اولویت بندی تسهیلات مورد نیاز حمل و نقلی برای معلولین (مطالعه موردی: منطقه 7 شهرداری تهران)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه برنامه‌ریزی حمل‌ونقل حمل‌ونقل، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد، گروه برنامه‌ریزی حمل‌ونقل، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری، گروه برنامه‌ریزی حمل‌ونقل، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

چکیده

نیاز به جابه ­جایی از بنیادی ­ترین پیش ­نیازهای جوامع بشری است. افراد معلول و سالخورده به دلیل محدودیت­ های حرکتی که دارند، قادر به استفاده از تسهیلات حمل­ و نقل فراهم شده برای سایر عموم مردم نخواهند بود. این امر سبب می ­شود که مشارکت این افراد و میزان بهره ­وری آن‌ها در جامعه کاهش پیدا کند. طبق آمار سازمان جهانی سلامت، معلولیت ­ها به ترتیب فراوانی عبارتند از: ناتوانی در حرکت، مشکلات بینایی، مشکلات شنوایی و استفاده از ویلچر. این افراد توانایی استفاده از خودروهای شخصی را به­ طور مستقل ندارند و وابسته به شخص یا سیستم حمل ­ ونقل دیگری هستند. در این پژوهش ابتدا به بررسی ویژگی­ های حرکتی و نیازهای حمل و نقلی این افراد با توجه به نوع معلولیت آن‌ها پرداخته می ­شود. در ادامه با توجه به پرسشنامه­ ای که برای نظرسنجی از افراد معلول در خصوص میزان مشکلات عمده آن‌ها در استفاده از سیستم حمل­ و نقل عمومی تنظیم شده، حداقل پارامترهای موردنیاز و مؤثر برای استفاده معلولین از تسهیلات حمل­ و نقلی مشخص شده است. سپس پارامترهای شاخص با بهره‌گیری از روش تصمیم ­گیری چندمعیاره سلسله مراتبی به ترتیب اولویت وزن ­دهی می­ گردند. نتایج تحقیق نشان می­ دهد چون بیشترین سهم جامعه هدف را معلولیت جسمی و حرکتی تشکیل می­ دهند، اگر بهبود و توسعه دسترسی معلولین به نقاط شهری با وزن 0.7437، بررسی گزینه ­های سیستم حمل و نقل با وزن 0.7058 و ارائه آموزش­ های مستمر و توانمندسازی جامعه هدف مسئله با وزن 0.6343 برای عبور و مرور این دسته از افراد منطبق گردند، با انجام تغییراتی جزئی می­توان زمینه تردد بقیه معلولین را در سطح شهر به ­وجود آورد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prioritization of Required Transportation Facilities for the Disabled (Case Study of District 7 of Tehran Municipality)

نویسندگان [English]

 • hassan khaksar 1
 • yahya sarlaki 2
 • Shahin Hassani 3
1 Assistant Professor, Department Transportation Engineering, School of Civil Engineering, Islamic Azad university North Tehran Branch, Tehran, Iran
2 M.Sc., Department Transportation Engineering, Islamic Azad university North Tehran Branch, Tehran, Iran
3 M.Sc., Department of Transportation Engineering, School of Civil Engineering, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran
چکیده [English]

The need to move from the most fundamental prerequisites for human societies. Disabled people and elderly people will not be able to use transportation facilities provided for other people. This will reduce the participation of these individuals and their productivity in the community. According to the global health institution of disabilities, there are many: inability to move, visual problems, hearing problems and wheelchairs. These people do not have the ability to use personal cars independently and are dependent on a person or other transportation system. In this research, first examines the motor characteristics and the human needs of these individuals according to their type of disability. Subsequently, according to a questionnaire for the survey of people with disabilities, the minimum parameters needed and effective for the use of disabled use of the transportation facility have been identified. Then, the parameters of the index using a hierarchical multi-criteria decision-making method are prioritized. The results of the research show that the highest share of the community consists of physical and motor disabilities, if urban spaces and transportation devices are suitable for passing and reviewing these people, with minor changes, the background of the rest of the disabled can be created at the city level.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Disabilities
 • Transportation
 • Transportation Facility
 • Multiple Attribute Decision Making
 • احمدی فنینی، ع.، (1386)، "بررسی فناوری‌های قابل به‌کارگیری جهت استفاده اقشار کم­توان و ناتوان (جانبازان، معلولین و سالمندان) در شبکه حمل‌ونقل"، مطالعات مدیریت ترافیک، جلد اول، شماره دوم، ص. 55-59.
 • هاروی، د.، (2009)، "عدالت اجتماعی و شهر"، مترجم: حسامیان، حائری، نشر شرکت پردازش و برنامه­ریزی شهرداری تهران، ص. 50.

 

 • دلایی میلان، ا.، و خلیلی، م.، (1394)، "تحلیل جایگاه عدالت اجتماعی در بستر شبکه حمل­ونقل عمومی با استفاده از تحلیل شبکه­ای (Network-Analyst) (مطالعه موردی: مناطق 2-3-4-5 شهر تهران)"، کنفرانس بین­المللی انسان، معماری، عمران و شهر، تبریز.

 

 • بزی، خ.، کیانی، ا.، افراسیابی­راد، م.، (1389)، "ارزیابی ترافیک شهری و نیازهای معلولین و جانبازان با استفاده از مدل تصمیم‌گیری TOPSIS (مطالعه موردی: شهر شیراز)"، مجله پژوهش و برنامه­ریزی شهری، جلد سوم، ص. 103-130.

 

 • عسگری ورکی، م.، والی بخت، ب.، تنگستانی پور، آ.، (1392)، "ضرورت راه‌اندازی سامانه حمل‌ونقل عمومی معلولین و جانبازان در کلانشهر تهران (مطالعه موردی: میزان سنجش رضایت­مندی از سامانه حمل‌ونقل جانبازان و معلولین در شرکت اتوبوسرانی تهران)"، سیزدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی حمل‌ونقل و ترافیک.

 

 • Rawls, (1977) “A Theory of Justice”, Human Rights, and Social Institutions. Dordrecht: Springer. p. 88.

 

 • Venter, T. Rickert, M. Mashiri, K. de Deus, (2004), "Entry into High-Floor Vehicles Using Wayside Platforms”.

 

 • I. Y. H. Hiroshi IKEDA, (2006) "Physical Load Related to Highway-Driving Among Disabled People", IATSS Research Vol 31, No. 1.
 • Nguyen-Hoang, R. Yeung. (2009) "What Is Paratransit Worth?", Transportation Research Part A: Policy and Practice, Issue 10, Vol 44, pp. 841-853.

 

 • H. Khalifeh Soltania, M. Shamb, M. Awangb, R. Yamanb. (2011) "Accessibility for Disabled in Public Transportation Terminal", Procedia-Social and Behavioral Sciences.

 

 • Neis, D. Zielstra. (2016) "Generation of a tailored routing network for disabled people based on collaboratively collected geodata", Applied Geography, Issue 47, pp. 70-77.

 

 • Schlingensiepena, E. Naroskab, T. Boltenb, O. Christenb, S. Schmitzb, C. Resselc, (2015) "Empowering People with Disabilities using Urban Public Transport", Procedia Manufacturing.

 

 • Pfeiffer, B, Derita, J, Giacomucci, E, Gubler, J, Halterman, T, O’Donnell, E, Seifried, G, Pompanio, A, (2020), “Barriers and Facilitators to Public Transportation Use for Individuals with Intellectual and Developmental Disabilities”, Occupational Therapy in Mental Health, Vol 37, Issue 1, pp: 1-14.

 

 • Monica, M, C, (2021), “Improving the Design of Urban Transport Experience with People with Disabilities”, Research in Transportation Business & Management, Vol 41.

 

 • Fonseca, F, C, Fonce-Segura, C, D, Guzmán-Ramírez, A, Garcia, M, (2021), “Sustainable Public Transport Service Adapted for People with Disabilities and Reduced Mobility in the Municipality of León, Guanajuato, Mexico”, Transport Inequalities, Transport Poverty and Sustainability, 13(13).