بررسی آزمایشگاهی و تحلیل آماری اثر آلاینده‌ها بر مقاومت لغزندگی روسازی آسفالتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه یزد-دانشکده فنی ومهندسی -گروه مهندسی عمران

2 دانشگاه یزد-دانشکده فنی ومهندسی-گروه مهندسی عمران

3 دانشگاه سیستان وبلوچستان-دانشکده فنی شهید نیکبخت-گروه مهندسی عمران

چکیده

یکی از خصوصیات مهم راه‌ها که مربوط به روسازی جاده می‌شود و با ایمنی آن در ارتباط است، مقاومت لغزندگی آنهاست. این خصوصیات به عوامل متعددی نظیر مشخصات بافت رویه و مصالح به کار رفته، شرایط آب و هوایی، تغییرات فصلی و میزان آلودگی سطح جاده وابسته است. در این تحقیق به بررسی تأثیر آلاینده‌های مختلف بر مقاومت لغزندگی سطح روسازی پرداخته است. حضور آلاینده‌ها به خصوص در هنگام اولین بارندگی بعد از یک دوره خشکسالی باعث می‌شود تا سطح خیس جاده لغزنده شود و احتمال تصادف بالا برود. بعضی از این آلاینده‌ها طبیعی‌اند، مانند ریزگردها و عبور ماسه بادی در جاده‌های کویری و بعضی هم در اثر عوامل غیرطبیعی مانند پودر ناشی از سایش لاستیک در اثر عبور وسایل‌نقلیه و یا روغن، می‌باشند. در این تحقیق آلاینده‌هایی نظیر، ریزگردها، ماسه‌بادی، روغن، پودر لاستیک، دوده اگزوز و رنگ سرد ترافیکی مورد مطالعه قرار گرفتند. نمونه‌های آسفالتی با استفاده از یک نوع دانه‌بندی پیوسته با تراکم ژیراتوری در قالب‌های بزرگ مارشال ساخته شده‌اند و در درجه حرارت و رطوبت‌های مختلف تحت آزمایش آونگ انگلیسی قرار گرفته‌اند. نتایج نشان می‌دهد که حضور آلاینده‌ها به طور معنی‌داری تأثیر‌گذار است همچنین نشان داده ‌شد که در حالت خشک بیشترین کاهش بدست آمده در عدد لغزندگی هنگامی است که سطح از ماسه‌بادی پوشیده شده‌ باشد و در حالت مرطوب نیز حضور رنگ سرد ترافیکی به طور متوسط بین 49 تا 55 درصد کاهش عدد لغزندگی را در پی داشته است. همچنین اعداد بدست آمده توسط نرم‌افزارهای آماری با استفاده از روش درخت تصمیم و روش شبکه عصبی مصنوعی تحلیل شده‌اند و نشان داده شد که تغییر در نوع آلایندگی باعث بیشترین تغییر در مقاومت لغزندگی می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Laboratory evaluation and statistical analysis of the effects of pollutants on asphalt pavement skid resistance

چکیده [English]

One of the important properties of roads related to road pavement and safety is skid resistance. These properties is dependent on numerous factors, such as properties of pavement surface texture and materials used, weather conditions, seasonal changes and road surface contaminant. In this study the effects of various contaminants on skid resistance of the pavement surface were investigated .The presence of contaminants, especially during the first rain after a drought period makes road surfaces slippery and increases the risk of accidents. Some of these contaminants are natural such as dust and quick sand on the desert areas and some of them are unnatural such as lube oil and rubber particulates produced by tire wear. In this study, dust, quick sand, lube oil, rubber particulates, soot and cool color traffic were chosen as contaminants. Asphalt samples using three continuous grading with Gyratory compression were made in Marshall large formats and by British Pendulum Tester were tested at different temperature and humidity. It was proved that contaminants affected skid resistance of asphalt pavements distinctly. It was also shown that in the dry conditions, the minimum value of skidding is when the surface is completely covered with quick sand and in the wet conditions; the value of skidding was declined on average 49 to 55 percent by cool color traffic. The data were derived from the Statistical model, were analyzed by decision tree and artificial neural network. It was shown that changes in the type of contaminants cause the greatest change in skid resistance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pavement Contamination
  • skid Resistance
  • Statistical Model
  • Asphalt Mixture
  • Road Safety

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1398
  • تاریخ دریافت: 15 آذر 1394
  • تاریخ بازنگری: 10 بهمن 1394
  • تاریخ پذیرش: 11 بهمن 1394
  • تاریخ اولین انتشار: 09 شهریور 1398