موضوعات = مهندسی حمل و نقل ریلی
تعداد مقالات: 20
1. طراحی و شبیه سازی شبکه تغذیه ترکشن راه آهن شهری همراه با روش عددی برای تسریع حل معادلات و تضمین همگرایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1398

محمدعلی صندیدزاده؛ شیرین صفرخانی؛ امیر حیدری


2. زمانبندی دو هدفه حرکت قطارها با در نظر گرفتن محدودیت های عدم دسترسی به خطوط

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مرداد 1398

مسعود یقینی؛ عباس احمد پور؛ سید امیر علا هاشمی الحسینی


3. تحلیل قابلیت اطمینان دال خط رهدا تحت اثر بارهای عبوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مرداد 1398

سعید محمدزاده؛ جبارعلی ذاکری؛ نگین سادات طیبی؛ مهرداد نوری


4. محاسبات حالت گذرای جریان اتصال کوتاه به روش تبدیل لاپلاس در شبکه ی راه آهن برقی AC با سیستم تغذیه ی اتوترانسفورماتور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1398

محمدعلی صندیدزاده؛ علی اصغر سرآبادانی؛ سیامک فرشاد


5. تخصیص لکوموتیو و زمانبندی قطارهای باری در راه آهن ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 خرداد 1398

مسعود یقینی؛ فائزه غفرانی؛ ماجده اسمی زاده؛ ابراهیم میرباقری


6. بررسی تاثیرات احداث سیستم ریلی درون شهری بر کیفیت محیط شهری؛ مطالعه موردی خط یک قطارشهری مشهد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مرداد 1398

حانیه نورالهی


7. مدل سازی ریاضی چندهدفه برنامه ریزی تشکیل قطار با در نظر گرفتن محدودیت انتخاب مسیر در شبکه ریلی و امکان فروش از دست رفته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1397

رضا علیخانی کوشکک؛ رضا توکلی مقدم؛ سعدالله ابراهیم نژاد؛ امین جمیلی


8. آنالیز سطوح تمامیت ایمنی با استفاده از درخت خطای فازی (مطالعه ی موردی در صنعت ریلی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مرداد 1398

هستی جعفری؛ محمدعلی صندیدزاده؛ کیوان قصیری؛ امیر قوی بازو


9. شبیه سازی عددی جریان هوای اطراف قطار مسافربری پارسی تحت اثر بادهای عرضی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1398

محمدعلی رضوانی؛ مسعود محبی


10. راهکارهای حفاظت از خطوط راه آهن درمقابل بحران ناشی از هجوم شن‌های روان و ارایه راهکار بهینه جهت مدیریت بحران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 خرداد 1398

هوشنگ پاکدل صمدی


11. به کارگیری الگوریتم شبیه سازی تبرید چند هدفه جهت حل مدل توسعه یافته تعیین اندازه واگن‏های باری در صنعت حمل و نقل ریلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1397

زهرا مفاخری؛ مجید شیخ محمدی؛ علی حسین ‏زاده کاشان


12. ارائه مدل زمانبندی حرکت قطارها با درنظر گرفتن محدودیت‌های ویژه مسیرهای تک خطه در شبکه ریلی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 تیر 1398

محمد تمنایی؛ محمود صفارزاده؛ مسعود یقینی


13. زمانبندی حرکت قطارها با استفاده از الگوریتم شاخه‌وحد و الگوریتم ابتکاری جستجوی پرتو- مطالعه موردی: مسیرهای دوخطه ریلی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 خرداد 1398

محمد تمنایی؛ محمود صفارزاده؛ امین جمیلی؛ سید احسان سیدابریشمی


14. تحلیل دینامیکی پارامترهای موثر در مطلوبیت کریدورهای ترانزیت ریلی بار ؛ مطالعه موردی محور سرخس – بندر عباس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مرداد 1398

حمیدرضا احدی؛ سید حسین ضیاتبار احمدی


15. امکان سنجی استفاده از مصالح بازیافتی بتن های آلوده شده نفتی به عنوان مصالح زیربالاست در خطوط ریلی

دوره 10، شماره 4، تابستان 1398، صفحه 909-923

سید حسن مرفع دلک آبادی؛ محمدجواد حیدری افشار؛ امیرحسین صعصعی


16. طراحی باند امپدانس برای مدارهای راه فرکانس صوتی در خطوط ریلی

دوره 10، شماره 3، بهار 1398، صفحه 583-601

منیره منشی زاده؛ محمدعلی صندیدزاده


18. ارائه رویکردی نوین جهت شناسایی و رفع گلوگاههای ظرفیتی در شبکه‌های ریلی (مطالعه موردی: شبکه راه آهن ایران)

دوره 9، شماره 3، بهار 1397، صفحه 377-392

محمود شفیع پور بروجنی؛ محمد تمنایی؛ سید مهدی ابطحی