توسعه شبکه حمل و نقل ریلی با استفاده از الگوریتم حریصانه مبتنی بر بیشترین تاثیر بر زمان سیر – مطالعه موردی: شبکه راه‌آهن ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی-مهندسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

2 گروه حمل و نقل ریلی، دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ، تهران، ایران

چکیده

مسئله طراحی شبکه راه آهن به نحوه تخصیص میزان محدودی بودجه برای توسعه زیرساخت شبکه ریلی می پردازد. از جمله هدف هایی که در این مسئله مورد استفاده قرار می‌گیرد می‌توان به کمینه سازی کل زمان سیر در شبکه، کمینه-سازی هزینه‌های توسعه، یا بیشینه سازی درآمد حاصله از انتقال بار اشاره کرد. با توجه به این که دو گروه تصمیم‌گیرنده در این مسئله تاثیر گذار هستند، شکل عمومی مساله طراحی شبکه یک مسئله دوسطحی خواهد بود که در رده مسائل NP-Hard قرار میپردازد که حل آن با استفاده از روش های دقیق بهینه سازی در مقیاس های حتی کوچک با دشواری روبروست. در این مقاله برای حل مسئله طراحی شبکه ریلی، یک الگوریتم تقریبی ابتکاری از نوع حریصانه ارایه می‌شود. در این الگوریتم تمرکز بر توسعه بلاک‌هایی از شبکه ریلی است که بیشترین اثر در کاهش متوسط زمان سیر در شبکه را دارد. روند اضافه کردن بلاک‌ها در شبکه آنقدر ادامه پیدا می‌کند که کل سطح تقاضای ورودی بتواند از شبکه انتقال پیداکند. این الگوریتم با زبان جاوا پیاده سازی شد و شبکه راه آهن ایران برای مطالعه موردی انتخاب شده است. نتایج الگوریتم پیشنهادی تحلیل گردید. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که با توسعه شبکه تا سطح عبور تقاضای 57 میلیون تن، متوسط زمان سیر به کمترین مقدار خود می‌رسد و برای مقادیر تقاضای بیشتر، متوسط زمان سیر روند افزایشی خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Rail transportation network design using greedy algorithm based on maximum impact on travel time - case study: Iran’s Railways Network

نویسندگان [English]

  • Amirali Zarrinmehr 1
  • Reza Mohammad Hasany 2
1 Civil Engineering Group, Department of Engineering and Technology, University of Mazandaran, Babolsar, Iran
2 Faculty of Railway engineering, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran
چکیده [English]

The railway network design problem deals with how to allocate a limited budget for the development of the railway network infrastructure. Among the objectives used in this problem, we can mention the minimization of the total travel time in the network, the minimization of the development costs, or the maximization of the income. Considering that the two groups of decision-makers are influential in this problem, the general form of the network design problem will be a Bi-level problem that belongs to the category of NP-Hard problems, which cannot be solved using precise optimization methods in even small scales. In this article, an innovative approximate greedy algorithm is presented to solve the problem of rail network design. In this algorithm, the focus is on developing blocks of the rail network that have the greatest effect in reducing the average travel time in the network. The process of adding blocks in the network continues until the entire level of incoming demand can be transferred from the network. This algorithm was implemented with Java language and railway of Iran has been selected as a case study. The results show that with the development of the network up to the demand of 57 million tons, the average travel time will reach its lowest value; and for the higher demand values, the average travel time will increase.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Network design
  • greedy algorithm
  • travel time
  • Railway of Iran

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 23 مهر 1401
  • تاریخ دریافت: 27 شهریور 1401
  • تاریخ بازنگری: 20 مهر 1401
  • تاریخ پذیرش: 20 مهر 1401