اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1638
تعداد پذیرش 581
تعداد عدم پذیرش 735

مقالات منتشر شده (از سال 1390)
تعداد دوره‌ها 14
تعداد شماره‌ها 53
تعداد مقالات 645
تعداد مشاهده مقاله 592999
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 1108587
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 8 روز
متوسط زمان پذیرش 236 روز
درصد پذیرش 35 %