تاثیر دوربین‌های کنترل سرعت در کاهش تخلفات سرعت با استفاده از روش بیز و گروه مقایسه (مطالعه موردی محور قزوین-رشت و بم-کرمان)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس

2 استاد، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

سرعت وسایل نقلیه یکی از عوامل مهم تعیین کننده شدت و میزان جراحت و تصادفات منجر به فوت سرنشینان وسایل نقلیه است. بمنظور ارتقای ایمنی در جاده ها و راه‌های برون شهری، مسئولان حوزه‌ی حمل و نقل، تصمیم بر ایجاد محدودیت‌های سرعت گرفته‌اند. در این مطالعه با استفاده از دو روش‌ از مطالعات قبل و بعد، روش تجربی بیز و گروه مقایسه، داده‌های جمع‌آوری شده از ترددشمارهای آزادراه قزوین-رشت و بزرگراه بم-کرمان مورد ارزیابی قرار می‌گیرد تا میزان تاثیر این دوربین‌ها در کاهش تعداد تخلفات سرعت سنجیده شود. نتایج روش بیز برای دوربین کنترل سرعت در محور رودبار-رستم‌آباد نشان دهنده کاهش 51/89 و نتایج گروه مقایسه آن نشان دهنده کاهش 81 تا 95 درصدی تخلفات سرعت و نتایج روش بیز برای محور جیرفت-ماهان نشان‌دهنده کاهش 94 درصدی تخلفات سرعت و نتایج روش گروه مقایسه نشان دهنده کاهش تقریبی 80 تا 88 درصدی تخلفات سرعت در محدوده دوربین کنترل سرعت است. پس در مجموع می‌توان گفت که دوربین‌های کنترل سرعت در این محورها دارای اثرات مثبتی در کاهش چشم‌گیر تخلفات سرعت در محدوده نصب دوربین با استفاده از روش‌های مذکور است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


- Cascetta, E., Punzo, V. and MontaniNo, M. (2011) "Empirical evidence of speed management effects on traffic flow at freeway bottleneck",  TRB , Annual Meeting, 2011
- Collins, G. and Mcconnell, D. (2008) "Speed harmonisation with average speed enforcement", Traffic Engineering and Control, 49.
- De Pauw, E., Daniels, S., Brijs, T., Hermans, E. and Wets, G. )2014a( "Automated section speed control on motorways: An evaluation of the effect on driving speed", Accident Analysis and Prevention, Vol. 73, pp. 313-322.
- De Pauw, E., Daniels, S., Brijs, T., Hermans, E. and Wets, G. )2014b( "An evaluation of the traffic safety effect of fixed speed cameras", Safety science, Vol. 62, pp. 168-174.
- De Pauw, E., Daniels, S., Thierie, M. and Brijs, T. )2014c( "Safety effects of reducing the speed limit from 90 km/h to 70 km/h", Accident Analysis and Prevention, Vol. 62, pp. 426-431.
- Goldenbeld, C. and Van Schagen, I. )2005( "The effects of speed enforcement with mobile radar on speed and accidents: An evaluation study on rural roads in the Dutch province Friesland", Accident Analysis and Prevention, Vol. 37, pp. 1135-1144.
- Hamzah, M. K., NG, C. P., Khairuddin, F. H. and Yusof, M. A. )2013( "The Automated Speed Enforcement System—A Case Study in Putrajaya", Journal of the Eastern Asia Society for Transportation Studies, Vol. 10, pp. 2133-2146.
- Hauer, E. )2002( "Observational before-after studies in road safety: Estimating the effects of highway and traffic engineering measures on road safety", Pergamon, Tarrytown, NY, USA.
- Høye, A. )2015( "Safety effects of fixed speed cameras—An empirical Bayes evaluation", Accident Analysis and Prevention, Vol. 82, pp. 263-269.
- Montella, A., Punzo, V., Chiaradonna, S., Mauriello, F. and MontaniNo, M. )2015( "Point-to-point speed enforcement systems: Speed limits design criteria and analysis of drivers’ compliance”, Transportation research part C: emerging techNologies, Vol. 53, pp. 1-18.
- Mountain, L., Hirst, W. and Maher, M. )2005( "Are speed enforcement cameras more effective than other speed management measures?: The impact of speed management schemes on 30mph roads”, Accident Analysis and Prevention, Vol. 37, pp. 742-754.
- Retting, R. (2003) "Speed cameras: public perceptions in the US”, Traffic engineering and control. Vol. 44, No. 3.
- Shim, J., Park, S. H., Chung, S. and Jang, K. )2015( "Enforcement avoidance behavior near automated speed enforcement areas in Korean expressways”, Accident Analysis and Prevention, Vol. 80, pp. 57-66.
- Stoelhorst, H. (2008) "Reduced speed limits  and traffic efficiency”,  European Congress and Exhibition on Intelligent Transport Systems and Services, 7th, Geneva, Switzerland, 2008.
- Zhang, Y., Hu, Z. and Chen, A. (2015) "Urban Road Speed Humps Setting TechNology”, ICTE 2015
- صفارزاده، م. ، سیدابریشمی، س. و  خسروی، ه. (1391) "روشی برای ارزیابی کارایی دوربین های کنترل سرعت در محورهای برون شهری ( مطالعه موردی محورهای استان سمنان)”, دوازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران, تهران. 1 و 2 اسفند.
- فریدزاد، م. ، امیری، الف. و صفارزاده، م. (1396) "ارزیابی تخلفات سرعت در محدوده‌ی دوربین‌های کنترل سرعت در راه‌های برون‌شهری (مطالعه موردی آزادراه قزوین-رشت)"، هفدهمین کنفرانس بین المللی حمل و نقل و ترافیک، تهران. 29 و 30 بهمن‌.
- سرکار، ع. و قناتی، الف. (1395) "بررسی پارامترهای موثر بر اثربخشی دوربین‌های کنترل سرعت جاده‌ای در میزان وقوع تصادفات”, دومین همایش سیستم‌های حمل‌ونقل هوشمند جاده‌ای. ایران، تهران.19 و 20 بهمن.