برنامه ریزی چندهدفه مسیر در یک شبکه چند طریقه با مسیرهای جایگزین

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد/ دانشگاه صنعتی شریف

2 استاد تمام / دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

با توجه به گسترش روز افزون ناوگان حمل و نقل شهری، همچنین پیچیدگی شبکه ی معابر ضرورت برنامه ریزی بهینه ی مسیر در شبکه های حمل و نقل بیش از پیش اهمیت یافته است. شبکه ی حمل و نقلی از مسیرها که طریقه های متنوعی از وسائل نقلیه در آن استفاده شود را شبکه ی چندطریقه می نامیم، که در این نوع از شبکه ها غیر از مشخص نمودن مسیر بهینه، ارائه ی یک توالی از طریقه های حمل و نقل نیز ضرورت دارد. همچنین، انتخاب کوتاهترین مسیر در این شبکه ها با محدودیتهایی همراه است که مسیر بدست آمده را از دید کاربر قابل انتخاب می کند.
در این مقاله یک مدل برای برنامه ریزی مسیر در شبکه های چندطریقه، که در آن دو هدف هزینه و زمان در کنار کمینه نمودن تعداد دفعات تغییر طریقه برای برنامه ریزی بیان شده است. در کنار حل مدل ریاضی مسئله توسط نرم افزار یک الگوریتم تقریبی مبتنی بر برنامه ریزی پویا نیز برای آن ارائه شده است، که نشان داده میشود که این الگوریتم در اکثر مسائل جواب دقیق را ارائه میکند و زمان بسیار کمتری برای حل نسبت به الگوریتم های مشابه مصرف کرده و بطور مستقیم میتواند مجموعه ی پارتو از جوابها را ارائه نماید. در ادامه، نتایج آن با حل مدل ریاضی توسط نرم افزار و الگوریتم ژنتیک چندهدفه مقایسه گردیده است و در انتها مثالی کاربردی از مسئله مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Multi-Objective Route Planning in a Multi-Modal Network with Alternative Paths

نویسندگان [English]

  • Siavash Tabrizian 1
  • Kourosh Eshghi 2
2 Professor / Industrial Engineering Department, Sharif University of Technology
چکیده [English]

In recent years, increasing use of public urban transportation and road networks causes that route planning is now becomes a necessary element in the transportation networks more than ever. Multimodal network is a special case of the transportation network in which we are able to use different transportation modes. In this network, the sequence of the transportation modes is as important as the sequence of nodes in determining the optimal route take into account the constraints.
In this paper, a multi-objective mathematical modeling multimodal network has been presented. In addition to minimize the number of changing modes, cost and the time are also considered in the objective function. An approximation algorithm based on dynamic programming has been developed. Furthermore, the experimental analysis shows that the efficiency of the proposed algorithm in compared to NSGAII algorithm. Moreover, a real case study based on the public transportation system in Tehran is solved by our model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Multi-modal Network
  • Multi-objective route planning
  • Dynamic Programming Algorithm
  • NSGAII