داوران سال 1399

نام نام خانوادگی رتبه علمی کشور شهر سمت / سازمان لینک پابلونز (Publons)
نوید ندیمی استادیار  ایران کرمان دانشگاه شهید باهنر کرمان Publons
فرهاد حسینعلی استادیار  ایران  تهران  دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی  
ایمان آقایان دانشیار  ایران شاهرود دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شاهرود Publons
حمیدرضا احدی استادیار  ایران تهران دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم وصنعت ایران  
میثم ارگانی استادیار  ایران  تهران گروه سنجش از دور و GIS، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران  
امیرعباس رصافی دانشیار  ایران  قزوین دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) Publons
ریحانه سادات شاهنگیان استادیار  ایران تهران موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی  
فرشید رضا حقیقی دانشیار  ایران بابل دانشکده عمران گروه مهندسی راه و ترابری دانشگاه صنعتی بابل  
سید فرید قنادپور استادیار  ایران  تهران دانشگاه علم و صنعت Publons
حسن طاهرخانی استادیار  ایران  زنجان دانشگاه زنجان  
امیر مدرس استاد  ایران  بابل گروه راه و ترابری داشنگاه صنعتی نوشیروانی بابل  
بهروز شیرگیر استادیار  ایران  تهران دانشگاه خوارزمی  
مرتضی اسدامرجی استادیار  ایران تهران دانشکده عمران، آب و محیط زیست، دانشگاه شهید بهشتی تهران  
محمود ملکوتی علون آبادی استادیار  ایران  بوشهر دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه خلیج فارس Publons
محمود صفارزاده  استاد  ایران  تهران  دانشگاه تربیت مدرس Publons
سید مهدی حسینی مطلق دانشیار  ایران  تهران دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران Publons
علی اکبر حسنی دانشیار  ایران  شاهرود دانشگاه صنعتی شاهرود Publons
سامان خیرخواه دانشیار  ایران  همدان دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه بوعلی سینای همدان  
مهدی یزدان پناه استادیار  ایران گرمسار دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، دانشگاه گرمسار Publons
امیر رضا ممدوحی دانشیار  ایران تهران دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس Publons
محمد علی بهشتی نیا دانشیار  ایران  سمنان عضو هیات علمی دانشگاه سمنان Publons
کامران رحیم اف استادیار  ایران تهران استاد دانشگاه پیام نور تهران  
ابوالفضل محمدزاده مقدم استادیار  ایران  مشهد دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی، گروه عمران Publons
حسین دشتستانی نژاد سایر  ایران  تهران فارغ التحصیل دکترا دانشگاه صنعتی شریف  
حسن دیواندری استادیار  ایران نوشهر دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر Publons
محمدعلی رضوانی استادیار  ایران تهران دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران Publons
محمدمهدی خبیری دانشیار  ایران یزد دانشگاه یزد، دانشکده فنی ومهندسی، گروه مهندسی عمران Publons
حسین حق شناس استادیار  ایران اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده حمل و نقل  
بابک میربهاء دانشیار  ایران تهران پژوهشکده حمل و نقل طراحان پارسه Publons
ایرج فروزان استادیار  ایران  تهران رییس موسسه آموزش عالی اوج  
علی عبدی دانشیار  ایران  قزوین دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)  
سجاد عسکری مربی  ایران  شیراز مرکز مطالعات حمل و نقل و ترافیک، دانشگاه شیراز Publons
علیرضا غنی زاده دانشیار  ایران سیرجان دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی سیرجان Publons
سید محمد میرعبدالعظیمی استادیار  ایران  رشت گروه مهندسی عمران (راه و ترابری)، دانشکده فنی، دانشگاه گیلان Publons
علی اصغر صادقی استادیار  ایران  سبزوار دانشگاه حکیم سبزواری  
هومن لطیفی استادیار  ایران  تهران دانشکده نقشه برداری، گروه سنجش از دور، دانشگاه خوجه نصیر طوسی  
مسعود ورشوساز دانشیار  ایران  تهران دانشکده نقشه برداری، گروه فتوگرامتری، دانشگاه خواجه نصیر  
حمید میرزاحسین استادیار  ایران  قزوین دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) Publons
بهمن قربانی واقعی استادیار  ایران  تهران دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران Publons
سید محمد موسوی گزافرودی دانشیار  ایران  تهران دانشکده مهندسی راه اهن دانشگاه علم و صنعت ایران Publons
علیرضا صاحبقرانی استادیار  ایران  اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی حمل و نقل  
ابراهیم رضایی نیک استادیار  ایران مشهد دانشگاه صنعتی سجاد  
نجمه نیسانی سامانی استادیار  ایران  تهران دانشگاه تهران  
علی اصغر آل شیخ  استاد  ایران  تهران  دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی Publons
ابوالفضل حسنی  استاد  ایران  تهران  دانشگاه تربیت مدرس  
عبدالرضا شیخ الاسلامی استادیار  ایران تهران گروه برنامه ریزی حمل و نقل، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران Publons
سعید منجم استادیار  ایران تهران دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی Publons
علیرضا ماهپور استادیار  ایران تهران دانشگاه شهید بهشتی  
سعید امامی استادیار  ایران  بابل گروه مهندسی صنایع، دانشگاه نوشیروانی بابل Publons
حامد فضل الله تبار استادیار  ایران  تهران پسادکترای دانشگاه شریف Publons
غلامرضا شیران دانشیار ایران اصفهان عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان