تخمین اضافه هزینه‌های عملیاتی شرکت هواپیمایی هما

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

چکیده

هدف اصلی این مقاله، محاسبۀ اضافه هزینه عملیاتی و اجزای آن در خطوط منتخب مسافری شرکت هواپیمایی هما با استفاده از یک روش جدید سنجش ناروشهایی غیر شعاعی است. به این منظور، داده‌های مربوط به پرواز‌ها برای 10 خط هوایی داخلی شرکت هما در یک دوره سه ساله 1385، 386 و 1387 مورد استفاده قرار گرفته‌اند. نتایج این مطالعه نشان می‌دهند که یک ظرفیت قابل‌توجه صرفه‌جویی در هزینه‌ عملیاتی شرکت هما بر اساس نمونۀ هواپیما- مسیر مورد مطالعه، وجود دارد. توجه به اضافه هر یک از نهاده‌ها به طور مجزا، شواهد بیشتری را از چنین بهبودی فراهم می‌کند. محاسبۀ اضافه هزینه‌ها برای ترکیب هزینه‌های مورد بررسی، نشان می‌دهد که بالاترین ظرفیت بهبود برای هواپیما- مسیرهای مورد بررسی، به ترتیب با کاهش هزینه‌های سوخت، نیروی انسانی و تعمیر و نگهداری امکان‌پذیر است. در مجموع، به طور متوسط، در طول دوره مورد بررسی، سوخت، کارکنان و خدمه پرواز و تعمیر و نگهداری به ترتیب با اضافه هزینه نسبی 56%، 48% و 40%، مهم‌ترین دلایل عملکرد ضعیف این شرکت بوده‌اند. بر این اساس، می‌توان گفت بهینه‌سازی مصرف سوخت و هزینه‌های نیروی انسانی و تعمیر و نگهداری  باید از اولویتهای اصلی شرکت هما،  در حرکت به‌ سوی بهبود عملکرد باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimating the Operating Cost Excesses for Iran Air Company

چکیده [English]

The purpose of this study is to estimate the operating cost excess and its components for Iran Air Company using a new non-radial inefficiency measurement method. To this end a dataset of flights for 10 domestic routes over the period 2006-2008 were utilized. The findings of this study show that there is a considerable potential operating cost saving for Iran Air Company over the sampled aircraft-routes. Considering each input excesses separately provides more evidence of such a potential improvement. The results indicate that the largest cost saving for inefficient aircraft-routes can be achieved by using fuel, labor and maintenance more efficiently. Overall, and on average, fuel, labor and maintenance costs are the main sources of the weak performance for Iran Air Company by the relative costs excesses of 56%, 48% and 40%, respectively. More precisely, for Iran Air optimizing fuel consumption, labor and maintenance costs should have the high priorities in the path of performance improvement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iran Air Company
  • Aircraft
  • flying routes
  • operating cost excesses
  • non-radial inefficiency analysis