رتبه‌‌بندی ایمنی قطعات جاده‌های برون‌شهری با استفاده از ترکیب شاخص شدت تصادفات و ممیزی ایمنی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری راه و ترابری دانشگاه تربیت مدرس تهران

2 استاد گروه صنایع دانشکده فنی- مهندسی دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده

چکیده
یکی از دلایل اصلی مرگ و میر در کشور تصادفات است به همین دلیل بررسی تصادفات و مشکلات ایمنی راه‌ها از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است. تصادف در اثر سه عامل انسان، راه و محیط اطراف و وسیله نقلیه ممکن است رخ دهد که هریک از عوامل به تنهایی و یا مشترک با عوامل دیگر در وقوع آن سهم دارند. عامل راه و محیط اطراف با استفاده از شناسایی به موقع و رفع مشکلات قابل رفع می‌باشد. ممیزی ایمنی مسیر در راستای رفع مشکلات عامل راه و محیط اطراف است. نقاط شناسایی شده در ممیزی ایمنی، به یک اندازه در بروز تصادف، جراحات و تلفات ناشی از آن نقش ندارند و برای تصمیم-گیری مناسب و اصولی و بکارگیری راهکارهای موثر باید رتبه ریسک هر یک از نقاط و قطعه‌ها مشخص شود. بدین منظور در این پژوهش با در نظر گرفتن شش معیار تصادفات، وضعیت حفاظهای کناری، علایم عمودی، علایم افقی، وضعیت روسازی و تراکم دسترسی‌ها یک الگوی گام به گام برای رتبه‌بندی قطعات یک راه برونشهری از لحاظ ایمنی ارایه شده است و در الگوی مذکور برای اولین بار 5 معیار ممیزی ایمنی و معیار تصادف انتخاب شده است. در مراحل گام به گام از روش بازدید میدانی و بررسی آمار تصادفات و روش شباهت به گزینه ایده آل استفاده شده است. به منظور اجرای الگو در یک محور برونشهری، راه اصلی دو خطه سنندج- کامیاران در استان کردستان به عنوان مطالعه موردی انتخاب شد و دلیل انتخاب محور مذکور تردد بالا، اهمیت و تصادف‌خیز بودن آن می‌باشد. نتایج الگو نشان داد که پر ریسک ترین قطعات جاده نقاطی است که هم سابقه شدت تصادفات در آنها بیشتر می‌باشد و هم عوامل با اهمیت ممیزی ایمنی مانند تراکم دسترسی و وضعیت روسازی در آنها وضعیت خوبی ندارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Ranking pattern of safety in rural road using a combination of Accident Severity Index and safety audit

نویسندگان [English]

  • Morteza Asadamraji 1
  • Nasim Nahavandi 2
چکیده [English]

Abstract


Road crashes are one of main death reasons in Iran. Therefore, studying accident statistics and roads’ safety problems are of significant importance. Human, environment, and vehicle are three principal factors that can effect each crash individually or along with others. The road factor is solvable by identifying and eliminating road troubles on time.
The main goal in road safety audit is to solve environment and road problems. The detected points do not contribute to accidents and casualties equally. Thus, the points; risk level should be ranked in order to efficiently provide suggestions.A step-by-step method is introduced for road sections’ safety prioritization using 6 parameters of number of accidents, road side conditions, traffic signs, road markings, pavement status, and access point density. It’s the first time that five safety audit and accident factors are used in such models. Steps include field inspection, crash statistics analysis, expert interview, entropy, and TOPSIS. The case study is chosen as Sanandaj-Kamyaran road (Primary two-lane road) in Kordestan province due to its high traffic, importance, and high number of accidents. The results reveal that the segments which are rich in accidental history and, also, suffer from important safety audit factors such as high intersection density and poor pavement quality, are of the highest risk.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "road safety audit"
  • " accident severity"
  • "incident-prone point"
  • "TOPSIS"