مسیریابی و زمان‌بندی وسایل حمل و نقل برای توزیع کمک‌های امدادی با در نظر گرفتن تحویل جزئی و انبار چندگانه

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

2 استادیار، دانشکده مهندسی صنایع، پردیس دانشکده‌های فنی، دانشگاه تهران ، تهران، ایران

چکیده

در سال‌های اخیر شمار تلفات ناشی از حوادث ساخته دست بشر یا بلایای طبیعی از قبیل سیل، زلزله، طوفان و ... افزایش چشمگیری یافته است.ابعاد وسیع خسارات و تلفات ناشی از این بلایا سبب شده است که طی سال‌های اخیر امداد رسانی به مناطق آسیب دیده و کاهش اثرات بلایا مورد توجه قرار بگیرد.که لازمه  این کار مدیریت صحیح در زمان وقوع فاجعه است که سبب برنامه‌ریزی، سازماندهی، هدایت و کنترل فعالیت‌های ضروری می‌شود. تأمین اقلام امدادی مورد نیاز پناهگاه‌ها یکی از مهمترین اقدامات در فاز پاسخ به فاجعه است. در این مقاله یک شبکه سه سطحی متشکل از انبارهای وسایل، مراکز تأمین اقلام امدادی و پناهگاه‌ها در نظر گرفته شده و یک مدل ریاضی برای مسیریابی و زمان‌بندی همزمان وسایل حمل و نقل جهت توزیع اقلام امدادی ارائه شده است. در فرآیند توزیع اقلام امدادی، امکان خدمت گرفتن از هر مرکز تأمین اقلام توسط چندین وسیله حمل و نقل، انبارهای چندگانه برای شروع حرکت وسایل امدادی و محدودیت ظرفیت برای وسایل و میزان عرضه اقلام در نظر گرفته شده است. به جهت اهمیت موضوع مدت زمان خدمت‌دهی در فاز پاسخ به فاجعه، هدف مدل پیشنهادی، کمینه‌سازی کل زمان رسیدن وسایل حمل و نقل به مراکز تأمین و پناهگاه‌ها با در نظر گرفتن پنجره‌های زمانی سخت بیان شده است. در ادامه برای نشان دادن کارآیی مدل پیشنهادی، منطقه چهار شهر تهران به عنوان مطالعه موردی مورد بررسی قرار گرفته و مدل بر روی آن اجرا و نتایج محاسباتیارائه گردیده است. همچنین نتایج نشان می‌دهند که میزان موجودی اقلام امدادی در مراکز تأمین، روی کل زمان امدادرسانی تأثیر گذار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Routing and Scheduling Model of Transportation Vehicles for Commodities Distribution with Considering Split Delivery and Multi Depots

نویسندگان [English]

  • Fateme Sabouhi 1
  • Ali Bozorgi-Amiri 2
1 Department of Industrial Engineering, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Industrial Engineering, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

In recent years, the number of fatalities due to such natural disasters as floods, earthquakes, storms and so on has been increasing. Large damage/fatality dimensions due to such disasters have caused relief to the affected areas and reducing the effects of disasters to be attended to. This necessitates proper management at the time of disaster which includes proper planning, organizing, directing and controlling the required activities. One of the most vital actions of disaster response phase is to provide necessary relief commodities of shelters. In this paper, a three-level network consisting of depots of vehicles, supply centers of relief commodities and shelters has been proposed for simultaneous routing and scheduling of transportation vehicles to distribute relief commodities. In relief commodities distribution operations, the possibility of getting service from each supply center by multiple vehicles, multiple depots for relief vehicles to start and capacity constraint for vehicles and commodities supplies have been intended to. The objective of the proposed model is to reduce the total time required by the transportation vehicles to reach the supply centers and shelters considering hard time windows. Next, to show the efficiency of the proposed model, we select the fourth region of Tehran city as a case study, run the model on it and present solution results. These results show that relief commodities supplies of supply centers affect total time of servicing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • disaster
  • transportation vehicles
  • relief commodities distribution
  • routing and scheduling
-Abdelgawad, H. and Abdulhai, B. (2011) "Large-scale evacuation using subway and bus transit: approach and application in city of Toronto", Journal of Transportation Engineering,vol. 138, pp. 1215-1232.
-Bozorgi-Amiri, A., Jabalameli, M. S., Alinaghian, M. and Heydari, M. (2012) "A modified particle swarm optimization for disaster relief logistics under uncertain environment", The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, vol. 60, pp. 357-371.
-Bish, D. R. (2011). "Planning for a bus-based evacuation", OR Spectrum, vol. 33, pp. 629-654.
-Gan, X., Wang, Y., Kuang, J., Yu, Y. and Niu, B. (2015) "Emergency vehicle scheduling problem with time utility in disasters", Mathematical Problems in Engineering, vol. 2015, pp. 1-7.
-Gan, X., Wang, Y., Yu, Y. and Niu, B. (2013) "An emergency vehicle scheduling problem with time utility based on particle swarm optimization", Intelligent Computing Theories and Technology, Springer, pp. 614-623.
-Hamedi, M., Haghani, A. and Yang, S. (2012) "Reliable transportation of humanitarian supplies in disaster response: model and heuristic", Procedia-Social and Behavioral Sciences, vol. 54, pp. 1205-1219.
-Lee, K., Lei, L. and Dong, H. (2013) "A solvable case of emergency supply chain scheduling problem with multi-stage lead times", Journal of Supply Chain and Operations Management, vol. 11, No. 30, pp. 30-45.
-Lee, K., Lei, L., Pinedo, M. and WANG, S. (2013) "Operations scheduling with multiple resources and transportation considerations", International Journal of Production Research, vol. 51, pp. 7071-7090.
-Özdamar, L., Aksu, D. T. and Ergunes, B. (2014) "Coordinating debris cleanup operations in post disaster road networks", Socio-Economic Planning Sciences, vol. 48, pp. 249-262.
-Pramudita, A., Taniguchi, E. and Qureshi, A. G. (2014) "Location and routing problems of debris collection operation after disasters with realistic case study", Procedia-Social and Behavioral Sciences, vol. 125, pp. 445-458.
-Rezaei-Malek, M. and Tavakkoli-Moghaddam, R. (2014) "Robust humanitarian relief logistics network planning", Uncertain Supply Chain Management, vol. 2, pp. 73-96.
-Wex, F., Schryen, G., Feuerriegel, S. and Neumann, D. (2014) "Emergency response in natural disaster management: Allocation and scheduling of rescue units",  European Journal of Operational Research, vol. 235, pp. 697-708.
-Wex, F., Schryen, G. and Neumann, D. (2012) "Operational emergency response under informational uncertainty: a fuzzy optimization model for scheduling and allocating rescue units", pp. 1-10.
-Wohlgemuth, S., Oloruntoba, R. and Clausen, U. (2012) "Dynamic vehicle routing with anticipation in disaster relief", Socio-Economic Planning Sciences, vol. 46, pp. 261-271.
-Caunhye, A. M., Zhang, Y., Li, M. and Nie, X. (2015) "A location-routing model for prepositioning and distributing emergency supplies", Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review.
-Talarico, L., Meisel, F. and Sorensen, K. (2015) "Ambulance routing for disaster response with patient groups", Computers and Operations Research, vol. 56, pp. 120-133.