مسیریابی دوره‌ای استوار وسایل نقلیه در مراقبت بهداشت خانگی بیماران دیالیز صفاقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران

3 دانشجوی دکترا، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

در دنیای امروز برطرف‌کردن نیازهای بهداشتی و درمانی بیماران در منزل دارای فواید متعددی است. با ارائه خدمات درمانی به صورت منظم و به‌موقع، علاوه بر کاهش هزینه‌ها، روند بهبودی بیمار نیز سرعت می‌یابد. به عنوان مثال، با جایگزینی همودیالیز با دیالیز صفاقی-که در منزل قابل انجام است- هم اسباب آسایش بیماران تامین می‌گردد و هم در بخش زیادی از هزینههای بهداشت و درمان صرفه‌جویی می‌شود. در این مقاله یک مدل ریاضی برای مساله مسیریابی استوار وسایل نقلیه با شرایط گذاشت و برداشت بصورت همزمان و در نظرگرفتن پنجره‌های زمانی نرم برای ملاقات بیماران دیالیز صفاقی توسعه داده شده است. مدل ارائه شده بر اساس مشکلات مشاهده شده در بخش همودیالیز بیمارستان هاشمی‌نژاد تهران پایه‌ریزی شده و کاربردی می‌باشد. در طراحی مدل سعی شده است که شرایط واقعی مانند عدم قطعیت موجود در زمان سفر وسایل نقلیه، تا حد امکان در نظرگرفته شود. با توجه به حساسیت موجود در ارائه به موقع خدمات درمانی می‌بایست از رویکردی مناسب برای مواجهه با عدم قطعیت زمان با کمترین ریسک ممکن استفاده کرد. نتایج بدست آمده از حل مدل حاکی از آن است که مدل استوار ارائه شده در بدترین شرایط ممکن یا به عبارت دیگر در بالاترین سطح عدم قطعیت هیچ نقض محدودیتی ندارد؛ به عبارت دیگر با استفاده از این مدل امکان ارائه به موقع خدمات درمانی افزایش می‌یابد.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 02 آذر 1399
  • تاریخ دریافت: 06 مرداد 1395
  • تاریخ بازنگری: 13 دی 1395
  • تاریخ پذیرش: 14 دی 1395