استفاده از الگوریتم اتوماتای سلولی فازی نامنظم جهت رتبه‌بندی ایمنی جاده‌ها

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو

2 سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران/پژوهشکده برق و فناوری اطلاعات

3 سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران/پژوهشگاه برق و فناوری اطلاعات

چکیده

پیچیدگی مسائل دنیای واقعی همواره در حال افزایش است و بسیاری از مسائل دنیای واقعی را نمی‌توان با روش‌های فعلی مدل‌سازی کرد. به همین دلیل، برای غلبه بر چالش‌ها و کاستی‌های موجود باید همواره مدل‌های محاسباتی جدیدی ارائه شود تا با استفاده از آن‌ها بتوانیم مسائل مختلف را حل کنیم. برخی از مسائل دنیای واقعی ماهیت گراف دارند و استفاده از اتوماتای سلولی نامنظم در این‌گونه مسائل مطلوب خواهد بود؛ اما این اتوماتا قادر به بازنمایی مفاهیم نادقیق فازی نیست. در همین راستا، در این مقاله یک مدل محاسباتی جدید بنام اتوماتای سلولی فازی نامنظم معرفی خواهد شد. مدل پیشنهادی در این مقاله که تلفیقی از اتوماتای سلولی فازی و اتوماتای سلولی نامنظم است، باهدف ترکیب مزایای هردوی این مدل‌ها در یک مدل واحد و کاستن از معایب آن‌ها در حالت تکی معرفی‌شده است. درنهایت، از مدل پیشنهادی برای حل یک مسئله‌ی کاربردی دنیای واقعی بنام مسئله‌ی رتبه‌بندی ایمنی جاده‌ها استفاده می‌شود. نتایج به‌دست‌آمده از شبیه‌سازی‌های انجام‌شده در این مقاله نشان‌دهنده‌ی آن است که مدل پیشنهادی قادراست قطعات مختلف جاده‌ها را به لحاظ ایمنی با دقت بالا رتبه‌بندی نماید. بر اساس نتایج آزمایش‌های انجام‌شده مدل پیشنهادی در مقایسه با داده‌های واقعی توانسته به‌دقت %75 درصد تخمین ایمنی جاده‌ها دست یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعاتمقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1399
  • تاریخ دریافت: 31 فروردین 1399
  • تاریخ بازنگری: 23 شهریور 1399
  • تاریخ پذیرش: 23 شهریور 1399