بررسی آزمایشگاهی و تحلیل آماری اثر آلاینده‌ها بر مقاومت لغزندگی روسازی آسفالتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه یزد-دانشکده فنی ومهندسی -گروه مهندسی عمران

2 دانشگاه یزد-دانشکده فنی ومهندسی-گروه مهندسی عمران

3 دانشگاه سیستان وبلوچستان-دانشکده فنی شهید نیکبخت-گروه مهندسی عمران

چکیده

یکی از خصوصیات مهم راه‌ها که مربوط به روسازی جاده می‌شود و با ایمنی آن در ارتباط است، مقاومت لغزندگی آنهاست. این خصوصیات به عوامل متعددی نظیر مشخصات بافت رویه و مصالح به کار رفته، شرایط آب و هوایی، تغییرات فصلی و میزان آلودگی سطح جاده وابسته است. در این تحقیق به بررسی تأثیر آلاینده‌های مختلف بر مقاومت لغزندگی سطح روسازی پرداخته است. حضور آلاینده‌ها به خصوص در هنگام اولین بارندگی بعد از یک دوره خشکسالی باعث می‌شود تا سطح خیس جاده لغزنده شود و احتمال تصادف بالا برود. بعضی از این آلاینده‌ها طبیعی‌اند، مانند ریزگردها و عبور ماسه بادی در جاده‌های کویری و بعضی هم در اثر عوامل غیرطبیعی مانند پودر ناشی از سایش لاستیک در اثر عبور وسایل‌نقلیه و یا روغن، می‌باشند. در این تحقیق آلاینده‌هایی نظیر، ریزگردها، ماسه‌بادی، روغن، پودر لاستیک، دوده اگزوز و رنگ سرد ترافیکی مورد مطالعه قرار گرفتند. نمونه‌های آسفالتی با استفاده از یک نوع دانه‌بندی پیوسته با تراکم ژیراتوری در قالب‌های بزرگ مارشال ساخته شده‌اند و در درجه حرارت و رطوبت‌های مختلف تحت آزمایش آونگ انگلیسی قرار گرفته‌اند. نتایج نشان می‌دهد که حضور آلاینده‌ها به طور معنی‌داری تأثیر‌گذار است همچنین نشان داده ‌شد که در حالت خشک بیشترین کاهش بدست آمده در عدد لغزندگی هنگامی است که سطح از ماسه‌بادی پوشیده شده‌ باشد و در حالت مرطوب نیز حضور رنگ سرد ترافیکی به طور متوسط بین 49 تا 55 درصد کاهش عدد لغزندگی را در پی داشته است. همچنین اعداد بدست آمده توسط نرم‌افزارهای آماری با استفاده از روش درخت تصمیم و روش شبکه عصبی مصنوعی تحلیل شده‌اند و نشان داده شد که تغییر در نوع آلایندگی باعث بیشترین تغییر در مقاومت لغزندگی می‌شود.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1398
  • تاریخ دریافت: 15 آذر 1394
  • تاریخ بازنگری: 10 بهمن 1394
  • تاریخ پذیرش: 11 بهمن 1394