دوره و شماره: دوره 9، شماره 1 - شماره پیاپی 33، مهر 1396، صفحه 1-138 

علمی - پژوهشی

مدلسازی عدم تقارن اطلاعات در مساله حمله به شبکه حمل و نقل مواد خطرناک

صفحه 17-36

امیرسامان خیرخواه؛ حمیدرضا نویدی؛ معصومه مسی بیدگلی


مدل برنامه‌ریزی مجدد حرکت قطارهای مسافری در شرایط مسدودی خطوط شبکه ریلی

صفحه 91-123

عرفان حسن‌نایبی؛ سیدحسام الدین ذگردی؛ محمدرضا امین ناصری؛ مسعود یقینی؛ هاشم کلانتری