طراحی سیستمی برای حمل و نقل جاده‏ای با استفاده از تلفیق اطلاعات مکانی داوطلبانه (VGI) و زیرساخت داده مکانی(SDI)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

چکیده

در برنامه‌ریزی مسیر حمل‏ونقل به طور کلی یک یا چند گزینه پیشنهاد می‏شود. فرآیند انتخاب بهترین گزینه مسیر، با در نظر گرفتن حداقل اثرات زیست‏محیطی، اجتماعی و اقتصادی و برآورده‏شدن معیارهای مهندسی حمل‏ونقل انجام می‏شود. این فرآیند بدون توجه به الگوهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و یک برنامه خوب برای مشارکت مردم و برقراری هماهنگی بین سازمانهای مختلف مرتبط با پروژه، با مشکل مواجه خواهد شد. علاوه بر این، کمبود اطلاعات کافی، به‌روز نبودن اطلاعات یا نبود یک روش یکسان در جمع‏آوری اطلاعات مورد نیاز، معمولاً از بزرگ‌ترین موانع در به دست آوردن نتایج منطبق بر واقعیت‌ها است. در این زمینه، زیرساخت داده مکانی برای توسعه استانداردهای مشترک و مکانیزم به اشتراک‌گذاری داده بین سازمانهای مختلف، می‏تواند بسیار مفید باشد. از طرف دیگر، استفاده از فنآوری‌های وب 2.0 که امکان تولید و به اشتراک‌گذاری داده‏های مکانی توسط مردم را فراهم کرده‏اند، مشارکت مردم را تسهیل می‏کند. این داده‏های تولید شده توسط مردم که VGI نامیده می‌شوند، می‏توانند به منظور تکمیل و به‌روزرسانی اطلاعات مکانی مورد نیاز استفاده شوند. هدف از این مقاله، طراحی سیستمی برای انتخاب بهترین گزینه مسیر با در نظر گرفتن ارزیابی اثرات و معیارهای مهندسی حمل‏ونقل گزینه‌های پیشنهادی و ایجاد محیطی برای تسهیل به اشتراک‌گذاری داده‏های مکانی و مشارکت‏مردم است. این سیستم با استفاده ازروشهای تصمیم‏گیری، یک روش مناسب، سریع و قایل اطمینان برای دستیابی به بهترین گزینه براساس معیارهای مهم، فراهم می‏کند. نتایج این تحقیق، موفقیت زیرساخت داده‏مکانی در تلفیق با VGI در زمینه انتخاب بهترین گزینه مسیر را نشان می‏دهد؛ به‏طوری‏که می‏تواند به کاهش هزینه‏های غیرضروری، کاهش آلودگیهای زیست‏محیطی و افزایش سطح رضایتمندی مردم  کمک کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Design of a System using SDI and VGI Integration for Road Transportation

چکیده [English]

In transport route planning, generally one or a few alternative routes are proposed. The process of selecting best route is carried out by considering minimal environmental, social and economic impacts and high performance in technical transportation criteria. This process may fail without considering the cultural, social and economic patterns of the region, suitable programming for public participation and coordination between the different organizations. In addition, lack of sufficient or updated information or lack of similar way to gather data a one of the important problems to get the real results. Therefore, spatial data infrastructure (SDI) is very useful for developing common standards and data sharing mechanism between different organizations in this domain. On the other hand, web 2.0 technologies that enable ordinary people to create and share spatial data facilitate public participation. These data called volunteered geographic information (VGI) can be used for completing and updating official data. The purpose of this paper is design a system by considering evaluating impacts and technical transportation criteria of proposed alternatives for selecting best rote as well as creating an environment for facilitating sharing spatial data and public participation. Also, this system provides a convenient, reliable and faster way to achieve best alternative based on most important criteria by using multi-criteria methods. Results indicate success of SDI in integration with VGI for selecting best route, so that can help to reduce extra costs, to reduce environmental impacts and increase public satisfaction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Best route selection
  • Spatial data infrastructure
  • VGI
  • Public Participation
- عامری، م.، عباسپور، م.، کاظمی، ر. و زاهد، ف. (1390) "ارایه الگویی جهت جلب مشارکت مردم در طرح‌های توسعه پایدار حمل‏ونقل زمینی”، علوم و فنآوری محیط‌زیست، دوره سیزدهم، شماره دو.

- عسگری،  ع. (1384). "بررسی عوامل مؤثر در ارزیابی و توجیه فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی پروژه‌های راه و راه‌آهن"، وزارت راه وترابری-پژوهشکده حمل‏ونقل، زمستان.

- Álvarez, M., Delgado Fernández, T. and Cruz Iglesias, R. (2010) “Social networks and Web 2.0 tools as a good complement to the local SDI’s”, Proceedings of the GSDI12, Singapore, October 19-22, 2010.

- Budhathoki, N. R., Bruce, B., and Nedovic-Budic, Z. (2008) “Reconceptualizing the role of the user of spatial data infrastructure”, GeoJournal, vol. 72, No. 3, pp. 3 - 4.

- Castelein, W., Grus, L., Crompvoets, J., and Bregt, A. (2010) “A characterization of volunteered geographic information”, 13th AGILE International Conference on Geo-graphic Information Science, Guimaraes, Portugal, 11-14 May, 2010.

- Díaz, L., Granell, C., Gould,  M. and Huerta, J. (2011) “Managing user generated information  in  geospatial  cyberinfrastructures”, Future  Generation  Computer Systems, vol 27, No. 3, pp. 304-314.

- Díaz, L., Nuñez, M., González, D., Gil, J., Aragó, P. and Pultar, E. (2012) “Interoperable search mechanism for Web 2.0 resources”, International Journal of Spatial Data Infrastructure Research, Vol. 7, pp. 277-299.

- El-Gafy, M., Abdelrazig, Y., and Abdelhamid, T. (2011) “Environmental Impact Assessment for Transportation Projects: Case Study Using Remote-Sensing Technology, Geographic Information Systems and Spatial Modeling”, Journal of Urban Planning and Development, Vol. 137, No. 2,  pp. 153–158.

- Garber, N. J. and Hoel, L. A. (2009) “Traffic and Highway Engineering”, University of Virginia.

- Geneletti, D. (2005) “Multicriteria analysis to compare the impact of alternative road corridors: a case study in northern Italy”, Impact Assessment and Project Appraisal, vol. 23, No. 2, pp. 135-146.

- Hansen, H. S., Schrøder, L. Line Hvingel, and skovdal Christiansen, J. (2011) “Towards spatially enabled e-governance – A case study on SDI implementation”, International Journal of Spatial Data Infrastructures Research, vol. 6, pp. 73-96.

- Ho, S. and Rajabifard, A. (2010) “Learning from the crowd: The role of volunteered geographic information in realising a spatially enabled society”, Proceedings of GSDI 12 World Conference-Realising Spatially Enabled Societies, Singapore, October 19- 22, 2010.

- Huang, J. J.,  Tzeng, G. H. and  Liu, H. (2009) “A Revised VIKOR Model for Multiple Criteria Decision Making - The perspective of regret theory”, Communications in Computer and Information Science, vol. 35,No. 11, pp. 761-768.

- Keshkamat, S. S., Looijen, J. M. and Zuidgeest, M. H. P. (2009) “The formulation and evaluation of transport route planning alternatives: a spatial decision support system for the Via Baltica project, Poland”, Journal of Transport Geography, vo. 17, pp. 54-64.
- Lanz, M. (2011) “Metadata management services for spatial data infrastructure- A case study of a user-centric implementation strategy for an academic institution”, Master Kartographie und Geoinformation, Universität Wien.

- Longueville, B.D. (2010) “Community-based geoportals: The next generation? Concepts and methods for the geospatial Web 2.0”, Computers, Environment and Urban Systems, vol. 34, No. pp. 299-308.

- Miranda , T. S.,  Lisboa-Filho, J., de Souza , W. D., da Silva, O. C. and Davis, C. A. (2011) “Volunteered geographic information in the context of local Spatial Data Infrastructures”, Urban and Regional Data Management, pp. 123-138.

- Núñez-Redó, M., Díaz, L., Gil, J., González, D. and Huerta, J. (2011) “Discovery and integration of web 2.0 content into geospatial information infrastructures: A use case in wildfire monitoring”, Availability, Reliability and Security for Business, Enterprise and Health Information Systems, Lecture Notes in Computer Science , vol. 6908, pp. 50–68.

- Piantanakulchai, M., (2005) “Analytic network process model for highway corridor planning”, Proceeding of the International Symposium on the Analytic Hierarchy Process, Hawaii,
- Rajabifard, A. and Williamson, I. P. (2001) “Spatial data infrastructures: concept, SDI hierarchy and future directions”, in Proceedings, of GEOMATICS’80 Conference, Tehran, Iran.

- Rajabifard, A. and Williamson, I. P. (2003) “Asia-Pacific region and SDI activities”, Journal of GIS Development,vol. 7, No. 7.

- Saaty T. l. (1980) The Analytic Hierarchy Process: Planning,  Priority Setting, Resource Allocation.  McGraw-Hill International Book Co.

- Sadeghi-Niaraki, A., Rajabifard, A., Kim, K., and Seo, J. (2010) “Ontology Based SDI to Facilitate Spatially Enabled Society”, Proceedings of GSDI 12 World Conference, Singapore, October 19- 22, pp. 19-22.

- Williamson, I., Rajabifard, A. and Binns, A. (2006) “The role of spatial data infrastructures in establishing an enabling platform for decision making in Australia”, GSDI-9 Conference Proceedings, Santiago, Chile, 6-10 November.