درباره نشریه

به منظور گسترش، پیشبرد و ارتقای علمی حمل‌و‌نقل کشور و بهبود‌بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه‌های مهندسی و مدیریت زیرساخت‌های حمل‌و‌نقل از قبیل زیربخش‌های جاده‌ای، هوایی، ریلی، دریایی و ترکیبی و انتشار آخرین یافته‌های علمی و پژوهشی، فصلنامه مهندسی حمل‌و‌نقل از سال 1388 شروع به فعالیت نموده است. این مجله با مشارکت انجمن مهندسی حمل‌و‌نقل ایران، منتشر می‌شود. مهم‌ترین محورهای موضوعی این مجله عبارت اند از:

  • زیرساخت‌های حمل‌و‌نقل (پل، تونل، راه، بندر، فرودگاه، پایانه‌های حمل‌و‌نقل و ...)
  • مهندسی ترافیک و طراحی هندسی
  • برنامه‌ریزی حمل‌و‌نقل و مدیریت تقاضا و عرضه حمل‌و‌نقل
  • ایمنی حمل‌و‌نقل
  • سیستم‌های هوشمند حمل‌و‌نقل
  • ماشین آلات و تجهیزات تعمیر و نگهداری زیرساخت‌های حمل‌و‌نقل
  • سایر موضوع‌های مرتبط با مهندسی حمل‌و‌نقل

اعتبار علمی - پژوهشی این فصلنامه طی نامه شماره 3/ 10695 مورخ 1387/12/28 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ابلاغ گردیده است.

این فصلنامه از سال 1387 و به‌صورت 3 ماه یکبار (در هر فصل یک شماره) منتشر شده است.