نویسنده = ابوالفضل محمدزاده مقدم
بررسی ارتباط مشخصات شهرسازی بر تصادفات جرحی عابر پیاده (مطالعه ی موردی: شهر مشهد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1397

10.22119/jte.2018.79655

مریم حسن پور؛ ابوالفضل محمدزاده مقدم


اثر رسوب‌گذاری کلسیم کربنات توسط عامل باکتریایی بر پوشش قیری و عریان‌شدگی مخلوط‌های آسفالتی سرد

دوره 11، شماره 2، دی 1398، صفحه 425-443

10.22119/jte.2019.79646

حامد عطاران دوم؛ ابوالفضل محمدزاده مقدم؛ محسن کرابی؛ سمانه عطاران دوم


تحلیل میزان حساسیت جهتی تبدیل موجک در شناسایی هوشمند بافت خرابی های روسازی آسفالتی

دوره 10، شماره 4، تیر 1398، صفحه 807-832

رضا شهابیان مقدم؛ سیدعلی صحاف؛ ابوالفضل محمدزاده مقدم؛ حمیدرضا پوررضا


مدل سازی شبکه مبنای تصادفات جرحی عابر پیاده به کمک شبکه عصبی در محیط GIS (مطالعه ی موردی: شهر مشهد)

دوره 10، شماره 2، دی 1397، صفحه 245-266

غلامرضا شیران؛ مریم حسن پور؛ روزبه شاد؛ ابوالفضل محمدزاده مقدم


تشخیص و طبقه بندی خودکار خرابی های روسازی بر پایه آنالیز بافت تصویر در حوزه مکان و تبدیل

دوره 9، ویژه نامه روسازی، بهمن 1396، صفحه 121-142

رضا شهابیان مقدم؛ سیدعلی صحاف؛ ابوالفضل محمدزاده مقدم؛ حمیدرضا پوررضا