزد دانشکده فنی ومهندسی، گروه مهندسی عمران، دانشگاه یزد Publons
حسن دیواندری استادیار ایران تهران گروه عمران، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی Publons
جبار علی ذاکری دانشیار ایران تهران دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران Publons
مجید ذبیحی طاری استادیار ایران تهران دانشگاه آزاد، واحد تهران شرق  
مجتبی رجبی بهاءآبادی استادیار ایران یزد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه یزد  
کامران رحیم اف استادیار ایران تهران دانشگاه پیام نور تهران  
امیر مسعود رحیمی استادیار ایران زنجان دانشگاه زنجان Publons
هومن رحیمی استادیار ایران تهران دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرقدس  
امیرعباس رصافی دانشیار ایران قزوین دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) Publons
جواد رضائیان دانشیار ایران بابل دانشگاه علوم و فنون مازندران  
احمدعلی روح الهی مربی ایران تهران دانشگاه هوایی شهید ستاری  
سید محمد سادات حسینی استادیار ایران تهران دانشگاه امین Publons
رضا سیاوشی استادیار ایران بوشهر گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه خلیج فارس  
ریحانه سادات شاهنگیان استادیار ایران تهران موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی Publons
عبدالرضا شیخ الاسلامی استادیار ایران تهران گروه برنامه ریزی حمل و نقل، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران Publons
سیدغلامرضا شیرازیان دانشیار ایران تهران دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر  
غلامرضا شیران دانشیار ایران اصفهان دانشگاه اصفهان  
حمید شیرمحمدی دانشیار ایران اصفهان دانشگاه ارومیه  
علیرضا صاحبقرانی استادیار ایران ارومیه دانشکده مهندسی حمل و نقل، دانشگاه صنعتی اصفهان  
سینا صاحبی استادیار ایران تهران دانشگاه شهید بهشتی  
نادر صولتی فر دانشیار ایران ارومیه دانشگاه ارومیه  
سیدابراهیم عبدالمنافی استادیار ایران تهران گروه حمل و نقل، دانشکده عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات Publons
علی عبدی دانشیار ایران قزوین دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) Publons
مرتضی عزتی استادیار ایران تهران دانشگاه تربیت مدرس Publons
مسلم عزیزی بندرآبادی سایر ایران تهران دانشگاه علم و صنعت ایران  
سید محمد ضیا علوی استادیار ایران تهران گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه تهران  
علیرضا غنی زاده دانشیار ایران سیرجان دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی سیرجان Publons
ایرج فروزان استادیار ایران تهران موسسه آموزش عالی اوج  
مهدی فلاح تفتی دانشیار ایران یزد دانشکده عمران، دانشگاه یزد Publons
احمد قربان پور استادیار ایران بوشهر گروه مدیریت صنعتی، دانشکده کسب و کار و اقتصاد، دانشگاه خلیج فارس  
احسان کاشی استادیار ایران شاهرود گروه  مهندسی عمران، دانشگاه ازاد اسلامی، واحد شاهرود Publons
علیرضا ماهپور استادیار ایران تهران دانشگاه شهید بهشتی  
برات مجردی دانشیار ایران تهران دانشکده عمران، دانشگاه علم و صنعت Publons
ابوالفضل محمدزاده مقدم استادیار ایران مشهد دانشکده مهندسی، گروه عمران، دانشگاه فردوسی مشهد Publons
امیر مدرس استاد ایران بابل گروه راه و ترابری، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل  
سید مرتضی مرندی استاد ایران کرمان دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، دانشگاه شهید باهنر کرمان  
سید علی مسیبی استادیار ایران تهران دانشگاه علم و صنعت Publons
سید محمود مصباح نمینی استادیار ایران تهران دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر Publons
بیژن معاونی دانشیار ایران تهران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی Publons
محمود ملکوتی علون آبادی استادیار ایران بوشهر دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه خلیج فارس Publons
امیر رضا ممدوحی دانشیار ایران تهران گروه برنامه‌ریزی حمل و نقل، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس Publons
حمید میرزاحسین دانشیار ایران قزوین گروه عمران، برنامه ریزی حمل و نقل، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) Publons
علی نادران سایر ایران تهران مرکز تحقیقات ایمنی کاربردی، دانشگاه علم و صنعت ایران Publons
علی نادی زاده استادیار ایران اردکان دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه اردکان Publons
سید صابر ناصر علوی استادیار ایران کرمان دانشگاه شهید باهنر کرمان  
نوید ندیمی استادیار ایران کرمان دانشگاه شهید باهنر کرمان Publons
ابراهیم نظری فرخی استادیار ایران تهران گروه مدیریت، دانشکده مدیریت، دانشگاه امام علی (ع)  
مهدی یزدان پناه استادیار ایران تهران دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، دانشگاه گرمسار Publons