طرح ریزی مدل راهبردی جهت تامین و پشتیبانی از ناوگان حمل و نقل هوایی غیرنظامی با استفاده از رویکرد دیمتل

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران

2 استادیار، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 دانشیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران

4 دانشیار، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

ناوگان حمل و نقل هوایی، یکی از مهمترین و استراتژیک ترین ارکان حمل و نقلی کشور به حساب می‌آید که متاسفانه طی سالهای گذشته بصورت جدی مورد توجه دولت قرار نگرفته است. همچنین طی دهه گذشته به دلیل تحریم های ظالمانه کشورهای اروپایی و آمریکا، تامین و پشتیبانی از ناوگان هوایی کشور دچار نقصان و بحران گردیده است. این پشتیبانی ها باید در راستای تامین نیازمندی های ناوگان حمل و نقلی هوایی کشور متمرکز گردد و زیرساخت های موجود در این حوزه توسعه یابد. در این پژوهش، محقق سعی بر آن دارد تا با بررسی و تحلیل محیط داخلی و خارجی و عوامل موثر بر توسعه این صنعت، راهبردهایی را پیشنهاد دهد تا بتوان نقشه راهی جهت توسعه و بهبود این صنایع ارائه نماید. این مهم می بایست از طریق مدلسازی و ساختار دهی به این راهبردها محقق گردد که در این پژوهش با بهره گیری از روش دیمتل طرح ریزی شده و با بررسی همه جانبه راهبردها از بعد اثر پذیری و اثرگذاری بر یکدیگر ارزیابی گردیده است. لازم به ذکر است که روش تحقیق در این پژوهش از نوع کیفی بوده و بصورت میدانی جمع آوری و جمع بندی اطلاعات، انجام پذیرفته است. ماحصل و دستاورد این پژوهش به ارائه مدلی راهبردی و همه‌جانبه در حوزه تامین و پشتیبانی از ناوگان هوایی کشور ختم گردیده که می‌تواند چراغ راهی برای حرکت راهبردی این صنایع باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a Strategic Model to Supply and Support the Civil Aviation Fleet using the Dematel Approach

نویسندگان [English]

 • alireza fazeli 1
 • abas raad 2
 • maryam khademi 3
 • hasan farsijani 4
1 PhD candidate, Department of Management, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Department of Management and Accounting, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Department of Engineering, South Tehran Branch, , Islamic Azad University, Tehran, Iran
4 Associate Professor, Department of Management and Accounting, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The air transport fleet is considered one of the most important and strategic elements of the country's transport, which unfortunately has not been seriously considered by the government in recent years. Also, during the last decade, due to the cruel sanctions of the European and American countries, the supply and support of the country's air fleet has suffered a shortage and a crisis. This issue alone can testify to the importance of self-sufficiency in this strategic area, which should be included in the agenda of industrial development and air support of the country. In this research, the researcher tries to propose strategies by examining and analyzing the internal and external environment and factors affecting the development of this industry so that a road map can be provided for the development and improvement of these industries. This important thing should be realized through modeling and structuring of these strategies, which in this research has been planned by using the Dematel method and evaluated by a comprehensive review of the strategies from the perspective of effectiveness and influence on each other. It should be noted that the research method in this study is of qualitative type and it is done in the field of collecting and summarizing information. In the results section, the researcher has achieved to provide a strategic and comprehensive model in the field of supply and support of the country's air fleet, which can be a beacon for the strategic movement of these industries.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Aviation
 • strategic management
 • supply and support crisis
 • structuring
 • دیوید، آر، فرد (1392). مدیریت استراتژیک (ترجمه دکتر علی پارسائیان و دکتر سید محمد اعرابی). تهران: فرهنگ و مدیریت.

 

 • پورتر، مایکل (1395). استراتژی رقابتی (ترجمه جهانگیر مجیدی و عباس مهرپویا). تهران: موسسه خدمات فرهنگی رسا.

 

 • همل، گری (1397). تفکر استراتژیک (ترجمه ایوب احمدیان). تهران: هورمزد.

 

 • دانایی فرد، حسن، الوانی، مهدی و آذر، عادل (1394). روش شناسی پژوهش کیفی در مدیریت: رویکرد جامع. تهران: صفار.

 

 • صنایع هوایی ایران (1398). مجموعه اسناد و مدارک در حوزه ناوگان هوایی (غیر نظامی)، تهران.

 

 • گرنت، آر، جی (1397). پرواز تاریخ کامل هوانوردی (ترجمه محمد رزازان). تهران: انتشارات هوانورد.

 

 • آذر، عادل، رجب زاده قطری، علی و اخوان، عطیه (1396). نگاشت مدل تولید پایدار با رویکرد مدل سازی ساختاری تفسیری و دیمتل فازی، فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی، سال پانزدهم، شماره 46، صص 1-26.

 

 • اعلایی، محمد، فرهادی، علی و همکاران (1400). اولویت بندی عوامل موثر بر موفقیت برنامه نگهداری و تعمیرات هواپیما با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره، نشریه علمی پژوهشی مهندسی هوانوردی، سال 21، شماره دوم، پاییز 1400.

 

 • عطروش، عباس (1386). تاریخچه ی هواپیمایی بازرگانی در ایران. تهران: روشنگران و مطالعات زنان.

 

 • الیاسی، مهدی، منطقی، منوچهر و همکاران (1397). بررسی راهبردهای همپایی شرکت های نوظهور در صنعت هوایی و دلالت هایی برای صنعت هوایی ایران، مجله بهبود مدیریت، دوره دوازدهم، شماره 4، صص 121-129.

 

 • آذرلی، آرمان، آرمون، آرش (1398). مقایسه تأثیرات تحریم بر صنعت دفاعی با بخش اقتصادی و شناسایی راهبردهای موفقیت ساز صنعت دفاع، فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک، سال هفدهم، شماره 75 ، صص125-144.

 

 • ایزد خواستی، حجت، دزفولی، قلمبر (1398). اثرات تلاطم های نرخ ارز بر ارزش افزوده بخش صنعت و معدن در ایران در شرایط تحریم های یک جانبه و چند جانبه، فصلنامه اقتصاد و الگوسازی دانشگاه شهید بهشتی، بهار 1398، صص 3-35.

 

 • دهقانی، مهدی، منصوری مقدم، سیامک (1399). رابطه نوین فرودگاه و خطوط هوایی در صنعت گردشگری، نشریه علمی تخصصی شباک، سال ششم، شماره 4، صص 155-160.

 

 • نواده توپچی، حسین، باقریان، غلامحسین (1398). تدوین الگوی راهبردی ساختار و مدیریت امور حمل ونقل هوایی کشور، نشریه مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی، دوره 3، شماره 9 ، صص 315-342.

 

 • آقایی، مجید، رضاقلی زاده، مهدیه و محمدرضایی، مجید (1397). بررسی تأثیر تحریمهای اقتصادی و تجاری بر روابط تجاری ایران و کشورهای شریک عمدة تجاری، فصنامه مطالعات راهبردی سیاست گذاری عمومی، دوره هشتم، شماره 28، صص 49-68.

 

 • خوانساری، رسول، باقری، ابوالفضل و شیرازی شایسته، مهدی (1393). شناسایی و اولویت بندی ریسک های سرمایه گذاری در صنعت هوایی ایران، مجله بهبود مدیریت، سال هشتم، شماره 4، صص 35-62.

 

 • سمیعی نسب، مصطفی (1393). دیپلماسی اقتصادی، راهبرد مقابله با تحریم های اقتصادی در منظومه اقتصاد مقاومتی، فصلنامه آفاق امنیت، سال هفتم، شماره 25، صص 115-147.

 

 • خامنه ای، سید علی. بیانات رهبر انقلاب در دیدار با مسئولان و کارگزاران کشور. خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)، 25 اردیبهشت 1398، شماره خبر 83314826.

 

 • فاضلی، علیرضا. (1401). طراحی مدل راهبردی تامین و پشتیبانی از ناوگان هوایی. پایانامه دکتری تخصصی. گروه مدیریت صنعتی. دانشگده مدیریت. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال.

 

 • خیری، علیرضا. ۸۰ درصد مشکلات صنعت هوانوردی ضعف مدیریت است/ تحریم نقش مهمی ندارد. جامعه خبری تحلیلی الف. http://www.alef.ir/3980622086/. کد خبر 398062086. قابل دسترسی در 22/06/1398.

 

 • Bartsch, Ronald I C (2012). “International Aviation Law: A Practical Guide.” Ashgate.

 

 • Smerichevskyi, Serhii (2021). “STRATEGIC MECHANISMS OF REGULATING THE EUROPEAN INTEGRATION DEVELOPMENT OF AIR TRANSPORT IN UKRAINE.” Green, Blue & Digital Economy Journal, Vol. 2 No. 1: 53-59.

 

 • Whiteman, Philip (2013). “Aircraft: The Definitive Visual History.” Hardcover.

 

 • Bhattacharya, Prithvi (2017). “Modelling Strategic Alignment of Business and IT through Enterprise Architecture: Augmenting Archimate with BMM.” Procedia Computer Science, 121: 80–88.

 

 • Chang Lee, Kuen, Wen Hsien Tsai, Chih Hao Yang and Ya Zhi Lin (2017). “An MCDM approach for selecting green aviation fleet program management strategies under multi-resource limitations.” Journal of Air Transport Management, 22: 1-10.

 

 • Demirtaz, Ozgur (2013). “Evaluating the Core Capabilities for Strategic Outsourcing Decisions at Aviation Maintenance Industry.” Procedia Social and Behavioral Sciences, 99: 1134 – 1143.

 

 • Kelen, Csaba, Pablo Vilarino and Georgios Christou (2017). “Advanced demand data collection technologies for multi modal strategic modelling.” Transportation Research Procedia, 27: 1058–1065.

 

 • Ibrahim Esmaeel, Raghed, Norhayati Zakuan and Noriza Mohd Jamal (2018). “Fit manufacturing; integrated model of manufacturing strategies.” Procedia Manufacturing, 22: 975–981.

 

 • Mechtcheriakova, Svetlana and Elina Gurianova (2015). “Use of the chain of values for development outsourcing strategy.” Procedia Economics and Finance, 24: 402 – 408.

 

Song, Jinbo, Yan Sun and Lulu Jin (2017). “PESTEL analysis of the development of the waste-to-energy incineration industry in China.” Renewable and Sustainable Energy Reviews, 80: 276-289