زمان‌بندی فرود و پرواز هواپیماها بر روی باندها با در نظر گرفتن محدودیت در تعداد مکان استقرار هواپیما

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز

2 استاد دانشکده مهندسی صنایع، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران

چکیده

در این مقاله، به مسئله زمان‌بندی فرود و پرواز هواپیماها به صورت هم‌زمان بر روی چندین باند با در نظرگرفتن محدودیت در مکان های استقرار هواپیما (Parking space) با تابع هدف کمینه سازی دیرکرد وزنی کل پرداخته می‌ شود. این قبیل مسائل در قالب زمان‌بندی ماشین ها همراه با زمان آمادگی (Ready time)، زمان هدف (Target time) و زمان ضرب العجل (Deadline)، مدل سازی می شود. به منظور اجتناب از پدیده‌ی ارتعاش ناشی از فرود یا پرواز هواپیماها (wake-vortex effects)، بازه زمانی مشخصی را بعد از فرود و پرواز هواپیماها در نظر می‌گیرند. نظر به احتمال رخداد چنین محدودیت هایی در پاره ای از اوقات در فرودگاه‌ها و با هدف برنامه‌ریزی در رویارویی هر چه بهتر با چنین مسائلی، مدل برنامه ریزی عدد مختط (MIP) ارائه می‌ شود و سعی می‌ شود تا با استفاده از الگوریتم فراابتکاری کرم شب‌تاب (Firefly algorithm) به جواب‌های قابل قبول در زمان مناسب دست یابیم. در نهایت عملکرد الگوریتم با استفاده از مجموعه‌ای مسائل معیار، مورد ارزیابی قرار می گیرد که رضایت بخش بودن عملکرد الگوریتم را نشان می دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعاتمقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1398
  • تاریخ دریافت: 10 مهر 1394
  • تاریخ بازنگری: 02 بهمن 1394
  • تاریخ پذیرش: 28 اردیبهشت 1395