بررسی وضعیت استراتژیک ناوگان هوایی کشور و تدوین راهبردهای پشتیبان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری. گروه مدیریت صنعتی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار. گروه مدیریت صنعتی و فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 دانشیار. گروه فنی و مهندسی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 دانشیار. گروه مدیریت صنعتی و فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

ناوگان هوایی، به عنوان یکی از استراتژیک ترین سیستم های حمل و نقلی هر کشور بحساب می آید. سطح بالا و پیچیدگی تکنولوژیکی، کیفیت و استاندارد های پیشنیاز سختگیرانه، سبب گردیده تا این سیستم به عنوان پیشرفته ترین سیستم حمل و نقلی در جهان شناخته شود. در کشور ما، پشتیبانی از ناوگان هوایی با توجه به تشدید تحریم های ظالمانه غرب و آمریکا طی چند سال اخیر، با مشکلات جدی مواجه گردیده است که احیای آن را فقط از طریق طراحی راهکارهایی هوشمندانه جهت خودکفایی در تامین این نیاز، می توان پیش بینی نمود. تدوین سیاست ها و راهبردهای عملیاتی و کارآمد در این حوزه، می تواند وضعیت فعلی و ناپایدار ناوگان هوایی کشور را بهبود ببخشد و این حوزه استراتژیک حمل و نقلی را احیاء نماید. در این مقاله محقق ضمن بررسی وضعیت استراتژیک این ناوگان از طریق ماتریس های بررسی عوامل داخلی و خارجی، با استفاده از رویکرد ماتریس قوت ها، ضعف ها، فرصتها و تهدیدات به ارائه راهبردهای موثر در تامین و پشتیبانی از آن اشاره نموده و در تلاش است تا بتواند محدودیت های موجود در این حوزه صنعتی را شناسایی و با ارائه راهبردهایی کارآمد، رفع نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Strategic Situation of the Country's Air Fleet and Formulating Support Strategies

نویسندگان [English]

  • alireza fazeli 1
  • abas raad 2
  • maryam khademi 3
  • hasan farsijani 4
1 PhD candidate, Department of Management, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Department of Management and Accounting, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Department of Engineering, South Tehran Branch, , Islamic Azad University, Tehran, Iran
4 Associate Professor, Department of Management and Accounting, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The air fleet is considered as one of the most strategic transportation systems of any country. The high level and technological complexity, quality and strict prerequisite standards have made this system known as the most advanced transportation system in the world. In our country, the support of the air fleet has faced serious problems due to the intensification of oppressive sanctions by the West and the United States in recent years, which can be revived only by designing smart solutions to be self-sufficient in meeting this need. Appeared. Developing operational and efficient policies and strategies in this area can improve the current and unstable situation of the country's air fleet and revive this strategic area of transportation. In this article, the researcher, while examining the strategic position of this fleet through matrices of internal and external factors, using the matrix approach of strengths, weaknesses, opportunities and threats to provide effective strategies in providing and supporting it, and is trying. To be able to identify the limitations in this industrial field and eliminate them by providing effective strategies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Air fleet
  • strategic transportation system
  • strategy and policy
  • matrix of internal and external factors
- دیوید، آر، فرد (1392). مدیریت استراتژیک (ترجمه دکتر علی پارسائیان و دکتر سید محمد اعرابی). تهران: فرهنگ و مدیریت.
 
- پورتر، مایکل (1395). استراتژی رقابتی (ترجمه جهانگیر مجیدی و عباس مهرپویا). تهران: موسسه خدمات فرهنگی رسا.
 
- هانگر، دیوید جی و ویلن، توماس ال (1393). مبانی مدیریت استراتژیک (ترجمه دکترسیدمحمداعرابی و دکتر حمیدرضا رضوانی)، تهران: فرهنگ و مدیریت.
 
- هانگر، دیوید جی و ویلن، توماس ال (1393). مدیریت استراتژیک و سیاست کسب و کار (ترجمه دکترسیدمحمداعرابی و دکتر هاشم آقازاده). تهران: فرهنگ و مدیریت.
 
- همل، گری (1397). تفکر استراتژیک (ترجمه ایوب احمدیان). تهران: هورمزد.
 
- دانایی فرد، حسن، الوانی، مهدی و آذر، عادل (1394). روش شناسی پژوهش کیفی در مدیریت: رویکرد جامع. تهران: صفار.
 
- صنایع هوایی ایران (1398). مجموعه اسناد و مدارک در حوزه ناوگان هوایی (غیر نظامی)، تهران.
 
- گرنت، آر، جی (1397). پرواز تاریخ کامل هوانوردی (ترجمه محمد رزازان). تهران: انتشارات هوانورد.
 
- عطروش، عباس (1386). تاریخچه ی هواپیمایی بازرگانی در ایران. تهران: روشنگران و مطالعات زنان.
 
- الیاسی، مهدی، منطقی، منوچهر و همکاران (1397). بررسی راهبردهای همپایی شرکت های نوظهور در صنعت هوایی و دلالت هایی برای صنعت هوایی ایران، مجله بهبود مدیریت، دوره دوازدهم، شماره 4، صص 121-129.
 
- آقایی، مجید، رضاقلی زاده، مهدیه و محمدرضایی، مجید (1397). بررسی تأثیر تحریمهای اقتصادی و تجاری بر روابط تجاری ایران و کشورهای شریک عمدة تجاری، فصنامه مطالعات راهبردی سیاست گذاری عمومی، دوره هشتم، شماره 28، صص 49-68.
 
- خوانساری، رسول، باقری، ابوالفضل و شیرازی شایسته، مهدی (1393). شناسایی و اولویت بندی ریسک های سرمایه گذاری در صنعت هوایی ایران، مجله بهبود مدیریت، سال هشتم، شماره 4، صص 35-62.
- سمیعی نسب، مصطفی (1393). دیپلماسی اقتصادی، راهبرد مقابله با تحریم های اقتصادی در منظومه اقتصاد مقاومتی، فصلنامه آفاق امنیت، سال هفتم، شماره 25، صص 115-147.
 
- ضرابی، اصغر، محمدی، جمال و سقایی، محسن (1388). چالشهای صنعت حمل و نقل هوایی ایران، مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، سال بیستم، شماره 33، صص 23-42.
 
- سرلک، محمد علی و همکاران (1391).  فناورى هاى صنعت هوایى از منظر پارادایم هاى جامعه شناختى، فصلنامه مدیریت نوآوری، سال اول، شماره 2، صص 65-82.
 
- خامنه ای، سید علی. بیانات رهبر انقلاب در دیدار با مسئولان و کارگزاران کشور. خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)، 25 اردیبهشت 1398، شماره خبر 83314826.
 
- حیدرآبادیان، علی. چالش تامین قطعات هواپیما. روزنامه تعادل. http://www.http://www.taadolnewspaper.ir/55599/. کد خبر 55599. قابل دسترسی در 02/09/1395.
 
- خبرگزاری مهر. حمل و نقل هوایی همچنان درگیر تحریم.http://wwwmehrnews.com/news/3741590/  . کد خبر 3741590. قابل دسترسی در 26/05/1395.
 
- خیری، علیرضا. ۸۰ درصد مشکلات صنعت هوانوردی ضعف مدیریت است/ تحریم نقش مهمی ندارد. جامعه خبری تحلیلی الف. http://www.alef.ir/3980622086/. کد خبر 398062086. قابل دسترسی در 22/06/1398.
 
- دانشنامه آزاد ویکیپدیا. تحریم‌ها علیه ایران. http://www.fa.wikipedia.org/. قابل دسترسی در ‏۴ فوریه ۲۰۲۰.
 
- Bartsch, Ronald I C (2012). “International Aviation Law: A Practical Guide.” Ashgate.
 
- Whiteman, Philip (2013). “Aircr