اهداف و چشم انداز

اهداف و چشم‌انداز

فصلنامه مهندسی حمل‌و‌نقل، یک مجله علمی با دسترسی آزاد و مبتنی بر داوری علمی است که بر مباحث مهندسی حمل‌و‌نقل متمرکز بوده و مقالات علمی بر پایه روش‌های کمی تحلیل، طراحی و کاربردی سامانه‌های حمل‌و‌نقل در تمامی گونه‌های حمل‌و‌نقل (جاده‌ای، هوایی، ریلی و آبی) را در بر می‌گیرد.

مهم‌ترین مباحث در برگیرنده مجله عبارت اند از:

-         زیرساخت‌های حمل‌و‌نقل (شامل طراحی، تحلیل، نگهداری، مصالح روسازی، روسازی، ساختمان پل‌ها، تونل‌ها، بنادر، خطوط لوله)

-         شیوه‌های طراحی نوآورانه و کاربرد آن

-         مطالعات آزمایش‌های محلی و آزمایشگاهی

-         سامانه‌های حمل‌و‌نقل

-         ایمنی حمل‌و‌نقل

-         تقاضای حمل‌و‌نقل و مدیریت سیستم

-         برنامه‌ریزی و فنآوری حمل‌و‌نقل

-         سیستم‌های هوشمند حمل‌و‌نقل

-         شبکه‌های حمل‌و‌نقل

-         سیستم‌های حمل‌و‌نقل چند شیوه‌ای (Multi-mode)

-         حمل‌و‌نقل و کاربری زمین

-         اقتصاد حمل‌و‌نقل

-         اقتصاد و سیاست‌گذاری حمل‌و‌نقل

-         بودجه‌بندی و مدیریت دارایی‌ها

-         مدیریت پروژه در حمل‌و‌نقل

-         حمل‌و‌نقل و تغییرات آب و هوایی

-         حمل‌و‌نقل پایدار

-         حمل‌و‌نقل افراد پیاده و دوچرخه‌سواران

-         مهندسی حمل‌و‌نقل

-         برنامه‌ریزی حمل‌و‌نقل