اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1599
تعداد پذیرش 552
تعداد عدم پذیرش 730

مقالات منتشر شده (از سال 1390)
تعداد دوره‌ها 13
تعداد شماره‌ها 49
تعداد مقالات 611
تعداد مشاهده مقاله 541229
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 1064503
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 8 روز
متوسط زمان پذیرش 242 روز
درصد پذیرش 35 %