مدل برنامه‌ریزی مجدد حرکت قطارهای مسافری در شرایط مسدودی خطوط شبکه ریلی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشکده راه آهن، دانشگاه علم و صنعت

4 گروه بهره برداری، مرکز تحقیقات و آموزش راه آهن ج.ا.ا

چکیده

رخداد حوادث و اختلالات پیش بینی نشده در شبکه‌های ریلی موجب افزایش زمان های تاخیر قطارها، کاهش ظرفیت بالقوه مسیر، افت قابلیت اطمینان و استواری برنامه زمانبندی می‌شود. مدیریت اختلال در راه‌آهن، شامل مجموعه روش‌هایی است که جهت مدیریت رخدادهای پیش‌بینی نشده‌ و کاهش انحراف از برنامه زمانبندی اولیه، اتخاذ می گردد. در این تحقیق، مسدودی موقتی بلاک های یک شبکه ریلی در اثر حوادث، به عنوان عامل اختلال در برنامه حرکت قطارها در نظر گرفته شده است. زمان شروع مسدودی و مدت زمان لازم برای رفع اختلال مشخص است. در مقاله حاضر، ابتدا مدل زمانبندی اولیه حرکت قطارها با هدف کمینه کردن مجموع زمان سفر قطارها ارائه خواهد شد. سپس مدل برنامه ریزی مجدد حرکت قطارها که توسعه یافته مدل زمانبندی اولیه است ارائه می شود. برنامه حاصل از مدل زمانبندی اولیه مبنای مقایسه بوده و به عنوان ورودی مدل زمانبندی مجدد در نظر گرفته می شود . مدل زمانبندی مجدد ارائه شده در این تحقیق می تواند در یک شبکه ریلی، برنامه جدیدی ارائه نماید که در آن مجموع وزنی تاخیرات قطارها در رسیدن به ایستگاه های مسافرگیری، کمینه شده و برنامه جدید کمترین انحراف را نسبت به برنامه اولیه داشته باشد. این برنامه جدید شامل تعیین زمان های حرکت قطارها در شبکه ریلی و تعیین ایستگاه‌های جدید جهت توقف برای اقامه نماز مسافرین است. به منظور افزایش سرعت حل مساله، یک روش ابتکاری مبتنی بر محدود نمودن فضای جواب پیشنهاد شده است. جهت اعتبارسنجی مدل زمانبندی مجدد، از چند سناریوی مسدودی یک بلاک در مسیر تهران-اهواز-خرمشهر استفاده شده است. نتایج حل مساله و مثال های واقعی نشان می دهد که مدل زمانبندی مجدد با ارائه برنامه زمانبندی مجدد در زمان معقول، از کارایی مناسبی در تصمیم گیری بهینه در شرایط بروز اختلال از نوع مسدودی خط برخوردار است.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1398
  • تاریخ دریافت: 25 مهر 1394
  • تاریخ بازنگری: 01 خرداد 1395
  • تاریخ پذیرش: 12 خرداد 1395