بررسی اثر افزودنی پلی پروپیلن بر روی مشخصات خرابی رطوبتی مخلوط های آسفالتی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده

بررسی اثر افزودنی پلی پروپیلن بر روی مشخصات خرابی رطوبتی مخلوط های آسفالتی

چکیده
برای کاهش خرابی رطوبتی در مخلوطهای آسفالتی روش‌های مختلفی مورد استفاده قرار گرفته است. یکی از متداول‌ترین روشها، استفاده از مواد ضدعریان‌ شدگی مانند آهک هیدراته و موادی از خانواده آمین‌ها است. در این تحقیق به بررسی تاثیر استفاده از افزودنی پلی‌پروپیلن (PP) و امکان استفاده از آن به عنوان ماده افزودنی ضد عریان ‌شدگی پرداخته شده است. دلیل اصلی استفاده از این ماده این است که پلیمرها خصوصیات بازی دارند و استفاده از این ماده احتمالاَ می‌تواند خصوصیات اسیدی قیر را کاهش دهد و چسبندگی بیشتری با سنگدانه های اسیدی که مستعد خرابی رطوبتی هستند، ایجاد کند. بدین منظور نمونه های مختلف آسفالتی با مصالح آهکی و گرانیت در درصدهای مختلف (0، 2 و 4 درصد) پلی پروپیلن تهیه شدند. آنگاه آزمایش‌ کشش غیر مستقیم به روش AASHTO T283 بر روی نمونه‌ها در حالت یک، سه و پنج سیکل یخ و ذوب انجام شد. همچنین، آزمایش انرژی آزاد سطحی بر روی قیر پایه و اصلاح شده و سنگدانه ها انجام شد تا مشخصات چسبندگی آنها در شرایط مختلف اندازه‌گیری شود. نتایج به دست آمده، نشان داد که استفاده از PP باعث بهبود مقاومت مخلوط‌های آسفالتی هم درشرایط مرطوب و هم درشرایط خشک شده است. به صورت کلی می‌توان گفت افزایش درصد ماده PP تا 4 درصد وزن قیر، باعث بهبود مقاومت مخلوط آسفالتی در برابر خرابی رطوبتی می‌شود. همچنین، نتایج روش انرژی آزاد سطحی نشان می‌دهد که اصلاح قیر با PP باعث افزایش انرژی آزاد چسبندگی می‌شود، در نتیجه عملکرد چسبندگی بین قیر و سنگدانه‌ها بهبود می‌یابد.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1398
  • تاریخ دریافت: 12 شهریور 1395
  • تاریخ بازنگری: 05 بهمن 1395
  • تاریخ پذیرش: 18 بهمن 1395