کلیدواژه‌ها = عدم قطعیت
مسیریابی دوره‌ای استوار وسایل نقلیه در مراقبت بهداشت خانگی بیماران دیالیز صفاقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آذر 1399

سید مهدی حسینی مطلق؛ مونا عیسی بخش؛ محمدرضا قطره سامانی


سنجش عدم‌قطعیت تقاضای سفر با ‌شبیه‌سازی مونت‌کارلو و بررسی تاثیر مولدهای تصادفی‌گون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 دی 1399

10.22119/jte.2021.233957.2461

رضا جهانشاهی؛ ایمان آقایان؛ عبدالاحد چوپانی


رویکرد استوار سناریو محور برای مساله مسیریابی وسایط نقلیه تحت شرایط رقابتی با استفاده از الگوریتم تکامل تفاضلی بهبودیافته

دوره 10، شماره 4، تیر 1398، صفحه 887-908

علیرضا سلامت بخش ورجوی؛ رضا توکلی مقدم؛ مهدی علینقیان؛ اسماعیل نجفی


مسیریابی دوره‌ای استوار وسایل نقلیه در مراقبت بهداشت خانگی بیماران دیالیز صفاقی

دوره 8، شماره 2، دی 1395، صفحه 231-252

مونا عیسی‌بخش؛ سید مهدی حسینی مطلق؛ محمدرضا قطره سامانی