مسئله مکان‌یابی-مسیریابی انبارهای عبوری چند محصولی با در نظرگرفتن وسایل نقلیه ناهمگن ظرفیت‌دار و قابلیت برداشت و تحویل در چند بار در یک شبکه زنجیره تامین چند سطحی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم و فنون مازندران

2 دانشگاه علوم و فنون مازندارن

چکیده

انبار عبوری یک استراتژی لجستیکی است که هدف آن کاهش موجودی و افزایش رضایت مشتریان می‌باشد. کالاها از تامین کننده بواسطه انبار عبوری به دست مشتری می‌رسند. اقلام قبل از فرستادن به مشتری، می‌بایست در انبار عبوری گردآوری شده، بدون ذخیره یا با ذخیره کم و پس از ادغام توسط وسایل نقلیه خروجی برای مشتریان فرستاده می‌شوند. در این تحقیق، مساله مکان‌یابی-مسیریابی با انبارهای عبوری در یک زنجیره تامین سه سطحی شامل تامین کننده، انبار عبوری و مشتری در نظر گرفته شده است. در این مسئله، مراکز انبار عبوری، تامین کننده، مشتری، وسایل نقلیه و کالا چندگانه می‌باشند، مراکز انبار عبوری و وسایل نقلیه دارای محدود ظرفیت می‌باشند، برداشت و تحویل در چند بار مجاز می‌باشد، وسایل نقلیه ناهمگن هستند و در حمل نوع محصول دارای محدودیت می‌باشند. هدف مدل، کمینه‌سازی مجموع هزینه باز شدن مراکز انبار عبوری و هزینه های حمل و نقل (هزینه توزیع، هزینه عملیاتی) وسایل نقلیه می‌باشد. مسئله مورد مطالعه برخواسته از صنعت توزیع و پخش مواد غذایی فاسد شدنی می‌باشد. برای مساله مورد نظر، یک مدل ریاضی یکپاچه غیرخطی عدد صحیح مختلط ارائه شده است. با توجه به اینکه مسئله مورد مطالعه NP-hard می‌باشد، یک الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات برای حل مسائل با اندازه‌های بزرگ نیز ارائه شده است. همچنین، یک حد پایین نیز برای مسئله توسعه داده شده است. به منظور نشان دادن عملکرد الگوریتم معرفی شده، مسائلی در اندازه‌های کوچک، متوسط و بزرگ به صورت تصادفی تهیه گردیده و توسط رویکردهای ارائه شده مورد حل قرار گرفت. نتایج محاسباتی نشان از‌ کارایی بالا الگوریتم پیشنهادی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات