اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1624
تعداد پذیرش 571
تعداد عدم پذیرش 732

مقالات منتشر شده (از سال 1390)
تعداد دوره‌ها 13
تعداد شماره‌ها 51
تعداد مقالات 632
تعداد مشاهده مقاله 569682
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 1083160
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 8 روز
متوسط زمان پذیرش 238 روز
درصد پذیرش 35 %