داوران سال 1400

نام نام خانوادگی رتبه علمی کشور شهر سمت / سازمان لینک پابلونز (Publons)
محمد تقی رضوان استادیار  ایران  کاشان گروه مهندسی صنایع، دانشگاه کاشان  
مرتضی اسدامرجی استادیار  ایران تهران گروه ژئوتکنیک و حمل و نقل، دانشکده عمران، آب و محیط زیست، دانشگاه شهید بهشتی تهران  
محمدعلی صندیدزاده دانشیار  ایران تهران گروه کنترل و علائم،  دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم وصنعت ایران Publons
حسین حق شناس استادیار  ایران اصفهان  دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده حمل‌و‌نقل  
حمید شیرمحمدی استادیار  ایران  ارومیه دانشگاه ارومیه  
سید مهدی حسینی مطلق دانشیار  ایران  تهران دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران Publons
حمید میرزاحسین استادیار  ایران  قزوین دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین (ره) Publons
علی عبدی دانشیار  ایران  قزوین دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین (ره)  
مهدی یزدان پناه استادیار  ایران گرمسار دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، دانشگاه گرمسار، گرمسار، ایران Publons
بهمن قربانی واقعی استادیار  ایران  تهران  دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران Publons
امیرعباس رصافی دانشیار  ایران  قزوین  دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) Publons
نادر صولتی فر استادیار  ایران ارومیه دانشگاه ارومیه Publons
علی ادریسی استادیار  ایران تهران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی Publons
علیرضا صاحبقرانی استادیار  ایران  اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی حمل‌و‌نقل  
ریحانه سادات شاهنگیان استادیار  ایران تهران موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی  
مهدی امیری عارف استادیار  فرانسه  تالنس Operation Management and Information System Department, KEDGE, Business School, Bordeaux Campus, France  
کامران کیانفر  سایر  ایران  اصفهان دانشگاه اصفهان  
علیرضا غنی زاده دانشیار  ایران سیرجان دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی سیرجان، سیرجان، ایران Publons
عبدالله آراسته استادیار  ایران بابل  دانشگاه نوشیروانی بابل Publons
امیر رضا ممدوحی دانشیار  ایران تهران گروه برنامه‌ریزی حمل‌و‌نقل، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس Publons
سیداحسان سیدابریشمی  استادیار  ایران تهران گروه برنامه‌ریزی حمل‌و‌نقل، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس  
سعید امامی استادیار  ایران  بابل گروه مهندسی صنایع، دانشگاه نوشیروانی بابل Publons
علی توکلی کاشانی استادیار  ایران تهران دانشکده عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران Publons
سعید منجم استادیار  ایران تهران دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی Publons
نوید ندیمی استادیار  ایران کرمان دانشگاه شهید باهنر کرمان Publons
حامد فضل الله تبار استادیار  ایران  تهران پسادکترای دانشگاه شریف Publons
ابراهیم رضایی نیک استادیار  ایران مشهد دانشگاه صنعتی سجاد  
محمد حسن میرابی مقدم استادیار  ایران زاهدان دانشگاه سیستان و بلوچستان  
ایمان آقایان دانشیار  ایران شاهرود دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شاهرود Publons
سید محمد میرعبدالعظیمی استادیار  ایران  رشت گروه مهندسی عمران (راه و ترابری)، دانشکده فنی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران Publons
سید علی مسیبی استادیار  ایران  تهران دانشگاه علم و صنعت  
فرهاد حسینعلی استادیار  ایران  تهران دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی  
محسن ابوطالبی اصفهانی استادیار  ایران اصفهان دانشکده عمران و حمل‌و‌نقل دانشگاه اصفهان  
محمود ملکوتی علون آبادی استادیار  ایران  بوشهر دانشگاه خلیج فارس،  دانشکده مهندسی عمران Publons
محمدمهدی خبیری دانشیار  ایران یزد دانشگاه یزد، دانشکده فنی ومهندسی، گروه مهندسی عمران Publons
امیر مدرس استاد  ایران  بابل گروه راه و ترابری، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل  
علی نصراله تبار آهنگر استادیار  ایران  تهران مرکز تحقیات قیر و آسفالت  
علی نادران سایر  ایران تهران مرکز تحقیقات ایمنی کاربردی دانشگاه علم و صنعت ایران Publons
بابک میربهاء دانشیار  ایران تهران پژوهشکده حمل و نقل طراحان پارسه Publons
سید صابر ناصر علوی استادیار  ایران کرمان دانشگاه شهید باهنر کرمان  
سید مهدی حجازی استادیار  ایران  اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان  
امیراسماعیل فروهید استادیار  ایران  پرند دانشگاه آزاد پرند، دانشکده مهندسی عمران Publons
محمد تمنایی استادیار  ایران  اصفهان دانشکده مهندسی حمل‌و‌نقل دانشگاه صنعتی اصفهان  
علی اکبر حسنی دانشیار  ایران  شاهرود عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شاهرود Publons
جواد رضائیان دانشیار  ایران بابل دانشگاه علوم و فنون مازندران Publons
حمیدرضا تلخابی سایر  ایران تهران دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه خوارزمی، تهران، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی قزوین و تهران جنوب  
عبدالرضا شیخ الاسلامی استادیار  ایران تهران استادیار گروه برنامه ریزی حمل و نقل، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران Publons
میثم ارگانی استادیار  ایران  تهران گروه سنجش از دور و GIS، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران  
غلامرضا شیران دانشیار  ایران اصفهان عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان  
محمد علی بهشتی نیا دانشیار  ایران  سمنان عضو هیات علمی دانشگاه سمنان Publons
محمد رضا بمانیان استاد  ایران  تهران دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس  
فرزین فائزی استادیار  ایران تهران دانشگاه پیام نور  
ملودی خادم ثامنی استادیار  ایران  تهران دانشکده راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران Publons
سید فرید قنادپور استادیار  ایران  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران Publons
مجید ذبیحی طاری سایر  ایران تهران دانشگاه آزاد، واحد تهران شرق
فارغ التحصیل دانشگاه تربیت مدرس
 
حسن طاهرخانی استادیار  ایران  زنجان استادیار دانشگاه زنجان  
سید مرتضی مرندی استاد  ایران کرمان دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده فنی و مهندسی گروه مهندسی عمران  
کامران رحیم اف استادیار  ایران تهران دانشگاه پیام نور تهران  
مهدی فلاح تفتی دانشیار  ایران یزد دانشکده عمران، دانشگاه یزد Publons
محمدعلی پیرایش دانشیار  ایران  مشهد دانشگاه فردوسی مشهد Publons
سید مهدی زهرایی استاد  ایران  تهران دانشکده عمران، دانشگاه تهران Publons
داود شیشه بری دانشیار  ایران  یزد دانشگاه یزد  
علیرضا ماهپور استادیار  ایران تهران دانشگاه شهید بهشتی  
ایمان سلیمان میگونی  سایر  سوئد لولئو دانشگاه صنعتی لولئو، لولئو، سوئد Publons
حمید دهقان  سایر  ایران  تهران دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، تهران، ایران  
زهرا رمضانی سایر   ایران  بابلسر دانشکده آمار، دانشگاه مازندران Publons
امیر مسعود رحیمی استادیار  ایران زنجان دانشگاه زنجان Publons
حسن دیواندری استادیار  ایران نوشهر دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر Publons
عبدالاحد چوپانی استادیار  ایران  شاهرود دانشگاه  صنعتی شاهرود Publons
علی رجب زاده  استاد  ایران  تهران مدیریت صنعتی، دانشگاه تربیت مدرس  
منصور فخری استاد  ایران تهران دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، دانشکده عمران، گروه راه و ترابری Publons
شهاب حسنی نسب استادیار  ایران کرمانشاه مهندسی عمران راه و ترابری، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران  
فاطمه محمد زاده  استادیار  ایران  گناباد دانشگاه علوم پزشکی گناباد  
سید محمد ضیا علوی استادیار  ایران تهران گروه عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تهران Publons
بهروز ارباب شیرانی دانشیار  ایران  اصفهان دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی اصفهان  
سینا صاحبی استادیار  ایران تهران دانشگاه شهید بهشتی  
سجاد عسکری مربی  ایران  شیراز مرکز مطالعات حمل‌و‌نقل و ترافیک، دانشگاه شیراز Publons
غلامعلی شفابخش استاد  ایران سمنان گروه راه و ترابری، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان Publons
ایرج فروزان استادیار  ایران  تهران رییس موسسه آموزش عالی اوج  
سعیده امیری‌فر سایر  ایران  تهران دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران  
مسلم عزیزی بندرآبادی سایر  ایران  تهران دانشجوی دکتری دانشگاه علم و صنعت ایران  
جواد تن زاده استادیار  ایران  تهران دانشگاه آزاد تهران شمال Publons
احسان ایازی مربی  ایران  تهران دکتری دانشگاه علم و صنعت ایران  
سیدغلامرضا شیرازیان دانشیار  ایران تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست  
حجت الله حمیدی  استادیار  ایران  تهران دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی  
محسن بابایی استادیار  ایران  همدان دانشگاه بوعلی سینا همدان، دانشکده مهندسی، دپارتمان عمران  
حسن جوانشیر استادیار  ایران تهران دانشکده تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب  
احمدعلی روح الهی مربی  ایران  تهران دانشگاه هوایی شهید ستاری