تخمین ناهمواری روسازی بر اساس خرابی‌های سطحی با استفاده از شبکه عصبی (مطالعه موردی: محور‌های شریانی ایران)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

2 دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

3 دانشکده عمران و محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

امروزه راه‌ها به عنوان سرمایه‌های هر کشور تلقی می‌شوند لذا جهت حفظ و نگهداری آن‌ها به یک مکانیزم مشخص احتیاج است. در همین راستا سیستم مدیریت روسازی ابزاری هدفمند برای تصمیم‌گیری و یافتن استراتژی موثر و اقتصادی، جهت ارزیابی، ترمیم، تعمیر و نگهداری روسازی‏ها در سطحی قابل قبول می‌باشد. جهت اجرای این سیستم اطلاع دقیق‌ از شاخص‌های ارزیابی روسازی امری حیاتی است. هدف از این پژوهش شناخت تاثیر خرابی‌های سطحی بر ناهمواری روسازی و ایجاد رابطه همبستگی جهت تخمین شاخص بین‌الملی ناهمواری (IRI) و نرخ رشد ناهمواری می‌باشد. بر این اساس با استفاده از دستگاه تشخیص خودکار خرابی‌های روسازی (LCMS)، شاخص ناهمواری و خرابی‌های سطحی روسازی در قطعات 10 متری به صورت پیوسته و با رزولوشن 1 میلی‌متر در تعدادی از محورهای شریانی کشور ارزیابی شد. پس از تحلیل اولیه خروجی‌های دستگاه LCMS، خرابی‌های سطحی با تاثیر بالاتر بر شاخص ناهمواری شناسایی شد و سپس با استفاده از روش‌شبکه عصبی مصنوعی رابطه همبستگی میان شاخص ناهمواری و خرابی‌های سطحی برقرار شد که در این رابطه، ضریب (R2) برابر70/0 است. این پژوهش، منجر به شناخت خرابی‌های سطحی موثر بر شاخص IRI می‌شود و همچنین استفاده از مدل ارائه شده یک روش کم هزینه برای متولیان راه برای تخمین شاخص ناهمواری و نرخ رشد ناهمواری بر اساس خرابی‌های سطحی در سطح شبکه است که می‌تواند موجب شناخت روند اضمحلال و سیاست‌ها و اقدامات تعمیر و نگهداری شود.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1398
  • تاریخ دریافت: 15 بهمن 1397
  • تاریخ بازنگری: 07 شهریور 1398
  • تاریخ پذیرش: 09 شهریور 1398